Παρασκευή 24 Ιανουαρίου 2020

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΔΗΜΟΥ ΖΗΡΟΥ ΤΗΝ ΤΕΤΑΡΤΗ 29 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2020


Π  Ρ  Ο  Σ  Κ  Λ  Η  Σ  Η
Π Ρ Ο Σ : 
1.   Mέλη  του  Δημοτικού  Συμβουλίου  Δήμου  Ζηρού
2.   Καλαντζή  Νικόλαο,  Δήμαρχο  Δήμου  Ζηρού 
3.   Προέδρους  και  Συμβούλους  Κοινοτήτων  Δήμου  Ζηρού
Καλείστε  να  προσέλθετε  στην  αίθουσα  συνεδριάσεων  του  Δημοτικού  Καταστήματος  Φιλιππιάδας  την  Τετάρτη  29  Ιανουαρίου  2020  και  ώρα  19 : 00΄ σε  συνεδρίαση  για  συζήτηση  και  λήψη  αποφάσεων  στα  παρακάτω  θέματα  της  ημερήσιας  διάταξης :
1.       « Λειτουργία  και  προοπτική  του  Κέντρου  Φιλοξενίας  Μεταναστών  στο  στρατόπεδο                                ‘’ Πετροπουλάκη ‘’ »,  συζήτηση  θέματος  κατόπιν  έγγραφου  αιτήματος  της  παράταξης                         « Δήμος  για  τον  πολίτη ».
2.       Συζήτηση  και  λήψη  απόφασης  για  άμεση  άρση  της  απόφασης  που  αφορά  την  μεταφορά  του  Υποθηκοφυλακείου – Κτηματολογικού  Γραφείου  Φιλιππιάδας.   
3.       Αποδοχή  χρηματοδότησης,  από  το  πρόγραμμα  « ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ  Ι »,  για  την  εκτέλεση  του  υποέργου  με  τίτλο : « Κατασκευή  αναμονών  ιδιωτικών  συνδέσεων  στο  εσωτερικό  δίκτυο  ύδρευσης  Κοινότητας  Παπαδατών »,  συνολικού  προϋπολογισμού  80.228,55 € ( άνευ  Φ. Π. Α. ),  και  εγγραφή  του  στο  τεχνικό  πρόγραμμα  του  Δήμου  Ζηρού,  ( αρχικό  έργο  «  Αντικατάσταση  και  Εκσυγχρονισμός  δικτύου  ύδρευσης  στην  Τ.  Κ.  Παπαδατών ).
4.       Έγκριση  συνδιοργάνωσης  του  Διοικητικού  Συμβουλίου  της  Ομοσπονδίας  ΕΟΒΕΑΜΜ  με  το  Σωματείο  Επισκευαστών  Αυτοκινήτων  &  Συναφών  Επαγγελμάτων  Φιλιππιάδας.    
5.       Έγκριση  παραχώρησης  κατά  χρήση  αίθουσας  στον  Κυνηγετικό  σύλλογο  Φιλιππιάδας                        « Η  προστασία  της  πανίδας »  για  την  εγκατάσταση  των  γραφείων  και  την  λειτουργία  μουσείου  φυσικής  ιστορίας.
6.       Έγκριση  παραχώρησης  κατά  χρήση  του  πρώην  Παιδικού  Σταθμού – Νηπιαγωγείου  Παπαδατών  στο  Μορφωτικό  Εκπολιτιστικό  Σύλλογο  Παπαδατών  « Ο  ΑΓΙΟΣ  ΚΟΣΜΑΣ »  για  την  λειτουργία  και  τις  δραστηριότητες  του  συλλόγου.
7.       Έγκριση  παραχώρησης  κατά  χρήση  αιθουσών  του  πρώην  Δημοτικού  Σχολείου  Νικολιτσίου στον  Εξωραϊστικό  Σύλλογο  Νικολιτσίου  « Η  ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΙΣ »  για  την  λειτουργία  και  τις  δραστηριότητες  του  συλλόγου.
8.       Έγκριση  παραχώρησης  κατά  χρήση  μίας  αίθουσας  του  πρώην  Δημοτικού  Σχολείου  Κρανέας  στον  Ποδοσφαιρικό  Αθλητικό  Σύλλογο  Π.Α.Σ.  Κρανιάς  για  την  στέγαση  των  γραφείων  του.
9.       Έγκριση  σύναψης  προγραμματικής  σύμβασης  μεταξύ  του  Δήμου  Ζηρού  και  της  Περιφερειακής  Ενότητας  Πρέβεζας – Περιφέρειας  Ηπείρου  για  την  εκτέλεση  του  υποέργου  με  τίτλο : « Αποκατάσταση  επέκτασης  περιφερειακής  οδού  Θεσπρωτικού »  στα  πλαίσια  χρηματοδότησης  ΣΑΕΠ 830  Ηπείρου  για  την  εκτέλεση  του  έργου  με  τίτλο :                                  « Αποκατάσταση  ζημιών  εξαιτίας  των  ακραίων  καιρικών  φαινομένων  κατά  το  διάστημα                    30-11-2017  έως  04-12-2017  στην  Περιφερειακή  Ενότητα  Πρέβεζας »,  εξουσιοδότηση  του  Δημάρχου  για  την  υπογραφή  της  προγραμματικής  σύμβασης  και  ορισμός  μέλους  με  τον  αναπληρωτή  του  για  τη  συμμετοχή  τους  στην  Κοινή  Επιτροπή  Παρακολούθησης.

10.    Καθορισμός  έργων  που  θα  εκτελεστούν  σύμφωνα  με  την  αριθ.  159/2019  προηγούμενη  απόφαση  Δημοτικού  Συμβουλίου – τροποποίηση  χρηματοδότησης  έργων  εγγεγραμμένων  στο  τεχνικό  πρόγραμμα  Δήμου  Ζηρού.
11.    Έγκριση  2ου  ανακεφαλαιωτικού  πίνακα  εργασιών  του  έργου  με  τίτλο : « Κατασκευή  κλειστού  Γυμναστηρίου  Δήμου  Φιλιππιάδας  τύπου  Τ – 11 β  ».
12.    Έγκριση  παράτασης  συμβατικής  προθεσμίας  περαίωσης  εκτέλεσης  του  έργου  με  τίτλο :                     « Διευθέτηση  όμβριων  υδάτων  στην  Τοπική  Κοινότητα  Νέας  Κερασούντας ».
13.    Έγκριση  παράτασης  συμβατικής  προθεσμίας  περαίωσης  εκτέλεσης  του  έργου  με  τίτλο :                     « Ενεργειακή  αναβάθμιση  του  παλαιού  Σχολείου  Θεσπρωτικού ».
14.    Έγκριση  παράτασης  συμβατικής  προθεσμίας  περαίωσης  εκτέλεσης  του  έργου  με  τίτλο :                     « Αποκατάσταση  και  βελτίωση  κοινόχρηστου  χώρου  πέριξ  του  Δημοτικού  Σταδίου  Φιλιππιάδας ».
15.    Έγκριση  πρωτοκόλλου  προσωρινής  παραλαβής  εργασιών  του  έργου  με  τίτλο : « Βελτίωση  δημοτικών  οδών  Δημοτικής  Ενότητας  Φιλιππιάδας ».
16.    Έγκριση  πρωτοκόλλου  οριστικής  παραλαβής  εργασιών  του  έργου  με τίτλο : « Κατασκευή  εσωτερικού  δικτύου  ύδρευσης  οικισμού  Ανωγείου  Δήμου  Ζηρού ».
17.    Έγκριση  πρωτοκόλλου  οριστικής  παραλαβής  εργασιών  του  έργου  με τίτλο : « Διαμόρφωση  οδού  Ναπολέων  Ζέρβα,  στη  Φιλιππιάδα ».
18.    Έγκριση πρωτοκόλλου  οριστικής  παραλαβής  εργασιών  του  έργου  με τίτλο : « Διαμόρφωση  πεζόδρομου  επί  της  Μπιζανίου  στη  Φιλιππιάδα ».
19.    Συγκρότηση  επιτροπής  προσωρινής  και  οριστικής  παραλαβής  του  έργου  με  τίτλο :                             « Ασφαλτόστρωση  αγροτικής  οδού  στη  θέση  ‘’ Μπουσούλιζα ‘’  της  Τοπικής  Κοινότητας  Νέας  Κερασούντας  Δήμου  Ζηρού ».
20.    Συγκρότηση  επιτροπής  προσωρινής  και  οριστικής  παραλαβής  του  έργου  με  τίτλο :                             « Αποκατάσταση  προβλημάτων  υποδομών  συλλογής  ομβρίων  υδάτων  στην  Δημοτική  Κοινότητα  Φιλιππιάδας ».
21.    Συγκρότηση  επιτροπής  προσωρινής  και  οριστικής  παραλαβής  του  έργου  με  τίτλο :                   « Κατασκευή  δικτύου  ακαθάρτων  οικισμών  Πέτα  και  Αγίου  Δημητρίου ».
22.    Συγκρότηση  επιτροπής  προσωρινής  και  οριστικής  παραλαβής  του  έργου  με  τίτλο :                             « Πρόληψη  και  αντιμετώπιση  ζημιών  και  καταστροφών  που  προκλήθηκαν  από  θεομηνίες  στο  Δήμο  Ζηρού ».
23.    Συγκρότηση  επιτροπής  προσωρινής  και  οριστικής  παραλαβής  του  έργου  με  τίτλο :                                     « Αποκατάσταση  κατάπτωσης  εντός  οικισμού  της  Κοινότητας  Γοργομύλου ».
24.    Συγκρότηση  επιτροπής  προσωρινής  και  οριστικής  παραλαβής  του  έργου  με  τίτλο :                   « Βελτίωση  οδών  για  την  πρόσβαση  σε  κατοικίες  και  κτηνοτροφικές  εγκαταστάσεις  στις                 Τ. Κ.  Αγίου  Γεωργίου  και  Παπαδατών  Δήμου  Ζηρού ».

Ο  Πρόεδρος
    Χρήστος  Χασίδης

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Αφήστε το σχόλιο σας εδώ!