Τετάρτη 29 Ιανουαρίου 2020

Ασφαλιστική μεταρρύθμιση; Βοήθειά μας

Γράφει ο ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ*
Τέθηκε σε δημόσια διαβούλευση , λέει, το σχέδιο νόμου του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, υπό τον τίτλο: «ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΚΑΙ ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΦΟΡΕΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ (e-Ε.Φ.Κ.Α.)». 
Ο αρμόδιος υπουργός μάς κάλεσε να συμμετάσχουμε στη δημόσια ηλεκτρονική διαβούλευση, διατυπώνοντας τις απόψεις και τις παρατηρήσεις μας στις σχετικές ρυθμίσεις.
Δεν είναι η πρώτη φορά που εξαγγέλλεται μεταρρύθμιση και μετασχηματισμός της κοινωνικής ασφάλισης, έχει «μεταρρυθμιστεί» πολλές φορές στο παρελθόν.  
Για να βοηθηθούμε στη διατύπωση των απόψεων και των παρατηρήσεών μας, παρατίθενται στη συνέχεια ορισμένα, όλως ενδεικτικά, πρόσφατα στοιχεία, που θα κάνουν χρήσιμη τη συμμετοχή μας στη διαβούλευση, είτε αυτή την κάνουμε στο διαδίκτυο, είτε στο σπίτι μας, είτε στο καφενείο μετά ή άνευ τσιγάρου, είτε στη «Γνώμη».
1) Έτος 2002
Το έτος 2002 ψηφίστηκε στη Βουλή των Ελλήνων από τους εκπροσώπους του Έθνους, οι οποίοι ψηφίζουν μόνο κατά συνείδηση, ο Νόμος 3029/2002 με τίτλο «Μεταρρύθμιση Συστήματος Κοινωνικής Ασφάλισης».
Οι μεν εκπρόσωποι του Έθνους, που ψήφισαν κατά συνείδηση τον πιο πάνω νόμο, ανέφεραν στην εισηγητική τους έκθεση ότι «με το παρόν σχέδιο νόμου επιχειρείται ένα ακόμα καθοριστικό βήμα στην κατεύθυνση του οργανωτικού, λειτουργικού και θεσμικού μετασχηματισμού του συστήματος κοινωνικής ασφάλισης. Οι βασικές πολιτικές παράμετροι της επιχειρούμενης μεταρρύθμισης είναι […] η άρση των ανισοτήτων μεταξύ των ασφαλισμένων, ώστε το νέο σύστημα να χαρακτηρίζεται από δικαιοσύνη και αλληλεγγύη […] η πάταξη της εισφοροδιαφυγής και της εισφοροαποφυγής. Οι δομικές αυτές αλλαγές διαμορφώνουν τους όρους […] για την οικοδόμηση ενός βιώσιμου νέου ελληνικού κεκτημένου».
Οι δε εκπρόσωποι του Έθνους, που καταψήφισαν κατά συνείδηση τον πιο πάνω νόμο, οδύρονταν για την επικείμενη κατάρρευση του ασφαλιστικού συστήματος, την οποία θα σταματούσαν οριστικά, όταν ο λαός τούς έφερνε στα πράγματα.
2) Έτος 2008 
Το έτος 2008 ψηφίστηκε στη Βουλή των Ελλήνων από τους εκπροσώπους του Έθνους, οι οποίοι ψηφίζουν μόνο κατά συνείδηση, ο Νόμος 3655/2008 με τίτλο «Διοικητική και Οργανωτική Μεταρρύθμιση του Συστήματος Κοινωνικής Ασφάλισης».
Οι μεν εκπρόσωποι του Έθνους (οι πρώην δε), που ψήφισαν κατά συνείδηση τον πιο πάνω νόμο, ανέφεραν στην εισηγητική τους έκθεση ότι «με το προωθούμενο σχέδιο νόμου επιχειρείται για πρώτη φορά μια τόσο βαθειά τομή στο ασφαλιστικό σύστημα της χώρας μας με ρυθμίσεις μακράς πνοής. Βασικός σκοπός του παρόντος σχεδίου νόμου είναι η μεταρρύθμιση του συστήματος κοινωνικής ασφάλισης με στόχο την οικοδόμηση ενός συστήματος σύγχρονου, ορθολογικού, κοινωνικά δίκαιου, βιώσιμου. Άξονες: μείωση της εισφοροδιαφυγής και της φοροαποφυγής […] μείωση των ανεξέλεγκτων δαπανών της ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης».  
Οι δε εκπρόσωποι του Έθνους (οι πρώην μεν), που καταψήφισαν κατά συνείδηση τον πιο πάνω νόμο, οδύρονταν για την επικείμενη κατάρρευση του ασφαλιστικού συστήματος, την οποία θα σταματούσαν με οριστικό τρόπο, όταν ο λαός τούς έφερνε στα πράγματα.
3) Έτος 2010 
Το έτος 2010 ψηφίστηκε στη Βουλή των Ελλήνων από τους εκπροσώπους του Έθνους, οι οποίοι ψηφίζουν μόνο κατά συνείδηση, ο Νόμος 3863/2010 με τίτλο «Νέο Ασφαλιστικό Σύστημα».
Οι μεν εκπρόσωποι του Έθνους (οι πρώην δε), που ψήφισαν κατά συνείδηση τον πιο πάνω νόμο, ανέφεραν στην εισηγητική τους έκθεση ότι «το σύστημα που θεμελιώνεται στις δομικές αλλαγές που προτείνουμε, είναι ένα σύστημα δημόσιο, καθολικό, βιώσιμο, εξορθολογισμένο, δομικά απλουστευμένο, διαφανές και κοινωνικά δίκαιο […] ταυτοχρόνως καταπολεμάται η σπατάλη της δημόσιας υγείας […] επιδιώκεται η αύξηση των εσόδων με την καταπολέμηση της εισφοροδιαφυγής, της εισφοροκλοπής και τον περιορισμό της αδήλωτης εργασίας».
Ένας εκ των μεν εκπρόσωπος του Έθνους είπε, κατά συνείδηση, στη Βουλή: «το σχέδιο νόμου […] θέτει τις βάσεις για τη διάσωση του ασφαλιστικού συστήματος […] το οποίο είναι στα πρόθυρα της κατάρρευσης […] το νέο σύστημα επιδιώκει να εξασφαλίσει τη βιωσιμότητα με βάση τη δομή της βασικής και της αναλογικής σύνταξης, εγγυάται την ίδια σύνταξη για όλους τους Έλληνες με εισοδηματικά κριτήρια. Δομική, συνολική, πάγια, βιώσιμη και δίκαιη αλλαγή είναι το ζητούμενο για την παρούσα πολιτική παρέμβαση».
Ο ανήκων στους μεν επικεφαλής της κυβέρνησης είπε, κατά συνείδηση, στη Βουλή: «Η αλληλεγγύη, η βιωσιμότητα, η διανεμητική δικαιοσύνη, η κοινωνική δικαιοσύνη και η αλληλεγγύη μεταξύ των γενεών, είναι οι αρχές που διέπουν το νέο ασφαλιστικό και συνταξιοδοτικό σύστημα […] στο μέλλον, αυτό το σύστημα θα είναι βιώσιμο». 
Οι δε εκπρόσωποι του Έθνους (οι πρώην μεν), που καταψήφισαν κατά συνείδηση τον πιο πάνω νόμο, οδύρονταν κλπ, κλπ.
4) Έτος 2012 
Το έτος 2012 ψηφίστηκε στη Βουλή των Ελλήνων από τους εκπροσώπους του Έθνους, οι οποίοι ψηφίζουν μόνο κατά συνείδηση, ο Νόμος 4051/2012 με τίτλο «Ρυθμίσεις συνταξιοδοτικού περιεχομένου».
Οι μεν εκπρόσωποι του Έθνους (οι πρώην δε), που ψήφισαν κατά συνείδηση τον πιο πάνω νόμο, ανέφεραν στην εισηγητική τους έκθεση ότι «στο παρόν σχέδιο νόµου περιλαµβάνονται επείγουσες ρυθµίσεις για ορισµένα από τα θέµατα που συναρτώνται άµεσα µε την εφαρµογή προαπαιτούµενων ενεργειών, όπως περιλαµβάνονται στο Μνηµόνιο Συνεννόησης. Αυτές οι ρυθµίσεις καθίστανται αναγκαίες για λόγους υπέρτατου δηµοσίου συµφέροντος».
Τι σήμαινε το άνω μπλα, μπλα και οι αναγκαίες για το δημόσιο συμφέρον ρυθμίσεις; Το εξήγησε ένας εκ των μεν εκπρόσωπος του Έθνους που είπε, κατά συνείδηση, στη Βουλή «Είναι δράμα να αναγκάζεται η Βουλή να περικόψει συντάξεις, ιδίως σχετικά μικρές ή χαμηλές ή μεσαίες συντάξεις. Είναι δράμα να κόβεις ακόμη και υψηλές συντάξεις, όταν αυτές αντιστοιχούν σε καταβολές, σε εισφορές του εργαζομένου, είτε αυτός είναι εργαζόμενος στον ιδιωτικό τομέα, είτε είναι δημόσιος υπάλληλος, είτε είναι συνταξιούχος του δημοσίου». Έτσι απλά. Είναι δράμα. Όλοι οι μεν έζησαν ένα δράμα. 
Οι δε εκπρόσωποι του Έθνους (οι πρώην μεν), που καταψήφισαν κατά συνείδηση τον πιο πάνω νόμο, αναθεμάτιζαν το δράμα κλπ, κλπ., είχαν ανεβεί στα κάγκελα.
5) Έτος 2016 
Το έτος 2016 ψηφίστηκε στη Βουλή των Ελλήνων από τους εκπροσώπους του Έθνους, οι οποίοι ψηφίζουν μόνο κατά συνείδηση, ο Νόμος 4387/2016 με τίτλο «Μεταρρύθμιση ασφαλιστικού-συνταξιοδοτικού συστήματος».
Οι μεν εκπρόσωποι του Έθνους (οι πρώην δε), που ψήφισαν κατά συνείδηση τον πιο πάνω νόμο, ανέφεραν στην εισηγητική τους έκθεση ότι «σκοπός του νομοσχεδίου είναι η πλήρης αναμόρφωση του συστήματος Κοινωνικής Ασφάλισης, του οποίου οι γενικές αρχές ορίζονται στο νόμο ως εξής: εξασφάλιση αξιοπρεπούς διαβίωσης και κοινωνικής προστασίας με όρους ισότητας, κοινωνικής δικαιοσύνης, αναδιανομής και αλληλεγγύης των γενεών. Η μεταρρύθμιση διασφαλίζει τη βιωσιμότητα».
Ένας εκ των μεν εκπρόσωπος του Έθνους είπε, κατά συνείδηση, στη Βουλή: «Μιλάμε για μία μεταρρύθμιση-τομή, που ο τόπος είχε ανάγκη από δεκαετίες… που το παλιό πολιτικό σύστημα, ακριβώς λόγω της υποκρισίας, της δημαγωγίας, αλλά κυρίως της εμμονής του σε ρυθμίσεις μεμονωμένες, άναρχες και πελατειακές, δεν μπορούσε να επιχειρήσει. Τώρα είναι η στιγμή». 
Ένας έτερος εκ των μεν εκπρόσωπος του Έθνους είπε, κατά συνείδηση, στη Βουλή: «Το παρόν νομοσχέδιο αποτελεί μια ριζοσπαστική τομή τόσο για την οργάνωση όσο και για τη λειτουργία της κοινωνικής ασφάλισης στη χώρα μας, καθώς διαπνέεται από τις αρχές τις ισότητας και της κοινωνικής δικαιοσύνης […] Στοχεύουμε στο να δώσουμε βιωσιμότητα σε ένα ασφαλιστικό σύστημα που βρίσκεται στα πρόθυρα της κατάρρευσης […] να εγγυηθούμε υγειονομική περίθαλψη και συντάξεις αξιοπρέπειας για όλους».
Οι δε εκπρόσωποι του Έθνους (οι πρώην μεν), που καταψήφισαν κατά συνείδηση τον πιο πάνω νόμο, έλαβαν από τότε θέσεις στα χαρακώματα, πανέτοιμοι, όταν έρθει η ευλογημένη γι’ αυτούς ώρα, να σώσουν το σύστημα από τους εχθρούς του.
6) Έτος 2020 
Όπως πάντοτε, οι μεν και οι δε εκπρόσωποι του Έθνους, κατά συνείδηση ενεργούντες, θα σώσουν και θα κατεδαφίσουν αντίστοιχα το σύστημα της κοινωνικής ασφάλισης. Μέχρις ότου οι νυν γίνουν οι μεν και τούμπαλιν και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν, βοήθειά μας.
Όπως αναφέρθηκε, τώρα δια-βουλευόμαστε. Μπορεί να διαβαστεί και λίγο διαφορετικά: τώρα δια-δουλευόμαστε.  
«Μην αμελήσετε. Πάρτε μαζί σας νερό. Το μέλλον μας έχει πολλή ξηρασία».
*Δικηγόρος

Δευτέρα 27 Ιανουαρίου 2020

Ο εμφύλιος των «Εσκομπάρ»: Το ντιλ που χάλασε στην Πρέβεζα και η δολοφονία στη Βάρη

Η εκτέλεση των δύο Μαυροβούνιων στα Βλάχικα οδηγεί στο καρτέλ και στα 27 κιλά κοκαΐνης που κατασχέθηκαν στην Ηπειρο, αλλά και στους πυρήνες χούλιγκαν στα Βαλκάνια
Στις αρχές Σεπτεμβρίου 2018, Τούρκοι αστυνομικοί ακινητοποίησαν ένα πολυτελές αυτοκίνητο στο τουριστικό θέρετρο Λάρα στην Αττάλεια. Ο οδηγός τούς έδειξε ένα διαβατήριο της Βόρειας Μακεδονίας με στοιχεία «Georgije Andonov», το οποίο όμως αποδείχθηκε πλαστό. Λίγες ώρες αργότερα, ο ηλιοκαμένος «τουρίστας» με τα έντονα ζυγωματικά ταυτοποιήθηκε ως ο Jovan Vukotic, Μαυροβούνιος τον οποίο καταζητούσαν οι ελληνικές Αρχές με διεθνές ένταλμα. Σύμφωνα με αυτό, ο Vukotic βρίσκεται πίσω από την υπόθεση κατάσχεσης 136 κιλών κοκαΐνης, τον Δεκέμβριο του 2017, στη Βάρκιζα.
Ο φάκελος της υπόθεσης άνοιξε ξανά τα τελευταία 24ωρα, διότι το ίδιο πρόσωπο θεωρείται αρχηγός της συμμορίας στην οποία φέρεται να ανήκουν οι δύο Μαυροβούνιοι που εκτελέστηκαν την περασμένη Κυριακή σε ταβέρνα στη Βάρη μπροστά στις συζύγους και στα ανήλικα παιδιά τους. Ο Vukotic μετά τη σύλληψή του στην Τουρκία, αντί να εκδοθεί στην Αθήνα, παραδόξως εκδόθηκε στη Σερβία. Δικάστηκε σε 15 μήνες φυλάκιση για τη χρήση του πλαστού διαβατηρίου. Πηγή από το Βελιγράδι είπε στο «Εθνος της Κυριακής» ότι τους πέντε μήνες πριν από τη σύλληψή του στην Αττάλεια είχε προλάβει να ταξιδέψει σε Βαρκελώνη, Βαρσοβία και Κίεβο. «Είχα το διαβατήριο για ειδικό λόγο, κάτι που δεν θα εξηγήσω τώρα» είπε ο ίδιος στο δικαστήριο.
Οι σερβικές δικαστικές Αρχές καλούνται τώρα να αποφασίσουν αν θα τον εκδώσουν στην Ελλάδα ή στο Μαυροβούνιο. Μετά τη διπλή εκτέλεση στη Βάρη, Ελληνες αστυνομικοί μεταβαίνουν στο Βελιγράδι, όπου κρατείται ο Vukotic, ώστε να συλλέξουν στοιχεία και να πιάσουν το νήμα από την αρχή. Στη χώρα του βρίσκεται σε εξέλιξη έρευνα για φοροδιαφυγή και επίσης έχει καταδικαστεί για απόπειρα δολοφονίας δύο μελών αντίπαλης συμμορίας το 2016. Υπάρχει μία κρίσιμη λεπτομέρεια: στην τελευταία μαφιόζικη απόπειρα εμπλεκόμενος θεωρείτο ο Igor Dedovic, ένα από τα δύο θύματα της Κυριακής στη Βάρη.
Εκτελέσεις και βόμβες σε τάφους
O Dedovic εκτελέστηκε στην ταβέρνα στα Βλάχικα μαζί με τον συμπατριώτη και συνομήλικό του Stevan Stamatovic, 43 ετών. Το σκηνικό εκτυλίχθηκε μπροστά στις οικογένειές τους, την ώρα που έτρωγαν, σε μια επίδειξη αγριότητας από την πλευρά των εκτελεστών, άγνωστη ακόμη και για τους κώδικες της μαφίας. Κοινή καταγωγή όλων των παραπάνω είναι η μικρή γραφική πόλη Κότορ στο Μαυροβούνιο. Το τουριστικό θέρετρο της Αδριατικής, που συγκαταλέγεται στον κατάλογο Μνημείων Παγκόσμιας Κληρονομιάς της UNESCO, είναι τα τελευταία χρόνια το σκηνικό ενός άγριου εμφυλίου δύο συμμοριών της σερβικής μαφίας, που ερίζουν για τον έλεγχο του εμπορίου κοκαΐνης και των λαθραίων τσιγάρων στα Δυτικά Βαλκάνια.
Πρόκειται για τις φατρίες Skaljari και Kavacki, που έχουν πάρει τα ονόματά τους από τις συνοικίες της πόλης Κότορ. Εως το 2014 τα μέλη τους ήταν δεμένα σαν μια γροθιά, όμως εκείνη τη χρονιά κατασχέθηκε ένα φορτίο 200 κιλών κοκαΐνης στην Ισπανία. Οι μαφιόζοι άρχισαν να κατηγορούνται μεταξύ τους για τις ευθύνες του χαμένου φορτίου, με αποτέλεσμα να χωριστούν και να ξεσπάσει μία από τις πιο αιματηρές κόντρες κακοποιών στην Ευρώπη. Τα θύματα αυτού του ιδιότυπου πολέμου ξεπερνούν τα 20 – κατ’ άλλους τα 40. Στο μαύρο ημερολόγιο περιλαμβάνονται εκτελέσεις, ενέδρες, εκρήξεις βομβών, ακόμη και ανατινάξεις τάφων «αντίπαλων» νεκρών, όπως το μπαράζ εκρήξεων στο νεκροταφείο της πόλης Μπαρ το 2016, ως επίδειξη δύναμης και βλασφημίας. Το Κότορ εμφανίστηκε στις αστυνομικές αναφορές στα μέσα της δεκαετίας του 2000, όταν ο διαβόητος Darko Saric άρχισε να επενδύει επιθετικά σε τουριστικές υποδομές.
Το καλοκαίρι του 2015, ο ίδιος καταδικάστηκε στο Βελιγράδι μαζί με ακόμη 30 άτομα για εισαγωγή κοκαΐνης από τη Λατινική Αμερική, όμως άσκησε έφεση. Τα σερβικά Μέσα μετέδωσαν ότι την περίοδο 2008-09 η ίδια ομάδα είχε μεταφέρει 5,7 τόνους κοκαΐνης. Από τους δικαστικούς φακέλους των Αρχών της Ποντγκόριτσα στο Μαυροβούνιο προκύπτει ότι τα δύο θύματα της Βάρης ήταν μεγάλα «ψάρια». Ο Stevan Stamatovic περιγράφεται ως οργανωτής απόπειρας δολοφονίας με τοποθέτηση βόμβας στο αυτοκίνητο αντίπαλου κακοποιού, του R.Z., τον Μάιο του 2017 στην Ποντγκόριτσα, ο οποίος είχε αρχίσει να παίρνει άδειες από τη φυλακή. Τον περασμένο Νοέμβριο ο Stamatovic καταδικάστηκε ερήμην σε ποινή κάθειρξης 12 ετών.
Ο Igor Dedovic κατηγορήθηκε ότι τον Μάρτιο του 2016 προσπάθησε να βγάλει από τη μέση δύο μέλη της αντίπαλης συμμορίας. Στον φάκελο της υπόθεσης περιγράφεται ότι έκλεισε τον δρόμο στο αυτοκίνητο των θυμάτων, μια γκρι BMW, στη συνοικία Rakite του Κότορ και άνοιξε πυρ. O ένας από τους δύο στόχους υπέστη σοβαρά τραύματα, ενώ ο δεύτερος σώθηκε. Μεταξύ των δραστών, όπως μεταδίδουν τα σερβικά Μέσα, ήταν ο Vukotic, ο κεντρικός κατηγορούμενος για την υπόθεση των 136 κιλών κοκαΐνης στη Βάρκιζα. Σε άλλη υπόθεση, ο ίδιος κατηγορείται επίσης ότι προσπάθησε να σκοτώσει τη σύζυγο ηγετικού μέλους της αντίπαλης ομάδας στη μικρή πόλη Dobrota έξω από το Κότορ.
Το «κεφάλι του ταύρου»
Οι τελευταίες εξελίξεις αναγκάζουν τις ελληνικές Αρχές να ανασύρουν φακέλους υποθέσεων κοκαΐνης με σκοπό να χαρτογραφήσουν τα πρόσωπα και τη διαδρομή των φορτίων και των χρημάτων. Οι αστυνομικοί θεωρούν ότι τα ναρκωτικά της Βάρκιζας ήταν μέρος μεγαλύτερης παρτίδας, περίπου 400 κιλών, που είχε εισαγάγει στην Ελλάδα το κύκλωμα, με άκρες στο Περού και στον Ισημερινό. Η κοκαΐνη εκτιμάται ότι πωλούνταν προς 40.000 ευρώ το κιλό και όπως υπολογίστηκε από τη Δίωξη Ναρκωτικών το κύκλωμα είχε κέρδη άνω των 15 εκατ. ευρώ.
Παρότι δεν προκύπτει από δικαστικά έγγραφα, το «Εθνος της Κυριακής» πληροφορείται ότι η έρευνα οδηγεί από τη Βάρκιζα στην Πρέβεζα. Εκεί, τον Μάρτιο του 2018, δηλαδή λίγο καιρό μετά τον εντοπισμό του φορτίου στο νότιο προάστιο της Αθήνας, αστυνομικοί κατάσχεσαν 27 κιλά κοκαΐνης και συνέλαβαν δύο Σέρβους και δύο Ιταλούς. Πάνω στα «τούβλα» των ναρκωτικών υπήρχε ένα ανάγλυφο ίχνος με κεφάλι ταύρου, το οποίο σχηματίστηκε από τη μήτρα της πρέσας που χρησιμοποίησε το λατινοαμερικανικό καρτέλ για τη συσκευασία τους. Το ίδιο σημάδι είχαν πολλά από τα ναρκο-πακέτα των 136 κιλών, τα οποία εντοπίστηκαν στο διαμέρισμα της Βάρκιζας και χρεώνονται στον Vukotic.
Προανακριτικά, οι συλληφθέντες της Πρέβεζας αναφέρθηκαν στα 136 κιλά. «Εμπλεκόμενοι στη μεγάλη υπόθεση της Βάρκιζας μάς παγίδευσαν, ώστε να ελαφρύνουν τη θέση τους» ήταν ένας από τους υπερασπιστικούς ισχυρισμούς τους. Στο δικαστήριο που έγινε πρόσφατα, οι βασικοί κατηγορούμενοι της Πρέβεζας καταδικάστηκαν σε 15 χρόνια κάθειρξη, καθώς τους αναγνωρίστηκαν ελαφρυντικά. Από τη δικογραφία προκύπτει ότι οι δύο Σέρβοι μπήκαν στην Ελλάδα με ένα ασημί τζιπ, μέσω του συνοριακού σταθμού των Ευζώνων. Κατευθύνθηκαν προς τα Γιάννενα και κατέλυσαν στην Πρέβεζα, όπου το ίδιο βράδυ φέρεται να συναντήθηκαν με έναν Ιταλό σε ραντεβού έξω στον δρόμο. Ο τελευταίος φέρεται να διηύθυνε εργοστάσιο πλαστικών ειδών και ανακύκλωσης, ιταλικών συμφερόντων, στην περιοχή, όπου βρέθηκαν τα ναρκωτικά. Ο Ιταλός, στον οποίο αποδίδεται κεντρικός ρόλος, ισχυρίστηκε ότι κάποιος Σέρβος με το όνομα «Μίλαν» τού πρότεινε να κρατήσει στην Πρέβεζα τα ναρκωτικά, τα οποία θα παραλάμβαναν συνεργάτες του, και ότι γι’ αυτό θα πληρωνόταν με 20.000 ευρώ, χωρίς να γνωρίζει περισσότερες λεπτομέρειες.
Ατζέντης παικτών
Ενας εκ των δύο Σέρβων που είχαν συλληφθεί στην Πρέβεζα φέρεται να διατηρούσε επαφές με το δίκτυο κοκαΐνης στη χώρα του. Δύο από τα μέλη του δικτύου στο Βελιγράδι έχουν ξεχωριστό ενδιαφέρον. Ο πρώτος είχε συλληφθεί το 2011 στη Βραζιλία και εκδόθηκε στη Σερβία, ενώ ο δεύτερος φέρεται ως ατζέντης ποδοσφαιριστών και επίσης εκτιμάται ότι ελέγχει χούλιγκαν στο Βελιγράδι. Τα σερβικά Μέσα τον περιέγραψαν μάλιστα ως υποκινητή των επεισοδίων, που είχαν σημειωθεί στη Γένοβα το 2010, σε αγώνα των εθνικών ομάδων Ιταλίας – Σερβίας. Οι παραπάνω εμφανίζονται ως ιδιοκτήτες ακριβών ακινήτων και ξενοδοχείων. Ο συγκεκριμένος πυρήνας στο Βελιγράδι αποκαλείται στις αναφορές των ξένων διωκτικών Αρχών ως το λεγόμενο «American Group» στα Δυτικά Βαλκάνια.

ΔΗΜΟΣ ΖΗΡΟΥ ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑΣ



 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ                                                    
ΔΗΜΟΣ ΖΗΡΟΥ                                                                                                                       
Ταχ. Δ/νση:     Πλατεία Γεννηματά
Ταχ. Κώδικας:48 200 Φιλιππιάδα
Τηλ:     26833 – 60600                                                        Φιλιππιάδα 26/1/2020
Fax:     26830 – 24667

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Πέρα από κάθε λογική η απόφαση για μεταφορά και υπαγωγή του ειδικού άμισθου Υποθηκοφυλακείου Φιλιππιάδας στο Υποκατάστημα Κτηματολογίου Πρέβεζας. Την Τετάρτη οι αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου.

Σε ένα χρονικό σημείο κομβικής σημασίας, καθώς προχωρούν η προανάρτηση και ανάρτηση των κτηματολογικών στοιχείων κι έχει ξεκινήσει η διαδικασία αντιρρήσεων των πολιτών, είναι επιτακτική ανάγκη, το ειδικό άμισθο Υποθηκοφυλακείο Φιλιππιάδας να παραμείνει ως έχει. Η απόφαση για μεταφορά και υπαγωγή του στο Υποκατάστημα του Κτηματολογίου Πρέβεζας (σ.σ. υπ’ αριθμ. 88/5/ 21-11-2019 (ΦΕΚ 4443/Β΄/03-12-2019)  του Διοικητικού Συμβουλίου του Φορέα «ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ» - Ν.Π.Δ.Δ.), είναι πέρα από κάθε λογική και βέβαια αγνοεί τις πραγματικές ανάγκες χιλιάδων πολιτών και επαγγελματικών ομάδων, μιας ευρύτερης περιοχής. Ο Δήμος Ζηρού έχει αποστείλει σχετικά υπόμνημα διαμαρτυρίας προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας κ. Κωστή Χατζηδάκη, με κοινοποίηση στο «ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ», ενώ την Τετάρτη 29 Ιανουαρίου το θέμα θα συζητηθεί στο Δημοτικό Συμβούλιο, ώστε να ληφθούν αποφάσεις για περαιτέρω ενέργειες και κλιμάκωση των αντιδράσεων. 


Επισυνάπτεται το υπόμνημα διαμαρτυρίας


ΠΡΟΣ: κ. Κωστή Χατζηδάκη, υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:

“ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ” 


ΘΕΜΑ: “Αίτημα για άμεση άρση της απόφασης (88/5/21-11-2019 -ΦΕΚ 4443/Β'/03-12-2019) του φορέα “ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ” η οποία μεταφορά του ειδικού άμισθου Υποθηκοφυλακείου Φιλιππιάδας και υπαγωγή του στο υποκατάστημα του Κτηματολογίου Πρέβεζας”


Αξιότιμε κ. Υπουργέ,

Σε ένα χρονικό σημείο κομβικής σημασίας, καθώς προχωρά η προανάρτηση και ανάρτηση των κτηματολογικών στοιχείων κι έχει ξεκινήσει η διαδικασία αντιρρήσεων των πολιτών, ενημερωθήκαμε, προς μεγάλη μας έκπληξη, ότι το ειδικό άμισθο Υποθηκοφυλακείο Φιλιππιάδας μεταφέρεται και υπάγεται στο Υποκατάστημα του Κτηματολογίου Πρέβεζας (σ.σ. υπ’ αριθμ. 88/5/ 21-11-2019 (ΦΕΚ 4443/Β΄/03-12-2019) απόφαση  του Διοικητικού Συμβουλίου του Φορέα «ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ» - Ν.Π.Δ.Δ.).
Η συγκεκριμένη απόφαση έχει προκαλέσει την έντονη αναστάτωση και ανησυχία των κατοίκων και επαγγελματικών φορέων της Φιλιππιάδας και συνολικά 13 Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων του Δήμου Ζηρού που από συστάσεως (προπολεμικά) του Υποθηκοφυλακείου Φιλιππιάδας υπάγονται και εξυπηρετούνται από το συγκεκριμένο Υποθηκοφυλακείο (σ.σ. Δ.Κ. Φιλιππιάδας & Ανωγείου και Τ.Κ. Αγίου Γεωργίου, Γυμνότοπου, Δρυοφύτου, Κερασώνας, Κλεισούρας, Νέας Κερασούντας, Παναγιάς, Πέτρας, Ρωμιάς, Γοργομύλου και Τσαγκαρόπουλου).
Στην περίπτωση που η εν λόγω απόφαση εφαρμοστεί τα προβλήματα που θα προκληθούν στους πολίτες των πρώην Δήμων Φιλιππιάδας και Ανωγείου θα είναι τεράστια και θα προστεθούν στα ήδη οξυμένα ζητήματα που αντιμετωπίζουν οι κάτοικοι με την υπολειτουργία ή κατάργηση άλλων υπηρεσιών. Κάτοικοι, οι οποίοι στην πλειοψηφία τους είναι ηλικιωμένοι, θα αναγκάζονται να μεταβαίνουν ακόμη και 50 χλμ. μέχρι την Πρέβεζα, (σ.σ. ίσως  χρειαστεί να μεταβούν αρκετές φορές μέχρι να ολοκληρώσουν τη συναλλαγή τους) όπου βρίσκεται ολόκληρο το αναλογικό αρχείο των συμβολαίων και των υπολοίπων μετεγγραμμένων πράξεων για την υποβολή αιτήσεων, πληρωμή τελών, επικυρώσεων συμβολαίων, πιστοποιητικών κλπ. Έτσι οι πολίτες του Δήμου μας θα υφίστανται υπέρμετρη οικονομική επιβάρυνση ακόμη και για τις απλές συναλλαγές τους που αφορούν τις ιδιοκτησίες τους, γεγονός που τους κατατάσσει ως πολίτες δεύτερης κατηγορίας συγκριτικά με τους κατοίκους των όμορων πόλεων και περιοχών.
Με βάση τα παραπάνω και για λόγους αποκλειστικά αντικειμενικούς καθίσταται απολύτως σαφές ότι πρέπει να διατηρηθεί το επί σειρά δεκαετιών καθεστώς του εν λόγω Υποθηκοφυλακείου-Κτηματολογικού Γραφείου Φιλιππιάδας.
 Επομένως ζητάμε την άμεση ανάκληση της υπ’ αριθμ. 88/5/21-11-2019 (ΦΕΚ 4443/Β΄/03-12-2019) απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Φορέα «ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ» (Ν.Π.Δ.Δ.), ώστε να διατηρηθεί το Γραφείο στην πόλη της Φιλιππιάδας, όπου θα υφίσταται ολόκληρο το αναλογικό του αρχείο, προς έλεγχο τίτλων κλπ. και έτσι θ’ αποφευχθεί η μεγάλη ταλαιπωρία και η οικονομική επιβάρυνση των κατοίκων, αλλά και η υποβάθμιση των υπηρεσιών του τόπου μας.
Αναμένουμε τη θετική ανταπόκριση στο δίκαιο αίτημα των κατοίκων και παραμένουμε στη διάθεσή σας για κάθε πρόσθετη διευκρίνιση ή πληροφορία.

Με εκτίμηση

Καλαντζής Νικόλαος


Δήμαρχος Ζηρού

ΚΟΠΗ ΠΙΤΑΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΝΕ ΚΙ.ΝΑΛ ΠΡΕΒΕΖΑΣ την Πέμπτη 30/1/2020

      Η ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ  ΚΙΝΗΜΑΤΟΣ  
                   ΑΛΛΑΓΗΣ Ν. ΠΡΕΒΕΖΑΣ 
  Σας προσκαλεί στην ετήσια χοροεσπερίδα - κοπή πίτας , που θα γίνει στην Πρέβεζα στο κέντρο «Βαθύ» με λαϊκή ορχήστρα την Πέμπτη 30/1/2020.
Ομιλητής της εκδήλωσης θα είναι ο Γραμματέας Μανώλης Χριστοδουλάκης.
                  
Τιμή πρόσκλησης: 10€ (περιλαμβάνει πλήρες μενού)   
  Ώρα προσέλευσης: 20:30

Παρασκευή 24 Ιανουαρίου 2020

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΔΗΜΟΥ ΖΗΡΟΥ ΤΗΝ ΤΕΤΑΡΤΗ 29 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2020


Π  Ρ  Ο  Σ  Κ  Λ  Η  Σ  Η
Π Ρ Ο Σ : 
1.   Mέλη  του  Δημοτικού  Συμβουλίου  Δήμου  Ζηρού
2.   Καλαντζή  Νικόλαο,  Δήμαρχο  Δήμου  Ζηρού 
3.   Προέδρους  και  Συμβούλους  Κοινοτήτων  Δήμου  Ζηρού
Καλείστε  να  προσέλθετε  στην  αίθουσα  συνεδριάσεων  του  Δημοτικού  Καταστήματος  Φιλιππιάδας  την  Τετάρτη  29  Ιανουαρίου  2020  και  ώρα  19 : 00΄ σε  συνεδρίαση  για  συζήτηση  και  λήψη  αποφάσεων  στα  παρακάτω  θέματα  της  ημερήσιας  διάταξης :
1.       « Λειτουργία  και  προοπτική  του  Κέντρου  Φιλοξενίας  Μεταναστών  στο  στρατόπεδο                                ‘’ Πετροπουλάκη ‘’ »,  συζήτηση  θέματος  κατόπιν  έγγραφου  αιτήματος  της  παράταξης                         « Δήμος  για  τον  πολίτη ».
2.       Συζήτηση  και  λήψη  απόφασης  για  άμεση  άρση  της  απόφασης  που  αφορά  την  μεταφορά  του  Υποθηκοφυλακείου – Κτηματολογικού  Γραφείου  Φιλιππιάδας.   
3.       Αποδοχή  χρηματοδότησης,  από  το  πρόγραμμα  « ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ  Ι »,  για  την  εκτέλεση  του  υποέργου  με  τίτλο : « Κατασκευή  αναμονών  ιδιωτικών  συνδέσεων  στο  εσωτερικό  δίκτυο  ύδρευσης  Κοινότητας  Παπαδατών »,  συνολικού  προϋπολογισμού  80.228,55 € ( άνευ  Φ. Π. Α. ),  και  εγγραφή  του  στο  τεχνικό  πρόγραμμα  του  Δήμου  Ζηρού,  ( αρχικό  έργο  «  Αντικατάσταση  και  Εκσυγχρονισμός  δικτύου  ύδρευσης  στην  Τ.  Κ.  Παπαδατών ).
4.       Έγκριση  συνδιοργάνωσης  του  Διοικητικού  Συμβουλίου  της  Ομοσπονδίας  ΕΟΒΕΑΜΜ  με  το  Σωματείο  Επισκευαστών  Αυτοκινήτων  &  Συναφών  Επαγγελμάτων  Φιλιππιάδας.    
5.       Έγκριση  παραχώρησης  κατά  χρήση  αίθουσας  στον  Κυνηγετικό  σύλλογο  Φιλιππιάδας                        « Η  προστασία  της  πανίδας »  για  την  εγκατάσταση  των  γραφείων  και  την  λειτουργία  μουσείου  φυσικής  ιστορίας.
6.       Έγκριση  παραχώρησης  κατά  χρήση  του  πρώην  Παιδικού  Σταθμού – Νηπιαγωγείου  Παπαδατών  στο  Μορφωτικό  Εκπολιτιστικό  Σύλλογο  Παπαδατών  « Ο  ΑΓΙΟΣ  ΚΟΣΜΑΣ »  για  την  λειτουργία  και  τις  δραστηριότητες  του  συλλόγου.
7.       Έγκριση  παραχώρησης  κατά  χρήση  αιθουσών  του  πρώην  Δημοτικού  Σχολείου  Νικολιτσίου στον  Εξωραϊστικό  Σύλλογο  Νικολιτσίου  « Η  ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΙΣ »  για  την  λειτουργία  και  τις  δραστηριότητες  του  συλλόγου.
8.       Έγκριση  παραχώρησης  κατά  χρήση  μίας  αίθουσας  του  πρώην  Δημοτικού  Σχολείου  Κρανέας  στον  Ποδοσφαιρικό  Αθλητικό  Σύλλογο  Π.Α.Σ.  Κρανιάς  για  την  στέγαση  των  γραφείων  του.
9.       Έγκριση  σύναψης  προγραμματικής  σύμβασης  μεταξύ  του  Δήμου  Ζηρού  και  της  Περιφερειακής  Ενότητας  Πρέβεζας – Περιφέρειας  Ηπείρου  για  την  εκτέλεση  του  υποέργου  με  τίτλο : « Αποκατάσταση  επέκτασης  περιφερειακής  οδού  Θεσπρωτικού »  στα  πλαίσια  χρηματοδότησης  ΣΑΕΠ 830  Ηπείρου  για  την  εκτέλεση  του  έργου  με  τίτλο :                                  « Αποκατάσταση  ζημιών  εξαιτίας  των  ακραίων  καιρικών  φαινομένων  κατά  το  διάστημα                    30-11-2017  έως  04-12-2017  στην  Περιφερειακή  Ενότητα  Πρέβεζας »,  εξουσιοδότηση  του  Δημάρχου  για  την  υπογραφή  της  προγραμματικής  σύμβασης  και  ορισμός  μέλους  με  τον  αναπληρωτή  του  για  τη  συμμετοχή  τους  στην  Κοινή  Επιτροπή  Παρακολούθησης.

10.    Καθορισμός  έργων  που  θα  εκτελεστούν  σύμφωνα  με  την  αριθ.  159/2019  προηγούμενη  απόφαση  Δημοτικού  Συμβουλίου – τροποποίηση  χρηματοδότησης  έργων  εγγεγραμμένων  στο  τεχνικό  πρόγραμμα  Δήμου  Ζηρού.
11.    Έγκριση  2ου  ανακεφαλαιωτικού  πίνακα  εργασιών  του  έργου  με  τίτλο : « Κατασκευή  κλειστού  Γυμναστηρίου  Δήμου  Φιλιππιάδας  τύπου  Τ – 11 β  ».
12.    Έγκριση  παράτασης  συμβατικής  προθεσμίας  περαίωσης  εκτέλεσης  του  έργου  με  τίτλο :                     « Διευθέτηση  όμβριων  υδάτων  στην  Τοπική  Κοινότητα  Νέας  Κερασούντας ».
13.    Έγκριση  παράτασης  συμβατικής  προθεσμίας  περαίωσης  εκτέλεσης  του  έργου  με  τίτλο :                     « Ενεργειακή  αναβάθμιση  του  παλαιού  Σχολείου  Θεσπρωτικού ».
14.    Έγκριση  παράτασης  συμβατικής  προθεσμίας  περαίωσης  εκτέλεσης  του  έργου  με  τίτλο :                     « Αποκατάσταση  και  βελτίωση  κοινόχρηστου  χώρου  πέριξ  του  Δημοτικού  Σταδίου  Φιλιππιάδας ».
15.    Έγκριση  πρωτοκόλλου  προσωρινής  παραλαβής  εργασιών  του  έργου  με  τίτλο : « Βελτίωση  δημοτικών  οδών  Δημοτικής  Ενότητας  Φιλιππιάδας ».
16.    Έγκριση  πρωτοκόλλου  οριστικής  παραλαβής  εργασιών  του  έργου  με τίτλο : « Κατασκευή  εσωτερικού  δικτύου  ύδρευσης  οικισμού  Ανωγείου  Δήμου  Ζηρού ».
17.    Έγκριση  πρωτοκόλλου  οριστικής  παραλαβής  εργασιών  του  έργου  με τίτλο : « Διαμόρφωση  οδού  Ναπολέων  Ζέρβα,  στη  Φιλιππιάδα ».
18.    Έγκριση πρωτοκόλλου  οριστικής  παραλαβής  εργασιών  του  έργου  με τίτλο : « Διαμόρφωση  πεζόδρομου  επί  της  Μπιζανίου  στη  Φιλιππιάδα ».
19.    Συγκρότηση  επιτροπής  προσωρινής  και  οριστικής  παραλαβής  του  έργου  με  τίτλο :                             « Ασφαλτόστρωση  αγροτικής  οδού  στη  θέση  ‘’ Μπουσούλιζα ‘’  της  Τοπικής  Κοινότητας  Νέας  Κερασούντας  Δήμου  Ζηρού ».
20.    Συγκρότηση  επιτροπής  προσωρινής  και  οριστικής  παραλαβής  του  έργου  με  τίτλο :                             « Αποκατάσταση  προβλημάτων  υποδομών  συλλογής  ομβρίων  υδάτων  στην  Δημοτική  Κοινότητα  Φιλιππιάδας ».
21.    Συγκρότηση  επιτροπής  προσωρινής  και  οριστικής  παραλαβής  του  έργου  με  τίτλο :                   « Κατασκευή  δικτύου  ακαθάρτων  οικισμών  Πέτα  και  Αγίου  Δημητρίου ».
22.    Συγκρότηση  επιτροπής  προσωρινής  και  οριστικής  παραλαβής  του  έργου  με  τίτλο :                             « Πρόληψη  και  αντιμετώπιση  ζημιών  και  καταστροφών  που  προκλήθηκαν  από  θεομηνίες  στο  Δήμο  Ζηρού ».
23.    Συγκρότηση  επιτροπής  προσωρινής  και  οριστικής  παραλαβής  του  έργου  με  τίτλο :                                     « Αποκατάσταση  κατάπτωσης  εντός  οικισμού  της  Κοινότητας  Γοργομύλου ».
24.    Συγκρότηση  επιτροπής  προσωρινής  και  οριστικής  παραλαβής  του  έργου  με  τίτλο :                   « Βελτίωση  οδών  για  την  πρόσβαση  σε  κατοικίες  και  κτηνοτροφικές  εγκαταστάσεις  στις                 Τ. Κ.  Αγίου  Γεωργίου  και  Παπαδατών  Δήμου  Ζηρού ».

Ο  Πρόεδρος
    Χρήστος  Χασίδης

Τρίτη 21 Ιανουαρίου 2020

Προβλήματα Από Το Κλείσιμο Του Υποθηκοφυλακείου Φιλιππιάδας

Γράφει η ΒίκυΣιαπάτη 

 Mε αφορμή το θέμα που έχει αναδειχτεί το τελευταίο χρονικό διάστημα στην περιοχή μας και αφορά την διαμαρτυρία και τις κινητοποιήσεις του Δικηγορικού Συλλόγου Άρτας σχετικά με την ένταξη του

Υποθηκοφυλακείου Φιλιππιάδας στο Κτηματολογικό Γραφείο Πρέβεζας, ως Πρόεδρος του Πανελληνίου Συλλόγου Υπαλλήλων Εμμίσθων Υποθηκοφυλακείων και Κτηματολογικών Γραφείων, με καταγωγή από την Άρτα και με έντονο ενδιαφέρον για την περιοχή, συμμετέχοντας και κατά την προηγούμενη θητεία στο ΔΣ του ΝΠΔΔ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ θα πρέπει να ενημερώσω ώστε να γίνει κατανοητό και να μπει στην σωστή διάσταση το παραπάνω πρόβλημα που έχει προκύψει.
Συγκεκριμένα αναφέρω ότι οι εργαζόμενοι στα έμμισθα Υποθηκοφυλακεία, στηρίξαμε και εξακολουθούμε να στηρίζουμε το μεγάλο και δύσκολο έργο της Κτηματογράφησης της χώρας. Από την επίσημη έναρξή της το έτος 1995 μέχρι και την ψήφιση του Ν. 4512/2018 που καταργεί σταδιακά τα Υποθηκοφυλακεία και τα μετατρέπει σε Κτηματολογικά Γραφεία, ήμασταν συμπαραστάτες και ενισχύσαμε την προσπάθεια, προσπερνώντας αντιδράσεις που προέκυπταν από εμπλεκόμενους φορείς. Λειτουργήσαμε τα μεταβατικά Κτηματολογικά Γραφεία με βασικό στελεχιακό κορμό υπαλλήλους των Υποθηκοφυλακείων (Δικαστικούς Υπαλλήλους), οι οποίοι έχοντας την τεχνογνωσία και παρά τις δυσκολίες ανταπεξήλθαν επάξια στα νέα καθήκοντα, αναγνωρίζοντας ότι το εργασιακό μας μέλλον βρίσκεται στην εξέλιξη που είναι το Κτηματολόγιο. Με την έναρξη λοιπόν των πρώτων κτηματολογικών γραφείων και την αλλαγή από το προσωποκεντρικό σύστημα σε κτηματοκεντρικό, καλεστήκαμε ως κλάδος να στελεχώσουμε τις νέες υπηρεσίες.
Με αυτή την παραδοχή κινηθήκαμε και στη συνέχεια με την ψήφιση του Ν. 4512/2018, προσπαθώντας ως κλάδος να βρούμε τη θέση μας στο νέο θεσμό.
Η βασική αντίρρηση που διατυπώσαμε και συνεχίζουμε να στηρίζουμε κατά του Ν. 4512/2018 ήταν ότι το Υπουργείο Δικαιοσύνης θα έπρεπε να έχει τη βασική εποπτεία του νέου φορέα ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ως το πλέον αρμόδιο Υπουργείο για τη διασφάλιση και την προστασία των εμπραγμάτων δικαιωμάτων των πολιτών και την παροχή της νομικής πληροφορίας
 ΠΗΓΗ ixotisartas