Τρίτη 15 Φεβρουαρίου 2022

Το ‘Πράσινο Σημείο’ έχει ήδη δημιουργηθεί στον Δήμο μας και συγκεκριμένα στη θέση “Γούβες” στην Παλιά Φιλιππιάδα .....


 Αρχισε η εναπόθεση για ανακυκλώσιμα υλικά ογκώδη (π.χ. έπιπλα, καφάσια, κούρνες, λάστιχα, βαρέλια σκουριασμένα ,κρεβάτια. ), και μικρά επικίνδυνα απόβλητα (όπως μπαταρίες, χρώματα, κλπ.), αλλά και διάφορα άλλα είδη αποβλήτων στην θέση γούβες της παλαιάς Φιλιππιάδας!

Είναι να ντρέπεσαι όταν μιλάμε παντού για πράσινη ανάπτυξη και διαχείριση σκουπιδιών και ιδιαίτερα όταν  το σημείο αυτό έχει επιλεγεί για "πράσινο σημείο" και έχει ενταχθεί στο Ε.Π. «Ήπειρος 2014-2020»

Πιο συγκεκριμένα εντάχθηκε από την Περιφέρεια Ηπείρου στον Άξονα Προτεραιότητας «Διατήρηση και προστασία του περιβάλλοντος- προαγωγή της αποδοτικής χρήσης των πόρων» του Ε. Π. «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξης» η πράξη για κατασκευή «πράσινου σημείου” με τίτλο Πράξης” ‘Κατασκευή  ‘πράσινου σημείου’  Δήμου  Ζηρού”.


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Αφήστε το σχόλιο σας εδώ!