Πέμπτη 11 Αυγούστου 2022

Στον Μύτικα η πόντιση καλωδίου οπτικών ινών για σύνδεση με την Ιταλία

 


Το Καλαμίτσι, στην Κοινότητα Μύτικα της Πρέβεζας θα αποτελέσει τον χώρο εγκατάστασης της υποβρύχιας τηλεπικοινωνιακής ζεύξης οπτικών ινών της διασύνδεσης Ελλάδας- Ιταλίας.

Το Υπουργείο Οικονομικών με απόφασή του προχώρησε στην παραχώρηση της απαιτούμενης έκτασης στον αιγιαλό καθώς και στην παραχώρηση θαλάσσιου χώρου- πυθμένα για την εκτέλεση του έργου.

Πριν την έναρξη των εργασιών θα γίνει υποβρύχιος αρχαιολογικός έλεγχος στην περιοχή ενώ το υπουργείο σημειώνει ότι κρίνεται σκόπιμη η εκτέλεση των εργασιών την χειμερινή περίοδο για την αποφυγή όχλησης.

Τα χερσαία τμήματα των καλωδίων που διέρχονται από τον κοινόχρηστο χώρο του αιγιαλού και της παραλίας θα τοποθετηθούν υπόγεια και το έδαφος θα επανέλθει στην πρότερη κατάσταση ενώ τα θαλάσσια τμήματα θα τοποθετηθούν εντός τάφρου με αποκατάσταση του πυθμένα.

Το καλώδιο 320 χλμ., που θα διαθέτει και επίγεια υποστηρικτική όδευση, θα συνδέσει την Πρέβεζα με την Κροτόνε της Καλαβρίας στην Ιταλία. Κατ’ επέκταση θα επιτρέψει τη σύνδεση του Μιλάνου και της Ρώμης με την Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη. Το συγκεκριμένο καλώδιο δημιουργεί μια εναλλακτική –έναντι των υφιστάμενων– όδευση και αναμένεται να εξυπηρετήσει την αυξημένη ζήτηση για χωρητικότητα που υφίσταται ανάμεσα στη Δυτική Ευρώπη και την Ελλάδα.

Το καλώδιο θα διαθέτει 24 δέσμες οπτικών ινών, καθεμία από τις οποίες θα είναι σε θέση να μεταφέρει περισσότερα από 15 τεραμπάιτ ανά δευτερόλεπτο (TBps).

Μέσω ακόμη εναλλακτικής επίγειας όδευσης (που λειτουργεί υποστηρικτικά στην υποθαλάσσια όδευση) η προσφερόμενη χωρητικότητα προς και από την Αθήνα, το Μιλάνο, τη Ρώμη και τη Θεσσαλονίκη θα αυξάνεται στα 40 Tbps.

Οι εργασίες πόντισης αναμένεται να ξεκινήσουν τον Οκτώβριο.

Σάββατο 6 Αυγούστου 2022

Οι Συκοφαντικές δηλώσεις Καχριμάνη αποτελούν προσβολή για τους Αιρετούς και την Δημοκρατία… Η διοίκηση του Φορέα Διαχείρισης Απορριμμάτων καταδικάζει με τον πιο κατηγορηματικό τρόπο τις συκοφαντικές και προσβλητικές δηλώσεις του Περιφερειάρχη Ηπείρου, Αλέξανδρου Καχριμάνη, που αφορούσαν τα μέλη της και δηλώνει ότι δεν θα επιτρέψει σε κανέναν να προσβάλλει την αξιοπρέπεια των αιρετών μελών της, με εκφράσεις όπως «μια κλίκα που λέγεται διοίκηση του ΦΟΔΣΑ» και «να μην είναι υπάλληλοι κανενός κυκλώματος».

Πιστή στις δημοκρατικές αρχές της και στην εφαρμογή των νόμων, δεν θα παρακολουθήσει τον κατήφορο των δηλώσεων του Περιφερειάρχη και θα συνεχίσει να λαμβάνει τις αποφάσεις της σεβόμενη την αρχή της πλειοψηφίας των συλλογικών της οργάνων, βασική αρχή της δημοκρατίας.

Όλοι κρινόμαστε από τους πολίτες.

Η διοίκηση του Φορέα θα συνεχίσει να εργάζεται για το καλό των ηπειρωτών με υψηλό αίσθημα ευθύνης απέναντι τους, επιτελώντας υπεύθυνα το έργο το οποίο έχει αναλάβει στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων για τις οποίες οι θεσμοί του ελληνικού κράτους την έχουν καταστήσει υπεύθυνη.

Για τον ΑΣΔΣΑ ΔΕ Π.Ηπειρου 

Ο Προεδρος 

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΛΑΝΤΖΗΣ