Τετάρτη 29 Ιανουαρίου 2020

Ασφαλιστική μεταρρύθμιση; Βοήθειά μας

Γράφει ο ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ*
Τέθηκε σε δημόσια διαβούλευση , λέει, το σχέδιο νόμου του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, υπό τον τίτλο: «ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΚΑΙ ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΦΟΡΕΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ (e-Ε.Φ.Κ.Α.)». 
Ο αρμόδιος υπουργός μάς κάλεσε να συμμετάσχουμε στη δημόσια ηλεκτρονική διαβούλευση, διατυπώνοντας τις απόψεις και τις παρατηρήσεις μας στις σχετικές ρυθμίσεις.
Δεν είναι η πρώτη φορά που εξαγγέλλεται μεταρρύθμιση και μετασχηματισμός της κοινωνικής ασφάλισης, έχει «μεταρρυθμιστεί» πολλές φορές στο παρελθόν.  
Για να βοηθηθούμε στη διατύπωση των απόψεων και των παρατηρήσεών μας, παρατίθενται στη συνέχεια ορισμένα, όλως ενδεικτικά, πρόσφατα στοιχεία, που θα κάνουν χρήσιμη τη συμμετοχή μας στη διαβούλευση, είτε αυτή την κάνουμε στο διαδίκτυο, είτε στο σπίτι μας, είτε στο καφενείο μετά ή άνευ τσιγάρου, είτε στη «Γνώμη».
1) Έτος 2002
Το έτος 2002 ψηφίστηκε στη Βουλή των Ελλήνων από τους εκπροσώπους του Έθνους, οι οποίοι ψηφίζουν μόνο κατά συνείδηση, ο Νόμος 3029/2002 με τίτλο «Μεταρρύθμιση Συστήματος Κοινωνικής Ασφάλισης».
Οι μεν εκπρόσωποι του Έθνους, που ψήφισαν κατά συνείδηση τον πιο πάνω νόμο, ανέφεραν στην εισηγητική τους έκθεση ότι «με το παρόν σχέδιο νόμου επιχειρείται ένα ακόμα καθοριστικό βήμα στην κατεύθυνση του οργανωτικού, λειτουργικού και θεσμικού μετασχηματισμού του συστήματος κοινωνικής ασφάλισης. Οι βασικές πολιτικές παράμετροι της επιχειρούμενης μεταρρύθμισης είναι […] η άρση των ανισοτήτων μεταξύ των ασφαλισμένων, ώστε το νέο σύστημα να χαρακτηρίζεται από δικαιοσύνη και αλληλεγγύη […] η πάταξη της εισφοροδιαφυγής και της εισφοροαποφυγής. Οι δομικές αυτές αλλαγές διαμορφώνουν τους όρους […] για την οικοδόμηση ενός βιώσιμου νέου ελληνικού κεκτημένου».
Οι δε εκπρόσωποι του Έθνους, που καταψήφισαν κατά συνείδηση τον πιο πάνω νόμο, οδύρονταν για την επικείμενη κατάρρευση του ασφαλιστικού συστήματος, την οποία θα σταματούσαν οριστικά, όταν ο λαός τούς έφερνε στα πράγματα.
2) Έτος 2008 
Το έτος 2008 ψηφίστηκε στη Βουλή των Ελλήνων από τους εκπροσώπους του Έθνους, οι οποίοι ψηφίζουν μόνο κατά συνείδηση, ο Νόμος 3655/2008 με τίτλο «Διοικητική και Οργανωτική Μεταρρύθμιση του Συστήματος Κοινωνικής Ασφάλισης».
Οι μεν εκπρόσωποι του Έθνους (οι πρώην δε), που ψήφισαν κατά συνείδηση τον πιο πάνω νόμο, ανέφεραν στην εισηγητική τους έκθεση ότι «με το προωθούμενο σχέδιο νόμου επιχειρείται για πρώτη φορά μια τόσο βαθειά τομή στο ασφαλιστικό σύστημα της χώρας μας με ρυθμίσεις μακράς πνοής. Βασικός σκοπός του παρόντος σχεδίου νόμου είναι η μεταρρύθμιση του συστήματος κοινωνικής ασφάλισης με στόχο την οικοδόμηση ενός συστήματος σύγχρονου, ορθολογικού, κοινωνικά δίκαιου, βιώσιμου. Άξονες: μείωση της εισφοροδιαφυγής και της φοροαποφυγής […] μείωση των ανεξέλεγκτων δαπανών της ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης».  
Οι δε εκπρόσωποι του Έθνους (οι πρώην μεν), που καταψήφισαν κατά συνείδηση τον πιο πάνω νόμο, οδύρονταν για την επικείμενη κατάρρευση του ασφαλιστικού συστήματος, την οποία θα σταματούσαν με οριστικό τρόπο, όταν ο λαός τούς έφερνε στα πράγματα.
3) Έτος 2010 
Το έτος 2010 ψηφίστηκε στη Βουλή των Ελλήνων από τους εκπροσώπους του Έθνους, οι οποίοι ψηφίζουν μόνο κατά συνείδηση, ο Νόμος 3863/2010 με τίτλο «Νέο Ασφαλιστικό Σύστημα».
Οι μεν εκπρόσωποι του Έθνους (οι πρώην δε), που ψήφισαν κατά συνείδηση τον πιο πάνω νόμο, ανέφεραν στην εισηγητική τους έκθεση ότι «το σύστημα που θεμελιώνεται στις δομικές αλλαγές που προτείνουμε, είναι ένα σύστημα δημόσιο, καθολικό, βιώσιμο, εξορθολογισμένο, δομικά απλουστευμένο, διαφανές και κοινωνικά δίκαιο […] ταυτοχρόνως καταπολεμάται η σπατάλη της δημόσιας υγείας […] επιδιώκεται η αύξηση των εσόδων με την καταπολέμηση της εισφοροδιαφυγής, της εισφοροκλοπής και τον περιορισμό της αδήλωτης εργασίας».
Ένας εκ των μεν εκπρόσωπος του Έθνους είπε, κατά συνείδηση, στη Βουλή: «το σχέδιο νόμου […] θέτει τις βάσεις για τη διάσωση του ασφαλιστικού συστήματος […] το οποίο είναι στα πρόθυρα της κατάρρευσης […] το νέο σύστημα επιδιώκει να εξασφαλίσει τη βιωσιμότητα με βάση τη δομή της βασικής και της αναλογικής σύνταξης, εγγυάται την ίδια σύνταξη για όλους τους Έλληνες με εισοδηματικά κριτήρια. Δομική, συνολική, πάγια, βιώσιμη και δίκαιη αλλαγή είναι το ζητούμενο για την παρούσα πολιτική παρέμβαση».
Ο ανήκων στους μεν επικεφαλής της κυβέρνησης είπε, κατά συνείδηση, στη Βουλή: «Η αλληλεγγύη, η βιωσιμότητα, η διανεμητική δικαιοσύνη, η κοινωνική δικαιοσύνη και η αλληλεγγύη μεταξύ των γενεών, είναι οι αρχές που διέπουν το νέο ασφαλιστικό και συνταξιοδοτικό σύστημα […] στο μέλλον, αυτό το σύστημα θα είναι βιώσιμο». 
Οι δε εκπρόσωποι του Έθνους (οι πρώην μεν), που καταψήφισαν κατά συνείδηση τον πιο πάνω νόμο, οδύρονταν κλπ, κλπ.
4) Έτος 2012 
Το έτος 2012 ψηφίστηκε στη Βουλή των Ελλήνων από τους εκπροσώπους του Έθνους, οι οποίοι ψηφίζουν μόνο κατά συνείδηση, ο Νόμος 4051/2012 με τίτλο «Ρυθμίσεις συνταξιοδοτικού περιεχομένου».
Οι μεν εκπρόσωποι του Έθνους (οι πρώην δε), που ψήφισαν κατά συνείδηση τον πιο πάνω νόμο, ανέφεραν στην εισηγητική τους έκθεση ότι «στο παρόν σχέδιο νόµου περιλαµβάνονται επείγουσες ρυθµίσεις για ορισµένα από τα θέµατα που συναρτώνται άµεσα µε την εφαρµογή προαπαιτούµενων ενεργειών, όπως περιλαµβάνονται στο Μνηµόνιο Συνεννόησης. Αυτές οι ρυθµίσεις καθίστανται αναγκαίες για λόγους υπέρτατου δηµοσίου συµφέροντος».
Τι σήμαινε το άνω μπλα, μπλα και οι αναγκαίες για το δημόσιο συμφέρον ρυθμίσεις; Το εξήγησε ένας εκ των μεν εκπρόσωπος του Έθνους που είπε, κατά συνείδηση, στη Βουλή «Είναι δράμα να αναγκάζεται η Βουλή να περικόψει συντάξεις, ιδίως σχετικά μικρές ή χαμηλές ή μεσαίες συντάξεις. Είναι δράμα να κόβεις ακόμη και υψηλές συντάξεις, όταν αυτές αντιστοιχούν σε καταβολές, σε εισφορές του εργαζομένου, είτε αυτός είναι εργαζόμενος στον ιδιωτικό τομέα, είτε είναι δημόσιος υπάλληλος, είτε είναι συνταξιούχος του δημοσίου». Έτσι απλά. Είναι δράμα. Όλοι οι μεν έζησαν ένα δράμα. 
Οι δε εκπρόσωποι του Έθνους (οι πρώην μεν), που καταψήφισαν κατά συνείδηση τον πιο πάνω νόμο, αναθεμάτιζαν το δράμα κλπ, κλπ., είχαν ανεβεί στα κάγκελα.
5) Έτος 2016 
Το έτος 2016 ψηφίστηκε στη Βουλή των Ελλήνων από τους εκπροσώπους του Έθνους, οι οποίοι ψηφίζουν μόνο κατά συνείδηση, ο Νόμος 4387/2016 με τίτλο «Μεταρρύθμιση ασφαλιστικού-συνταξιοδοτικού συστήματος».
Οι μεν εκπρόσωποι του Έθνους (οι πρώην δε), που ψήφισαν κατά συνείδηση τον πιο πάνω νόμο, ανέφεραν στην εισηγητική τους έκθεση ότι «σκοπός του νομοσχεδίου είναι η πλήρης αναμόρφωση του συστήματος Κοινωνικής Ασφάλισης, του οποίου οι γενικές αρχές ορίζονται στο νόμο ως εξής: εξασφάλιση αξιοπρεπούς διαβίωσης και κοινωνικής προστασίας με όρους ισότητας, κοινωνικής δικαιοσύνης, αναδιανομής και αλληλεγγύης των γενεών. Η μεταρρύθμιση διασφαλίζει τη βιωσιμότητα».
Ένας εκ των μεν εκπρόσωπος του Έθνους είπε, κατά συνείδηση, στη Βουλή: «Μιλάμε για μία μεταρρύθμιση-τομή, που ο τόπος είχε ανάγκη από δεκαετίες… που το παλιό πολιτικό σύστημα, ακριβώς λόγω της υποκρισίας, της δημαγωγίας, αλλά κυρίως της εμμονής του σε ρυθμίσεις μεμονωμένες, άναρχες και πελατειακές, δεν μπορούσε να επιχειρήσει. Τώρα είναι η στιγμή». 
Ένας έτερος εκ των μεν εκπρόσωπος του Έθνους είπε, κατά συνείδηση, στη Βουλή: «Το παρόν νομοσχέδιο αποτελεί μια ριζοσπαστική τομή τόσο για την οργάνωση όσο και για τη λειτουργία της κοινωνικής ασφάλισης στη χώρα μας, καθώς διαπνέεται από τις αρχές τις ισότητας και της κοινωνικής δικαιοσύνης […] Στοχεύουμε στο να δώσουμε βιωσιμότητα σε ένα ασφαλιστικό σύστημα που βρίσκεται στα πρόθυρα της κατάρρευσης […] να εγγυηθούμε υγειονομική περίθαλψη και συντάξεις αξιοπρέπειας για όλους».
Οι δε εκπρόσωποι του Έθνους (οι πρώην μεν), που καταψήφισαν κατά συνείδηση τον πιο πάνω νόμο, έλαβαν από τότε θέσεις στα χαρακώματα, πανέτοιμοι, όταν έρθει η ευλογημένη γι’ αυτούς ώρα, να σώσουν το σύστημα από τους εχθρούς του.
6) Έτος 2020 
Όπως πάντοτε, οι μεν και οι δε εκπρόσωποι του Έθνους, κατά συνείδηση ενεργούντες, θα σώσουν και θα κατεδαφίσουν αντίστοιχα το σύστημα της κοινωνικής ασφάλισης. Μέχρις ότου οι νυν γίνουν οι μεν και τούμπαλιν και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν, βοήθειά μας.
Όπως αναφέρθηκε, τώρα δια-βουλευόμαστε. Μπορεί να διαβαστεί και λίγο διαφορετικά: τώρα δια-δουλευόμαστε.  
«Μην αμελήσετε. Πάρτε μαζί σας νερό. Το μέλλον μας έχει πολλή ξηρασία».
*Δικηγόρος

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Αφήστε το σχόλιο σας εδώ!