Πέμπτη 30 Αυγούστου 2018

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ΖΗΡΟΥΚαλείστε  να  προσέλθετε  στην 
αίθουσα  συνεδριάσεων  του  Δημοτικού  Καταστήματος  Φιλιππιάδας  την  Δευτέρα  03  Σεπτεμβρίου  2018  και  ώρα  19 : 00΄ σε  συνεδρίαση  για  συζήτηση  και  λήψη  αποφάσεων  στα  παρακάτω  θέματα  της  ημερήσιας  διάταξης :
1.     Έγκριση  σχεδίου  αναμόρφωσης  του  προϋπολογισμού  του  Δήμου  Ζηρού  οικονομικού  έτους  2018.
2.     Έγκριση  πρωτοκόλλων  παραλαβής  γενικών  υπηρεσιών  και  εργασιών. 
3.     Διαγραφή – διόρθωση  οφειλών  από  τους  βεβαιωτικούς  καταλόγους  του  Δήμου  Ζηρού.
4.     Έγκριση  πρόσληψης  προσωπικού  με  σύμβαση  εργασίας  ιδιωτικού  δικαίου  ορισμένου  χρόνου,  δίμηνης  διάρκειας,  για  κάλυψη  κατεπειγουσών  εποχικών  ή  πρόσκαιρων  αναγκών  του  Δήμου  Ζηρού.
5.     Έγκριση  διενέργειας  συνοπτικού  διαγωνισμού  για  την  παροχή  υπηρεσίας  με  τίτλο :                          « Λειτουργία  και  συντήρηση  Βιολογικού  Καθαρισμού  Φιλιππιάδας ».
6.     Έγκριση  διενέργειας  συνοπτικού  διαγωνισμού  για  την  παροχή  υπηρεσίας  με  τίτλο :                            « Υπηρεσίες  υποστήριξης  για  την  υλοποίηση  της  πράξης  με  ακρωνύμιο  ‘’ GREAT  SUN ‘’.
7.      Έγκριση  διενέργειας  συνοπτικού  διαγωνισμού  μεικτής  σύμβασης,  α ) Υπηρεσιών  με  τίτλο :                     « Υπηρεσίες  υποστήριξης  για  την  υλοποίηση  της  πράξης  με  ακρωνύμιο  ‘’ INTERNET  OF  BINS ‘’  και  β ) Προμηθειών  με  τίτλο : « Προμήθεια  και  Τοποθέτηση  Εξοπλισμού  Έξυπνης  Τηλεματικής  Διαχείρισης  και  Παρακολούθησης  Δημοτικών  Κάδων  Απορριμμάτων ».
8.     Έγκριση  επικαιροποιημένης  μελέτης  του  έργου  με  τίτλο : « Ενεργειακή  αναβάθμιση  του  παλαιού  Δημοτικού  Σχολείου  Θεσπρωτικού  Δήμου  Ζηρού »  και  έγκριση  διενέργειας  ανοιχτού  δημόσιου  ηλεκτρονικού  διαγωνισμού  για  εκτέλεση  του  παραπάνω  έργου,  στα  πλαίσια  της  πράξης  με  ακρωνύμιο  ‘’ GREAT  SUN ‘’.
9.     Έγκριση  επικαιροποιημένης  μελέτης  της  προμήθειας  με  τίτλο : « Προμήθεια  και  Τοποθέτηση  Εξοπλισμού  Υπογειοποιημένων  Κάδων  Αστικών  Στερεών  Απορριμμάτων »  και  έγκριση  διενέργειας  συνοπτικού  διαγωνισμού  για  την  ανωτέρω  προμήθεια,  στα  πλαίσια  της  πράξης  με  ακρωνύμιο  ‘’ INTERNET  OF  BINS ‘’.
10.  Έγκριση  εκτέλεσης,  καθορισμός  εργασιών  και  καθορισμός  τρόπου  εκτέλεσης  έργων ενταγμένων  στο  τεχνικό  πρόγραμμα  Δήμου  Ζηρού  οικονομικού  έτους  2018.11.  Έγκριση  εκτέλεσης  και  καθορισμός  τρόπου  εκτέλεσης  του  έργου  με  τίτλο : « Υδροδότηση  οικισμού  Βούλιστας  Τοπικής  Κοινότητας  Παναγιάς »,  προϋπολογισμού  320.967,74 €,  άνευ  Φ. Π. Α.
12.  Έγκριση εκτέλεσης  και  καθορισμός  τρόπου  εκτέλεσης  του  έργου  με  τίτλο : « Αντικατάσταση  και  Εκσυγχρονισμός  δικτύου  ύδρευσης  στην Τ. Κ.  Παπαδατών »,  προϋπολογισμού  562.500,00 €,  άνευ  Φ. Π. Α.
13.  Τροποποίηση  της  προγραμματικής  σύμβασης  μεταξύ  του  Δήμου  Ζηρού  και  της  ΔΕΥΑ  Άρτας,  που  εγκρίθηκε  με  την  αριθ.  113/2018  προηγούμενη  απόφαση  του  Δημοτικού  Συμβουλίου  και  αφορά  το  έργο  με  τίτλο : « Ύδρευσης  Τ. Κ.  Πέτρας  Δήμου  Ζηρού  και                Τ. Κ.  Στρογγυλής  Δήμου  Αρταίων »,  προϋπολογισμού  1.392.500,00 €  άνευ  Φ. Π. Α., –έγκριση  εκτέλεσης  και  καθορισμός  τρόπου  εκτέλεσης  του  παραπάνω  έργου.
14.  Έγκριση  υποβολής  πρότασης  στο  Επιχειρησιακό  Πρόγραμμα  « Ήπειρος »  στον  άξονα  προτεραιότητας  1  « Ενίσχυση  της  Περιφερειακής  ανταγωνιστικότητας  με  ανάπτυξη  της  καινοτομίας  και  των  ΤΠΕ »  για  ένταξη  της  πράξης  με  τίτλο : « Έλεγχος  και  διαχείριση  μηχανισμού  αποκομιδής  απορριμμάτων,  μηχανημάτων  εργοταξίου  και  πολιτικής  προστασίας  Δήμου  Ζηρού ».
15.  Έγκριση  πρωτοκόλλου  προσωρινής  παραλαβής  εργασιών  του  έργου  με  τίτλο :                               « Ολοκλήρωση  κατασκευής  μονοπατιού  προς  την  τρύπα  του  Αγιώργη  στην  Τοπική  Κοινότητα  Αγίου  Γεωργίου  Δήμου  Ζηρού ».
16.  Έγκριση  πρωτοκόλλου  προσωρινής  παραλαβής  εργασιών  του  έργου  με  τίτλο : « Βελτίωση  αγροτικής  οδοποιίας  Δήμου  Ζηρού ».
17.  Συγκρότηση  επιτροπής  προσωρινής  και  οριστικής  παραλαβής  του  έργου  με  τίτλο :                « Αποκατάσταση – Βελτίωση  τμημάτων  οδικού  δημοτικού  δικτύου  Δημοτικής  Ενότητας  Φιλιππιάδας  ( Τ. Κ.  Γυμνοτόπου  και  Τ. Κ. Δρυοφύτου ) ».

Ο  Πρόεδρος
    Χρήστος  ΧασίδηςΔευτέρα 27 Αυγούστου 2018

Ανακοινώθηκαν οι βάσεις  οι βάσεις http://www.iefimerida.gr

ΜΕ ΓΑΛΕΡΑ ΕΡΧΟΝΤΑΙ ΤΑ ΦΩΤΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΙΝΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΑΤΕΙΑ ΦΙΛΙΠΠΙΑΔΑΣ

Αποτέλεσμα εικόνας για ΓΑΛΕΡΑ ΤΡΙΗΡΗΣ

Ερωτηθείς από τον κ Γκάρτζιο δημοτικό σύμβουλο της πλειοψηφίας και πρώην αντιδήμαρχο ο Δήμαρχος Νίκος Καλαντζής τι συμβαίνει με τα φώτα στην πλατεία ,του απάντησε ότι έχεις  δίκιο έχουμε εκτεθεί και έπρεπε ήδη ενώ το έργο έχει τελειώσει από τον Μάιο ,δεν υπάρχει φωτισμός στην πλατεία και η καθυστέρηση υπάρχει εξαιτίας της εργολαβίας!
Δεν εξήγησε όμως τι συμβαίνει!
Το περίεργο είναι ότι ο εργολάβος είναι και ο  εθνικός εργολάβος του δήμου και τυχαίως είναι και αδελφός του αντιδημάρχου του δήμου Ζηρού!


"Το ηθικό και το νόμιμο που λέγαμε κ.Νίκο!!!"
Ο εργολάβος  σε ερώτηση του κ Γκάρτζιου πρίν μήνες του απάντησε ότι τα φώτα και οι κολόνες έχουν φορτωθεί σε καράβι και έρχονται ,από την ΚΙΝΑ.
Δεν είπε όμως όλη την αλήθεια ότι το καράβι ήταν Γαλέρα με πανιά γιαυτό και άργησε.
Εκεί μεσολάβησε και ο νυν αντιδήμαρχος κ Γιολδάσης  Απόστολος ... και επήλθε η ηρεμία στους δημοτικούς συμβούλους της πλειοψηφίας!
Στο ίδιο δημοτικό συμβούλιο επίσης ο κ Γιολδάσης Δημήτριος αρχηγός της αντιπολίτευσης, ανακοίνωσε ότι την εμποροπανήγυρη για φέτος την ανέλαβε ο ΑΔΑΜ ΚΩΝΣΤΑΝΤΊΝΟΣ  και έληξε η συνεδρίασης και πήγαν για ποτά!

Οι αλλαγές στην δήλωση μισθωτηρίωνΣημαντικές αλλαγές και διευκρινίσεις στην ισχύουσα διαδικασία δήλωσης της σύναψης, αλλά τώρα και της λύσης, μισθώσεων ακινήτων έρχονται σύμφωνα με την ΠΟΛ.1162/2018 που αφορά στην υποβολή Δήλωσης Πληροφοριακών Στοιχείων Μίσθωσης Ακίνητης Περιουσίας στο δικτυακό τόπο www.aade.gr, σύμφωνα με ανακοίνωση της ΠΟΜΙΔΑ:
1.Υπόχρεοι υποβολής «Δήλωσης Πληροφοριακών Στοιχείων Μίσθωσης Ακίνητης Περιουσίας» μέχρι το τέλος του επόμενου μήνα από την έναρξη της μίσθωσης ή την ημερομηνία που λαμβάνει χώρα η τροποποίησή της, ανεξάρτητα αν πρόκειται για γραπτή ή προφορική συμφωνία, είναι:
Α. Οι εκμισθωτές κάθε είδους ακίνητης περιουσίας, με κάθε είδους μίσθωση, εκτός από τους εκμισθωτές αγροτικών εκτάσεων με μηνιαίο μίσθωμα έως ογδόντα ευρώ (80€), όλους τους φορείς της δημόσιας διοίκησης, και τους «Διαχειριστές Ακινήτων Βραχυχρόνιας Μίσθωσης» οι οποίοι θα υποβάλουν τις σχετικές δηλώσεις στη νέα σχετική πλατφόρμα της ΑΑΔΕ, της οποίας επίκειται η έναρξη λειτουργίας.
Β. Οι εκμισθωτές και υπεκμισθωτές ακινήτων (κύριος ή επικαρπωτής) με έγγραφη ή προφορική συμφωνία βραχυχρόνιας μίσθωσης που δεν συνάπτεται μέσω ψηφιακών πλατφορμών ή εκμισθώνουν ακίνητο με δικαίωμα υπεκμίσθωσης για σκοπούς Βραχυχρόνιας Διαμονής.
Γ. Οσοι παραχωρούν δωρεάν τη χρήση ακινήτου προς τρίτο, με εξαίρεση τα πρόσωπα που φοροαπαλλάσσονται για δωρεάν παραχώρηση κατοικίας έως 200 τ.μ. σε τέκνα ή γονείς τους (παρ. 2 άρθρ. 39 του ν. 4172/2013 (Α' 167).
  1. Στις περιπτώσεις συνιδιοκτησίας μίσθιου ακινήτου, ή όταν εκμισθώνεται ή υπεκμισθώνεται ακίνητο με δικαίωμα υπεκμίσθωσης για σκοπούς Βραχυχρόνιας Διαμονής, η «Δήλωση Πληροφοριακών Στοιχείων Μίσθωσης Ακίνητης Περιουσίας» υποβάλλεται από έναν εκ των συνιδιοκτητών. Μετά την οριστικοποίηση της υποβολής το αποδεικτικό υποβολής επέχει θέση δήλωσης και για τους λοιπούς συνιδιοκτήτες. Σε περίπτωση μη αποδοχής των στοιχείων της μίσθωσης από κάποιον εκ των συνιδιοκτητών, απαιτείται, μέχρι τη λήξη της προθεσμίας υποβολής της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος, να επιλεγεί το νέο ειδικό πεδίο και να αναγραφεί ο λόγος μη αποδοχής.
  2. Σε περίπτωση εκμίσθωσης κοινόχρηστων χώρων, η «Δήλωση Πληροφοριακών Στοιχείων Μίσθωσης Ακίνητης Περιουσίας» αρκεί να υποβληθεί από έναν εκ των συνιδιοκτητών.
  3. Νέα δυνατότητα δήλωσης της λύσης μίσθωσης. Σε περίπτωση λύσης της μίσθωσης, ο εκμισθωτής «δύναται» να δηλώσει τη λύση της μίσθωσης μέχρι το τέλος του επόμενου μήνα από την λύση. Η δυνατότητα του προηγούμενου εδαφίου εφαρμόζεται για μισθώσεις που λύνονται μετά την 1.10.2018.
  4. Αιτιολογημένη άρνηση μισθωτή. Ο μισθωτής ανατρέχει στην υποβληθείσα δήλωση και προβαίνει στην ηλεκτρονική αποδοχή της δήλωσης, ή σε αιτιολογημένη άρνησή της.
  5. Κυρώσεις. Όσοι υποχρεούνται και δεν δηλώνουν τα στοιχεία των μισθώσεων ή τα δηλώνουν εκπρόθεσμα, υπόκεινται στις κυρώσεις που προβλέπονται από τις ισχύουσες διατάξεις του ν. 4174/2013. Για τις περιπτώσεις υποβολής εκπρόθεσμης «Δήλωσης Πληροφοριακών Στοιχείων Μίσθωσης Ακίνητης Περιουσίας», θα αποστέλλονται από τη Δ.ΗΛΕ.Δ. συγκεντρωτικές καταστάσεις με τα στοιχεία των υπόχρεων εκμισθωτών που υπέβαλαν εκπρόθεσμα μέσα στον προηγούμενο μήνα τα πληροφοριακά στοιχεία μίσθωσης ακίνητης περιουσίας προς τις αρμόδιες Δ.Ο.Υ. οι οποίες και θα βεβαιώνουν στον υπόχρεο εκμισθωτή τα προβλεπόμενα πρόστιμα του ν. 4174/2013.
  6. Ενεργειακό πιστοποιητικό. Με την ευκαιρία η ΠΟΜΙΔΑ υπενθυμίζει κάτι που κακώς δεν διευκρινίζεται στην ηλεκτρονική εφαρμογή της ΑΑΔΕ: Οτι νομική υποχρέωση για έκδοση και αναγραφή ενεργειακού πιστοποιητικού υφίσταται μόνον «κατά τη μίσθωση σε νέο ενοικιαστή κτιρίου ή κτιριακής μονάδας, ανεξαρτήτως επιφανείας» και όχι στις δηλώσεις παρατάσεων ή τροποποιήσεων υφισταμένων μισθώσεων (άρ. 12 Ν. 4122/2013, βλ. εγκύκλιο ΥΠΕΚΑ)!


Κυριακή 26 Αυγούστου 2018

Υποψήφιος στην Πρέβεζα οριστικά ο Τσακαλώτος !

Ο Υπουργός Οικονομίας Ευκλείδης Τσακαλώτος διατηρεί στενούς δεσμούς με την ιδιαίτερη πατρίδα του, την Πρέβεζα.
Και φροντίζει να τους διατηρεί και να τους ανανεώνει…
Το ενδεχόμενο να είναι υποψήφιος βουλευτής στο Νομό Πρέβεζας, θεωρεί πολύ πιθανό το «Βήμα» μετά το σπάσιμο της Β’ Αθηνών.
Κι αυτό επειδή στις νέες εκλογικές περιφέρειες υπάρχει μεγάλος συνωστισμός των πρωτοκλασάτων του ΣΥΡΙΖΑ.
Ο Ευκλείδης μπορεί έτσι να βρεθεί υποψήφιος στην Πρέβεζα, γεγονός που θα κάνει πολλούς να χαρούν –καθώς διατηρεί ισχυρές φιλίες- αλλά σίγουρα δεν πρόκειται να αρέσει στον σημερινό βουλευτή καθώς θα αναμετρηθεί μαζί του!

Παρασκευή 24 Αυγούστου 2018

Σε «πυρετό» οι κομματικές οργανώσεις, ενόψει αναμετρήσεων σε Αυτοδιοίκηση και Βουλή Ποια ονόματα «παίζουν» σε Άρτα- Πρέβεζα- Θεσπρωτία

ΤΡΕΙΣ ΟΙ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟΙ ΓΙΑ ΕΠΙΚΕΦΑΛΗΣ ΜΕ ΤΟ ΚΙΝΑΛ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ΖΗΡΟΥ KALPH EKLOGES XERI

• Τα πολιτικά αδιέξοδα στα οποία έχει περιέλθει η συγκυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ- ΑΝΕΛ, τόσο από τα νέα επώδυνα οικονομικά μέτρα που έχει ψηφίσει και τα οποία θα εφαρμόζονται από τις αρχές του νέου χρόνου, όσο και από τη συμφωνία με τους «Σκοπιανούς», ενισχύουν τα σενάρια που θέλουν τον Αλέξη Τσίπρα και τον κυβερνητικό εταίρο Πάνο Καμμένο, να σχεδιάζουν την προσφυγή σε πρόωρες εκλογές, ακόμη και μέσα στο Φθινόπωρο. 
Το πιθανό αυτό ενδεχόμενο έχει προκαλέσει «πυρετό» διαβουλεύσεων στα κομματικά επιτελεία, που «τρέχουν» για να προλάβουν να ολοκληρώσουν τουλάχιστον τις βασικές διαδικασίες, ώστε να μην πιαστούν «στον ύπνο» από τον Αλέξη Τσίπρα, που μπορεί να δηλώνει ότι οι «εκλογές θα γίνουν στο τέλος της τετραετίας», πλην όμως οι δεσμεύσεις του δεν έχουν πλέον καμία αξιοπιστία. 
Ταυτόχρονα όμως με τις βουλευτικές εκλογές, η ψήφιση του «Κλεισθένη1» και η υπαναχώρηση της Κυβέρνησης από τις αρχικές της ανακοινώσεις για εκλογές σε Περιφέρειες και Δήμους τον ερχόμενο Οκτώβριο, θέτει πλέον σε έντονη κινητικότητα και όσους θέλουν να καταθέσουν υποψηφιότητα, είτε για την Περιφέρεια Ηπείρου, είτε για τους «Καλλικρατικούς» Δήμους. 
Ψάχνει «λύσεις» ο ΣΥΡΙΖΑ
Στο πλαίσιο αυτό εντάσσεται και η σύγκλιση της Νομαρχιακής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ, παρουσία των βουλευτών, με αντικείμενο το νέο τοπίο που διαμορφώνεται στην Τοπική Αυτοδιοίκηση μετά την ψήφιση του «Κλεισθένη1» και την καθιέρωση της απλής αναλογικής. Ειδική μνεία γίνεται σε θέματα που η Κυβέρνηση έλυσε για το Δήμο Ιωαννιτών, που σηματοδοτεί ίσως και το βασικό ενδιαφέρον της Νομαρχιακής Επιτροπής για την υποψηφιότητα που μπορεί να στηρίξει. Είναι γεγονός ότι ο μέχρι σήμερα επικεφαλής της παράταξης που εκπροσωπεί τον ΣΥΡΙΖΑ στο Δήμο Ιωαννιτών Λάζαρος Νάτσης δεν προσφέρει τη λύση που θέλει η Κυβέρνηση, ώστε να θέσει υπό τον έλεγχό της τον μεγαλύτερο δήμο της Ηπείρου. 
Στήριξη σε Μπέγκα;
Υπό το πρίσμα αυτό σκέψεις γίνονται και για στήριξη του νυν Δημάρχου Θωμά Μπέγκα, που αναμένεται να δεχθεί πιέσεις τόσο από τυχόν υποψηφιότητα του Μωϋσή Ελισάφ, που φαίνεται να έχει τη στήριξη του Κινήματος Αλλαγής, όσο και από το ενδεχόμενο αποχώρησης ορισμένων στελεχών του, Μανταλόβα, Γκόλα και Νάστου που εξέφρασαν το ενδιαφέρον για να θέσουν υποψηφιότητα για βουλευτές, επίσης με το Κίνημα Αλλαγής. 
Στην Κεντροδεξιά…
Στην αντίπερα όχθη, από το χώρο της Κεντροδεξιάς, φαίνεται οι πιέσεις που ασκήθηκαν στον γνωστό γιατρό Γιάννη Γιαννακάκη, να μην έχουν αποδώσει και το τελευταίο διάστημα να έχουν πέσει στο «τραπέζι» δύο ονόματα: Του πρώην Διοικητή του Νοσοκομείου «Χατζηκώστα» Λ. Γεωργόπουλου και του δικηγόρου Χάρη Λαζάνη. «Κλειδί» βέβαια στην υπόθεση είναι η πρόθεση του σημερινού επικεφαλής της παράταξης «Ανεξάρτητη Δημοτική Πρωτοπορία» Νίκου Γκόντα. Νυν δημοτικοί σύμβουλοι, όπως ο Γρηγόρης Γκίκας έχει δημόσια τοποθετηθεί υπέρ της ανανέωσης της ηγεσίας, χωρίς όμως μέχρι τώρα ο πρώην Δήμαρχος να έχει ξεκαθαρίσει αν θέλει να δοκιμάσει για μια ακόμη φορά την τύχη του στις εκλογές, με δεδομένο μάλιστα ότι η απλή αναλογική ανατρέπει τα ως τώρα δεδομένα. 
Το ΚΚΕ θεωρείται σίγουρο ότι θα κατεβάσει, όπως και σε άλλους δήμους δικά του ψηφοδέλτια, ενώ αυτόνομη, όπως έχει ειπωθεί, θα κατέλθει η παράταξη του Άρη Μπαρτζώκα, που θα επιδιώξει να είναι ο ρυθμιστής της μετεκλογικής κατάστασης. 
Στην Άρτα
Ρευστότητα επικρατεί και στους άλλους δήμους των πρωτευουσών των νομών της Ηπείρου. Στην Άρτα, το μόνο που έχει ξεκαθαρίσει είναι η εκ νέου υποψηφιότητα του νυν Δημάρχου Χρήστου Τσιρογιάννη, ο οποίος ενδεχομένως να βρει μια ομάδα πρώην συμβούλων του, που ωστόσο αναζητά «επικεφαλής». Ισχυρό ψηφοδέλτιο επιθυμεί να συγκροτήσει ο ΣΥΡΙΖΑ, με δεδομένη την καταγωγή από την Άρτα του Πρωθυπουργού και των Υπουργών Γεροβασίλη-Τόσκα. 

Στο ΚΙΝΑΛ έχει προβάδισμα ο πρώην δήμαρχος ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΠΑΛΕΞΗΣ που τυνχάνει καθολικής αποδοχής
Στην Πρέβεζα
Στην Πρέβεζα, ο σημερινός Δήμαρχος Χρήστος Μπαίλης, τον τελευταίο καιρό αντιμετωπίζει εσωπαραταξιακά προβλήματα και ήδη στο προσκήνιο έχει εμφανιστεί το όνομα του πρώην Νομάρχη Βασίλη Ιωάννου, ο οποίος δεν κρύβει το ενδιαφέρον του για τη διεκδίκηση της Δημαρχίας, με την προϋπόθεση ωστόσο ευρύτερης στήριξης, που να περιλαμβάνει ακόμη και το χώρο της Νέας Δημοκρατίας. 

Στον δήμο Ζηρού το σίγουρο είναι ότι θα υπάρξει αυτόνομη κάθοδος με τρεις ενδιαφερόμενους μέχρι τώρα για επικεφαλής του ψηφοδελτίου!
Στην Ηγουμενίτσα
Στην Ηγουμενίτσα, ο σημερινός Δήμαρχος και Πρόεδρος της Π.Ε.Δ. Γιάννης Λώλος θεωρείται βέβαιο ότι θα είναι εκ νέου υποψήφιος, ενώ υπάρχει και η πρώτη δημόσια ανακοίνωση υποψηφιότητας του κ. Γιάννη Γόγολου, που κινείται κυρίως στο χώρο του ΚΙΝΑΛ, όντας υποψήφιος βουλευτής του ΠΑΣΟΚ στο παρελθόν. Ο πρώην δήμαρχος και στέλεχος του ΣΥΡΙΖΑ, που θα μπορούσε υπό προϋποθέσεις να διαδραματίσει κάποιο ρόλο μετεκλογικά Ανδρέας Νταής, ανακοίνωσε την απόφασή του να μη θέσει εκ νέου υποψηφιότητα, οπότε θα πρέπει οι της Κυβέρνησης να αναζητήσουν νέο υποψήφιο. 
Βουλευτικές «υποψηφιότητες»
Εξίσου μεγάλη, αν όχι και μεγαλύτερη, είναι η κινητικότητα που παρατηρείται ήδη για τη συγκρότηση των ψηφοδελτίων για τις προσεχείς βουλευτικές εκλογές. Οι «μηχανές» άρχισαν να δουλεύουν στο «φουλ» και ήδη το Κίνημα Αλλαγής, άρχισε τη συγκέντρωση δηλώσεων υποψηφιοτήτων. Στα Γιάννενα το ενδιαφέρον είναι μεγάλο, ενώ στην Άρτα για σήμερα έχει προγραμματιστεί εκδήλωση εγκαινίων των γραφείων του Κόμματος, παρουσία του Γραμματέα Μανώλη Χριστοδουλάκη, που αναμένεται να δώσει το «σύνθημα» της άτυπης έναρξης της προεκλογικής περιόδου.
Αυξάνονται οι υποψήφιοι 
Στο ΚΙΝΑΛ Ιωαννίνων, χθες ανακοινώθηκαν τρεις – ακόμη- υποψηφιότητες: Του νυν Αντιδημάρχου Ιωαννίνων Θανάση Μανταλόβα, του πρώην Δημάρχου Παμβώτιδος Βαγγέλη Πήχα και του πρώην Γραμματέα της Νομαρχιακής Επιτροπής ΠΑΣΟΚ Στέφανου Ζούμπα. Σε αυτούς θα πρέπει να υπολογίζονται ακόμη ο πρώην βουλευτής Μιχάλης Κασσής, ο νυν Αντιδήμαρχος Τουρισμού Νίκος Γκόλας, ο δημοτικός σύμβουλος (πρώην Αντιδήμαρχος) Δημήτρης Νάστος, αλλά και στελέχη νέας γενιάς όπως ο Σωτήρης Ζαρπαλάς. Δεν αποκλείεται σήμερα, τελευταία ημέρα αυτοπροτάσεων, να προκύψουν και κάποια νέα ονόματα- εκπλήξεις. ενώ όπως έχει ανακοινωθεί στην πορεία θα γίνουν και προτάσεις για άλλα πρόσωπα ευρύτερης αποδοχής. 
Στη Νέα Δημοκρατία 
Κινητικότητα, σε χαμηλότερους τόνους, υπάρχει και στη Νέα Δημοκρατία, που οφείλεται κυρίως στο γεγονός ότι σε ανύποπτο χρόνο δημιουργήθηκε το Μητρώο Στελεχών, από το οποίο θα επιλεγούν ενδεχομένως και κάποιοι υποψήφιοι βουλευτές. Η μία θέση, όσον αφορά το Νομό Ιωαννίνων, αυτοδικαίως ανήκει στον νυν βουλευτή Κώστα Τασούλα, ενώ ανοικτές είναι οι άλλες. Η ίδια κατάσταση επικρατεί και στους άλλους τρεις νομούς της Ηπείρου. Στην Άρτα, εκτός του νυν βουλευτή Γ. Στύλιου, ακούγονται έντονα ως πιθανοί υποψήφιοι – χωρίς να επιβεβαιώνεται όμως από τα κεντρικά της Ν.Δ.- του πρώην Αντιπεριφερειάρχη Γιάννη Κατέρη και του νυν Δημάρχου Νικ. Σκουφά Στάθη Γιαννούλη. Πιθανός υποψήφιος εκ νέου θεωρείται και ο πρώην Πρόεδρος του Επιμελητηρίου Χρ. Παπάζογλου. Στην Πρέβεζα, εκτός του σημερινού βουλευτή Στ. Γιαννάκη, προς το παρόν δεν υπάρχει ονόματα που να θεωρούνται ότι κλείδωσαν θέση στο ψηφοδέλτιο, ενώ αντίθετα στη Θεσπρωτία ο νυν βουλευτής Βασίλης Γιόγιακας, ο πρώην Υπουργός Αντώνης Μπέζας και ο πρώην Αντιπεριφερειάρχης Νικόλας Κάτσιος, αποτελούν μια τριάδα που δύσκολα θα αλλάξει μέχρι τις εκλογές. 
Τα άλλα κόμματα
Εξίσου «θολό» είναι το τοπίο με τις υποψηφιότητες των άλλων κομμάτων στην Ήπειρο, καθώς εκτός των νυν βουλευτών, για τις άλλες θέσεις όλα είναι ανοικτά. Στην Άρτα οι Γεροβασίλη- Τσίρκας, το μεγαλύτερο πρόβλημα που έχουν είναι αν θα διατηρήσουν τη θέση τους στη Βουλή, καθώς σε περίπτωση της αναμενόμενης εκλογικής συντριβής του ΣΥΡΙΖΑ, είναι πολύ πιθανό να μπουν στην κατανομή των εδρών και άλλα κόμματα. 
Ενδεχόμενη πάντως υποψηφιότητα στην Άρτα του Γενικού Γραμματέα Υποδομών Δέδε (που φαίνεται να προτιμά άλλη εκλογική περιφέρεια), θα ανέτρεπε για τα καλά το σκηνικό. Καθοριστικό ρόλο στην κατανομή των εδρών θα παίξει η δυναμική του ΚΙΝΑΛ, επικεφαλής του ψηφοδελτίου κατά πάσα πιθανότητα θα είναι ο πρώην βουλευτής Χρήστος Γκόγκας. 
Επίσης μεγάλο ενδιαφέρον υπάρχει για το Νομό Πρέβεζας, καθώς δημοσιεύματα θέλουν τον Υπουργό Οικονομίας Ευκλείδη Τσακαλώτο, να σκέφτεται για εκεί τη «μετακόμιση», ώστε με δεδομένο ότι είναι διεδρική να «κλειδώσει» σίγουρα την εκλογή του, λογαριάζοντας βέβαια χωρίς τον νυν βουλευτή Κ. Μπάρκα. Η Θεσπρωτία, προς το παρόν παραμένει εκτός άμεσου σχεδιασμού των κομμάτων, αλλά και αυτό δεν θα αργήσει καθώς πρόκειται για μια ακόμη διεδρική εκλογική περιφέρεια, στην οποία επίσης ο ΣΥΡΙΖΑ είναι πολύ πιθανό να χάσει την έδρα που κατέχει με τον Μάριο Κάτση.
Γεγονός πάντως είναι ότι οι διεργασίες βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη και οι ανατροπές να είναι ίσως και καθημερινές…

Βρέθηκε ο πρώτος υποψήφιος που θα διεκδικήσει το Δήμο Άρτας

Πρώτος και καλύτερος, όπως λένε τα στελέχη του χώρου, ο πρώην δήμαρχος Γιάννης Παπαλέξης

Image result for παπαλεξησ αρτα
Ο πρώην δήμαρχος Γιάννης Παπαλέξης, στις εκλογές του 2009, είχε εκλεγεί επιλαχών βουλευτής και μετά την παραίτηση του Παύλου Στασινού, εκλήθη να ορκιστεί, αλλά στο μεταξύ είχε εκλεγεί δήμαρχος Αρταίων
Κι ενώ στη ΝΔ η κουβέντα αφορά τα εσωκομματικά και στο ΚΙΝΗΜΑ ΑΛΛΑΓΗΣ, ανάλογες είναι οι συζητήσεις και φυσικά αφορούν τα ονόματα των υποψηφίων βουλευτών… Βλέπετε τώρα, δεν θα καταρτίσει, στα μέτρα του, το ψηφοδέλτιο ο πρώην βουλευτής… Όπως έγινε το 2015… Βεβαίως υπάρχει και η προθυμία πολλών περισσοτέρων τώρα και θα πρέπει να δούμε τα νέα ονόματα…
Πρώτος και καλύτερος, που όπως λένε τα στελέχη του χώρου, ο πρώην δήμαρχος Γιάννης Παπαλέξης, που στις εκλογές του 2009, είχε εκλεγεί επιλαχών βουλευτής και μετά την παραίτηση του Παύλου Στασινού, εκλήθη να ορκιστεί, αλλά στο μεταξύ είχε εκλεγεί δήμαρχος Αρταίων και παραχώρησε την θέση του, στον γνωστό πρώην βουλευτή…
Από τότε,όπως αναφέρει η εφημερίδα ”Γνώμη Άρτας” δεν άφησε στην τύχη της, την σχέση του με τον κόσμο της δημοκρατικής παράταξης και για τον λόγο αυτό, σήμερα είναι πολλοί αυτοί που τον προτρέπουν να μπει μπροστά στον αγώνα, θεωρώντας πως στο τέλος θα βγει δικαιωμένος.
Δεν γνωρίζουμε πότε θα γίνουν οι εκλογές… Μπορεί και άμεσα… Που σημαίνει ότι όσοι ενδιαφέρονται να είναι υποψήφιοι, θα πρέπει να είναι ανά πάσα ώρα και στιγμή, έτοιμοι…

ΑΝΤΕΓΡΑΨΑΝ ΤΗΝ ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΑ ΣΚΙΑΣΤΡΑ ΤΗΣ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΦΙΛΙΠΙΑΔΑΣ

ΠΡΕΠΕΙ Ο ΔΗΜΟΣ ΖΗΡΟΥ ΝΑ ΖΗΤΗΣΕΙ ΤΑ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΑΠΟ ΠΑΡΑΛΙΑΚΟ ΔΗΜΟ ΤΗΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ ΕΠΕΙΔΗ ΕΚΑΝΕ ΑΝΤΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΚΑΤΑΠΛΗΚΤΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΓΙΑ ΤΑ ΘΕΡΜΟΚΉΠΙΑ ΤΗΣ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΦΙΛΙΠΠΙΑΔΑΣ
ΔΕΝ ΜΠΟΡΕΙ ΜΙΑ ΤΕΤΟΙΑ ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΝΑ ΓΙΝΕΤΕ COPY PASTE ΑΠΟ ΟΙΟΝΔΗΠΟΤΕ!
Την Κυριακή η γιορτή της σαρδέλας


Το μεγαλύτερο παραδοσιακό πανηγύρι η "Γιορτή της σαρδέλας", που μετρά μισό και πλέον αιώνα "ζωής" στα πολιτιστικά δρώμενα της Πρέβεζας και προσελκύει χιλιάδες κόσμου κάθε χρόνο θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή 26 Αυγούστου και ώρα 9.30 το βράδυ στο λιμάνι, στον χώρο του πάρκινγκ της οδού Σπηλιάδου.
Σαρδέλα στα κάρβουνα, Πρεβεζάνικη ντομάτα και άφθονο κρασί θα έχουν την ευκαιρία να γευτούν κάτοικοι και επισκέπτες με πολύ μουσική και χορό σε ένα γλέντι που θα κρατήσει μέχρι το πρωί.
Η βραδιά θα πλαισιωθεί μουσικά από τους Αποστόλη Βαγγελάκη, Γιώργο Καψάλη, Σταυρούλα Δαλιάνη, Γιώργο Μαρινάκη , Δάμωνα Ρουτσάκο και Αποστόλη Σόφη, οι οποίοι θα μας ταξιδέψουν στους δρόμους της παράδοσης σε ένα κεφάτο πρόγραμμα με "αναφορές" σε όλη την Ελλάδα.
Την βραδιά θα ανοίξουν τα χορευτικά "Εν Αθήναις Σύλλογος Σεριφιανών", "Εύξεινος Λέσχη Επισκοπής Νάουσας" , "Χορευτικό Χαλάστρας" και το χορευτικό τμήμα του Δήμου Πρέβεζας.
Η γιορτή της Σαρδέλας, όπως αναφέρει η Δημοτική Ραδιοφωνία, αναδεικνύει τους στενούς δεσμούς της Πρέβεζας με τη ναυτική παράδοση αλλά και το ψάρεμα της σαρδέλας.
Ο Δήμος της Πρέβεζας καλεί όχι μόνο τους κατοίκους της Πρέβεζας αλλά και τους επισκέπτες από την ευρύτερη περιοχή να συμμετάσχουν στην όμορφη γιορτή, να δοκιμάσουν σαρδέλα, να χορέψουν και να διασκεδάσουν, κρατώντας ζωντανή μια παράδοση που έχει κάνει γνωστή την Πρέβεζα σε κάθε γωνιά της Ελλάδας.

Πέμπτη 23 Αυγούστου 2018

Πρόστιμα μέχρι 1.500 ευρώ για τα ανεπιτήρητα.. Τα συγκεντρώνουν και τα μαντρώνουν οι Περιφέρειες!


(ΘΑ ΤΑ ΜΕΖΕΥΟΥΝ ΣΕ ΣΤΑΝΕΣ ΜΕ ΤΗΝ ΒΟΗΘΕΙΑ ΚΑΟΥΜΠΟΙΔΩΝ  ΑΠΟ ΤΟ ΑΝΩΙ ΚΑΙ ΤΟ ΓΟΡΓΟΜΥΛΟ)
Αποτέλεσμα εικόνας για ΚΑΟΥΜΠΟΗΔΕΣ ΣΤΗΝ ΔΥΣΗ
Το πρόβλημα με τα ανεπιτήρητα ζώα είναι παλιό και συχνά σοβαρό. 
Δεν είναι μόνο οι ζημιές που προκαλούν εντός των οικισμών, η αφορμή για έντονες αντιπαραθέσεις μεταξύ των κατοίκων, αλλά συχνά αποτελούν και την αιτία πρόκλησης τροχαίων ατυχημάτων.. 
Στην Ήπειρο είναι συνηθισμένες οι εικόνες κοπαδιών που κινούνται στους δρόμους, στις εθνικές οδούς, ακόμη και στους κλειστούς αυτοκινητόδρομους όπως η Εγνατία και η Ιόνια. 
Το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης προσπαθεί να βάλει τέλος στην κατάσταση αυτή θεσμοθετώντας πρόστιμα μέχρι και 1500 ευρώ για τους παραβάτες ενώ στο εξής οι Περιφέρειες θα πρέπει να τα περισυλλέγουν και να τα μαντρώνουν!!
Το πρόβλημα με τα ανεπιτήρητα αγροτικά-παραγωγικά ζώα επιχειρεί να λύσει το νομοσχέδιο «Ρυθμίσεις για την ίδρυση και λειτουργία κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων», το οποίο είναι σε δημόσια διαβούλευση μέχρι τη Δευτέρα 17 Σεπτεμβρίου.
Το σχετικό άρθρο προβλέπει ότι «οι Περιφέρειες της χώρας, με τη συνδρομή των οικείων Δήμων, υποχρεούνται να μεριμνούν για την περισυλλογή, μεταφορά, φύλαξη, διατροφή και διατήρηση των ανεπιτήρητων αγροτικών ζώων, μέχρι την ολοκλήρωση των διαδικασιών για την καθ’ οιοδήποτε τρόπο εκποίηση ή σφαγή ή επιστροφή στον ιδιοκτήτη τους. Με απόφαση του Περιφερειάρχη, ύστερα από διαβούλευση με τους οικείους Δήμους, καθορίζεται το πλαίσιο συνδρομής των Δήμων (προσωπικό, χώροι φύλαξης, διαχείριση, συλλογή, μεταφορά κλπ)».
Σε εφαρμογή του σχετικού άρθρου οι Περιφέρειες ιδρύουν και λειτουργούν, σε επίπεδο Περιφερειακής Ενότητας, μία η περισσότερες κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις, επιτρεπομένης της συνεργασίας με άλλα νομικά ή φυσικά πρόσωπα, σε ιδιόκτητους ή μισθωμένους ή παραχωρούμενους από το Δημόσιο ή από ιδιώτες χώρους.
Με απόφαση του Περιφερειάρχη συγκροτούνται συνεργεία ή ανατίθεται σε συνεργεία η περισυλλογή των ανεπιτήρητων αγροτικών ζώων.
Τα εν λόγω συνεργεία αποτελούνται από άτομα έμπειρα στο χειρισμό των αγροτικών ζώων και κατά τη διάρκεια της περισυλλογής επιβλέπονται από τις οικείες περιφερειακές κτηνιατρικές αρχές σε ότι αφορά τον έλεγχο τήρησης των κανόνων προστασίας των ζώων. Όλα τα ανεπιτήρητα αγροτικά ζώα περισυλλέγονται, οδηγούνται στις κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις και βρίσκονται υπό κτηνιατρική παρακολούθηση κατά την παραμονή τους εκεί.
Μετά την ολοκλήρωση της σχετικής διαδικασίας συντάσσεται «πρακτικό περισυλλογής ανεπιτήρητων αγροτικών ζώων» που υπογράφεται από τον υπεύθυνο του συνεργείου και στο οποίο καταγράφονται κατ’ ελάχιστον η ημερομηνία περισυλλογής, το είδος των ζώων που περισυλλέγονται, ο αριθμός και ο ατομικός κωδικός αριθμός αναγνώρισης των ζώων που φέρουν σήμανση, ο αριθμός των ζώων που δεν φέρουν σήμανση, η περιοχή απ’ όπου τα ζώα περισυλλέχθηκαν, ο τρόπος περισυλλογής και μεταφοράς των ζώων και η εκμετάλλευση προορισμού των περισυλλεχθέντων ζώων.
Τα ανεπιτήρητα αγροτικά ζώα περιέρχονται στην ιδιοκτησία της Περιφέρειας, εφόσον, μετά την παρέλευση 10 (δέκα) ημερολογιακών ημερών από την περισυλλογή τους, ο κάτοχός τους δεν αιτηθεί την επιστροφή τους.
 Σύμφωνα με όσα προβλέπονται, στον κάτοχο του ανεπιτήρητου παραγωγικού ζώου, ο οποίος ταυτοποιείται από το σύστημα σήμανσης και καταγραφής, επιβάλλεται διοικητικό πρόστιμο, ύψους εξήντα  ευρώ ανά ζώο για τα αιγοπρόβατα, τριακόσια εξήντα ευρώ ανά ζώο για τα βοοειδή, εκατόν ογδόντα ευρώ ανά ζώο για τους χοίρους και οκτακόσια (800) ευρώ ανά ζώο για τα Ιπποειδή.
Αντίστοιχα, στον κάτοχο μη σημασμένου ανεπιτήρητου αγροτικού ζώου επιβάλλεται διοικητικό πρόστιμο, ύψους εκατό (100) ευρώ ανά ζώο για τα αιγοπρόβατα και πεντακόσια (500) ευρώ ανά ζώο για τα βοοειδή, τρακόσια (300) ευρώ ανά ζώο για τους χοίρους και χίλια πεντακόσια (1.500) ευρώ ανά ζώο για τα Ιπποειδή.

Τετάρτη 22 Αυγούστου 2018

Κεντρική πλατεία Φιλιππιάδας και δεν απολογείται κανένας της δημοτικής αρχής ακόμη...

Ευτυχώς που υπάρχουν οι Τηλεοράσεις και βλέπουμε να περπατήσουμε στο κέντρο της Φιλιππιάδας ...

Τέσσερις πλατείες αλλάζουν όψη!

Τη σύμβαση ενός ακόμα σημαντικού έργου με τον ανάδοχο που αναδείχτηκε από τη διαγωνιστική διαδικασία υπέγραψε ο Δήμαρχος Ιωαννίνων, Θωμάς Μπέγκας.
Πρόκειται για το έργο με τίτλο «Βελτίωση πάρκων και πλατειών», συνολικού προϋπολογισμού 500.000 ευρώ, το οποίο χρηματοδοτείται εξολοκλήρου από ίδιους πόρους του Δήμου.
Στο συγκεκριμένο έργο περιλαμβάνονται εκτεταμένες παρεμβάσεις σε τέσσερις συνολικά πλατείες του Δήμου Ιωαννιτών.
Αποτέλεσμα εικόνας για ΠΡΑΣΙΝΕΣ ΠΛΑΤΕΙΕΣ
Συγκριμένα πρόκειται να εκτελεστούν οι εξής εργασίες:
Πλατεία Πάργης: Ανακατασκευή πλατείας, διαπλάτυνση πεζόδρομου, εργασίες αποκατάστασης πρασίνου, αποψίλωση όλων των υφιστάμενων ιστών και φωτιστικών σωμάτων και τοποθέτηση νέων.
Πλατεία Αίγλης (πάρκο): Επισκευή και διαπλάτυνση πεζοδρομίων, μετατόπιση περιπτέρων, εργασίες αποκατάστασης πρασίνου, αποψίλωση όλων των υφιστάμενων ιστών και φωτιστικών σωμάτων και τοποθέτηση νέων.
Πλατεία Γηροκομείου: Επισκευή πλατείας, εργασίες αποκατάστασης πρασίνου, αποψίλωση όλων των υφιστάμενων ιστών και φωτιστικών σωμάτων και τοποθέτηση νέων.
Πλατεία Βρυσούλας: Επισκευή πλατείας, εργασίες αποκατάστασης πρασίνου.
«Είμαι πολύ χαρούμενος που μια σειρά έργων φτάνουν πια στο στάδιο της συμβασιοποίησης και θα ξεκινήσουν σύντομα να εκτελούνται. Ξεπερνώντας μια σειρά εμποδίων βρισκόμαστε σήμερα, με την υπογραφή κι αυτού του πολύ σημαντικού έργου, να δηλώσουμε ότι η πρώτη σειρά παρεμβάσεων που σχεδιάσαμε σα Δημοτική Αρχή με στόχο να καταστήσουμε το Δήμο μας πιο φιλικό για τους κατοίκους του και έναν Δήμο ανοιχτό και φιλόξενο για τους επισκέπτες, είναι πλέον όλες σε τροχιά υλοποίησης. Δε σταματάμε όμως εδώ. Το επόμενο διάστημα νέα, σημαντικά έργα θα ξεκινήσουν εξελίσσοντας έτσι την επόμενη φάση του σχεδιασμού μας. Στόχος μας να παραδώσουμε πολλά και κυρίως ποιοτικά έργα που αναβαθμίζουν την καθημερινότητα όλων μας», δήλωσε ο Δήμαρχος, Θωμάς Μπέγκας, μετά την υπογραφή της σύμβασης.

Δευτέρα 20 Αυγούστου 2018

ΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΣΤΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ

Απαραίτητα δικαιολογητικά για την υποβολή δήλωσης ιδιοκτησίας
Αποτέλεσμα εικόνας για ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΔΗΜΟΥ ΖΗΡΟΥ
Εκτός από το έντυπο της δήλωσης (Δήλωση του ν.2308/95) που θα το προμηθευτείτε από τα Γραφεία Κτηματογράφησης ή από τα www.ktimatologio.gr, και www.KTHMA.gr, θα χρειαστεί να καταθέσετε:
Απλό φωτοαντίγραφο του πιστοποιητικού μεταγραφής του
Τυχόν τοπογραφικό διάγραμμα του ακινήτου (απλό φωτοαντίγραφο)
Απλό φωτοαντίγραφο δελτίου ταυτότητας ή διαβατηρίου σας
Απλό φωτοαντίγραφο αποδεικτικού του ΑΦΜ (π.χ. εκκαθαριστικό εφορίας, λογαριασμός ΔΕΗ, ΟΤΕ κ.ά.)
- Συμβολαιογραφικό προσύμφωνο μεταβίβασης ακινήτου, στο οποίο βεβαιώνεται η παράδοση της νομής στον εκ του προσυμφώνου δικαιούχο (όχι εργολαβικό προσύμφωνο).
- Συμβόλαια όμορων ιδιοκτητών που αναφέρουν τον δηλούντα ως κύριο του δηλούμενου ακινήτου
- Πράξη αναγνώρισης ορίων
- Μισθωτήρια που εμφανίζουν ως εκμισθωτή τον δηλούντα, εφόσον φέρουν βέβαιη χρονολογία
- Δηλώσεις ενώπιον Δημόσιων Αρχών, ιδίως φορολογικών, όπως λ.χ. δηλώσεις στο έντυπο Ε9 της φορολογικής δήλωσης·
- Έγγραφα χορήγησης επιδότησης στον δηλούντα, από τα οποία προκύπτει ότι αυτός αντιμετωπίστηκε ως κύριος του ακινήτου στο οποίο αφορά η δήλωση
- Αποδείξεις καταβολής τελών πάσης φύσεως που βαρύνουν τον δικαιούχο του ακινήτου στο όνομα του δηλούντος·
- Αποδείξεις ΔΕΗ, ΟΤΕ, εταιρειών ύδρευσης κλπ. προς τον δηλούντα
- Αποδείξεις καταβολής αμοιβής σε εργολάβο που περιέφραξε το ακίνητο ή ενδεχομένως για άλλες εργασίες, εφόσον είναι διάτρητες ή πάντως δεν αμφισβητείται η χρονολογία τους
- Παλαιές αγγελίες από το δηλούντα στον τύπο για πώληση του ακινήτου
- Παλαιά τοπογραφικά διαγράμματα που συντάχτηκαν με εντολή του δηλούντος και τα οποία τον αναφέρουν ως δικαιούχο
- Βεβαιώσεις του προέδρου της Κοινότητας / Δημάρχου για τα δικαιώματα επί του ακινήτου του δηλούντος ή και των προκατόχων του ή την άσκηση νομής επ’ αυτού για χρονικό διάστημα τουλάχιστον μιας εικοσαετίας
- Οικοδομική άδεια στο όνομα του δηλούντος
- Έγγραφο επιβολής στον δηλούντα προστίμου λόγω πολεοδομικών παραβάσεων
- Παλαιό (20ετίας) ιδιωτικό συμφωνητικό (π.χ. πώλησης ή διανομής) που αναφέρει το δηλούντα ως κύριο του ακινήτου
- Παλιές Ένορκες βεβαιώσεις με το ως άνω περιεχόμενο.
Επισημαίνεται, ότι για την συμπλήρωση του απαιτούμενου για την έκτακτη χρησικτησία χρόνου (20ετία), προσμετρείται και ο χρόνος νομής του δικαιοπαρόχου (αυτός που το είχε πριν το δηλούντα).
 Στην περίπτωση αυτή μπορούν να προσκομιστούν και έγγραφα αποδεικτικά χρησικτησίας στο όνομα του δικαιοπαρόχου καθώς και τα αποδεικτικά έγγραφα της κληρονομικής διαδοχής (πιστοποιητικό εγγυτέρων συγγενών κλπ).
Για τις δηλώσεις με αιτία κτήσης τη χρησικτησία ΜΕΤΑ τη λήξη της προθεσμίας συλλογής δηλώσεων είναι ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΗ η επίδοση τους στο ελληνικό δημόσιο.
Όσοι δικαιούχοι έχουν αποδεικτικό εμπρόθεσμης προσέλευσης και υποβάλλουν δήλωση με αιτία κτήσης τη χρησικτησία μετά τη λήξη απαιτείται να επιδοθεί η δήλωση στο Ελληνικό Δημόσιο όταν τα έγγραφα που προσκομίζουν εκδόθηκαν μετά τη λήξη
Στην περίπτωση που το δικαίωμά σας στηρίζεται σε κληρονομία θα υποβάλλεται στο Κτηματολόγιο η δήλωση ιδιοκτησίας και εφόσον δεν έχει γίνει ακόμα η σύνταξη και μεταγραφή της αποδοχής κληρονομίας θα προσκομίζονται στο γραφείο κτηματογράφησης τα κατωτέρω έγγραφα:
- ληξιαρχική πράξη θανάτου
- αντίγραφο του πρακτικού δημοσιεύσεως της διαθήκης ή της απόφασης με την οποία αυτή κηρύχθηκε κυρία όταν αφορά ιδιόγραφη διαθήκη
- πιστοποιητικό περί μη δημοσιεύσεως άλλης διαθήκης
- πιστοποιητικό περί μη αποποιήσεως της κληρονομίας
- αντίγραφο του τίτλου κτήσεως του θανόντος (εφόσον υπάρχει)
Όταν δεν υπάρχει διαθήκη (εξ αδιαθέτου κληρονομία) προσκομίζονται τα εξής:
- ληξιαρχική πράξη θανάτου
- πιστοποιητικό εγγυτέρων συγγενών
- πιστοποιητικό περί μη δημοσιεύσεως διαθήκης
- πιστοποιητικό περί μη αποποιήσεως της κληρονομίας
- αντίγραφο του τίτλου κτήσεως του θανόντος (εφόσον υπάρχει)
Η αποδοχή κληρονομίας και η μεταγραφή της μπορεί να γίνει οποτεδήποτε σε μεταγενέστερο στάδιο και να προσκομιστεί στο γραφείο κτηματογράφησης χωρίς επιπλέον κόστος.
Οι δηλώσεις του Εθνικού Κτηματολογίου δεν συνδέονται και δεν λαμβάνουν υπόψη τους τυχόν Πολεοδομικές Παραβάσεις
Στην περίπτωση δυσκολίας υπογραφής συμβολαίων ακινήτων που βρίσκονται στο στάδιο μεταβίβασης (γονικής παροχής, αγοράς κτλ) και τακτοποίησης αυθαιρέτων, ΔΕΝ ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ συμβόλαιο και βεβαίωση μηχανικού (εφόσον επιθυμείτε μπορείτε να προχωρήσετε σε συμβόλαιο, το οποίο μπορείτε να το προσκομίσετε όποτε και εφόσον το κάνετε, χωρίς καμία οικονομική επιβάρυνση).
Μπορείτε να δηλώσετε το ακίνητό σας προσκομίζοντας τους τίτλους κτήσης που ήδη έχετε στα χέρια σας π.χ. παραχωρητήρια, συμβολαιογραφικές πράξεις, δικαστικές αποφάσεις κλπ.

Απλό φωτοαντίγραφο του τίτλου που τεκμηριώνει το δικαίωμά σας (π.χ. συμβόλαιο)
ΔΗΛΩΣΗ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΜΕ ΧΡΗΣΙΚΤΗΣΙΑ
Στην περίπτωση που το δικαίωμά σας το έχετε αποκτήσει με χρησικτησία, αν δεν υπάρχει σχετική δικαστική απόφαση, απαιτείται η υποβολή διαφόρων εγγράφων που αποδεικνύουν τη χρησικτησία και πιο συγκεκριμένα όπως:
- Συμβολαιογραφικά έγγραφα και δικαστικές αποφάσεις υποθηκών και εν γένει βαρών στα ακίνητα για τα οποία δηλώνεται ως λόγος κτήσεως η χρησικτησία
Γίνεται αποδεκτή και η υποβολή δηλώσεων ιδιοκτησίας προσκομίζοντας τα διαθέσιμα αποδεικτικά χρησικτησίας ακόμη και εάν αυτά δεν καλύπτουν την απαιτούμενη από το νόμο 20ετία, προκειμένου να καταγραφεί και περαιτέρω επεξεργαστεί το δικαίωμά σας. Σε μελλοντικό χρόνο μπορείτε να συμπληρώσετε την υποβληθείσα δήλωση με επιπλέον έγγραφα αποδεικτικά της 20ετούς νομής ή και να την διορθώσετε υποβάλλοντας, χωρίς κόστος , αίτηση κατάθεσης συμπληρωματικών στοιχείων ή αίτηση διόρθωσης στοιχείων δήλωσης.
ΔΗΛΩΣΗ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΛΟΓΩ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ
Όταν υπάρχει δημοσιευμένη διαθήκη (στην οποία αναφέρεται το συγκεκριμένο ακίνητο) προσκομίζονται τα εξής:
Στην περίπτωση αυτή (χωρίς μεταγεγραμμένη αποδοχή κληρονομίας) η δήλωση δεν θεωρείται εκπρόθεσμη ακόμη και εάν κατατεθεί μετά τη λήξη της προθεσμίας συλλογής δηλώσεων).
ΠΡΟΣΟΧΗ
Οι δηλώσεις του Εθνικού Κτηματολογίου δεν συνδέονται και δεν λαμβάνουν υπόψη τους τυχόν Πολεοδομικές Παραβάσεις
Στην περίπτωση δυσκολίας υπογραφής συμβολαίων ακινήτων που βρίσκονται στο στάδιο μεταβίβασης (γονικής παροχής, αγοράς κτλ) και τακτοποίησης αυθαιρέτων, ΔΕΝ ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ συμβόλαιο και βεβαίωση μηχανικού (εφόσον επιθυμείτε μπορείτε να προχωρήσετε σε συμβόλαιο, το οποίο μπορείτε να το προσκομίσετε όποτε και εφόσον το κάνετε, χωρίς καμία οικονομική επιβάρυνση).
Μπορείτε να δηλώσετε το ακίνητό σας προσκομίζοντας τους τίτλους κτήσης που ήδη έχετε στα χέρια σας π.χ. παραχωρητήρια, συμβολαιογραφικές πράξεις, δικαστικές αποφάσεις κλπ.

Πέμπτη 16 Αυγούστου 2018

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ΖΗΡΟΥ


Καλείστε  να  προσέλθετε  στην  αίθουσα  συνεδριάσεων  του  Δημοτικού  Καταστήματος  Φιλιππιάδας  την  Δευτέρα  20  Αυγούστου  2018  και  ώρα  19 : 00΄ σε  συνεδρίαση  για  συζήτηση  και  λήψη  αποφάσεων  στα  παρακάτω  θέματα  της  ημερήσιας  διάταξης :
1.     Έγκριση  σχεδίου  αναμόρφωσης  του  προϋπολογισμού  του  Δήμου  Ζηρού  οικονομικού  έτους  2018.
2.     Έγκριση  διενέργειας  δαπανών  ( προμηθειών – υπηρεσιών – έργων ).
3.     Έγκριση  πρωτοκόλλων  παραλαβής  γενικών  υπηρεσιών  και  εργασιών.  
4.     Διαγραφή – διόρθωση  οφειλών  από  τους  βεβαιωτικούς  καταλόγους  του  Δήμου  Ζηρού.
5.     Έγκριση  καταστροφής  αντικειμένων  που  δεν  προσφέρουν  καμία  εξυπηρέτηση  στις  ανάγκες  του  Δήμου  και  δεν  έχουν  καμία  χρηματική  αξία.
6.     Έγκριση  της  αριθ.  124/2018  απόφασης  του  Διοικητικού  Συμβουλίου  του  Νομικού  Προσώπου  « Οργανισμός  Δημοσίου  Δικαίου  Δήμου  Ζηρού »  που  αφορά  την  αναμόρφωση  του  προϋπολογισμού,  οικονομικού  έτους  2018.
7.     Έγκριση  κανονιστικής  πράξης  της  Επιτροπής  Ποιότητας  Ζωής  για  τη  διενέργεια  της  εμποροπανήγυρης  Θεσπρωτικού.
8.     Έγκριση  κανονιστικής  πράξης  της  Επιτροπής  Ποιότητας  Ζωής  για  τη  διενέργεια  της  εμποροπανήγυρης  Φιλιππιάδας.
9.     Αποδοχή  ποσού  20.000,00 €  από  την  Περιφέρεια  Ηπείρου  για  την  εκτέλεση  του  έργου  με  τίτλο : « Αντικατάσταση  τμήματος  δικτύου  ύδρευσης  στην  Τοπική  Κοινότητα  Δρυοφύτου »  και  τροποποίηση  του  τεχνικού  προγράμματος  έτους  2018  για  την  εγγραφή  του  σε  αυτό.
10.  Αποδοχή  απόφασης  ένταξης  στο  Πρόγραμμα  « ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ  Ι »,  του  έργου  με  τίτλο :                        « Υποδομές  ύδρευσης  για  την  εξασφάλιση  επαρκούς  ποσότητας  και  ποιότητας  ύδατος  για  ανθρώπινη  κατανάλωση  στο  Δήμο  Ζηρού »,  συνολικού  προϋπολογισμού  2.391.967,74 €,  αποδοχή  των  ειδικών  όρων αυτής  και  εγγραφή  του  έργου  στο  τεχνικό  πρόγραμμα  του  Δήμου  Ζηρού.
11.  Έγκριση  εκτέλεσης,  καθορισμός  εργασιών  και  καθορισμός  τρόπου  εκτέλεσης  έργων ενταγμένων στο τεχνικό  πρόγραμμα  Δήμου  Ζηρού  οικονομικού  έτους  2018.
12.  Τροποποίηση  τεχνικού  προγράμματος.13.  Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής εργασιών του έργου με τίτλο : « Αντικατάσταση  δικτύου  ύδρευσης  στην  Τοπική  Κοινότητα  Παπαδατών ».
14.  Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής εργασιών του έργου με τίτλο : « Αντικατάσταση  δικτύου  ύδρευσης  στην  Τοπική  Κοινότητα  Δρυοφύτου ».
15.  Έγκριση  πρωτοκόλλου  προσωρινής  παραλαβής  εργασιών  του  έργου  με  τίτλο : « Κατασκευή  χώρων  πάρκινγκ  στη  Φιλιππιάδα ».
16.  Έγκριση  πρωτοκόλλου  οριστικής  παραλαβής  εργασιών  του  έργου  με  τίτλο :                                          « Πυροπροστασία  δάσους  Ζηρού ».
17.  Έγκριση  παράτασης  συμβατικής  προθεσμίας  περαίωσης  εκτέλεσης  του  έργου  με  τίτλο :       « Κατασκευή  ρολογιού  εις  μνήμη  Στρατηγού  Κωνσταντίνου  &  Αρχοντίας  Βασιλείου  μετά  την  εκποίηση  ακινήτου  από  δωρεά  στο  Δήμο ». 
18.  Έγκριση  παράτασης  συμβατικής  προθεσμίας  περαίωσης  εκτέλεσης  του  έργου  με  τίτλο :                              « Κατασκευή  δικτύου  ακαθάρτων  οικισμών  Πέτα  και  Αγίου  Δημητρίου ».
19.   Έγκριση  1ου  ανακεφαλαιωτικού  πίνακα  εργασιών  του  έργου  με  τίτλο : « Κατασκευή  ρολογιού  εις  μνήμη  Στρατηγού  Κωνσταντίνου  &  Αρχοντίας  Βασιλείου  μετά  την  εκποίηση  ακινήτου  από  δωρεά  στο  Δήμο ». 
20.  Έγκριση  1ου  ανακεφαλαιωτικού  πίνακα  εργασιών  του  έργου  με  τίτλο : « Βελτίωση  κοινόχρηστου  χώρου  στην  Δημοτική  Ενότητα  Φιλιππιάδας  ( Πλατεία  Μάστακα ) ». 
21.  Συγκρότηση  επιτροπής  προσωρινής  και  οριστικής  παραλαβής  του  έργου  με  τίτλο :                « Ολοκλήρωση  κατασκευής  μονοπατιού  προς  την  τρύπα  του  Αγιώργη  στην  Τοπική  Κοινότητα  Αγίου  Γεωργίου  Δήμου  Ζηρού ».
22.  Συγκρότηση  επιτροπής  προσωρινής  και  οριστικής  παραλαβής  του  έργου  με  τίτλο :                « Βελτίωση  αγροτικής  οδοποιίας  Δήμου  Ζηρού ».
23.  Συγκρότηση  επιτροπής  προσωρινής  και  οριστικής  παραλαβής  του  έργου  με  τίτλο :                « Αναβάθμιση  εγκαταστάσεων  αθλότοπου  Τοπικής  Κοινότητας  Νέας  Κερασούντας ».
24.  Συγκρότηση  επιτροπής  προσωρινής  και  οριστικής  παραλαβής  του  έργου  με  τίτλο :                « Διαμόρφωση  πεζοδρομίων  στον  οικισμό  Τύργιας  Τοπικής  Κοινότητας  Κρανέας ».

Ο  Πρόεδρος
    Χρήστος  Χασίδης