Τετάρτη 18 Ιανουαρίου 2017

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ΖΗΡΟΥ


Π Ρ Ο Σ : 
1.   Mέλη  του  Δημοτικού  Συμβουλίου  Δήμου  Ζηρού
2.   Καλαντζή  Νικόλαο,  Δήμαρχο  Δήμου  Ζηρού 
3.   Πρόεδρο  Δημοτικής  Κοινότητας  Φιλιππιάδας
4.   Προέδρους  και  Εκπροσώπους  Τοπικών  Κοινοτήτων
Καλείστε  να  προσέλθετε  στην  αίθουσα  συνεδριάσεων  του  Δημοτικού  Καταστήματος  Φιλιππιάδας  την  Δευτέρα  23  Ιανουαρίου  2017  και  ώρα  18 : 00΄ σε  συνεδρίαση  για  συζήτηση  και  λήψη  αποφάσεων  στα  παρακάτω  θέματα  της  ημερήσιας  διάταξης :
1.         Έγκριση  διενέργειας  δαπανών  ( προμηθειών – υπηρεσιών ).
2.         Έγκριση  πρόσληψης  τακτικού  προσωπικού  ανταποδοτικού  χαρακτήρα  κατηγοριών  ΔΕ  και  ΥΕ  στο  Δήμο  Ζηρού.  
3.         Τροποποίηση  αποφάσεων  Δημοτικού  Συμβουλίου  που  αφορούν  έγκριση  δημοπρασιών  για  εκμίσθωση  δημοτικών  εκτάσεων. 
4.         Συγκρότηση  επιτροπής  παραλαβής  έργων  αξίας  μέχρι  7.219,37 €  με  το  Φ.Π.Α.   
5.         Συγκρότηση  Επιτροπής  διεξαγωγής  δημοπρασιών  για  την  εκποίηση  ή  εκμίσθωση  πραγμάτων  του  Δήμου  Ζηρού.
6.         Έγκριση  διενέργειας  διαγωνισμού  για  την  εκτέλεση  της  υπηρεσίας  με  τίτλο : « Επισκευή  και  συντήρηση  δικτύου  ηλεκτροφωτισμού ».
7.         Τροποποίηση  τεχνικού  προγράμματος.
8.         Έγκριση  της  αριθ.  03/2016  μελέτης  της  Διεύθυνσης  Τεχνικών  Υπηρεσιών  Πολεοδομίας  και  Περιβάλλοντος  του  Δήμου  Ζηρού  για  την  εκτέλεση  του  έργου  με  τίτλο :  « Αποκατάσταση  και  ανακαίνιση  αποδυτηρίων  γηπέδου  Αντισφαίρισης  ( Τένις )  Δημοτικής  Κοινότητας  Φιλιππιάδας », έγκριση εκτέλεσης του παραπάνω έργου και καθορισμός τρόπου εκτέλεσής του.
9.         Έγκριση  της  αριθ.  76/2016  μελέτης  της  Διεύθυνσης  Τεχνικών  Υπηρεσιών  Πολεοδομίας  και  Περιβάλλοντος  του  Δήμου  Ζηρού  για  την  εκτέλεση  του  έργου  με  τίτλο :  « Κατασκευή  χώρων  πάρκινγκ  στη  Φιλιππιάδα »,  έγκριση  εκτέλεσης  του  παραπάνω  έργου  και  καθορισμός  τρόπου  εκτέλεσής  του.
10.      Έγκριση  της  αριθ.  77/2016  μελέτης  της  Διεύθυνσης  Τεχνικών  Υπηρεσιών  Πολεοδομίας  και  Περιβάλλοντος  του  Δήμου  Ζηρού  για  την  εκτέλεση  του  έργου  με  τίτλο :  « Αναβάθμιση  εγκαταστάσεων  αθλότοπου  Θεσπρωτικού »,  έγκριση  εκτέλεσης  του  παραπάνω  έργου  και  καθορισμός  τρόπου  εκτέλεσής  του.
11.      Έγκριση  της  αριθ.  01/2017  μελέτης  της  Διεύθυνσης  Τεχνικών  Υπηρεσιών  Πολεοδομίας  και  Περιβάλλοντος  του  Δήμου  Ζηρού  για  την  εκτέλεση  του  έργου  με  τίτλο :  « Διαμόρφωση  πεζόδρομου  επί  της  Μπιζανίου  στη  Φιλιππιάδα »,  έγκριση  εκτέλεσης  του  παραπάνω  έργου  και  καθορισμός  τρόπου  εκτέλεσής  του.


12.      Έγκριση  3ου Ανακεφαλαιωτικού  Πίνακα  εργασιών  του  έργου  με  τίτλο : « Δημιουργία  χώρου  δασικής  αναψυχής  στη  θέση  ‘’ Αγνάντιο ‘’ της  Κοινότητας  Κρανέας ».  
13.      Έγκριση  πρωτοκόλλου  προσωρινής  παραλαβής  εργασιών  του  έργου  με  τίτλο : « Συνδέσεις  παροχών  αποχέτευσης  στη  Δημοτική  Ενότητα  Φιλιππιάδας ».
14.      Έγκριση  μετακίνησης  εκτός  έδρας  του  Δημάρχου  Δήμου. 
    Ο  Πρόεδρος
Χρήστος  Χασίδης

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Αφήστε το σχόλιο σας εδώ!