Τετάρτη 4 Σεπτεμβρίου 2013

Συνεχίζουν στον Δήμου Ζηρού να λένε ψέματα οτι δεν υπάρχουν αποφάσεις για την
ονομασία οδών και πλατειών
Σας παρουσιάζομαι την απόφαση την οποία αμφισβητούν
ΔΟΞΑΣΤΕ ΤΟΥΣ 

fΕΛΛΗΝΙΚΗ   ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                               ‘’   Ονομασία   ανώνυμων   οδών  ‘’
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ   ΗΠΕΙΡΟΥ
Ν Ο Μ Ο Σ     ΠΡΕΒΕΖΑΣ

ΔΗΜΟΣ   ΦΙΛΙΠΠΙΑΔΑΣ


ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ  ΓΡΑΦΕΙΟ  ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ

ΑΙΡΕΤΩΝ  ΟΡΓΑΝΩΝ

ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ  ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ  ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
                                              Α   Π   Ο   Σ   Π   Α   Σ   Μ   Α


           Από   το   πρακτικό   2 / 2004   συνεδρίασης   του   Δημοτικού   Συμβουλίου.

          Στη  Φιλιππιάδα  σήμερα  στις  28  Ιανουαρίου   2004,   ημέρα   Τετάρτη   και   ώρα   18 : 00΄  το Δημοτικό Συμβούλιο συνήλθε  σε δημόσια  συνεδρίαση στην  αίθουσα  του  Πνευματικού  Κέντρου  του  Δήμου  ύστερα  από  την  αριθ.  502/23-01-2004  πρόσκληση  του  Προέδρου  του Δημοτικού  Συμβουλίου  κ.  Ηλία  Κακοσίμου  η  οποία  δημοσιεύθηκε  στον  ειδικό  χώρο ανακοινώσεων  του Δήμου  και επιδόθηκε  με  αποδεικτικό στους  Δημοτικούς  Συμβούλους   (  άρθρο 108  Π. Δ.  410/1995 )  για  συζήτηση  και  λήψη  αποφάσεων  στα  παρακάτω  θέματα  της  ημερήσιας  διάταξης.
         Πριν  από  την    έναρξη  της  συνεδρίασης  ο  Πρόεδρος  του  Δημοτικού  Συμβουλίου  διαπίστωσε  ότι  σε  σύνολο  είκοσι  πέντε  ( 25 )  Δημοτικών  Συμβούλων  ήταν  :   

                  Π  Α  Ρ  Ο  Ν  Τ  Ε  Σ                                                              Α  Π  Ο  Ν  Τ  Ε  Σ

  1.  Κακοσίμος   Ηλίας,   Πρόεδρος  Δημοτικού   Συμβουλίου                1.  Κολιός  Γεώργιος
  2.  Πλατσούκας   Χρήστος,              Δημοτικός   Σύμβουλος,                 2.  Καραγιάννης   Ιωάννης
  3.  Αποστόλου  Χρήστος,                         »»              »»                          3.  Τόλης   Βασίλειος                             
  4.  Ρίζος   Ελευθέριος,                              »»              »»                          4.  Ντάκουλας  Μιλτιάδης
  5.  Σούρλας   Ευθύμιος,                            »»              »»                          5.  Βέργος   Βασίλειος
  6.  Μάστορας   Πέτρος,                            »»              »»                          
  7.  Βογιατζής  Κωνσταντίνος,                  »»              »»
  8.  Κατραχούρας   Βησσαρίων,                »»              »»                            (   Δημοτικοί     Σύμβουλοι   
  9.  Τόλης   Σπυρίδων,                               »»              »»                                που  δεν  προσήλθαν  αν
10.  Ρίζος   Χρήστος,                                  »»              »»                                και  νόμιμα   κλήθηκαν  )
11.  Κώστας   Σταύρος                               »»              »»
12.  Ευαγγέλου  Κωνσταντίνος,                 »»              »»
13.  Σιντόρης   Κωνσταντίνος,                   »»              »»
14.  Κολιός   Σοφοκλής,                             »»              »»
15.  Αναστασίου  Νικόλαος,                       »»              »»
16.  Ζήκος   Δημήτριος,                              »»              »»
17.  Γιολδάσης   Δημήτριος,                       »»              »»
18.  Τσώλης   Βασίλειος,                            »»              »»
19.  Κυριακίδης   Ηλίας,                             »»              »»
20.  Χαραλαμπίδου – Νταή  Ευσταθία,      »»              »»

        Στη   συνεδρίαση   παραβρέθηκε   και   ο   Μιχάλης   Κατραχούρας,   Δήμαρχος   Φιλιππιάδας  και  ο  Λάμπρος  Τσιώλης   υπάλληλος  του  Δήμου  για  την  τήρηση  των  πρακτικών.

         Ο   Πρόεδρος   του   Δημοτικού   Συμβουλίου   ύστερα   από   τη  διαπίστωση  απαρτίας   κήρυξε την  έναρξη   της  συνεδρίασης  και  εισηγήθηκε  ως  παρακάτω  τα  θέματα  της  ημερήσιας  διάταξης.
 
Θ έ μ α   :    3  ο

Αριθμός    Απόφασης  :  30  /  2004

         Για  το  παραπάνω  θέμα  της  ημερήσιας  διάταξης  ο  Πρόεδρος  του  Δημοτικού  Συμβουλίου   είπε  τα  εξής  :

                                                                  -   2   -

               Στην   πόλη  της  Φιλιππιάδας  υπάρχουν   δρόμοι,  οδοί   και  πλατείες  που  δεν  έχουν  ονομασία, είναι  δηλαδή  ανώνυμοι.  Τα  προβλήματα   που  δημιουργούνται  είναι  πολλά,  οι  κάτοικοι  και  οι  επαγγελματίες  αυτών  των  οδών  και  πλατειών  δεν  μπορούν  στις  οποιεσδήποτε   εργασίες,   συναλλαγές   κλπ.  να   δηλώσουν  ακριβή  διεύθυνση  κατοικίας   ή  εργασίας  τους.
              Επίσης   και  στα  Δημοτικά  Διαμερίσματα   δεν   υπάρχουν  ονομασίες  στους  δρόμους  αλλά  εκεί  το  πρόβλημα  είναι  μικρό  και  θα   ασχοληθούμε   αργότερα,  εκτός  από  τα  Δημοτικά  Διαμερίσματα  Νέας  Κερασούντας  και  Δρυοφύτου  που  με  αποφάσεις  τους   τα  Τοπικά  Συμβούλια   ζητάνε   να  δοθούν    τώρα   ονόματα   στις   Κεντρικές   Πλατείες  τους.     
               Μετά  από καταγραφή  που  έγινε,  στην   πόλη  της  Φιλιππιάδας,  σας  παρουσιάζω  σήμερα     δρόμους,  οδούς  και  πλατείες  που  είναι  ανώνυμες  καθώς  και  την  προτεινόμενη  ονομασία.
  
1.      Η  ανώνυμη  πλατεία  που  βρίσκετε  μεταξύ   των  οδών   Αρχ.  Σπυρίδωνα  -  Π.  Τσαλδάρη  -  Ζάππα - και  Ν. Ζέρβα,  προτείνουμε  να  ονομασθεί σε  πλατεία   Κωνσταντίνου  Καραμανλή.
2.      Η  ανώνυμη   πλατεία   που  βρίσκετε  μεταξύ  των  οδών  Μπιζανίου  -  Αρ.  Βελουχιώτη  -  28ης  Οκτωβρίου  και  Μ.  Μερκούρη   προτείνουμε   να  ονομασθεί  σε   πλατεία    Ανδρέα   Παπανδρέου.
3.      Η   προέκταση  της  οδού   28ης  Οκτωβρίου  από  την  οδό  Αβέρωφ  μέχρι  την  οδό  Αναπαύσεως   προτείνουμε   να   ονομασθεί  σε  οδό   28ης   Οκτωβρίου. 
4.      Η  ανώνυμη   οδός    μεταξύ   των  οδών   28ης   Οκτωβρίου   και  Ελ.  Βενιζέλου  και  νότια  της  οδού  Αβέρωφ,  προτείνουμε  να  ονομασθεί  σε   οδό   Νικολάου   Πανούση – Δημάρχου.        
5.      Η  προέκταση  της  οδού  Τζαβέλα   από   διασταύρωση  με  την  οδό  Ελ. Βενιζέλου  μέχρι  την  οδό  Αβέρωφ    προτείνουμε  να  ονομασθεί  σε   οδό    Ιωάννη   Ρίτσου.
6.      Η   ανώνυμη   οδός  από  την  οδό  Τζαβέλα   μέχρι  το  Τ.Ε.Ε.  προτείνουμε  να  ονομασθεί  σε   οδό   Κωνσταντίνου    Ζαραβέλα   -  Δημάρχου.
7.      Η  ανώνυμη   οδός   μεταξύ  της  οδού  Σταδίου  και  της  προέκτασης  Αλ.  Παναγούλη  Δυτικά  της  Σολ.  Γκίκα,  προτείνουμε  να  ονομασθεί  σε    οδό   Αγίου   Σώζοντα. 
8.      Η  ανώνυμη   οδός  από  την  οδό  Σταδίου  και  συνέχεια  Δυτικά  αυτής  μέχρι  οικία   Αναγνώστου   προτείνουμε  να  ονομασθεί  σε  οδό  Οδυσσέα  Ελύτη.
9.      Η   ανώνυμη   κεντρική  πλατεία  του  Δημοτικού  Διαμερίσματος   Νέας  Κερασούντας  προτείνουμε, σύμφωνα  και  με  απόφαση  του  Τοπικού  Συμβουλίου,   να  ονομασθεί   σε  πλατεία  Εύξεινου  Πόντου.
10.  Η  ανώνυμη  κεντρική  πλατεία  του  Δημοτικού  Διαμερίσματος   Δρυοφύτου   προτείνουμε, σύμφωνα  και  με  απόφαση  του  Τοπικού  Συμβουλίου,   να  ονομασθεί   σε  πλατεία   Ελευθερίας.

     Σας  γνωρίζω  ότι  η  οριστική  ονομασία   θα   δοθεί  μετά   και   από  τη  γνώμη  της   επιτροπής   που  θα  συσταθεί   σύμφωνα   με  το  άρθρο  12  του  410/1995  Π. Δ.         

Μετά  από  αυτά  σας  παρακαλώ  να  αποφασίσουμε  σχετικά.

                                Το    Δημοτικό  Συμβούλιο   Αποφασίζει

Ο μ ό φ ω ν α :

         Εγκρίνει   τις  προτάσεις  για  την  ονομασία   των   ανώνυμων   οδών,  δρόμων  και  πλατειών  και  οι  οποίες  έχουν  ως  εξής : 

1.      Η  ανώνυμη  πλατεία  που  βρίσκετε  μεταξύ   των  οδών   Αρχ.  Σπυρίδωνα  -  Π. Τσαλδάρη  -  Ζάππα  -  και   Ν. Ζέρβα,    να  ονομασθεί  σε   πλατεία   Κωνσταντίνου  Καραμανλή.

2.      Η  ανώνυμη   πλατεία   που  βρίσκετε  μεταξύ  των  οδών  Μπιζανίου  -  Αρ.  Βελουχιώτη  -  28ης  Οκτωβρίου  και  Μ.  Μερκούρη,    να  ονομασθεί  σε   πλατεία    Ανδρέα   Παπανδρέου.

3.      Η   προέκταση  της  οδού   28ης  Οκτωβρίου  από  την  οδό  Αβέρωφ  μέχρι  την  οδό  Αναπαύσεως   να   ονομασθεί,  σε  οδό   28ης   Οκτωβρίου.

                                                                   -  3  -

4.      Η  ανώνυμη   οδός    μεταξύ   των  οδών   28ης   Οκτωβρίου   και  Ελ.  Βενιζέλου  και  νότια  της  οδού  Αβέρωφ,   να  ονομασθεί  σε    οδό    Νικολάου   Πανούση – Δημάρχου.   
    
5.      Η  προέκταση  της  οδού  Τζαβέλα   από   διασταύρωση  με  την  οδό  Ελ. Βενιζέλου  μέχρι  την  οδό  Αβέρωφ,    να  ονομασθεί  σε   οδό    Ιωάννη   Ρίτσου.

6.      Η  ανώνυμη   οδός  από  την  οδό  Τζαβέλα   μέχρι  το  Τ.Ε.Ε.   να  ονομασθεί  σε   οδό   Κωνσταντίνου    Ζαραβέλα   -  Δημάρχου.

7.      Η  ανώνυμη   οδός   μεταξύ  της  οδού  Σταδίου  και  της  προέκτασης  Αλ.  Παναγούλη    Δυτικά  της  Σολ.  Γκίκα,  να  ονομασθεί  σε    οδό   Αγίου   Σώζοντα. 

8.      Η  ανώνυμη   οδός  από  την  οδό  Σταδίου  και  συνέχεια  Δυτικά  αυτής  μέχρι  οικία   Αναγνώστου,  να  ονομασθεί  σε  οδό  Οδυσσέα  Ελύτη.

9.      Η   ανώνυμη   κεντρική  πλατεία  του  Δημοτικού  Διαμερίσματος   Νέας  Κερασούντας   να  ονομασθεί   σε  πλατεία  Εύξεινου  Πόντου.

10.  Η  ανώνυμη  κεντρική  πλατεία  του  Δημοτικού  Διαμερίσματος   Δρυοφύτου   να  ονομασθεί   σε  πλατεία   Ελευθερίας.

Μετά  από αυτά το Δημοτικό  συμβούλιο  αναθέτει  στον  κ.  Δήμαρχο  την  ενέργεια  των  περαιτέρω.

Αφού  συντάχθηκε  και  αναγνώστηκε  το  πρακτικό  αυτό  υπογράφεται   ως  παρακάτω :
         Ο    Πρόεδρος                                                            Τα   Μέλη

      Ηλίας   Κακοσίμος                  Αποστόλου   Χρήστος,  Μάστορας  Πέτρος,  Πλατσούκας Χρήστος, 
                                                       Τόλης  Σπυρίδων,  Κατραχούρας  Βησσαριών,  Κώστας  Σταύρος, 
                                                       Σούρλας Ευθύμιος, Ρίζος  Ελευθέριος, Βογιατζής Κωνσταντίνος, 
                                                       Ρίζος  Χρήστος, Σιντόρης  Κωνσταντίνος, Γιολδάσης  Δημήτριος,
                                                       Κολιός  Σοφοκλής,  Κυριακίδης  Ηλίας,  Αναστασίου  Νικόλαος,
                                                       Τσώλης Βασίλειος,  Ευαγγέλου  Κωνσταντίνος,  Χαραλαμίδου –
                                                       Νταή  Ευσταθία,  Ζήκος  Δημήτριος.

                  Ακριβές    Απόσπασμα
            Φιλιππιάδα     29   Ιανουαρίου   2004
                        Ο   Δήμαρχος                                                        Ο   Γραμματέας

                                                                                                   Λάμπρος  Τσιώλης
                Μιχάλης   Κατραχούρας