Πέμπτη, 12 Απριλίου 2018

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ΖΗΡΟΥ

Π  Ρ  Ο  Σ  Κ  Λ  Η  Σ  Η
Π Ρ Ο Σ : 
1.   Mέλη  του  Δημοτικού  Συμβουλίου  Δήμου  Ζηρού
2.   Καλαντζή  Νικόλαο,  Δήμαρχο  Δήμου  Ζηρού 
3.   Πρόεδρο  Δημοτικής  Κοινότητας  Φιλιππιάδας
4.   Προέδρους  και  Εκπροσώπους  Τοπικών  Κοινοτήτων
Καλείστε  να  προσέλθετε  στην  αίθουσα  συνεδριάσεων  του  Δημοτικού  Καταστήματος  Φιλιππιάδας  την  Δευτέρα  16  Απριλίου  2018  και  ώρα  14 : 00΄ σε  συνεδρίαση  για  συζήτηση  και  λήψη  αποφάσεων  στα  παρακάτω  θέματα  της  ημερήσιας  διάταξης :
1.       Έγκριση  σχεδίου  αναμόρφωσης  του  προϋπολογισμού  του  Δήμου  Ζηρού  οικονομικού  έτους  2018.
2.       Έγκριση  διενέργειας  δαπανών  ( προμηθειών – υπηρεσιών – έργων ).
3.       Διαγραφή  από  τους  χρηματικούς  καταλόγους  του  Δήμου  Ζηρού  χρεών  οφειλετών  που  έχουν  καταθέσει  αίτηση  με  αποδείξεις  πληρωμής  λογαριασμών  ύδρευσης,  δικαιωμάτων  βοσκής,  χρήσης  κοινόχρηστων  χώρων,  κλπ. 
4.       Έγκριση  εκτέλεσης  και  καθορισμός  τρόπου  εκτέλεσης  του  έργου  με  τίτλο : « Εσωτερικό  δίκτυο  αποχέτευσης  ακαθάρτων  στον  οικισμό  Θεσπρωτικού  της  Τ. Κ.  Θεσπρωτικού  του  Δήμου  Ζηρού ».
5.       Τροποποίηση  της  αριθ. 209/2017  προηγούμενης  απόφασης  Δημοτικού  Συμβουλίου  με  θέμα :  « Έγκριση  υποβολής  πρότασης  στο  Πρόγραμμα  Αγροτικής  Ανάπτυξης  ( ΠΑΑ )  2014 – 2020  στο  Μέτρο  4,  Δράση  4.3.4 : ( Βελτίωση  της  πρόσβασης  σε  γεωργική  γη  και  κτηνοτροφικές  εκμεταλλεύσεις )  για  ένταξη  της  πράξης  με  τίτλο : ‘’ Βελτίωση  αγροτικού  δρόμου   Δρυόφυτο – κάμπος  στην  Τοπική  Κοινότητα  Δρυοφύτου ‘’ ». 
6.       Έγκριση  παράτασης  συμβατικής  προθεσμίας  περαίωσης  εκτέλεσης  του  έργου  με  τίτλο :                    « Κατασκευή  εσωτερικού  δικτύου  ύδρευσης  οικισμού  Ανωγείου  Δήμου  Ζηρού ».

Ο  Πρόεδρος
                                                                                           Χρήστος  Χασίδης

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Αφήστε το σχόλιο σας εδώ!