Σάββατο 30 Ιουνίου 2018

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ΖΗΡΟΥ


Π  Ρ  Ο  Σ  Κ  Λ  Η  Σ  Η

Π Ρ Ο Σ : 
1.   Mέλη  του  Δημοτικού  Συμβουλίου  Δήμου  Ζηρού
2.   Καλαντζή  Νικόλαο,  Δήμαρχο  Δήμου  Ζηρού 
3.   Πρόεδρο  Δημοτικής  Κοινότητας  Φιλιππιάδας
4.   Προέδρους  και  Εκπροσώπους  Τοπικών  Κοινοτήτων
Καλείστε  να  προσέλθετε  στην  αίθουσα  συνεδριάσεων  του  Δημοτικού  Καταστήματος  Φιλιππιάδας  την  Τετάρτη  04  Ιουλίου  2018  και  ώρα  19 : 00΄ σε  συνεδρίαση  για  συζήτηση  και  λήψη  αποφάσεων  στα  παρακάτω  θέματα  της  ημερήσιας  διάταξης :
1.     Έγκριση  σχεδίου  αναμόρφωσης  του  προϋπολογισμού  του  Δήμου  Ζηρού  οικονομικού  έτους  2018.
2.     Έγκριση  διενέργειας  δαπανών  ( προμηθειών – υπηρεσιών – έργων ).
3.     Έγκριση  πρωτοκόλλων  παραλαβής  γενικών  υπηρεσιών  και  εργασιών.  
4.     Έγκριση  διενέργειας  συνοπτικού  διαγωνισμού  για  την  προμήθεια  ειδών  καθαριότητας  και  ευπρεπισμού  του  Δήμου  Ζηρού  και  των  Νομικών  Προσώπων  Δημοσίου  Δικαίου,  για  το  οικονομικό  έτος  2019.
5.     Έγκριση  διενέργειας  ανοικτού  ηλεκτρονικού  μειοδοτικού  διαγωνισμού  για  την  προμήθεια  με  τίτλο : « Προμήθεια  τροφίμων  για  το  Δήμο  Ζηρού  και  τους  Φορείς  του,  για  το  οικονομικό  έτος  2019 ».
6.     Έγκριση  και  διάθεση  δαπάνης  για  το  δεύτερο  Συμπόσιο  γαστρονομίας  Λάκκας  Σουλίου                   ( Δημοτικής  Ενότητας  Θεσπρωτικού  και  Τοπικής  Κοινότητας  Κρανέας ).
7.     Διαγραφή – διόρθωση  οφειλών  από  τους  βεβαιωτικούς  καταλόγους  του  Δήμου  Ζηρού.
8.     Λήψη  απόφασης  για  απαλλαγή  από  την  καταβολή  διοδίων  των  μόνιμων  κατοίκων  του  Δήμου  Ζηρού  στον  πλευρικό  σταθμό  διοδίων  του  ανισόπεδου  κόμβου  Γοργομύλου  της  Ιόνιας  Οδού. 
9.     Ονομασία  οδών  και  πλατειών.
10.  Έγκριση  θέσεων  απασχόλησης  σπουδαστών  των  Επαγγελματικών  Σχολών  Μαθητείας  Άρτας  του  ΟΕΑΔ  ( ΕΠΑ. Σ.  Μαθητείας  του  ΟΑΕΔ ),  που  επιθυμούν  να  κάνουν  την  πρακτική  τους  άσκηση  στο Δήμο  Ζηρού.
11.  Έγκριση  Απολογισμού  Σχολικής  Επιτροπής  Πρωτοβάθμιας  Εκπαίδευσης  Δήμου  Ζηρού,  οικονομικού  έτους  2017.
12.  Έγκριση  Απολογισμού  Σχολικής  Επιτροπής  Δευτεροβάθμιας  Εκπαίδευσης  Δήμου  Ζηρού,  οικονομικού  έτους  2017.
13.  Έγκριση  της  αριθ. 90/2018  απόφασης  του  Διοικητικού  Συμβουλίου  του  Νομικού  Προσώπου  « Οργανισμός  Δημοσίου  Δικαίου  Δήμου  Ζηρού »  που  αφορά  την  τροποποίηση  του  Οργανισμού  Εσωτερικής  Υπηρεσίας  ( Ο. Ε. Υ. )  του  Νομικού  Προσώπου.
14.  Έγκριση  της  αριθ. 104/2018  απόφασης  του  Διοικητικού  Συμβουλίου  του  Νομικού  Προσώπου  « Οργανισμός  Δημοσίου  Δικαίου  Δήμου  Ζηρού »  που  αφορά  την  αναμόρφωση  του  προϋπολογισμού,  οικονομικού  έτους  2018.

15.  Έγκριση  της  αριθ.  17/2018  απόφασης  του  Διοικητικού  Συμβουλίου  της  Κοινωφελούς  Επιχείρησης  Δήμου  Ζηρού  ( Κ. Ε. ΔΗ. ΖΗ. )  που  αφορά  την  έγκριση  του  Ισολογισμού  και  των  αποτελεσμάτων  χρήσεως  οικονομικού  έτους  2017. 
16.  Έγκριση  διοργάνωσης  της  ετήσιας  εμποροπανήγυρης  Θεσπρωτικού,  καθορισμός  χώρου  για  τη  διοργάνωσή  της  και  έγκριση  του  τρόπου  διοργάνωσης  και  λειτουργίας  αυτής.
17.  Έγκριση  διοργάνωσης  της  ετήσιας  εμποροπανήγυρης  Φιλιππιάδας,  καθορισμός  χώρου  για  τη  διοργάνωσή  της  και  έγκριση  του  τρόπου  διοργάνωσης  και  λειτουργίας  αυτής.
18.  Έγκριση  παραχώρησης  κατά  χρήση  του  Δημοτικού  Σχολείου  Κερασώνος  στον  εκπολιτιστικό  σύλλογο  Κερασώνος  « Ο  Άγιος  Απόστολος  Παύλος »  για  την  στέγασή  του.
19.  Έγκριση  παραχώρησης  κατά  χρήση  του  Νηπιαγωγείου  Κερασώνος  στον  ΤΟΕΒ  ΚΕΡΑΣΩΝΑΣ – ΠΑΝΑΓΙΑΣ  για  την  στέγασή  του.
20.  Χορήγηση  άδειας  δικαιωμάτων  διέλευσης  δικτύων  ηλεκτρονικών  επικοινωνιών,  στην  Τοπική  Κοινότητα  Κλεισούρας  και  στην  Τοπική  Κοινότητα  Παναγιάς  ( Γωνιά )  Δήμου  Ζηρού,  από  την  εταιρεία  RURAL  CONNECT  ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΑ  ΔΙΚΤΥΑ,  ΑΝΩΝΥΜΗ  ΕΤΑΙΡΕΙΑ  ΕΙΔΙΚΟΥ  ΣΚΟΠΟΥ.
21.  Τροποποίηση – συμπλήρωση  της  αριθ.  315/2016  προηγούμενης  απόφασης  Δημοτικού  Συμβουλίου  με  θέμα : « Τροποποίηση  Σχεδίου  Διανομής  Συνοικισμός  ‘’ Γυμνότοπος ‘’  του  έτους  1967,  στο  οικοδομικό  τετράγωνο  9  ». 
22.  Αποδοχή  απόφασης  ένταξης  στο  Πρόγραμμα  « ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ  ΙΙ »,  στα  πλαίσια  της  πρόσκλησης  ΙΙΙ  του  Υπουργείου  Εσωτερικών,  της  πράξης  με  τίτλο : « Προμήθεια – Τοποθέτηση  εξοπλισμού  για  την  αναβάθμιση  παιδικών  χαρών  του  Δήμου  Ζηρού »,  συνολικού  προϋπολογισμού  214.000,00 €,  αποδοχή  των  ειδικών  όρων  αυτής  και  εγγραφή  της  πράξης  στο  τεχνικό  πρόγραμμα  του  Δήμου  Ζηρού.
23.  Έγκριση  1ου  ανακεφαλαιωτικού  πίνακα  εργασιών  του  έργου  με  τίτλο : « Βελτίωση  υποδομών  υπαίθριων  δραστηριοτήτων  Τοπικής  Κοινότητας  Γυμνοτόπου ».
24.  Έγκριση  3ου  ανακεφαλαιωτικού  πίνακα  εργασιών  του  έργου  με  τίτλο : « Ανάπλαση  κεντρικής  πλατείας  Φιλιππιάδας ».
25.  Έγκριση  πρωτοκόλλου  οριστικής  παραλαβής  εργασιών  του  έργου  με  τίτλο : « Επισκευές  του  σχολικού  κτιρίου  του  οικισμού  Ηλιοβουνίου  της  Τοπικής  Κοινότητας  Νέας  Κερασούντας  και  μετατροπή  του  σε  εκθετήριο  χώρο  για  την  ανάδειξη  της  λαογραφικής  κληρονομιάς ».
26.  Έγκριση  πρωτοκόλλου  προσωρινής  και  οριστικής  παραλαβής  εργασιών  του  έργου  με               τίτλο : « Αντικατάσταση  δικτύου  αμιαντοσωλήνων  στην  Τοπική  Κοινότητα  Πέτρας  Δήμου  Ζηρού ».
27.  Συγκρότηση  επιτροπής  προσωρινής  και  οριστικής  παραλαβής  του  έργου  με  τίτλο :                         « Κατασκευή  χώρων  πάρκινγκ  στη  Φιλιππιάδα ».
28.  Συγκρότηση  επιτροπής  προσωρινής  και  οριστικής  παραλαβής  του  έργου  με  τίτλο :                            « Συντήρηση  οδικού  δικτύου  ( δημοτική,  αγροτική  οδοποιία ) ».
29.  Έγκριση  παράτασης  συμβατικής  προθεσμίας  περαίωσης  εκτέλεσης  του  έργου  με τίτλο :                            « Κατασκευή  δικτύου  και  μονάδας  επεξεργασίας  λυμάτων  στον  τέως  Δήμο  Κομποτίου ».
30.  Έγκριση  μετακίνησης  εκτός  έδρας  του  Δημάρχου  Δήμου  Ζηρού.
Ο  Πρόεδρος
    Χρήστος  Χασίδης

Πέμπτη 28 Ιουνίου 2018

Εκ δεξιών στήριξη στον Δήμαρχο!

Αποτέλεσμα εικόνας για PAYLOS SARAMPASINAS PREVEZA
Η Δημοτική Αρχή Πρέβεζας δεν περνά σίγουρα τις ευκολότερες ή καλύτερες μέρες της θητείας της
Στελέχη την εγκαταλείπουν και στο βάθος φαίνονται ήδη εξελίξεις..
Ωστόσο ο Δήμαρχος Χρήστος Μπαίλης βρίσκει προς το παρόν την καλύτερη στήριξη στην δεξιά συνιστώσα της παράταξής του..
Λίγες ώρες μετά την παραίτηση και την ανεξαρτητοποίηση του Ευάγγελου Ροπόκη, φώναξε τον Παύλο Σαραμπασίνα για να του αναθέσει καθήκοντα αντιδημάρχου.
Και κείνος με μεγάλη ευχαρίστηση ανταποκρίθηκε.
«Είναι ένα πόσο ευαίσθητο αλλά γνώριμο σε μένα.. Θέλω να υποσχεθώ στους πολίτες της Πρέβεζας ότι με πολύ δουλειά θα προσπαθήσω να κάνω το παν για την πόλη μας», αναφέρει σε γραπτή του δήλωση.

Τρίτη 26 Ιουνίου 2018

Παραίτηση του Αντιδημάρχου, Ε.Ροπόκη και ανεξαρτητοποίηση από την παράταξη Μπαίλη

Αποτέλεσμα εικόνας για ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΡΟΠΟΚΗΣ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑ
ΠΡΟΣ ΤΟΝ κ. ΠΡΟΕΔΡΟ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΠΡΕΒΕΖΑΣ
ΔΗΛΩΣΗ
Ευάγγελου Ροπόκη του Κωνσταντίνου, κατοίκου Πρέβεζας.


Κύριε Πρόεδρε,
Αγαπητοί συνάδελφοι, Μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου Πρέβεζας,
Όπως είναι σε όλους γνωστό και κατά τις Δημοτικές Εκλογές του 2010 αλλά και σε αυτές του 2014, εξελέγην Δημοτικός Σύμβουλος με την παράταξη «ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ» του Δημάρχου κ. Χρήστου Μπαΐλη.

Είναι χαρακτηριστικό ότι οι συμπολίτες μας με αγκάλιασαν με ιδιαίτερη εμπιστοσύνη και εκτίμηση από τις πρώτες εκλογές, όπου και με ανέδειξαν δεύτερο Δημοτικό Σύμβουλο της Δημοτικής Ενότητας Πρέβεζας,  επιβεβαίωσαν δε και επαύξησαν την προτίμησή τους αυτή και στις εκλογές του 2014 αναγνωρίζοντας το έργο που προσέφερα αναδεικνύοντάς με πρώτο Δημοτικό Σύμβουλο της Δημοτικής Ενότητας.

Κατά την πρώτη τετραετία διετέλεσα επί δύο χρόνια Αντιδήμαρχος Ζαλόγγου και εν συνεχεία για ακόμη δύο χρόνια Αντιδήμαρχος Καθαριότητας, Πολιτικής Προστασίας και Αγροτικής Ανάπτυξης, θέση στην οποία τοποθετήθηκα εκ νέου από τον Μάρτιο του 2017. Παράλληλα έχω εκλεγεί μέλος και Αντιπρόεδρος του ΦΟΣ.Δ.Α. (Καρβουναρίου) και μέλος του Λιμενικού Ταμείου Πρέβεζας.

Από την πρώτη στιγμή της ενασχόλησής μου με τα κοινά διέθεσα όλες μου τις δυνάμεις με προσωπική συνεχή εργασία προκειμένου να βελτιωθεί η ποιότητα ζωής των δημοτών και η εικόνα του Δήμου στο δύσκολο τομέα της καθαριότητας.
Προσπαθούσα συνεχώς για την εύρυθμη λειτουργία των υπηρεσιών και του προσωπικού που ήταν στον τομέα αρμοδιότητάς μου και για την όσο το δυνατόν αποδοτικότερη συνεργασία όλων μας.

Δυστυχώς εδώ και αρκετό χρονικό διάστημα η συνεργασία μου με τη Δημοτική Αρχή έχει καταστεί προβληματική. Όλες οι προτάσεις μου – εισηγήσεις είτε δεν εισακούονται, είτε ναρκοθετούνται – υπονομεύονται.

Θεώρησα καλό να μην δημοσιοποιήσω από την πρώτη στιγμή το πρόβλημα αναμένοντας την επίλυσή του. Μάταια όμως. Η Πρέβεζα μένει πίσω. Ο Δήμος παρουσιάζει μία εικόνα που κανείς μας δεν θα την ήθελε. Άλλα οραματιστήκαμε και σχεδιάσαμε και άλλα γίνονται. Η δυσαρέσκεια των πολιτών εκφράζεται έντονα και καθημερινά.

Ύστερα από τα ανωτέρω δεν μου μένει άλλος δρόμος από αυτόν της ΠΑΡΑΙΤΗΣΗΣαπό τη θέση του Αντιδημάρχου και της αποχώρησής μου από το συνδυασμό του κ. Δημάρχου και της ανεξαρτητοποίησής μου στο Δημοτικό Συμβούλιο αφού σε καμιά περίπτωση δεν θέλω να παραμένω συμμέτοχος σε αυτό που γίνεται.  

Θέλω να ευχαριστήσω όλους τους εργαζόμενους – στελέχη του Δήμου για την άριστη συνεργασία που είχαμε όλα αυτά τα χρόνια.

Τέλος, απευθυνόμενος προς τους δημότες, δηλώνω ότι η παραίτησή μου από τη θέση του Αντιδημάρχου σε καμιά περίπτωση δεν σημαίνει αποχώρησή μου από το αυτοδιοικητικό γίγνεσθαι. Είμαι παρών και θα είμαι και στο μέλλον, δηλώνω ενεργός και μάχιμος και θα συνεχίσω τον αγώνα μου απ’ όποια θέση αποφασίσουν οι συμπολίτες μου.

ΠΡΕΒΕΖΑ 25-6-2018
ΜΕΤΑ ΤΙΜΗΣ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΡΟΠΟΚΗΣ

ΔΕΝ ΨΗΦΙΣΕ ΟΥΤΕ ΤΟ ΕΝΑ ΔΕΚΑΤΟ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΚΙΝΑΛ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ΠΡΕΒΕΖΑΣ

Απογοήτευση από την μέχρι τώρα  διαχείριση του διορισμένου γραμματέα της ΝΕ του ΚΙ ΝΑΛ στην Πρέβεζα.
Καμία  παρουσία καμία σοβαρή παρέμβαση από τον ανεκδιήγητο  αχυράνθρωπο  στην Πρέβεζα!
Αποδεικνύετε πολύ λίγος  έως ανύπαρκτος.
Ενδεικτικό στοιχείο η μέχρι τώρα δραστηριότητά του. 
Η ομιλία που πραγματοποίησε το βράδυ της Παρασκευής 22/6, το Κίνημα Αλλαγής με ομιλητές τον Μ.Κασσή και τον Ν.Γκόλα, μέλη της ΚΕ του Κινήματος ήταν η ποιό αποτυχημένη εκδήλωση ακόμα και από τα πέτρινα χρόνια του ΠΑΣΟΚ 
Στις εκλογές για την ανάδειξη συντονιστικών  αν δεν ήταν ο Δήμος Ζηρού στον Νομό Πρέβεζας θα είχαμε εκλογική πανωλεθρία σε επίπεδα συμμετοχής.
Αμφίβολο είναι αν ψήφισε και ο Θεόφιλος...........
ΚΑΙΡΟΣ ΕΙΝΑΙ ΝΑ ΤΟ ΞΑΝΑΣΚΕΦΤΟΥΝ ΑΥΤΟΙ ΠΟΥ ΤΟΝ ΕΦΕΡΑΝ ΦΥΤΕΥΤΟ ΚΑΙ ΘΑ ΤΟΥΣ ΕΚΘΕΣΕΙ ΑΝΕΠΑΝΟΡΘΩΤΑ.....

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΚΙ ΝΑΛ ΣΤΟΝ ΝΟΜΟ ΠΡΕΒΕΖΑΣ

Στον Δήμο Ζηρού ψήφισαν 80 άτομα σε σύνολο 198 σε όλο τον Νομό Πρέβεζας 

Στην εκλογική διαδικασία, σε επίπεδο Νομού συμμετείχαν 198 άτομα
Στον Δήμο Ζηρού ψήφισαν 80 άτομα : Λαμπρινή Βασιλάκη, Δήμος Ρίζος, Βασίλειος Λέντζος, Γιώργος Μπάρκας, Παναγιώτης Μπεζεβέγκης, Κων/νος Σακκάς, Ελένη Σιαμαντά. 

Στον Δήμο Πρέβεζας, εκλέγονται :Μαρία Αγόρου, Ανέστης Κετίκογλου, Ξανθούλα Κόκκαλη, Γεώργιος Κοτένογλου, Γιώργος Λιάσκος, Βαγγέλης Νόντορος, Απόστολος Χατζόπουλος

Στον Δήμο Πάργας: Αθανάσιος Αλεξίου, Μιχαήλ Κώτσης, Παύλος Μήτσιος, Ευάγγελος Μπότσιος, Ελευθερία Παππά, Ευτυχία Ρίζου, Δημήτρης Τσούτσης


Πέμπτη 21 Ιουνίου 2018

ΕΚΛΟΓΗ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΖΗΡΟΥ ΣΤΟ ΔΗΜΑΡΧΕΙΑΚΟ ΜΕΓΑΡΟ ΦΙΛΙΠΠΙΑΔΑΣ


Ξεκίνησε η λειτουργία του νέου Σταθμού του ΚΤΕΛ Πρέβεζας στη Φιλιππιάδα

 Ενημερώνουμε το επιβατικό κοινό ότι τα δρομολόγια του ΚΤΕΛ Πρέβεζας, διέρχονται και κάνουν στάση στο νέο Σταθμό ΚΤΕΛ Φιλιππιάδας, ο οποίος βρίσκεται έναντι του Κέντρου Υγείας στην Πλατεία Ανδρέα Παπανδρέου. Κατά συνέπεια στο εξής οι επιβιβάσεις και αποβιβάσεις των λεωφορείων του ΚΤΕΛ Πρέβεζας στη Φιλιππιάδα θα γίνονται μόνο στο νέο Σταθμό.
Στις 14 και 15 Ιουλίου το 2ο Συμπόσιο Γαστρονομίας Λάκκας Σουλίου


 Î‘ποτέλεσμα εικόνας για Συμπόσιο Γαστρονομίας Λάκκας Σουλίου
Οι οργανωτικές διαδικασίες και λεπτομέρειες του 2ου Συμποσίου Γαστρονομίας Λάκκας Σουλίου, το οποίο θα διοργανωθεί το διήμερο 14-15 Ιουλίου στο Θεσπρωτικό, συζητήθηκαν σε συνάντηση που διεξήχθη με   εκπροσώπους συλλόγων και φορέων στο Θεσπρωτικό, την Δευτέρα 18 Ιουνίου το απόγευμα.
Ο Δήμαρχος Ζηρού κ. Καλαντζής Νικόλαος ευχαρίστησε τους εκπροσώπους των συλλόγων και φορέων για την παρουσία τους και τη διάθεση συνεργασίας, τους συνεχάρη για τη σημαντική συμβολή τους στην περυσινή πρώτη διοργάνωση του Συμποσίου, η οποία, όπως όλοι παραδέχονται, στέφθηκε από μεγάλη επιτυχία και αναφέρθηκε σε οργανωτικές διαδικασίες της φετινής εκδήλωσης.
Σημειώνεται ότι, όπως και πέρσι το Συμπόσιο Γαστρονομίας Λάκκας Σουλίου θα διοργανωθεί από τον Δήμο Ζηρού, τον Περιβαλλοντικό – Πολιτιστικό Σύλλογο πρ. Δήμου Θεσπρωτικού, τη Λέσχη Αρχιμαγείρων Ελλάδος και τη συμμετοχή συλλόγων, φορέων και επιχειρηματιών της περιοχής αλλά και ευρύτερα.
Ο κ. Καλαντζής ενημέρωσε ότι η φετινή εκδήλωση θα έχει θεματικό άξονα το ψωμί και τα παράγωγα του αλευριού, ενώ θα αναδειχτούν και πάλι παραδοσιακές γεύσεις.
Μία από τις καινοτομίες που θα έχει η φετινή εκδήλωση θα είναι η διοργάνωση διαγωνισμού, όπου με τη συνδρομή της Λέσχης Αρχιμαγείρων Ελλάδος θα συσταθεί κριτική επιτροπή η οποία αξιολογήσει τις καλύτερες παραγωγές και παρουσιάσεις και θα επιλέξει τις καλύτερες οι οποίες θα βραβευτούν.
Για τη διοργάνωση μίλησαν ακόμη ο αντιδήμαρχος κ. Ζήκος Ρεμπής και ο πρόεδρος του Περιβαλλοντικού – Πολιτιστικού Συλλόγου πρ. Δήμου Θεσπρωτικού κ. Νίκος Νικολάου.
Το ραντεβού ανανεώθηκε για την ερχόμενη Δευτέρα 25 Ιουνίου όπου θα συζητηθεί η πορεία της οργάνωσης και θα αποφασιστούν οι περαιτέρω λεπτομέρειες.
Καλούνται  όλοι οι σύλλογοι του Δήμου που επιθυμούν να λάβουν μέρος στο 2ο Συμπόσιο Γαστρονομίας Λάκκας Σουλίου στο Θεσπρωτικό, να δηλώσουν το συντομότερο δυνατό (όχι πέραν της 30ής Ιουνίου), τη συμμετοχή τους, καθώς και όλοι οι επιχειρηματίες, παραγωγοί, μελισσοκόμοι, κτηνοτρόφοι, οινοπαραγωγοί, επιχειρήσεις κλπ, που θέλουν να εκθέσουν η να πουλήσουν τα προϊόντα τους.

Σε συλλόγους, φορείς, παραγωγούς και επιχειρήσεις θα διατεθεί ΔΩΡΕΑΝ περίπτερο από τον Δήμο, για να παρουσιάσουν, να εκθέσουν ή να πουλήσουν τα προϊόντα τους και στους συλλόγους ή ιδιώτες που θα παρασκευάσουν ψωμιά, εδέσματα και παραδοσιακά φαγητά, υλικά παρασκευής.
Ιδιαίτερα καλούνται οι επιχειρήσεις που παρασκευάζουν και εμπορεύονται ψωμί και παράγωγα του αλευριού, να δηλώσουν κατά προτεραιότητα τη συμμετοχή τους.

Οι δηλώσεις συμμετοχής γίνονται στην ηλεκτρονική διεύθυνση: info@dimoszirou.gr, όπου επιχειρηματίες και παραγωγοί καλούνται να αναφέρουν την πλήρη επωνυμία της επιχείρησης ή το όνομα εάν πρόκειται για παραγωγούς καθώς επίσης και το είδος (ή τα είδη) που θέλουν να παρουσιάσουν  ή να πουλήσουν, ενώ οι σύλλογοι και φορείς, την επωνυμία τους και την Τ.Κ. στην οποία δραστηριοποιούνται.

Για περισσότερες πληροφορίες ή διευκρινίσεις οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν με τον κ. Καρζή Γεώργιο, υπεύθυνο Τύπου και επικοινωνίας του Δήμου Ζηρού, στα τηλ. 2683 360607 & 6977 066621. 

Τέλος έχουμε τη χαρά να ανακοινώσουμε ότι μεγάλος χορηγός και της φετινής εκδήλωσης είναι η ΕΡΤ με την ΕΡΤ 3 και την ΕΡΤ Ιωαννίνων.  


Διήμερο μουσικοχορευτικών εκδηλώσεων στη Φιλιππιάδα, με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Μουσικής

 Î‘ποτέλεσμα εικόνας για ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ,ΗΜΕΡΑ ΜΟΥΣΙΚΗ


Αρχίζουν αύριο 21 Ιουνίου οι διήμερες μουσικοχορευτικές εκδηλώσεις, που διοργανώνει ο Δήμος Ζηρού, με αφορμή τον εορτασμό της Παγκόσμιας Ημέρας Μουσικής.
Οι εκδηλώσεις θα λάβουν χώρα στο χώρο “Θεατράκι” στη Φιλιππιάδα και θα συμμετάσχουν συνολικά δέκα σύλλογοι.

Αύριο Πέμπτη 21 Ιουνίου, θα παρουσιάσουν το πρόγραμμά τους, κατά σειρά, οι εξής σύλλογοι:
Χορωδία Ενορίας Αγίου Βησσαρίωνα.
Εκπολιτιστικός Σύλλογος Παλαιάς Φιλιππιάδας “Ο Άγιος Γεώργιος”,
Σύλλογος Συρρακιωτών Φιλιππιάδας.

Την Παρασκευή, δεύτερη ημέρα των εκδηλώσεων οι σύλλογοι θα παρουσιάσουν το πρόγραμμά τους, κατά σειρά, ως εξής:

Σύλλογος Φίλων Μουσικής Φιλιππιάδας,
Πολιτιστικός Σύλλογος Αγίου Βησσαρίωνα Φιλιππιάδας,
Πολιτιστικός Σύλλογος Ν. Κερασούντας “Ο Κατσαντώνης”,
Εκπολιτιστικός Σύλλογος Θεσπρωτικού,
Πολιτιστικός Σύλλογος “Ο Ζηρός”, 
Πολιτιστικός Σύλλογος Κερασώνα,
Πολιτιστικός Σύλλογος Γυμνοτόπου.

Το πρόγραμμα και των δύο ημερών θ' αρχίσει στις 8.30 το βράδυ.