Παρασκευή 28 Ιουνίου 2013

25 σπουδαστές στην επαγγελματική σχολή βοηθών νοσηλευτών του ΓΝ Άρτας


Η Επαγγελματική Σχολή Βοηθών Νοσηλευτών του Γενικού Νοσοκομείου Άρτας  προκειμένου να προβεί στην εισαγωγή είκοσι πέντε ( 25 ) μαθητών/τριών για  το Σχολικό Έτος 2013 – 2014 καλεί τους ενδιαφερόμενους να υποβάλλουν από 10/6/2013 μέχρι 28/6/2013 & από 2/9/2013 μέχρι 10/9/2013 και ώρα 8.30 π.μ – 13.00 μ.μ. στη Γραμματεία της Σχολής τα παρακάτω δικαιολογητικά: Αίτηση συμμετοχής ( θα αναγράφονται απαραίτητα όλα τα στοιχεία του ενδιαφερόμενου, ακριβής δ/νση κατοικίας – τηλέφωνο κ.λ.π ). Για την διευκόλυνση των ενδιαφερόμενων, διατίθεται σχετικό έντυπο από τη Γραμματεία της Σχολής, Ενδεικτικό προαγωγής από την Α΄ στη Β΄ τάξη Επαγγελματικού ή Γενικού Λυκείου ή Τ.Ε.Ε. Α΄ κύκλου ή Απολυτήριο Γενικού ή Τεχνικού Λυκείου, Πιστοποιητικό Γέννησης ή επικυρωμένη φωτοτυπία Αστυνομικής Ταυτότητας, Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/86 στην οποία θα αναφέρει ότι ενδιαφέρονται να φοιτήσουν στη Σχολή και ότι δεν φοιτούν σ’άλλο Σχολείο Δευτεροβάθμιας ή Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης, Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/86 στην οποία θα αναφέρεται ο κηδεμόνας του/της μαθητή/τριας εφόσον είναι ανήλικος/κη, Τρείς ( 3 ) φωτογραφίες ( τύπου Αστ. Ταυτότητας ). Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στη Γραμματεία ή το τηλέφωνο (26810-28344 ) της Σχολής κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Αφήστε το σχόλιο σας εδώ!