Τετάρτη 8 Αυγούστου 2012

Ο ΣΤΡΑΤΗΓΟΣ ΑΝΕΜΟΣ ΔΙΩΡΙΣΕ ΤΗΝ ΚΟΡΗ ΤΟΥ ΣΤΗΝ ΒΟΥΛΗ

Πολύδωρας: Ένα τόσο δα ρουσφετάκι έκανα στον εαυτό μου..

Και ενώ το δημόσιο ταμείο δεν έχει σάλιο και η εφεδρεία είναι πάλι στο τραπέζι και η καμπάνα χτυπά για χιλιάδες υπαλλήλους ο Βύρωνας, πρόεδρος της «βολής» με θητεία μιας μόνο ημέρας, πρόλαβε και διόρισε στο γραφείο του την…κόρη του!«Με την υπ’ αριθμ. 8581/6107/11-7-2012 απόφαση του Προέδρου της Βουλής των Ελλήνων διορίζεται στο Γραφείο του πρώην Προέδρου της Βουλής Βύρωνα Πολύδωρα, στη Βουλή, μετά την κατά νόμο πρόταση του, σε υπάρχουσα κενή οργανική θέση μετακλητού υπαλλήλου, που προβλέπεται από τις διατάξεις του άρθρου 41 παρ. 1Ε του Κανονισμού της Βουλής (Μέρος Β΄, ΦΕΚ 51/Α/97), όπως ισχύει, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 41 και 42 του προαναφερόμενου Κανονισμού, η Μαργαρίτα Πολύδωρα του Βύρωνα (Α.Δ.Τ. Χ565658) με Γ' βαθμό και το 2ο Μ.Κ. του βαθμού αυτού, όπως τούτο ισχύει για τους υπαλλήλους της Βουλής, της ΠΕ κατηγορίας του Ν. 4024/2011 (ΦΕΚ 226/Α/2011), όπως ισχύει, θεωρούμενης, σύμφωνα με το άρθρο 42 παρ. 2 του προαναφερόμενου Κανονισμού, της διακοπείσης την 18η Μαΐου 2012 θητείας της ως μετακλητής υπαλλήλου κατά την ΙΓ΄Βουλευτική Περίοδο, συνεχιζόμενης. (Αριθμ. εγκρίσεως δαπάνης Διευθύνσεως Οικονομικών Υπηρεσιών της Βουλής 8586/6112/11−7−2012)».
Με άλλα λόγια όσο ζει ο Βύρωνας θα πληρώνουμε και την κόρη του! Και ύστερα φταίει ο φονιάς..
Απόκαυκος ο αποφασισμένος
ΥΣ: Απερίσπαστος ο Πολύδωρας μετά το δώρο στην κόρη του κήρυξε την επανάσταση την φωνηέντων! Αθάνατη Ελλάς…

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Αφήστε το σχόλιο σας εδώ!