Πέμπτη 26 Μαΐου 2022

Σύσσωμη καταδίκη του ξυλοδαρμού δημοτικού συμβούλου στον Δήμο Ζηρού

 


Ο Δήμαρχος και σύσσωμο το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Ζηρού καταδικάζει με τον πλέον απερίφραστο και κατηγορηματικό τρόπο την αήθη επίθεση που δέχτηκε Δημοτικός Σύμβουλος της μείζονος αντιπολίτευσης, έξω από το Δημαρχείο Φιλιππιάδας, μετά το τέλος της χθεσινής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου.

«Εκφράζουμε την αμέριστη συμπαράσταση και στήριξή μας προς τον συνάδελφο Δημοτικό Σύμβουλο και υπογραμμίζουμε σε όλους τους τόνους, ότι η βία είναι απολύτως καταδικαστέα στην κοινωνική και πολιτική ζωή του τόπου μας.

Το Δημοτικό Συμβούλιο αποφασίζει τη διακοπή κάθε συνεργασίας με τον επιτιθέμενο, ο οποίος λόγω της επαγγελματικής του ενασχόλησης έχει συνεργαστεί κατά το παρελθόν με τον Δήμο και την έναρξη όλων των απαιτούμενων διαδικασιών διοικητικής αποβολής του από καταληφθείσα δημοτική έκταση». 

Δευτέρα 9 Μαΐου 2022

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΛΟΓΩΝ ΤΟΥ ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ ΣΕ ΟΛΟ ΤΟΝ ΝΟΜΟ ΠΡΕΒΕΖΑΣ

 Η νέα νομαρχιακή επιτροπή κατ' αλφαβητική σειρά αποτελείται από τους εξής:

1)ΓΚΟΡΟΓΙΑ ANNA (Εκλέγεται)
2)ΚΕΤΙΚΟΓΛΟΥ ΘΕΟΦΙΛΟΣ (εκλέγεται)
3)ΚΟΚΚΑΛΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ (εκλέγεται)
4)ΚΩΤΣΗΣ ΜΙΧΑΗΛ (εκλέγεται)
5)ΛΕΝΤΖΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ (εκλέγεται)
6)ΝΟΒΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (εκλέγεται)
7)ΝΤΑΚΟΥΛΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΑΡΙΟΣ (εκλέγεται)
8)ΠΗΛΙΟΥ ΣΥΛΒΙΑ (εκλέγεται)
9)ΣΥΓΚΟΥΝΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ (εκλέγεται)

Ο νέος γραμματέας της οργάνωσης θα αναδειχθεί μέσα από την νέα 9μελή επιτροπή. 
Οι σταυροί και όσοι εκλέγονται στην Νομαρχιακή Επιτροπή ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ…στην Αρτα


 


Αποτελέσματα εκλογικής διαδικασίας του ΠΑΣΟΚ -ΚΙΝΑΛ Δήμου Ζηρου

 
Σάββατο 7 Μαΐου 2022

Εκλογική Διαδικασία της Κυριακής 8ης Μαΐου, για: - την ανάδειξη νέων οργάνων Νομαρχιακών Οργανώσεων (Ν.Ο.) και Τοπικών Οργανώσεων (Τ.Ο.).

 


- την εκλογή αντιπροσώπων για το 3ο Συνέδριο του Κινήματος Αλλαγής.

- την επιλογή του ονόματος της Παράταξης.

Οι Ν.Ε. θα αποτελούνται από επτά έως δεκαπέντε μέλη και συγκεκριμένα:

- οι Ν.Ε. μονοεδρικών περιφερειών θα είναι επταμελείς,

- διεδρικών: εννεαμελείς,

- τριεδρικών και τετραεδρικών: εντεκαμελείς,

- πενταεδρικών έως και επταεδρικών: δεκατριαμελείς, και

- από οκταεδρικές και άνω περιφέρειες, οι Ν.Ε. θα είναι δεκαπενταμελείς (βλ. συνημμένο πίνακα).

11. Η σταυροδοσία για τις Ν.Ε. θα είναι ίση με το 20% του εκλεγόμενου οργάνου ήτοι:

  • Έως 7 μέλη: 1 σταυρός
  • 9 – 11 μέλη: 2 σταυροί και
  • 13 – 15 μέλη: 3 σταυροί

Η σταυροδοσία για τις συντονιστικές επιτροπές (Σ.Ε.) των Τ.Ο. ορίζεται λόγω και του όγκου των μεγάλων αστικών κέντρων:

  • 5 μέλη: 1 σταυρός
  • 7 μέλη: 2 σταυροί

. Για το συνέδριο, μέσω των Τοπικών Οργανώσεων θα εκλεγούν 4.200 αντιπρόσωποι, οι οποίοι κατανέμονται στις οργανώσεις εσωτερικού και εξωτερικού ανάλογα με τον αριθμό ψηφισάντων στη διαδικασία εκλογής Προέδρου της Κυριακής 5/12/2021. Στους δήμους Αθηναίων, Πειραιώς και Θεσσαλονίκης η κατανομή θα γίνει ανά διαμέρισμα σύμφωνα με την καταγραφή ψηφισάντων στα εκλογικά κέντρα που λειτούργησαν κατά την ψηφοφορία της 5/12/2021. Ο πίνακας κατανομής των συνέδρων επισυνάπτεται ως παράρτημα στην παρούσα εγκύκλιο. Για την εκλογή συνέδρων, σύμφωνα με το άρθρο 22 του Καταστατικού, ισχύει η μονοσταυρία και το πλειοψηφικό σύστημα. Σημειώνεται ότι για την εκλογή ενός/μίας συνέδρου, προϋπόθεση είναι ο/η υποψήφιος/α να λάβει τουλάχιστον επτά (7) ψήφους.

1 Για όλα τα όργανα και για τους συνέδρους ισχύουν οι ποσοστώσεις που προβλέπονται στο άρθρο 35 του Καταστατικού του Κινήματος Αλλαγής.

 Δικαίωμα ψήφου θα έχουν τα μέλη του Κινήματος Αλλαγής και όσοι εγγραφούν μέλη μέχρι και την ημέρα των εκλογών της 8/5/2022. Σε όλους του δήμους των εκλογικών περιφερειών της Αττικής πλην των νήσων, και για τους δήμους της Π.Ε. Α’ Θεσσαλονίκης, θα επιδιωχθεί η ηλεκτρονική διασύνδεση των εκλογικών τμημάτων, κατά τα πρότυπα της διαδικασίας που εφαρμόστηκε στην τελευταία εκλογή Προέδρου. Σε όλους τους υπόλοιπους δήμους θα αποσταλεί το μητρώο ψηφισάντων της 5/12/2021, στο οποίο θα έχουν ενσωματωθεί τα εγγεγραμμένα μέλη των αντίστοιχων περιοχών που δεν έλαβαν μέρος στην ψηφοφορία εκλογής προέδρου, καθώς και όσα μέλη εντάχθηκαν στο Κίνημα Αλλαγής κατά το διάστημα 13/12/2021 – 06/05/2022. Όσα μέλη εγγραφούν κατά την ημέρα της ψηφοφορίας, οφείλουν να συμπληρώσουν πλήρως τη σχετική φόρμα εγγραφής μέλους. Σε περίπτωση όπου διαπιστωθεί ότι κάποιο μέλος ψήφισε σε περισσότερα από ένα εκλογικά τμήματα, αυτό θα παραπεμφθεί στην ΕΔΕΚΑΠ με πρόταση διαγραφής.

 Για τη συμμετοχή στην εκλογική διαδικασία της 8/5/2022 απαιτείται υποχρεωτικά η καταβολή αντιτίμου ίσου με το ποσό του ενός (1) ευρώ, η καταβολή του οποίου θα σημειώνεται σε ειδική στήλη της κατάστασης ψηφισάντων, την οποία και θα υπογράφει κάθε μέλος κατά την άσκηση του εκλογικού του δικαιώματος.

. Παράλληλα με τη διαδικασία για την εκλογή των νέων οργάνων και των συνέδρων, θα πραγματοποιηθεί και ξεχωριστή ψηφοφορία για το όνομα της Παράταξης.

 Οι υποψήφιοι δικαιούνται να παρίστανται κατά την διαδικασία της καταμέτρησης, αλλά σε απόσταση που δε θα παρακωλύει το έργο της εφορευτικής επιτροπής.

. Τυχόν ενστάσεις υποβάλλονται το αργότερο εντός μίας ώρας από την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων και κρίνονται επιτόπου από την εκάστοτε εφορευτική επιτροπή. Ένσταση σε δεύτερο βαθμό αποστέλλεται ηλεκτρονικά στην ΕΔΕΚΑΠ το αργότερο μέχρι και τη Δευτέρα 9/5/2022 και ώρα 14:00. Αντίστοιχα, τυχόν δευτέρου βαθμού ενστάσεις για τη διαδικασία εκλογής συνέδρων στις Οργανώσεις Εργασίας και Επιστημόνων υποβάλλονται ηλεκτρονικά στην ΕΔΕΚΑΠ το αργότερο μέχρι και την Τετάρτη 11/5/2022 και ώρα 14:00.

 Αμέσως μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας, η εφορευτική επιτροπή συντάσσει, υπογράφει και σφραγίζει το πρακτικό και, μαζί με την κατάσταση ψηφισάντων, το παραδίδει στον γραμματέα της αντίστοιχης Ν.Ε., ο οποίος την επόμενη ημέρα (9/5/2022) το αποστέλλει με ταχυμεταφορά στη διεύθυνση: Χαριλάου Τρικούπη 50, υπόψη ΕΔΕΚΑΠ.

 Η ΕΔΕΚΑΠ, σύμφωνα με το Καταστατικό, έχει την αποκλειστική αρμοδιότητα για την πιστοποίηση του συνόλου των εκλογικών διαδικασιών. Χωρίς την παραλαβή των πρακτικών, τον έλεγχο και την πιστοποίηση των εκλογικών αποτελεσμάτων από την ΕΔΕΚΑΠ, κανένα όργανο δε μπορεί να θεωρηθεί νομιμοποιημένο.


Σε αυτό το νέο ξεκίνημα οφείλουμε, με την ενεργό, μαζική συμμετοχή όλων μας, να συμβάλουμε και να καταδείξουμε ότι το ΠΑΣΟΚ – Κίνημα Αλλαγής επέστρεψε δυναμικά στο πολιτικό γίγνεσθαι της χώρας μας, διεκδικώντας ρόλο πρωταγωνιστή για το μέλλον του τόπου.

Η συμμετοχή στην εν λόγω εκλογική διαδικασία αποτελεί δημοκρατική υποχρέωση όλων των μελών του Κινήματος και η διασφάλιση αδιάβλητων διαδικασιών είναι η βασική προϋπόθεση για την αξιοπιστία των οργάνων που θα εκλεγούν.

Η ευθύνη όλων μας είναι μεγάλη.

Δευτέρα 2 Μαΐου 2022

Σκιαγραφώντας πρόσωπα που η πολιτική αξία τους είναι ξεθωριασμένη.

 
Κάθε τόσο εμφανίζονται συχνά πρόσωπα που έχουν στηριχτεί από τον μεγάλο πολιτικό χώρο του πάλαι ποτέ ΠΑΣΟΚ, έχουν εκλεγεί, έχουν δώσει στην κοινωνία , τους έχει αμείψει η κοινωνία για το έργο τους και χρέος τους σήμερα είναι με σοβαρότητα και αξιοπρέπεια να δώσουν την σκυτάλη σε νέους ανθρώπους που έχουν καινοτόμες ιδέες και θα εξυγιάνουν τον χώρο αλλά και θα δώσουν ανάσα και στους νέους κοινωνικούς αγώνες που έρχονται με το ΚΙΝΑΛ και τα νέα στελέχη του, αναπόφευκτη η πορεία του με νέους ανθρώπους, διότι ο χρόνος αφήνει πίσω πρόσωπα , γεγονότα και καταστάσεις.

Τούτο σημαίνει ότι κανένας δεν είναι μοναδικός και αναντικατάστατος.
Αυτό δεν το έχουν καταλάβει πολλοί, κυρίως όσοι τους σαγηνεύει η εξουσία και θέλουν πάντα να είναι κολλημένοι σε ανώτερες πολιτικές θέσεις, όπως του βουλευτή.
Έτσι ανάλογα το πώς βλέπουν τα ποσοστά του κόμματος παρουσιάζουν και την διάθεσή τους για κοινωνικούς αγώνες μέσω όμως της τοποθέτησής τους σε ανώτερους κομματικούς παράγοντες, θεωρώντας ότι είναι οι καταλληλότεροι.
Έχουν ξεχάσει ότι υπάρχουν και άλλοι που μπορούν να φέρουν την ανανέωση και με μεγαλύτερη πειστικότητα και αποτελεσματικότητα.
Η συμπεριφορά όμως αυτή είναι δηλωτική του πολιτικού τους χαρακτήρα και σεβασμού απέναντι στην κοινωνία που τους στήριξε και απέναντι στην υστεροφημία τους.
Προκαλεί έκπληξη σε πολλούς από εμάς όταν άνθρωποι που εκλέχθηκαν σε αυτοδιοικητικές ύπατες θέσεις, επιλέχθηκαν για βουλευτική θέση έκαναν τον κύκλο τους και ξανά έχουν μια ανησυχία, ώστε να ασχοληθούν ξανά στην πρώτη γραμμή, μη μπορώντας να αντέξουν την ροή του χρόνου και το τέλος του κύκλου τους στον πολιτικό στίβο.
Μάλιστα ιδιαίτερος γίνεται ο προβληματισμός όλων μας πού ήταν αυτοί οι κύριου όταν ο πολιτικός μας φορέας έπνεε τα λοίσθια και χρειαζόταν στήριξη;
Κυρίως από όλους όσοι προτάθηκαν, επιλέχθηκαν και πήραν εξουσία από το μεγάλο κόμμα του ΠΑΣΟΚ για την κοινωνία και όχι για τον εαυτό τους (εδώ είναι που την πλήρωσε ο χώρος ακριβά).
Αντ’ αυτού όλοι εκείνοι που σήμερα ξαναβγαίνουν δειλά δειλά και παραμονεύοντας την ανερχόμενη πορεία του κόμματος του ΚΙΝΑΛ, ως μοναδικοί σωτήρες, ενώ τους έκριναν οι έλληνες πολίτες, πήραν εξιτήριο από τον πολιτικό στίβο.

Σα να μην υπάρχουν ικανοί και ικανές πολίτες που ο χρόνος έχει ωριμάσει ώστε να προσφέρουν, να εργαστούν, να αναδομήσουν τον πολιτικό μας χώρο με απώτερο σκοπό να προσφέρουν στην ελληνική κοινωνία που έχει δεινοπαθήσει από την πολιτική υποβάθμιση, από την αναποτελεσματικότητα πολλών προσώπων που βρέθηκαν σε καίριες θέσεις, από την αλαζονεία της εξουσίας.
Και ερωτούν πολλοί πολίτες που  κατέρχονται στις κάλπες κάθε φορά που τους χρειάζεται το πολιτικό σύστημα;
Αλήθεια δεν υπάρχουν συνεχιστές άξιοι και ικανοί που έχουν καταξιωμένη θέση στην κοινωνία και ο πολιτικός τους κύκλος δεν άνοιξε ποτέ και έχουν και τα προσόντα και την δύναμη να προσφέρουν;
Και μάλιστα ήταν εκείνοι που φύλαξαν τις Θερμοπύλες από το 2010 και δεν φοβήθηκαν να μιλούν με τη γλώσσα της αλήθειας και της δικής τους αξιοπρέπειας και του πολιτικού τους ήθους.
Εκείνοι δεν ήταν οι τέως Νομάρχες, Βουλευτές, Δήμαρχοι, και κάποιοι επώνυμοι με μηχανισμούς.
Ήταν οι απλοί ψηφοφόροι, αγωνιστές με υψηλή κοινωνική καταξίωση και επαγγελματική πορεία και δράση, με πολλά χρόνια στήριξης των αγώνων του ΠΑΣΟΚ στα μετόπισθεν δίχως να έχουν την τάση να αυτοπροβάλλονται και να καταλάβουν θέσεις εξουσίας σα να είναι μόνιμες για τους ίδιους και τους ίδιους.
Η ηγεσία του ΚΙΝΑΛ, πρέπει να δει τα επώδυνα λάθη του παρελθόντος και να πράξει σωστά, δίχως πισωγυρίσματα για το καλό της Ελλάδας!
Πάνω από η πατρίδα και η πολιτική για τον Έλληνα και την ικανή κατάταξη στην παγκόσμια κοινωνία με υψηλούς στόχους, έτσι ώστε να ανεβάσουμε και τον ήλιο του ΠΑΣΟΚ αλλά και την Ελλάδα που πολύ πόνεσε από τα λάθη των δικών της παιδιών.
Γιατί ο μόνος τρόπος να εμπνεύσουμε πάλι τον κόσμο και να δώσουμε όραμα χειροπιαστό και πραγματοποιήσιμο είναι να επιδιώξουμε μία Νέα Αλλαγή στο χώρο του Δημοκρατικού Σοσιαλισμού:
με όπλα τον αξιόπιστο πολιτικό λόγο, την Αλήθεια, τη Διαφάνεια, την Αξιοκρατία
με πρόσωπα φορείς νέων ιδεών και καινοτόμων πολιτικών
με συμπαραστάτες ενεργούς πολίτες και δραστήρια κινήματα
Δεν έχει πια χρόνο η Ελληνική κοινωνία να ανέχεται τους εναπομείναντες καιροσκόπους της πολιτικής που αυτή την στιγμή βρίσκονται στο απυρόβλητο.
Γιατί αυτή είναι η ώρα για να οικοδομηθεί η «Μεταπελατειακή» Ελλάδα