Πέμπτη 29 Φεβρουαρίου 2024

Ανέβαλε η Πρέβεζα, κανονικά η Άρτα !

 
Στην αναβολή της προγραμματισμένης συνεδρίασης λόγω της συμπλήρωσης  ενός έτους από την τραγωδία των Τεμπών προχώρησε το Δημοτικό Συμβούλιο της Πρέβεζας.

Η αναβολή έγινε με πρωτοβουλία του δημάρχου και η λογοδοσία θα γίνει την ερχόμενη βδομάδα.

Προγραμματισμένη συνεδρίαση είχε για το απόγευμα της Τετάρτης και το Δημοτικό Συμβούλιο της Άρτας.

Τέθηκε θέμα αναβολής από τις παρατάξεις της αντιπολίτευσης, δεν έγινε αποδεκτό όμως..

Έτσι η συνεδρίαση έγινε κανονικά με τις παρατάξεις της αντιπολίτευσης όμως να απέχουν από αυτή.

Κατά την έναρξη έγινε ενός λεπτού σιγή στη μνήμη των θυμάτων.

Δευτέρα 26 Φεβρουαρίου 2024

Το πρώτο από τα έξι ηλεκτρικά οχήματα που εξασφάλισε η δημοτική αρχή Καλαντζή, παραλήφθηκε από τον Δήμο Ζηρού

 Το πρώτο από τα έξι ηλεκτρικά οχήματα που εξασφάλισε η  δημοτική αρχή Καλαντζή, παραλήφθηκε σήμερα από τον Δήμο Ζηρού για τις ανάγκες του ΚΔΑΠ ΑμεΑ. 

Το πρώτο από τα έξι ηλεκτροκίνητα οχήματα (υπενθυμίζουμε ότι πρόκειται για 2 μικρά και 4 μεγάλα, καθώς και 6 φορτιστές) που είχε εξασφαλίσει η προηγούμενη δημοτική αρχή με χρηματοδότηση από το Πρόγραμμα «Αντώνης Τρίτσης» και τον Άξονα Προτεραιότητας “Περιβάλλον”, παραλήφθηκε σήμερα από τον Δήμο Ζηρού. 

(Δείτε αναλυτικά τις ώριμες προτάσεις προς χρηματοδότηση που είχαν υποβληθεί από την δημοτική αρχή Καλαντζή πριν από τρία χρόνια, Δήμος Ζηρού: Οι οχτώ πρώτες προτάσεις που υποβλήθηκαν προς χρηματοδότηση στο πρόγραμμα “Αντώνης Τρίτσης”

Δήμος Ζηρού: Έγκριση 39.680 € από το «Πράσινο Ταμείο» για «Σχέδια Φόρτισης Ηλεκτρικών Οχημάτων»)

Πρόκειται για ένα μικρό λεωφορείο, τύπου van εννιά θέσεων, το οποίο θα εξυπηρετεί τη μεταφορά ωφελούμενων του Κέντρου Δημιουργικής Απασχόλησης Ατόμων με Αναπηρία. Τόσο για το έργο ίδρυσης και λειτουργίας ΚΔΑΠ ΑμεΑ, όσο για την προμήθεια ηλεκτρικών οχημάτων και φορτιστών που εντάσσουν τον Δήμο Ζηρού στη νέα σύγχρονη εποχή εξασφαλίστηκαν με τις συντονισμένες ενέργειες της προηγούμενης δημοτικής αρχής. 

Έτσι λοιπόν, πέραν από τους πανηγυρισμούς και την διαφήμιση της δημοτικής αρχής προς την “ΓΚΑΡΤΖΟΝΙΚΑΣ ΑΕΒΕ”....για την τάξη των πραγμάτων οφείλουμε να αναφέρουμε τα γεγονότα ως έχουν και ποιοι εργάστηκαν για αυτό το αποτέλεσμα !

H ανακοίνωση της δημοτικής αρχής Ζυγούρη για την απόκτηση του οχήματος:

"Ένα μίνι λεωφορείο που θα βοηθήσει το σημαντικό έργο του ΚΔΑΠ ΑΜΕΑ Ζηρού αποκτήθηκε σήμερα. Οι μετακινήσεις των παιδιών γίνονται πιο εύκολες, με το νέο όχημα που αποκτήθηκε από την “ΓΚΑΡΤΖΟΝΙΚΑΣ ΑΕΒΕ” και το οποίο είναι αμιγώς ηλεκτρικό. Να σημειωθεί οτι το όχημα διαθέτει και ράμπα μεταφοράς ΑμΕΑ για να καλύπτει τις ανάγκες."

Παρασκευή 23 Φεβρουαρίου 2024

Πρόσκληση για την 3η ειδική συνεδρίαση Λογοδοσίας Δημοτικής Αρχής Δήμου Ζηρού !

       


ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                    Φιλιππιάδα  23  Φεβρουαρίου  2024   

ΝΟΜΟΣ  ΠΡΕΒΕΖΑΣ   

ΔΗΜΟΣ     Ζ Η Ρ Ο Υ                                          Αριθ.  Πρωτ.   2057                   

ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ  ΓΡΑΦΕΙΟ  ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ                                             

ΑΙΡΕΤΩΝ  ΟΡΓΑΝΩΝ                          

ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ  ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ  ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ                                    ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ   03η

Π  Ρ  Ο  Σ  Κ  Λ  Η  Σ  Η

Π Ρ Ο Σ : 

1.   Mέλη  του  Δημοτικού  Συμβουλίου  Δήμου  Ζηρού

2.   Ζυγούρη  Γεώργιο,  Δήμαρχο  Δήμου  Ζηρού 

3.   Προέδρους  και  Συμβούλους  Δημοτικών  Κοινοτήτων

Σας  προσκαλούμε  να  συμμετέχετε  στην  3η  ειδική  συνεδρίαση  του  Δημοτικού  Συμβουλίου  Δήμου  Ζηρού,  (ειδική  συνεδρίαση  λογοδοσίας  δημοτικής  αρχής – Άρθρο  67Α΄  του  Νόμου  3852/2010),  που  θα  διεξαχθεί  στην  αίθουσα  συνεδριάσεων  του  Δημοτικού  Καταστήματος  Φιλιππιάδας  την  Τετάρτη  28  Φεβρουαρίου  2024,  με  ώρα  έναρξης  19:00΄,  με  φυσική  παρουσία  και  με  τηλεδιάσκεψη,  σύμφωνα  με  τις  διατάξεις  του  άρθρου  67  του  Νόμου  3852/2010,  όπως  τροποποιήθηκε  και  ισχύει,  και  της  με  αριθμό  98/8182/26-01-2024  εγκυκλίου  του  Υπουργείου  Εσωτερικών  (ΑΔΑ: 9ΝΚ846ΜΤΛ6-Π6Λ), για  συζήτηση – ενημέρωση  στα  παρακάτω  θέματα  της  ημερήσιας  διάταξης :      

Α.  Θέματα  που  κατατέθηκαν  εγγράφως  από  τους  Δημοτικούς  Συμβούλους :

------------------

Β.  Θέματα  που  κατατέθηκαν  εγγράφως  από  τους  Προέδρους  Δημοτικών  Κοινοτήτων :

1.      «Μελέτη  και  αντικατάσταση  του  δικτύου  ύδρευσης  της  Δημοτικής  Κοινότητας  Κλεισούρας  το  οποίο  είναι  30  και  πλέον  ετών  με  αποτέλεσμα  να  υπάρχουν  πολλά  σπασίματα  και  διαρροές»,  (θέμα  από  την  Πρόεδρο  της  Δημοτικής  Κοινότητας  Κλεισούρας  κα  Τόλη  Γεωργία). 

2.      «Αντιπλημμυρικά  έργα  στον  Ποταμό  Λούρο  και  τους  αγροτικούς  δρόμους  στην  ευρύτερη  περιοχή»,   (θέμα  από  τον  Πρόεδρο  της  Δημοτικής  Κοινότητας  Κερασώνος  κ.  Κοντογεώργο  Δημήτριο). 

 

 

Ο  Πρόεδρος

 

Γιολδάσης  Δημήτριος

 

 

Άρθρο  67Α  του  Νόμου  3852/2010,  «Πρόγραμμα  Καλλικράτης»

Ειδική  συνεδρίαση  λογοδοσίας  δημοτικής  αρχής

1.     Επιπλέον  της  παραγράφου  1  του  άρθρου  67,  το  Δημοτικό  Συμβούλιο  κάθε  δύο  (02)  μήνες  συγκαλείται  υποχρεωτικά  σε  ειδική  συνεδρίαση  λογοδοσίας  της  δημοτικής  αρχής.  H  παράλειψη  σύγκλησης  του  συμβουλίου  στην  ανωτέρω  προθεσμία  για  λόγους  που  δεν  άπτονται  ανωτέρας  βίας  αποτελεί  σοβαρή  παράβαση  καθήκοντος  του  Προέδρου  του  Δημοτικού  Συμβουλίου.

2.     Στην  ημερήσια  διάταξη  της  συνεδρίασης  εγγράφονται  υποχρεωτικά  τα  θέματα  που  επιθυμεί  να  θέσει  κάθε  Δημοτικός  Σύμβουλος,  τα  οποία  αφορούν  στο  έργο  της  δημοτικής  αρχής,  εφόσον  έχουν  κατατεθεί  εγγράφως  στο  Προεδρείο  του  Δημοτικού  Συμβουλίου  τρεις  (03)  ημέρες  πριν  από  τη  συνεδρίαση.

Κάθε  Δημοτικός  Σύμβουλος  μπορεί  να  θέσει  έως  ένα  (01)  θέμα.

Εφόσον  έχουν  υποβληθεί  συνολικά  πάνω  από  δέκα  (10)  θέματα,  διενεργείται  δημόσια  κλήρωση  από  το  Προεδρείο  για  τα  θέματα  που  πρόκειται  να  συζητηθούν  και  τα  οποία  εγγράφονται  στην  ημερήσια  διάταξη.

Στην  ημερήσια  διάταξη  εγγράφονται  έως  τρία  (03)  θέματα  που  προτείνονται  από  συμβούλους  της  πλειοψηφίας.  Επιπλέον  των  ανωτέρω  δέκα  (10)  θεμάτων,  έως  δύο  (02)  θέματα  μπορούν  να  συζητούνται  εφόσον  τα  έχουν  θέσει  οι  Πρόεδροι  των  Δημοτικών  Κοινοτήτων.  Αν  έχουν  υποβληθεί  πάνω  από  δύο  (02)  θέματα  από  τους  Προέδρους  Δημοτικών  Κοινοτήτων,  τότε  διενεργείται  κλήρωση.

Η  παρουσία  του  Δημάρχου,  του  αρμόδιου  Αντιδημάρχου,  του  εντεταλμένου  συμβούλου  ή  του  Πρόεδρου  Νομικού  Προσώπου  στη  συνεδρίαση  είναι  υποχρεωτική,  εφόσον  έχει  εγγραφεί  θέμα  της  αρμοδιότητάς  τους  στην  ημερήσια  διάταξη.

Σε  περίπτωση  κωλύματος,  ορίζεται  από  τον  Δήμαρχο  ο  ίδιος  ή  άλλος  Αντιδήμαρχος  ή  Εντεταλμένος  Σύμβουλος  για  να  συμμετάσχει  στη  συζήτηση  του  εν  λόγω  θέματος.

3.     Ο  Πρόεδρος  του  Δημοτικού  Συμβουλίου  ενημερώνει,  δέκα  (10)  τουλάχιστον  ημέρες  πριν  από  τη  συνεδρίαση,  τους  Δημοτικούς  Συμβούλους  για  την  ημερομηνία,  τον  τόπο  συνεδρίασης,  καθώς  και  για  την  καταληκτική  ημερομηνία  υποβολής  των  θεμάτων.

4.     Απαγορεύεται  η  συζήτηση  οποιουδήποτε  άλλου  θέματος  κατά  τη  συνεδρίαση  αυτή,  καθώς  και  η  λήψη  οποιαδήποτε  απόφασης.

5.     Θέματα  διεξαγωγής  της  συνεδρίασης  αυτής  δύνανται  να  περιλαμβάνονται  στον  Κανονισμό  Λειτουργίας  του  Δημοτικού  Συμβουλίου.

6.     Για  τη  συνεδρίαση  αυτή  δεν  εφαρμόζεται  η  παράγραφος  10  του  άρθρου  67 67,  περί  απαρτίας  του  Δημοτικού  Συμβουλίου.

7.     Κατά  τα  λοιπά  εφαρμόζεται  το  άρθρο  67.

Π  Ρ  Ο  Σ  Κ  Λ  Η  Σ  Η

Π Ρ Ο Σ : 

1.   Mέλη  του  Δημοτικού  Συμβουλίου  Δήμου  Ζηρού

2.   Ζυγούρη  Γεώργιο,  Δήμαρχο  Δήμου  Ζηρού 

3.   Προέδρους  και  Συμβούλους  Δημοτικών  Κοινοτήτων

Σας  προσκαλούμε  να  συμμετέχετε  στην  4η  τακτική  συνεδρίαση  του  Δημοτικού  Συμβουλίου  Δήμου  Ζηρού,  που  θα  διεξαχθεί  στην  αίθουσα  συνεδριάσεων  του  Δημοτικού  Καταστήματος  Φιλιππιάδας  την  Τετάρτη  28  Φεβρουαρίου  2024,  με  ώρα  έναρξης 20:00΄,  με  φυσική  παρουσία  και  με  τηλεδιάσκεψη,  σύμφωνα  με  τις  διατάξεις  του  άρθρου  67  του  Νόμου  3852/2010,  όπως  τροποποιήθηκε  και  ισχύει,  και  της  με  αριθμό  98/8182/26-01-2024  εγκυκλίου  του  Υπουργείου  Εσωτερικών  (ΑΔΑ: 9ΝΚ846ΜΤΛ6-Π6Λ),  για  συζήτηση  και  λήψη  απόφασης  στα  παρακάτω  θέματα  της  ημερήσιας  διάταξης :      

1.        Λήψη  απόφασης  για  την  παραμονή  της  περιφέρειας  του  τέως  Ειρηνοδικείου  Φιλιππιάδας  στο  Πρωτοδικείο  Άρτας.

2.        Έκδοση  ψηφίσματος  του  Δημοτικού  Συμβουλίου  Δήμου  Ζηρού – στήριξη  για  ικανοποίηση   των  δίκαιων  αιτημάτων  των  αγροτών.

3.        Κατανομή  ποσού  39.530,00 €  στις  Σχολικές  Επιτροπές  Πρωτοβάθμιας  και  Δευτεροβάθμιας  Εκπαίδευσης,  χρηματοδότηση  από  το  Υπουργείο  Εσωτερικών  για  την  κάλυψη  λειτουργικών  δαπανών  των  σχολείων  του  Δήμου  μας,  (Α΄ κατανομή  έτους  2024).

4.        Έγκριση  έκθεσης  εσόδων εξόδων  4ου τριμήνου  έτους  2023  του  προϋπολογισμού του  Δήμου  Ζηρού,  οικονομικού  έτους  2023.

5.        Ορισμός  Διοικητικού  Συμβουλίου  της  «ΔΗ.ΖΗ.  Α.Ε.  Ο.Τ.Α.».

6.        Ορισμός – αντικατάσταση  εκπροσώπου  του  Δήμου  Ζηρού  στο  Διοικητικό  Συμβούλιο  της  ΕΤΑΝΑΜ  Α. Ε.  Ο.Τ.Α.

7.        Ορισμός  Δημοτικών  Συμβούλων,  με  τους  αναπληρωτές  τους  για  τη  συμμετοχή  τους,  ως  μέλη,  στη  Διαχειριστική  Επιτροπή  του  Κέντρου  Εκπαίδευσης  για  το  Περιβάλλον  και  την  Αειφορία  Φιλιππιάδας  (ΚΕΠΑΕ/ΚΠΕ  Φιλιππιάδας).

8.        Σύσταση  επιτροπής  διαχείρισης  του  Κοινωνικού  Παντοπωλείου  Δήμου  Ζηρού.

9.        Σύσταση  επιτροπής  παρακολούθησης  και  παραλαβής  του  υποέργου : «Κοινωνικό  Παντοπωλείο  Δήμου  Ζηρού».

10.    Σύσταση  επιτροπής  παραλαβής  προμηθειών  των  δομών  του  πρώην  Ν.Π.Δ.Δ.  «Οργανισμός  Δημοσίου  Δικαίου  Δήμου  Ζηρού»,  για  το  έτος  2024.

11.    Σύσταση  Δημοτικής  Επιτροπής  Ισότητας.

12.    Συμμετοχή  του  Δήμου  Ζηρού  στο  πρόγραμμα  δακοκτονίας  περιόδου  2024,  της  Διεύθυνσης  Αγροτικής  Οικονομίας  &  Κτηνιατρικής,  Περιφερειακής  Ενότητας  Πρέβεζας.

 

 

13.    Διατύπωση  γνώμης  στο  πλαίσιο  δημόσιας  διαβούλευσης,  επί  του  περιεχομένου  του  φακέλου  Μελέτης  Περιβαλλοντικών  Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.)  του  έργου / δραστηριότητα  «Α.Σ.Π.Η.Ε.  εγκατεστημένης  ισχύος  44 MW  και  τα  συνοδά  του  έργα,  στη  θέση  ‘’ΚΗΠΟΣ‘’  των  Δ.Ε.  Αγίου  Δημητρίου,  Ανωγείου,  Κατσανοχωρίων,  Μπιζανίου,  Ανατολής,  των  Δήμων  Δωδώνης,  Ζηρού,  Βορείων  Τζουμέρκων  και  Ιωαννιτών,  αντίστοιχα  των  Π. Ε.  Ιωαννίνων  και  Πρέβεζας,  Περιφέρειας  Ηπείρου».

14.    Έγκριση  παράτασης  της  προθεσμίας  ολοκλήρωσης  της  σύμβασης  της  προμήθειας  με  τίτλο : «Βελτίωση  ενεργειακής  απόδοσης  των  υποδομών  ύδρευσης  Δήμου  Ζηρού».

15.    Έγκριση  παράτασης  της  προθεσμίας  περαίωσης  των  εργασιών  του  έργου  με  τίτλο : «Βελτίωση  βατότητας – κατασκευή  τεχνικών – σήμανση  και  ασφάλεια  οδικών  τμημάτων  στο  Δήμο  Ζηρού».

16.    Έγκριση  παράτασης  της  προθεσμίας  περαίωσης  των  εργασιών  του  έργου  με  τίτλο : «Διαμορφώσεις  χώρων – αναπλάσεις  στο  Δήμο  Ζηρού».

17.    Έγκριση  παράτασης  της  προθεσμίας  ολοκλήρωσης  της  σύμβασης  του  έργου  με  τίτλο : «Κατασκευή  δικτύου  και  μονάδας  επεξεργασίας  λυμάτων  στον  τέως  Δήμο  Κομποτίου».

18.    Έγκριση  παράτασης  της  προθεσμίας  ολοκλήρωσης  της  σύμβασης  του  έργου  με  τίτλο : «Ασφαλτοστρώσεις  δημοτικών  οδών  Φιλιππιάδας».

19.    Έγκριση  παράτασης  της  προθεσμίας  ολοκλήρωσης  της  σύμβασης  του  έργου  με  τίτλο : «Βελτίωση  οδικής  ασφάλειας  στην  Φιλιππιάδα».

20.    Έγκριση  παράτασης  της  προθεσμίας  ολοκλήρωσης  της  σύμβασης  του  έργου  με  τίτλο : «Βελτίωση  εγκαταστάσεων  δημοτικού  γηπέδου  Φιλιππιάδας».

21.    Έγκριση  παράτασης  της  προθεσμίας  ολοκλήρωσης  της  σύμβασης  του  έργου  με  τίτλο : «Βελτίωση  κοινόχρηστων  χώρων  στην  Κοινότητα  Θεσπρωτικού».

22.    Έγκριση  παράτασης  της  προθεσμίας  ολοκλήρωσης  της  σύμβασης  του  έργου  με  τίτλο : «Ανάπλαση  κοινόχρηστου  χώρου  στην  Κοινότητα  Νικολιτσίου».

23.    Έγκριση  παράτασης  της  προθεσμίας  ολοκλήρωσης  της  σύμβασης  του  έργου  με  τίτλο : «Κατασκευή  και  εξοπλισμός  εγκαταστάσεων  καταφυγίου  αδέσποτων  ζώων  συντροφιάς  στο  Δήμο  Ζηρού».

24.    Έγκριση  παράτασης  της  προθεσμίας  ολοκλήρωσης  της  σύμβασης  του  έργου  με  τίτλο : «Βελτίωση  αγροτικής  οδοποιίας  Δ.  Ε.  Φιλιππιάδας».

25.    Έγκριση  παράτασης  της  προθεσμίας  ολοκλήρωσης  της  σύμβασης  του  έργου  με  τίτλο : «Βελτίωση  αγροτικής  οδοποιίας  εντός  αναδασμού  Μπόϊδας – Μαυρής».

26.    Έγκριση  παράτασης  της  προθεσμίας  ολοκλήρωσης  της  σύμβασης  του  έργου  με  τίτλο : «Εργασίες  Αναβάθμισης  Κ.Ε.Π.».

27.    Έγκριση  1ης  και  2ης  παράτασης  της  προθεσμίας  ολοκλήρωσης  της  σύμβασης  του  έργου  με  τίτλο : ««Βελτίωση  Δημοτικής  οδοποιίας».

 

 

Ο  Πρόεδρος

 

Γιολδάσης  Δημήτριος

 

 

Η μαγική σκέψη και τα ακίνητα Η λογική είναι λίγο σαν την τουλίπα. 

Παρά το ότι είμαστε βέβαιοι ότι γεννήθηκε στη χώρα μας, ευδοκιμεί περισσότερο αλλού και άλλοι τόποι και λαοί είναι πιο διάσημοι για την καλλιέργεια της.

 Αντιθέτως στα μέρη μας ευδοκιμεί από αρχαιοτάτων χρόνων η λεγόμενη μαγική σκέψη, την οποία υποτίθεται ότι ήρθε η λογική και η εμπειρική προσέγγιση να αντικαταστήσει.

 Στην ουσία του αυτό το φαινόμενο είναι η ιδέα ότι αν έχω μια ιδέα για την πραγματικότητα, όσο απίστευτη και να είναι, η πραγματικότητα θα συμμορφωθεί με την ιδέα μου. 

Πολύ φοβάμαι ότι ήρθε και η σειρά του τομέα μου, των ακινήτων δηλαδή, να πέσει θύμα της.

Βλέπετε, ένα βασικό συστατικό της μαγικής σκέψεως, καθώς και των θεωριών που πηγάζουν εξ αυτής, είναι και ο μανιχαϊσμός: η αναπαράσταση φυσικών και οικονομικών φαινομένων ως μάχης ανάμεσα στο απόλυτο καλό και το απόλυτο κακό. 

Καθώς η οικονομία αναπτύσσεται και η ανεργία μειώνεται σε κάποιες περιοχές, προφανώς έρχεται και στην Ελλάδα το φαινόμενο της ανόδου της αξίας των περιουσιακών στοιχείων ή κατ´ άλλους στεγαστικής κρίσεως που επικρατεί σε όλη τη Δύση. 

Διότι βεβαίως το νόμισμα έχει δύο όψεις, αυτό που για τους ιδιοκτήτες είναι αύξηση πλούτου, για τους μη ιδιοκτήτες είναι ακριβότερο κόστος χρήσης του. Τις προηγούμενες γενιές, πριν η κοινωνία εθιστεί στην ιδέα ότι μπορεί να ζει ες αιεί εις βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, η λύση ήταν προφανής: να αποκτήσουν όσο το δυνατόν περισσότεροι δικό τους σπίτι. 

Με αυτή την ιδέα και τη σκληρή δουλειά των προηγούμενων γενεών, φτάσαμε να έχουμε το μεγαλύτερο ποσοστό ιδιοκατοίκησης και ιδιοκτησίας στον δυτικό κόσμο.

Αντί λοιπόν να συζητήσουμε ξανά για τις λύσεις που υπάρχουν για το πρόβλημα του πώς να κάνουμε περισσότερους πολίτες, ιδιοκτήτες τι κάνουμε; Απλώς ψάχνουμε τον κακό της ιστορίας, τον δράκο. Κι όταν δεν υπάρχει τον εφευρίσκουμε. 

Ποιος είναι ο δράκος; Αναλόγως του ποιος μιλάει, οι κακοί ιδιοκτήτες, το κακό AirBnB και εσχάτως η κακή Χρυσή Βίζα. Κανένα από αυτά δεν ισχύει βέβαια, όπως μπορεί να αποδειχτεί σε λίγα λογικά βήματα.

Αλλά, η λογική δεν έχει λόγο σε αυτή τη συζήτηση, γιατί εν πολλοίς δεν υπάρχει και συζήτηση, παρά μόνον δράκοι. Δεν υπάρχει ιδιαίτερη συζήτηση για ποιο λόγο υπάρχει έλλειψη οικιστικών μονάδων στα αστικά κέντρα ενώ υπάρχουν πάμπολλα κλειστά ή δεσμευμένα ακίνητα. 

Δεν υπάρχει διάλογος για την εξωφρενική φορολογία επί των ακινήτων και μισθωμάτων που εκτοξεύει τις τιμές. 

Δεν υπάρχει αναφορά στο γεγονός ότι οι πλούσιες κοινωνίες στις οποίες θέλουμε να μοιάσουμε έχουν όλες ανεξαιρέτως ακριβά ακίνητα: δεν υπάρχει ευημερούσα οικονομία ή πόλη με φθηνή κατοικία.

 Αρνούμαστε να δούμε την πραγματικότητα που ζήσαμε πριν λίγα χρόνια, ότι δηλαδή οι τιμές των ακινήτων πέφτουν όταν η οικονομία συρρικνώνεται και η ανεργία ανεβαίνει και δεν είναι μια ευχάριστη κατάσταση.

 Και προφανώς δεν υπάρχει αναφορά στο γεγονός ότι η χώρα έχει περίσσεια οικιστικών μονάδων στην περιφέρεια όπου δε θέλουν να ζήσουν πολλοί, ακριβώς γιατί το μεγαλύτερο μέρος της χώρας δεν φαίνεται να έχει σημασία ή επιρροή στα κέντρα λήψεως αποφάσεων των Αθηνών και έχει αφεθεί στην τύχη του.

Πέμπτη 22 Φεβρουαρίου 2024

Καταγγέλθηκε η σύμβαση εργασίας για τους δύο υπαλλήλους με τα παραποιημένα δικαιολογητικά στο ΚΔΑΠ Δήμου Ζηρού !


Επιμένουμε να  μας πουν ποιοι  ήταν οι υπεύθυνοι και η επιτροπή αξιολόγησης  τότε και ας ενημερώσουν  και αυτούς που έχασαν την θέση και έμειναν άνεργοι  επειδή δήλωσαν πραγματικά στοιχεία για την πρόσληψή τους!
ΠΟΙΟΣ ΗΤΑΝ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΙΑ Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ?

 Με την   Κατάργηση Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης α’ βαθμού και μεταφορά ως συνόλου αρμοδιοτήτων, οργανικών μονάδων, θέσεων προσωπικού στους Ο.Τ.Α. α’ βαθμού αυτοδικαίως έγινε έλεγχος των  δικαιολογητικών πρόσληψης και η έρευνα έβγαλε Λαβράκια!!!

Το 2017 κατέθεσαν παραποιημένα δικαιολογητικά για να επιτύχουν την πρόσληψή τους κάποιοι υπάλληλοι!

Σημειώνεται ότι το ΚΔΑΠ το 2017 υπαγόταν στην  ΚΕ.Ε.ΔΗ.ΖΗ. (ΚΟΙΝΩΦΕΛΗ  ΕΠΙΧΕΊΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΖΗΡΟΥ)

ΑΠΟΦΑΣΗ

https://diavgeia.gov.gr/doc/%CE%A14%CE%A7%CE%A0%CE%A9%CE%A10-1%CE%A9%CE%A8?inline=trueΘΕΜΑ: «Καταγγελία σύμβασης εργασίας για σπουδαίο λόγο υπαλλήλου του

Δήμου Ζηρού, κατόπιν μεταφοράς του από το καταργηθέν Ν.Π. του Δήμου

Ζηρού με την επωνυμία: «ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΖΗΡΟΥ» και

διακριτικό τίτλο: «Κ.Ε.ΔΗ.ΖΗ.»

ΤΕΛΟΣ Ο ΚΑΣΕΛΑΚΗΣ ΔΕΝ ΒΓΑΖΕΙ ΤΗΝ ΠΑΡΕΛΑΣΗ ΜΕ ΔΗΛΩΣΗ ΑΛΕΞΗ,,,,

 
Στις 29 Ιούνη, μετά την εκλογική ήττα, πήρα μια δύσκολη αλλά επιβεβλημένη απόφαση.

Αποφάσισα να παραμερίσω για να περάσει ένα νέο κύμα στην ηγεσία του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ.
Ήθελα με τη στάση μου να προκαλέσω ένα ηλεκτροσόκ ανάταξης στον κλονισμένο οργανισμό του κόμματος, που βρέθηκε μπροστά σε μια απρόσμενη σε εύρος ήττα, ώστε να συνέλθει σύντομα.
Να ανανεωθεί, να αναστηλωθεί, να ανακάμψει και να οδηγηθεί ξανά και γρήγορα σε τροχιά αξιόπιστης και αποτελεσματικής αντιπολίτευσης και κυβερνητικής διεκδίκησης.
Πολλοί προσπάθησαν τότε να με μεταπείσουν, αλλά επέμεινα. Και δεν μετανιώνω ούτε στιγμή για την επιλογή μου.
Έπραξα το ορθό και το ηθικά αλλά και πολιτικά επιβεβλημένο.
Με οδηγό πάντα τις ιδέες και τις αξίες που με παρακίνησαν από τα νεανικά μου χρόνια να ενταχθώ στην Αριστερά. Και με γνώμονα το καλό της παράταξης στην οποία αφιέρωσα ένα μεγάλο μέρος της ζωής μου.
Όλο αυτό το διάστημα, των σχεδόν οκτώ μηνών, τήρησα με ευλάβεια την επιλογή μου να παραμερίσω.
Δεν ήταν στάση σκοπιμότητας, ήταν στάση ευθύνης.
Ανέλαβα στο ακέραιο την ευθύνη της ήττας.
Ανέλαβα και την ευθύνη της αποχώρησης από τις κομματικές διεργασίες.
Την ευθύνη επίσης, να μην υποκύψω στις πιέσεις όλων όσοι μου ζητούσαν κατά καιρούς να παρέμβω, για «να σώσω το κόμμα», πολλοί γιατί το πίστευαν και ορισμένοι γιατί ήθελαν έτσι να εξυπηρετήσουν προσωπικές στρατηγικές.
Σήμερα μπροστά στο συνέδριο του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, αναλαμβάνω μια ακόμη ευθύνη.
Όχι της ανέξοδης κριτικής.
Ούτε της εμπλοκής μου σε παίγνια εξουσίας.
Αλλά την ευθύνη να προειδοποιήσω για αυτό που βλέπω να έρχεται και πρέπει να αποτραπεί.
Την ευθύνη να πω την αλήθεια, όπως τη βλέπω και την αισθάνομαι.
Και να προτείνω λύση.
Το κόμμα μας βρίσκεται εδώ και καιρό σε παρατεταμένη και βαθιά κρίση.
Σε λιγότερο από τέσσερις μήνες, όμως, η χώρα οδεύει σε ευρωπαϊκές εκλογές.
Με την κυβέρνηση Μητσοτάκη να βλέπει τις πρώτες ρωγμές της πολιτικής της ηγεμονίας.
Σε συνθήκες καθεστωτικού αυταρχισμού και υπονόμευσης του κράτους δικαίου.
Σε συνθήκες συρρίκνωσης του πραγματικού εισοδήματος, αλλά και εκτίναξης των κερδών των μεγάλων επιχειρηματικών ομίλων.
Σε συνθήκες δραματικής διεύρυνσης των ανισοτήτων, αλλά και κοινωνικών διεργασιών με τους αγρότες και τους φοιτητές στους δρόμους.
Θα υπάρξει, λοιπόν, σε αυτές τις συνθήκες, προοδευτική απάντηση στην κάλπη;
Θα διεκδικήσει ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ τον ρόλο της αξιόπιστης εναλλακτικής πρότασης στη φθίνουσα ηγεμονία μιας αλαζονικής, αυταρχικής και διεφθαρμένης κυβέρνησης; Με επιμονή, ρεαλισμό, σοβαρότητα και αξιοπιστία;
Θα τελειώσει την Κυριακή των ευρωεκλογών η αλαζονεία του 41% ;
Θα ξεπροβάλει μια αχτίδα ελπίδας ;
Ή θα ξεπροβάλει η απειλή ενός μαύρου ορίζοντα -αυτού της ακροδεξιάς ;
Αυτά είναι τα κρίσιμα ερωτήματα, που θα έπρεπε όλους να μας απασχολούν.
Από τον πρόεδρο έως και κάθε μέλος και φίλο του κόμματος .
Όμως η εικόνα δεν είναι ότι μας απασχολούν αυτά.
Είναι σαν να έχουμε γυρίσει την πλάτη στην κοινωνία, αν και μιλάμε συνεχώς για την ανάγκη της ενίσχυσης των δεσμών μας με αυτή.
Αυτό που φαίνεται είναι μια εσωτερική διαπάλη που αφορά περισσότερο προσωπικές σκοπιμότητες και λιγότερο την κοινωνία.
Φαινόμενα ιδιοτέλειας, ναρκισσισμού, παραβίασης των αρχών της συλλογικότητας και της συντροφικότητας, έχουν παραλύσει τον κομματικό οργανισμό.
Με αποτέλεσμα η εικόνα που εκπέμπεται να είναι πως αδιαφορούμε για την κοινωνία και για το αποτέλεσμα της επικείμενης εκλογικής αναμέτρησης.
Αδιαφορούμε αν η κρίση στο ΣΥΡΙΖΑ δημιουργεί συνθήκες απουσίας αντιπολίτευσης, ανεξέλεγκτης διακυβέρνησης και άρα εν τέλει και κρίση δημοκρατίας.
Και η αδιαφορία αυτή δεν αφορά έναν, αφορά πολλούς.
Οι ηττημένοι των εσωκομματικών εκλογών έφυγαν ήδη από το κόμμα, επειδή έχασαν την μάχη για την ηγεσία του.
Αδιαφορώντας αν με τον πολυκερματισμό αυτός που κερδίζει είναι ο πολιτικός μας αντίπαλος.
Ο νικητής, φέρεται να ζητά λευκή επιταγή τριετίας, ανεξαρτήτως αποτελέσματος στις ευρωεκλογές.
Προεξοφλώντας έτσι την εκλογική αποτυχία και αδιαφορώντας και αυτός για τις συνέπειές της.
Ενώ άλλοι διαφωνούν στο παρασκήνιο, αλλά σιωπηλά περιμένουν να έρθει η εκλογική αποτυχία, ώστε να του τη χρεώσουν.
Αδιαφορώντας για το τί αυτό θα σημαίνει για την παράταξη και τη χώρα.
Αν τα πράγματα είναι έτσι, δεν μπορώ ούτε να παραμείνω σιωπηλός, ούτε όμως και να παραβρεθώ σε ένα συνέδριο που έχει δρομολογηθεί ώστε να αγνοήσει τα κρίσιμα προβλήματα εν ονόματι μιας επίπλαστης αισιοδοξίας.
Ένα συνέδριο, όπου θα υποκριθούμε όλοι μαζί πόσο αγαπημένοι είμαστε και το κοινό θα μας χειροκροτήσει.
Όχι. Προσωπικά εμένα δεν μου λείπει ούτε το βήμα, ούτε το χειροκρότημα
Δεν είναι ώρα για χειροκροτήματα, αλλά για να ειπωθεί η αλήθεια.
Αν συνεχίσουμε έτσι, οδηγούμαστε με μαθηματική ακρίβεια στο κενό.
Και πρέπει να σοβαρευτούμε, να αλλάξουμε ρότα και να σκεφτούμε έξω από τα κλειστά όρια της εσωκομματικής διαπάλης, ποιος είναι και πρέπει να είναι ο ρόλος μας στην ελληνική κοινωνία. Και πώς μπορούμε να ανταποκριθούμε σ’ αυτόν.
Τα μέλη και τα στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ θα προσέλθουν σήμερα στο συνέδριο με κύριο συναίσθημα την αγωνία για το κόμμα, την προοπτική της προοδευτικής παράταξης, το σήμερα και το αύριο της χώρας.
Με ιδιαίτερο σεβασμό σε αυτή την αγωνία, αλλά και με στόχο να την κάνουμε προωθητική δύναμη, η μόνη λύση είναι η απόλυτη πολιτική ειλικρίνεια.
Από όλους και για όλα.
Ο Πρόεδρος, έθεσε προχθές καθαρά θέμα εμπιστοσύνης στο πρόσωπό του, στη συνεδρίαση της Πολιτικής Γραμματείας.
Και πιστεύω ορθώς το έπραξε.
Εκλέχτηκε χωρίς να προλάβει να διατυπώσει αναλυτικά τις θέσεις και το σχέδιό του.
Για να οδηγήσει το κόμμα στην επερχόμενη εκλογική μάχη πρέπει να είναι σαφές ότι διαθέτει, αυτήν την κρίσιμη στιγμή, την εμπιστοσύνη της πλειοψηφίας.
Μόνο που την ψήφο εμπιστοσύνης, οφείλει να τη ζητήσει από αυτούς που τον εξέλεξαν Πρόεδρο και όχι από την Πολιτική Γραμματεία.
Αντί να σερνόμαστε σε μια παρατεταμένη κρίση που οδηγεί με ακρίβεια σε νέα εκλογική συρρίκνωση, η μόνη διέξοδος είναι να δώσουμε εκ νέου το λόγο σε αυτούς που κρατήσανε και συνεχίζουν να κρατάνε όρθιο το κόμμα και τη παράταξή μας: Στα μέλη μας.
Έτσι, ο Στέφανος Κασσελάκης θα έχει τη δυνατότητα να διεκδικήσει την εμπιστοσύνη στο πρόσωπο, στην ως τώρα θητεία και στο πολιτικό του σχέδιο.
Όχι θέτοντας ερωτήματα, αλλά δίνοντας τις δικές του απαντήσεις.
Και όσοι έχουν άλλο σχέδιο, θα έχουν τη δυνατότητα να καταθέσουν τις απόψεις και τις υποψηφιότητές τους.
Τώρα ανοιχτά και δημοκρατικά.
Πριν μια νέα εκλογική αποτυχία μετατραπεί σε αυτοεκπληρούμενη προφητεία και καταστεί αναπόφευκτη.
Αυτή φρονώ ότι είναι η μόνη καθαρή, έντιμη και δημοκρατική λύση στο γόρδιο δεσμό που έχουμε μπροστά μας.
Γιατί οι πρωτοβουλίες που έχουμε τώρα ανάγκη, είναι αυτές που θα δημιουργήσουν λύτρωση στο εσωτερικό, αλλά και τις προϋποθέσεις για μια ισχυρή πολιτική αντεπίθεση απέναντι στην συντηρητική παράταξη.
Δεν έχουμε το χρόνο με το μέρος μας.
Δεν έχουμε, συνεπώς, την πολυτέλεια να κρυφτούμε, την πολυτέλεια να μην πάρουμε άμεσες αποφάσεις.
Τέλος, σε ό,τι με αφορά, θέλω να καταστήσω για άλλη μια φορά σαφές:
Η ιστορία, ο λαός και η προοδευτική παράταξη με τίμησαν και με το παραπάνω.
Η μόνη μου φιλοδοξία σήμερα είναι να αγωνίζομαι στο πεδίο των ιδεών, για να ξαναγίνει η προοδευτική παράταξη ελπίδα για το λαό και την κοινωνία.
Και να αναλαμβάνω πάντα την ευθύνη να λέω με τόλμη αυτά που πιστεύω.