Παρασκευή 15 Μαΐου 2020

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΖΗΡΟΥ

Π  Ρ  Ο  Σ  Κ  Λ  Η  Σ  Η

Π Ρ Ο Σ : 

1.   Mέλη  του  Δημοτικού  Συμβουλίου  Δήμου  Ζηρού

2.   Καλαντζή  Νικόλαο,  Δήμαρχο  Δήμου  Ζηρού 

3.   Προέδρους  και  Συμβούλους  Κοινοτήτων  Δήμου  Ζηρού

Σας  προσκαλούμε  να  συμμετέχετε  στην    συνεδρίαση  του  Δημοτικού  Συμβουλίου  Δήμου  Ζηρού,  που  θα  διεξαχθεί  με  τηλεδιάσκεψη  την  Τετάρτη  20  Μαΐου  2020,  με  ώρα  έναρξης                     19 : 00,  σύμφωνα  με  τις  διατάξεις  της  παραγράφου  1  του  άρθρου  10  της  από  11  Μαρτίου  2020  Πράξης  Νομοθετικού  Περιεχομένου  « Κατεπείγοντα  μέτρα  αντιμετώπισης  των  αρνητικών  συνεπειών  της  εμφάνισης  του  κορωνοϊού  COVID-19  και  της  ανάγκης  περιορισμού  της  διάδοσής  του »  που  δημοσιεύθηκε  στο  αριθ.  55/11-03-2020  Φ.Ε.Κ.,  τεύχος  Α΄,  και  το  αριθ.                               18318/13-03-2020  έγγραφο  του  Υπουργείου  Εσωτερικών,  για  λήψη  αποφάσεων  στα  παρακάτω  θέματα  της  ημερήσιας  διάταξης :

1.         Έγκριση  σχεδίου  αναμόρφωσης  του  προϋπολογισμού  του  Δήμου  Ζηρού  οικονομικού  έτους  2020.

2.         Αποδοχή  ποσού  42.710,00 €  από  το  Υπουργείο  Εσωτερικών  και  κατανομή  αυτού  στις  σχολικές  επιτροπές  Πρωτοβάθμιας  και  Δευτεροβάθμιας  Εκπαίδευσης  για  την  κάλυψη  λειτουργικών  δαπανών  των  σχολείων,  έτους  2020.

3.         Αποδοχή  ποσού  3.000,00 €  από  το  Υπουργείο  Εσωτερικών  προς  κάλυψη  αναγκών  αναφορικά  με  την  προστασία  των  αδέσποτων  μικρών  ζώων.

4.         Έγκριση  διενέργειας  ανοικτού  ηλεκτρονικού  μειοδοτικού  διαγωνισμού  για  την  προμήθεια  με  τίτλο : « Προμήθεια  τροφίμων  και  λοιπών  αναλώσιμων  ειδών  παντοπωλείου  για  το  Δήμο  Ζηρού  και  τους  Φορείς  του,  για  τα  οικονομικά  έτη  2021 – 2023 ».

5.         Έγκριση  παραχώρησης,  κατά  χρήση,  δημοτικής  έκτασης  στον  ΤΟΕΒ  Κερασώνας – Παναγιάς για  την  εγκατάσταση  φωτοβολταϊκής  μονάδας.

6.         Παροχή  γνώμης  επί  του  σχεδίου  κανονισμού  τιμολόγησης  και  τεχνικού  προγράμματος  οικονομικού  έτους  2020  του  Αναγκαστικού  Συνδέσμου  Διαχείρισης  Στερεών  Αποβλήτων  Διαχειριστικής  Ενότητας  Περιφέρειας  Ηπείρου.    

7.         Αναστολή  είσπραξης  βεβαιωμένων  οφειλών,  χωρίς  την  επιβολή  προσαυξήσεων  και  την  απώλεια  τυχόν  ρυθμίσεων,  με  αντίστοιχη  παράταση  προθεσμίας  καταβολής  δόσεων,  στις  βεβαιωμένες  ληξιπρόθεσμες  οφειλές  που  δεν  εξυπηρετήθηκαν  λόγω  των  μέτρων  για  την  αντιμετώπιση  του  κορωνοϊού. 

8.         Απαλλαγή  των  επιχειρήσεων  που  διέκοψαν  ή  περιόρισαν  υποχρεωτικά  την  λειτουργία  τους  λόγω  των  μέτρων  για  την  αντιμετώπιση  του  κορωνοϊού,  από  τα  ανταποδοτικά  τέλη  καθαριότητας  και  ηλεκτροφωτισμού,  για  όσο  χρονικό  διάστημα  διαρκεί  η  υποχρεωτική  διακοπή  ή  ο  περιορισμός  λειτουργίας  τους.

 

 

9.         Απαλλαγή  των  επιχειρήσεων  που  διέκοψαν  ή  περιόρισαν  υποχρεωτικά  την  λειτουργία  τους  λόγω  των  μέτρων  για  την  αντιμετώπιση  του  κορωνοϊού,  από  την  καταβολή  τελών  χρήσης  κοινόχρηστων  χώρων,  για  όσο  χρονικό  διάστημα  διαρκεί  η  υποχρεωτική  διακοπή  ή  ο  περιορισμός  λειτουργίας  τους.

10.     Μείωση  καταβολής  μισθωμάτων  δημοτικών  ακινήτων  των  επιχειρήσεων  που  διέκοψαν  ή  περιόρισαν  υποχρεωτικά  την  λειτουργία  τους  λόγω  των  περιοριστικών  μέτρων  για  την  αντιμετώπιση  του  κορωνοϊού.

11.     Συγκρότηση  επιτροπής  παραλαβής  ανταλλακτικών – εργασιών  επισκευής  οχημάτων.

12.     Ορισμός  υπόλογου  διαχειριστή  της  πράξης  με  τίτλο : « Προμήθεια  Συστήματος  Βελτίωσης – Εκσυγχρονισμού  του  δικτύου  ύδρευσης  με  στόχο  την  ορθολογική  διαχείριση,  εξοικονόμηση  ενέργειας  και  ύδατος  του  Δήμου  Ζηρού ». 

13.     Έγκριση σύναψης σύμβασης διαβαθμιδικής συνεργασίας μεταξύ του Δήμου Ζηρού  και  της  Περιφέρειας  Ηπείρου  για  την  διάθεση  εξειδικευμένου  προσωπικού  της  Περιφέρειας  Ηπείρου  ( Δασολόγο  Π. Ε. )  για  την  εκπόνηση  μελετών.

14.     Έγκριση  εκτέλεσης,  καθορισμός  εργασιών  και  καθορισμός  τρόπου  εκτέλεσης  του  έργου  με  τίτλο : « Βελτίωση  Πνευματικού  Κέντρου  Φιλιππιάδας ».

15.     Καθορισμός  εργασιών  και  καθορισμός  τρόπου  εκτέλεσης  έργων  ενταγμένων  στο  τεχνικό  πρόγραμμα  Δήμου  Ζηρού  οικονομικού  έτους  2020.

16.     Ειδική  αιτιολόγηση  για  την  εκτέλεση  έργων – εργασιών.

17.     Τροποποίηση  τεχνικού  προγράμματος.

18.     Έγκριση  παράτασης  της  αριθ.  17079/23-12-2019  σύμβασης  με  τίτλο : « Προμήθεια  και  τοποθέτηση καθισμάτων κερκίδων στα  γήπεδα  αντισφαίρισης  Φιλιππιάδας  του  Δήμου  Ζηρού ».

19.     Έγκριση  παράτασης  συμβατικής  προθεσμίας  περαίωσης  εκτέλεσης  του  έργου  με  τίτλο :                     « Ενεργειακή  αναβάθμιση  του  παλαιού  Σχολείου  Θεσπρωτικού ».

 

Την  Δευτέρα  18  Μαΐου,  με  τις  εισηγήσεις  των  θεμάτων,  θα  υπάρξει  ενημέρωση  για  τον  τρόπο  διεξαγωγής  της  συνεδρίασης  μέσω  τηλεδιάσκεψης.

 

Ο  Πρόεδρος

    Χρήστος  Χασίδης

 


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Αφήστε το σχόλιο σας εδώ!