Τρίτη 27 Δεκεμβρίου 2022

Τι αλλάζει με τις θέσεις στάθμευσης στις πυλωτές

 


Οι θέσεις στάθμευσης στις πυλωτές πολυκατοικιών ενσωματώνονται στο ποσοστό συνιδιοκτησίας επί του οικοπέδου, χωρίς να χρειάζεται η σύμφωνη γνώμη του συνόλου των συνιδιοκτητών, αναφέρει σε εγκύκλιό της η συντονιστική επιτροπή Συμβολαιογραφικών Συλλόγων Ελλάδος, μετά την πρόσφατη ψήφιση από τη Βουλή του νόμου 5005/21-12-2022.

Πιο αναλυτικά, στην εγκύκλιο της συντονιστικής επιτροπής αναφέρεται ότι «ο ιδιοκτήτης οριζοντίου ιδιοκτησίας-χώρου κύριας χρήσης πολυκατοικίας που έχει εμπράγματο δικαίωμα σε ανοικτή θέση στάθμευσης στην πιλοτή της ίδιας πολυκατοικίας, που αποτελεί κατά τη σύσταση αυτοτελή οριζόντια ιδιοκτησία, προβαίνει σε μονομερή τροποποίηση της πράξης οριζοντίου ιδιοκτησίας, προκειμένου να μετατρέψει τον ανοικτό χώρο στάθμευσης στην πιλοτή ως παρακολούθημα στην αποκλειστική χρήση της οριζοντίου ιδιοκτησίας του χώρου κύριας χρήσης και ταυτόχρονα να ενσωματώσει στην τελευταία ποσοστό συγκυριότητας στο οικόπεδο που είχε κατά τη σύσταση οριζοντίων ιδιοκτησιών ο ανοιχτός χώρος στάθμευσης στην πιλοτή και στην περίπτωση αυτή, η σύμφωνη γνώμη του συνόλου των συνιδιοκτητών τεκμαίρεται».

Συγκεκριμένα, η υπ. αριθμ. 383/27.12.22 εγκύκλιος της συντονιστικής επιτροπής των Συμβολαιογραφικών Συλλόγων Ελλάδος, αναφέρει τα εξής:

«Κυριότητα ανοικτών θέσεων στάθμευσης στην πυλωτή-προσθήκη παρ. 5Α στο άρθρο 1 του ν. 960/1979.

Ένα πάγιο αίτημα της ελληνικής συμβολαιογραφίας που αφορά στις θέσεις στάθμευσης της πιλοτής με ποσοστά συνιδιοκτησίας επί του οικοπέδου, υλοποιείται με το ν. 5005/21-12-2022 (ΦΕΚ 236 Α΄/21-12-2022) που έχει τίτλο «Ενίσχυση δημοσιότητας και διαφάνειας στον έντυπο και ηλεκτρονικό Τύπο – Σύσταση ηλεκτρονικών μητρώων εντύπου και ηλεκτρονικού Τύπου – Διατάξεις αρμοδιότητας της Γενικής Γραμματείας Επικοινωνίας και Ενημέρωσης και λοιπές επείγουσες ρυθμίσεις» και ειδικότερα με το άρθρο 46 αυτού με τίτλο «Κυριότητα ανοικτών θέσεων στάθμευσης στην πιλοτή – Προσθήκη παρ. 5Α στο άρθρο 1 του ν. 960/1979» στο οποίο ορίζεται ότι προστίθεται νέα παράγραφος με την αρίθμηση 5Α στο άρθρο 1 του ν. 960/1979 (Α’ 194), με το εξής περιεχόμενο:

«5Α. α) Ο ιδιοκτήτης οριζοντίου ιδιοκτησίας-χώρου κύριας χρήσης πολυκατοικίας που έχει εμπράγματο δικαίωμα σε ανοικτή θέση στάθμευσης στην πυλωτή της ίδιας πολυκατοικίας, που αποτελεί κατά τη σύσταση αυτοτελή οριζόντια ιδιοκτησία, προβαίνει σε μονομερή τροποποίηση της πράξης οριζοντίου ιδιοκτησίας, προκειμένου να μετατρέψει τον ανοικτό χώρο στάθμευσης στην πυλωτή ως παρακολούθημα στην αποκλειστική χρήση της οριζοντίου ιδιοκτησίας του χώρου κύριας χρήσης και ταυτόχρονα να ενσωματώσει στην τελευταία ποσοστό συγκυριότητας στο οικόπεδο που είχε κατά τη σύσταση οριζοντίων ιδιοκτησιών ο ανοιχτός χώρος στάθμευσης στην πυλωτή. Στην περίπτωση αυτή, η σύμφωνη γνώμη του συνόλου των συνιδιοκτητών τεκμαίρεται.

β) Ανοικτή θέση στάθμευσης στην πυλωτή πολυκατοικίας που αποτελεί κατά τη σύσταση αυτοτελή οριζόντια ιδιοκτησία και επί της οποίας δεν έχει εμπράγματο δικαίωμα ιδιοκτήτης επί οριζοντίου ιδιοκτησίας-χώρου κύριας χρήσης της αυτής πολυκατοικίας δύναται να μεταβιβαστεί κατ’ εξαίρεση και μόνο σε άλλον ιδιοκτήτη επί οριζοντίου ιδιοκτησίας-χώρου κύριας χρήσης της αυτής πολυκατοικίας. Στην περίπτωση αυτή ο ιδιοκτήτης της οριζοντίου ιδιοκτησίας-χώρου κύριας χρήσης προβαίνει σε μονομερή τροποποίηση της πράξης οριζοντίου ιδιοκτησίας, προκειμένου να μετατρέψει τον ανοικτό χώρο στάθμευσης στην πυλωτή ως παρακολούθημα στην αποκλειστική χρήση της οριζοντίου ιδιοκτησίας του χώρου κύριας χρήσης και ταυτόχρονα να ενσωματώσει στην τελευταία το ποσοστό συγκυριότητας στο οικόπεδο που είχε κατά τη σύσταση οριζοντίων ιδιοκτησιών ο ανοιχτός χώρος στάθμευσης στην πυλωτή. Στην περίπτωση αυτή, η σύμφωνη γνώμη του συνόλου των συνιδιοκτητών τεκμαίρεται.

γ) Ο ιδιοκτήτης οριζοντίου ιδιοκτησίας-χώρου κύριας χρήσης πολυκατοικίας, στον οποίο μεταβιβάστηκε και το δικαίωμα αποκλειστικής χρήσης επί ανοικτής θέσης στάθμευσης στην πυλωτή ή θέσης στον ακάλυπτο χώρο της ίδιας πολυκατοικίας, στην οποία θέση, σύμφωνα με την πράξη σύστασης οριζοντίου ιδιοκτησίας ή τον κανονισμό της πολυκατοικίας, έχει συσταθεί αυτοτελές δικαίωμα αποκλειστικής χρήσης χωρίς να συνδέεται με συγκεκριμένη οριζόντια ιδιοκτησία-χώρο κύριας χρήσης της πολυκατοικίας, προβαίνει σε μονομερή τροποποίηση της πράξης οριζοντίου ιδιοκτησίας, προκειμένου να αντιστοιχήσει τον ανοικτό χώρο στάθμευσης της πυλωτής ή του ακάλυπτου χώρου ως παρακολούθημα στην αποκλειστική χρήση της οριζοντίου ιδιοκτησίας του χώρου κύριας χρήσης. Στην περίπτωση αυτή, η σύμφωνη γνώμη του συνόλου των συνιδιοκτητών τεκμαίρεται».

Τετάρτη 21 Δεκεμβρίου 2022

ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΡΤΑΙΩΝ Ο ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ ΣΙΑΦΑΚΑΣ

 Ο Χριστόφορος Σιαφάκας δηλώνει την πρόθεσή του να είναι υποψήφιος Δήμαρχος Αρταίων στις δημοτικές εκλογές του 2023...

Picture
...
Οραματιζόμενος μία πραγματικά ακομμάτιστη Τοπική Αυτοδιοίκηση που να προσφέρει στο σύνολο των δημοτών, χωρίς διακρίσεις και χωρίς η κομματική ταυτότητα τους  να αποτελεί εμπόδιο στη λήψη των αποφάσεων, ανακοίνωσε την πρόθεση του να είναι υποψήφιος Δήμαρχος Αρταίων στις δημοτικές εκλογές του 2023 ο κ. Χριστόφορος Σιαφάκας.

«Είμαστε λίγοι στον τόπο αυτό και κανείς δεν πρέπει να περισσεύει» υπογραμμίζει στην ανακοίνωσή του.

Κατέληξε σε αυτή του την απόφαση με τη σύμφωνη γνώμη  ανώνυμων και επώνυμων συνδημοτών μας, διαφορετικών πολιτικών πεποιθήσεων,  οι οποίοι όχι μόνο συμφωνούν, αλλά και συστρατεύονται μαζί του.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΘΕΣΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ

"Αγαπητοί συμπολίτες,

Μετά από σχεδόν 8 χρόνια εκλεγμένος στην Αυτοδιοίκηση και σε θέσεις ευθύνης στο Δήμο Αρταίων, το δεύτερο Δήμο στην Ήπειρο και ένα χρόνο πριν τις Δημοτικές εκλογές, επιθυμώ να μοιραστώ μαζί σας τις σκέψεις μου, να σας ενημερώσω για τις προθέσεις μου και να απευθύνω κάλεσμα συμμετοχής σε όλους σας.

Από την μελέτη και παρατήρηση όλων των θεμάτων που σχετίζονται με την αυτοδιοίκηση, όχι μόνο σε τοπικό αλλά και σε πανελλαδικό επίπεδο και έχοντας διατελέσει Αντιδήμαρχος Οικονομικών, Παιδείας, Πολιτισμού, Πρόνοιας και Κοινωνικών Υπηρεσιών, καθώς και Πρόεδρος Σχολικών Επιτροπών, κατέληξα σε καινούρια συμπεράσματα και προσωπικές αποφάσεις.

Με βάση βέβαια όλα τα παραπάνω είχα την τύχη να γίνω γνώστης σε μεγάλο εύρος, όλων των προβλημάτων τόσο των Κοινοτήτων όσο και της πόλης του Δήμου Αρταίων, αφού γεννήθηκα στην Τοπική Κοινότητα Βλαχερνών, αλλά ζω και εργάζομαι στην πόλη της Άρτας.

Μετά από τόσα χρόνια στα Δημοτικά Συμβούλια, πιστεύω πλέον, πως μια πραγματικά ακομμάτιστη Τοπική Αυτοδιοίκηση είναι εκείνη που πρέπει και μπορεί να προσφέρει τις υπηρεσίες της στο σύνολο των δημοτών χωρίς διακρίσεις και στις όποιες λύσεις χωρίς να επηρεάζεται από τα πολιτικά πιστεύω του καθενός δημότη. Μια αυτοδιοίκηση όπου θα χωρούν όλοι χωρίς διακρίσεις και χωρίς την κομματική τους ταυτότητα εμπόδιο στη λήψη αποφάσεων. Είμαστε λίγοι στον τόπο αυτό και κανείς δεν πρέπει να περισσεύει.

Οι παλαιότερες αντιλήψεις ότι το κάθε κόμμα έπρεπε να έχει δικό του συνδυασμό στις αυτοδιοικητικές εκλογές και με μοναδικό σκοπό την καταμέτρηση των εκλογικών ποσοστών εκάστου κόμματος υποχωρούν, διότι σε τίποτα δεν ωφελεί ούτε τα κόμματα, πολύ δε περισσότερο ούτε τους δημότες ούτε τον τόπο, αλλά ούτε και οι ίδιοι οι δημότες το αποδέχονται.

Επίσης δεν με βρίσκει σύμφωνο, προεκλογικά, οι υποψήφιοι Δήμαρχοι να εμφανίζονται και να δηλώνουν ότι εκπροσωπούν ανεξάρτητους αυτοδιοικητικούς σχηματισμούς και να διαπιστώνεται εκ των υστέρων ότι αυτό γίνεται αποκλειστικά και μόνο για να εξασφαλίσουν τη συμμετοχή στο ψηφοδέλτιο υποψηφίων από διαφορετικούς πολιτικούς σχηματισμούς, μετά όμως το θετικό αποτέλεσμα να « μεταφράζεται » με κομματικές ταμπέλες συγκεκριμένων πολιτικών παρατάξεων.

Η ανεξάρτητη Δημοτική Αρχή, μπορεί και πρέπει να λειτουργεί με στόχο τα προβλήματα του Δήμου, πράγμα που θα της επιτρέπει να συνεργάζεται αρμονικά και εύρυθμα με οποιαδήποτε κυβέρνηση – υπηρεσία και Αρχή επ’ ωφελεία των δημοτών και του τόπου γενικότερα. Έτσι θα δίνεται περισσότερη βαρύτητα σε πολύπλευρους σχηματισμούς που εκπροσωπούν και τα μεγαλύτερα τμήματα των τοπικών κοινωνιών.

Έτσι κι αλλιώς οι ηγεσίες των περισσότερων πολιτικών κομμάτων τα τελευταία χρόνια δεν παρέχουν τα λεγόμενα πολιτικά «χρίσματα» σε υποψηφίους, αφήνοντας τις τοπικές κοινωνίες να επιλέξουν αυτούς που θεωρούν κατάλληλους για να διαχειριστούν τα τοπικά τους προβλήματα.

Αγαπητοί συνδημότες,

Πιστεύω πραγματικά ότι ο εκάστοτε Δήμαρχος μπορεί να προσφέρει σε μία εύλογη χρονική περίοδο και από εκεί και πέρα αρχίζει η οίηση της εξουσίας με αποτέλεσμα να απομακρύνεται από τον απλό πολίτη, κυρίως όμως να απουσιάζει η ανάπτυξη ομαδικού πνεύματος στη λήψη των αποφάσεων. Εξάλλου το αρχαίο γνωμικό τα λέει όλα: « Τον άρχοντα τριών δει μέμνησθαι: Πρώτον ότι ανθρώπων άρχει. Δεύτερον ότι κατά νόμους άρχει. Τρίτον ότι ουκ αιεί άρχει » .

Όπως προανέφερα, οι γενικές γνώσεις μου, η πολυετής ενασχόλησή μου ως ελεύθερος επαγγελματίας, η εμπειρία από τα οκτώ χρόνια στην Αυτοδιοίκηση, αλλά και η υπηρέτησή μου σε θέσεις ευθύνης ως αντιδήμαρχος και μάλιστα διαφορετικών αντικειμένων, με οδήγησαν στην σκέψη να εξετάσω κατά πόσο η δική μου υποψηφιότητα για τη θέση του Δημάρχου του Δήμου Αρταίων θα μπορούσε να συμβάλλει με νέα πνοή, με μεγαλύτερο δυναμισμό, αλλά και με πλουραλισμό ιδεών στην εξυπηρέτηση των πολιτών, στην καλύτερη αντιμετώπιση των προβλημάτων του Δήμου, τη μεγαλύτερη επικοινωνία με τους δημότες, την ισόρροπη ανάπτυξη περιφέρειας και κέντρου της πόλης του Δήμου. Σίγουρα προηγήθηκε ώριμη σκέψη, μα κυρίως η πίστη μου στη συνεργασία, τη σύνθεση, την ομαδικότητα, τη συστηματική δουλειά, τη σταθερή παρουσία δίπλα στο δημότη και αποδίδοντας πάντα μεγάλη σημασία στο να ξεπεράσουμε ¨ κομματικές ¨ ταμπέλες.

Τους προβληματισμούς μου τους μοιράστηκα με πολλούς γνωστούς και φίλους, με επώνυμους και ανώνυμους συνδημότες διαφορετικών πολιτικών πεποιθήσεων και αντιλήψεων, οι οποίοι όχι μόνο συμφωνούν, αλλά και συστρατεύονται μαζί μου στην προσπάθεια ο Δήμος μας να προχωρήσει με πιο γρήγορους ρυθμούς στη λύση παλαιών, αλλά και στην αντιμετώπιση νέων προβλημάτων.

Με όλες αυτές τις σκέψεις, ανακοινώνω την πρόθεσή μου να είμαι υποψήφιος για τη θέση του Δημάρχου στον Δήμο Αρταίων στις προσεχείς αυτοδιοικητικές εκλογές επιδιώκοντας ο συνδυασμός του οποίου επιθυμώ να ηγηθώ να μη φέρει καμία κομματική ταμπέλα στην πλάτη του, αλλά να είναι ένας συνδυασμός που θα χωρούν όλοι οι δημότες που επιθυμούν να προσφέρουν χωρίς διακρίσεις στη λύση των προβλημάτων του Δήμου μας.

Φυσικά, ως ανεξάρτητη αυτοδιοικητική παράταξη θα απευθυνθούμε σε όλα τα πολιτικά κόμματα και θα ενημερώσουμε για τις γενικές αρχές και θέσεις του συνδυασμού μας προσδοκώντας οι θέσεις αυτές να θεωρηθούν ουσιώδεις και χρήσιμες για τον τόπο.

Θέλουμε να γνωρίζουν οι δημότες πως όλα τα προβλήματα θα αντιμετωπίζονται με βάση τις πραγματικές ανάγκες και προτεραιότητες τόσο για τις Κοινότητες όσο και για την πόλη της Άρτας.

Παρέχουμε προς όλους την διαβεβαίωση ότι δεν είναι αυτοσκοπός, δεν πάσχουμε από τίτλους, αξιώματα ή οικονομικά οφέλη. Μας ενδιαφέρουν οι δημότες και ο τόπος που γεννηθήκαμε, που μεγαλώσαμε, που ζούμε και δουλεύουμε. Στηριζόμαστε στο να συνθέτουμε μέσα από διάλογο, στο να αποκτήσει ο Δήμος μας ενιαία ταυτότητα μέσα από θέσεις και αντιθέσεις.

Με εκτίμηση και σεβασμό προς όλους τους συμπολίτες και τις συμπολίτισσες
".

Σύντομο Βιογραφικό

"Γεννήθηκα στην Τοπική Κοινότητα Βλαχερνών, ζω μόνιμα και εργάζομαι στην πόλη της Άρτας.

Εργάστηκα ως Εργαστηριακός Συνεργάτης του ΤΕΙ Ηπείρου για εφτά χρόνια και διατηρώ μέσα στην πόλη της Άρτας φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης αρκετά χρόνια όπου και ο ίδιος εργάζομαι ως καθηγητής Μαθηματικών.

Σπούδασα στο Μαθηματικό τμήμα του Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων και στη συνέχεια στο Πανεπιστήμιο του Essex της Αγγλίας όπου και απέκτησα μεταπτυχιακό τίτλο στη Στατιστική και Επιχειρησιακή Έρευνα.

Εκλέγομαι για δύο συνεχείς θητείες Δημοτικός Σύμβουλος του Δήμου Αρταίων με υποψηφιότητα στη Δημοτική Ενότητα Άρτας.

Διετέλεσα Αντιδήμαρχος Οικονομικών, Παιδείας, Πολιτισμού, Πρόνοιας και Κοινωνικών Υπηρεσιών καθώς και Πρόεδρος Σχολικών Επιτροπών.

Είμαι παντρεμένος με τρία παιδιά
".

Σάββατο 17 Δεκεμβρίου 2022

Barcode internet Cafe

 Είμαστε στην ευχάριστη θέση να σας ανακοινώσουμε,ότι από αύριο 17 Δεκεμβρίου και κάθε μέρα θα είμαστε ανοιχτά από τις 7:30 το πρωι για να σάς εξυπηρετήσουμε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο.

Πέμπτη 15 Δεκεμβρίου 2022

Έφυγε από τη ζωή ο παλαίμαχος ποδοσφαιριστής του ΠΑΣ Γιάννινα και προπονητής, Γιώργος Κώνστας.

 Με βαθύτατη και ιδιαίτερη συγκίνηση πληροφορηθήκαμε την απώλεια του, φίλου, παλαίμαχου ποδοσφαιριστή του Εθνικού Φιλιππιάδας και του ΠΑΣ Γιάννενα Γιώργου Κώνστα
Ο αιφνίδιος χαμός του Γιώργου Κώνστα συγκλόνισε φίλους και συμπολίτες και προκάλεσε βαθύτατη λύπη σε όσους είχαν την ευτυχία να τον γνωρίσουν και να τον αγαπήσουν μέσα από τον αθλητισμό και όχι μόνο!

 Ο Γιώργος Κώνστας ξεχώριζε για το ήθος και το πάθος στο γήπεδο σαν ποδοσφαιριστής και άριστος οικογενειάρχης!

Ξεκίνησε από τον Εθνικό Φιλιππιάδας και  έκανε λαμπρή καριέρα στον ΠΑΣ ΓΙΑΝΝΕΝΑ

Ο κάθε ποδοσφαιριστής που πέρασε από τον ΠΑΣ (Γιάννενα) είχε τη δική του ιστορία όπως και ο  Γιώργος Κώνστας, που φόρεσε 12 χρόνια (1978-1989) τη φανέλα του «Άγιαξ» και για ένα διάστημα ήταν και ο αρχηγός.

Το 1978 μετά από κάποια δοκιμαστικά τεστ που έκανε με τον  Αντώνη Γεωργιάδη και τον Δεκέμβριο 1980 υπέγραψε επαγγελματικό συμβόλαιο με προπονητή τον Γιάτσεκ Γκμοχ. Έφυγε από τον ΠΑΣ το 1989 μετά το μπαράζ με τον Εθνικό στην Πάτρα, όπου έχασε ο ΠΑΣ την άνοδο στην Α’ Εθνική

 Μετέπειτα ξεκίνησε  μια σημαντική προσπάθεια  στη Φιλιππιάδα με την ακαδημία «Φιλιππιάδα 2004» που συμμετείχε και στο πρωτάθλημα της ΕΠΣ Πρέβεζας/Λευκάδας

Είχε δηλώσει κάποτε για την θητεία του στον ΠΑΣ Γιάννενα :«Όποιος ποδοσφαιριστής φόρεσε τη φανέλα του ΠΑΣ πρέπει να αισθάνεται μεγάλη τιμή. Κι όποιος πάτησε το χόρτο στους «Ζωσιμάδες» παίζοντας μπροστά σ’ αυτό τον υπέροχο κόσμο, ένιωσε κάτι το πολύ ξεχωριστό και σημαντικό στην καριέρα του. Δεν θέλω να λέω μεγάλες κουβέντες για να κάνω τον καλό, αλλά αυτά που λέω βγαίνουν μέσα από την ψυχή μου. Ο ΠΑΣ σε όποια κατηγορία και να παίζει, είναι πάντα μεγάλη ομάδα. Κι αυτό φάνηκε όταν πέρασε δύσκολα χρόνια και έμεινε όρθιος».

Με τον αδελφό του ξεκινήσαν  μια σημαντική προσπάθεια το 2004, γι’ αυτό και η ομάδα ονομάστηκε «Φιλιππιάδα 2004». Κάνανε δύο γήπεδα, το ένα με φυσικό χόρτο και το άλλο με πλαστικό τάπητα. Κάναν μεγάλο αγώνα και μεγάλη προσπάθεια η οποία είχε απήχηση και αγκαλιάστηκε από όλο τον κόσμο.

Οι βετεράνοι του ΠΑΣ Γιάννινα εξέδωσαν συλλυπητήρια ανακοίνωση:

 Η οικογένεια των βετεράνων ποδοσφαιριστών ΠΑΣ ΓΙΑΝΝΙΝΑ, θρηνεί την απώλεια του συναδέλφου μας Γιώργου Κώνστα.

Θέλουμε να εκφράσουμε τα συλλυπητήριά μας, την αγάπη μας και την συμπαράστασή μας στην οικογένειά του.

Καλό σου ταξίδι αδερφέ μας Γιώργο.


Τετάρτη 14 Δεκεμβρίου 2022

ΟΛΟ ΤΟ ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΟΛΙΣΘΗΣΗ ΣΤΟΥΣ ΜΕΛΙΣΣΟΥΡΓΟΥΣ (ΜΗΝ ΤΑ ΡΙΧΝΟΥΜΕ ΟΛΑ ΣΤΗΝ ΦΥΣΗ)


ΠΡΙΝ ΤΙΣ ΒΡΟΧΕΣ ......


ΠΡΙΝ ΤΙΣ ΒΡΟΧΕΣ ΧΩΡΙΣ ΤΑ ΦΥΣΙΚΑ ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ .....


ΠΡΙΝ ΤΙΣ ΒΡΟΧΕΣ....
ΠΡΙΝ ΤΙΣ ΒΡΟΧΕΣ 

Στους Μελισσουργούς Αρτας επικεντρώνονται τελευταία οι συζητήσεις εξαιτίας των βροχοπτώσεων οι ζημιές στα δύο σπίτια . 

Υπάρχει ένα ιστορικό πριν τις βροχοπτώσεις που είναι άξιο αναφοράς σύμφωνα με τα στοιχεία έχει το zirosblog.Αποδεδειγμένα και με αναφορές σε θεσμικά όργανα έγιναν καταγγελίες ότι υπήρχαν σε εξέλιξη εργασίες από τον έναν ιδιοκτήτη με εκσκαφές που επιχείρησε στο όριο και κάτω από την άλλη ιδιοκτησία .

ΠΡΙΝ ΤΙΣ ΒΡΟΧΕΣ 

Η ιδιοκτήτρια της κατεστραμμένης κατοικίας μας ανέφερε ότι  από τις 23/11/2022 έγινε αυτοψία και από τους δύο ιδιοκτήτες και παρατηρήθηκε ότι είχε υποστεί το κτίσμα μεγάλη υποσκαφή και η αυλή καθίζηση , εξαιτίας των εργασιών εκσκαφών για τοιχίο αντιστήριξης στο κοινό όριο των δύο ιδιοκτησιών. 


ΠΡΙΝ ΤΙΣ ΒΡΟΧΕΣ ....

Είχαν κοπεί από το οικόπεδο και δυο δέντρα. 24/111/2022 έγινε από την πλευρά μας αίτηση στην αρμόδια Πολεοδομική Αρχή για να καταστεί το κτίσμα επικινδύνως ετοιμόρροπο και να κατεδαφιστεί.Αρα αποδεικνύεται ότι το φυσικό φαινόμενο βρήκε "έδαφος" και έγινε αυτό που έγινε και είχε ήδη προβληθεί από τους ιδιοκτήτες της κατεστραμμένης κατοικίας!


Αυτοψία στους Μελισσουργούς πραγματοποίησε κλιμάκιο του ΙΓΜΕ μετά το καταλοσθητικό φαινόμενο που σημειώθηκε την Κυριακή

Όπως ανέφερε ο Προιστάμενος Πολιτικής Προστασίας Δημήτρης Μαυρογιώργος, σύμφωνα με την ενημέρωση που υπήρξε από το ΙΓΜΕ προς το παρόν δεν θα πρέπει να γίνει καμία απολύτως εργασία και παρέμβαση.

Το φαινόμενο είναι σε εξέλιξη ενώ φαίνεται ότι και στην περίπτωση αυτή ευθύνη έχει και ο ανθρώπινος παράγοντας καθώς στο σημείο είχαν γίνει εκσκαφικές και άλλες εργασίες.

«Δεν υπάρχει κίνδυνος για άλλα σπίτια της περιοχής. Οι εργασίες που δεν θα γίνουν θα είναι υπό την καθοδήγηση επιστημόνων του ΙΓΜΕ και όχι άμεσα αλλά αφού σταματήσουν οι βροχές, δηλαδή σε λίγους μήνες» τόνισε ο κ. Μαυρογιώργος.


Τρίτη 13 Δεκεμβρίου 2022

Ημέρα Αιμοδοσίας την Τετάρτη 14 Δεκεμβρίου στον Δήμο Ζηρού

 


Καμία παρέμβαση προς το παρόν στους Μελισσουργούς Αυτοψία στους Μελισσουργούς πραγματοποίησε κλιμάκιο του ΙΓΜΕ μετά το κατoλhσθητικό φαινόμενο που σημειώθηκε την Κυριακή.

Ένα σπίτι παρασύρθηκε και κατέληξε πάνω σε άλλη οικία μαζί με χώματα και τόνους λάσπης.

Όπως ανέφερε ο Προιστάμενος Πολιτικής Προστασίας Δημήτρης Μαυρογιώργος, σύμφωνα με την ενημέρωση που υπήρξε από το ΙΓΜΕ προς το παρόν δεν θα πρέπει να γίνει καμία απολύτως εργασία και παρέμβαση.

Το φαινόμενο είναι σε εξέλιξη ενώ φαίνεται ότι και στην περίπτωση αυτή ευθύνη έχει και ο ανθρώπινος παράγοντας καθώς στο σημείο είχαν γίνει εκσακαφικές και άλλες εργασίες 

«Δεν υπάρχει κίνδυνος για άλλα σπίτια της περιοχής. Οι εργασίες που δεν θα γίνουν θα είναι υπό την καθοδήγηση επιστημόνων του ΙΓΜΕ και όχι άμεσα αλλά αφού σταματήσουν οι βροχές, δηλαδή σε λίγους μήνες» τόνισε ο κ. Μαυρογιώργος.

Δευτέρα 12 Δεκεμβρίου 2022

Εύα Καϊλή: Το πρόβλημα είναι του ΠΑΣΟΚ

 

Πολλές φορές η διαχείριση μιας δυσάρεστης κατάστασης μεγεθύνει τις συνέπειές της. Κλασσικό παράδειγμα η καταστροφική για τον Τσίπρα συνέντευξη τη βραδιά της τραγωδίας στο Μάτι. Σήμερα, ο Νίκος Ανδρουλάκης κάνει τα πάντα για να μιμηθεί τον Α. Τσίπρα. 

Η Εύα Καϊλή είναι γέννημα - θρέμμα ΠΑΣΟΚ, χωρίς περαιτέρω κουβέντες. Αν ο Νίκος Ανδρουλάκης πίστευε πως αποτελούσε τον Δούρειο Ίππο της Νέας Δημοκρατίας, όφειλε να την απομακρύνει από το κόμμα του ευθύς ως έκανε αυτή τη διαπίστωση. Αν το έπραττε αυτό τότε, σήμερα θα ήταν καβάλα στο άσπρο άλογο. 

Τα όσα είπε προχθές για την Εύα Καϊλή απλώς θυμίζουν τις χειρότερες ημέρες των κομμουνιστικών κομμάτων, όταν έψαχναν διαρκώς για τον εσωτερικό εχθρό. Είναι μια αντιμετώπιση που δε συνάδει με το νέο ήθος που υποτίθεται θα έφερνε με την παρουσία του στην πολιτική. Ο Ανδρέας Παπανδρέου απλώς διέγραφε. Δεν πετούσε λάσπη. 

Οι συνέπειες που θα κληθεί να αντιμετωπίσει το ΠΑΣΟΚ και ο ίδιος ο Ν. Ανδρουλάκης απαιτούν ψυχραιμία -που όπως φαίνεται δεν υπάρχει- καθαρό μυαλό -που κι αυτό λείπει- και επιχείρηση ανασυγκρότησης του χώρου της Κεντροαριστεράς. Νομίζω πως ο Ν. Ανδρουλάκης και οι συνεργάτες του θα επιχειρήσουν, με αφορμή την υπόθεση Καϊλή, να ξεκαθαρίσουν τους λογαριασμούς τους με αυτούς που θεωρούν εσωκομματικούς αντιπάλους τους. Ο Νίκος Ανδρουλάκης έχει διαπαιδαγωγηθεί πολιτικά με την αντίληψη «καλύτερα ένα μικρό κόμμα που να το ελέγχουμε, παρά ένα μεγάλο με πολλές τάσεις»

Δε γνωρίζω αν ο Ν. Ανδρουλάκης έχει αντιληφθεί την κρισιμότητα της κατάστασης. Αν έχει συνειδητοποιήσει πως μπορεί αυτή η υπόθεση να έχει παρόμοιες συνέπειες για το κόμμα του με αυτές που είχε η προφυλάκιση Τσοχατζόπουλου. Αν το έχει αντιληφθεί θα πρέπει να καλέσει όλο το ιστορικό ΠΑΣΟΚ -τον Κώστα Σημίτη, τον Γιώργο Παπανδρέου, τον Βαγγέλη Βενιζέλο και πολλούς άλλους, για να βοηθήσουν όλοι αυτοί σε αυτές τις δύσκολες στιγμές. Μόνος του και με τα μυαλά που κουβαλά δε θα τα βγάλει πέρα, δυστυχώς. 

ΥΓ. Το γεγονός πως η υπόθεση Καϊλή υπερκάλυψε επικοινωνιακά τη διαπιστωμένη πλέον παρακολούθηση του Κωστή Χατζηδάκη δεν αίρει τη σπουδαιότητα του προβλήματος. Η κυβέρνηση θα πρέπει τάχιστα να δώσει εξηγήσεις για σωρεία ζητημάτων. Το θέμα είναι αμιγώς πολιτικό.