Τρίτη 26 Νοεμβρίου 2013

ΔΗΜΟΣ ΖΗΡΟΥ: ΕΞΩ ΠΑΜΕ ΚΑΛΑ;

Διάβασα στην εφημερίδα «ΦΩΝΗ ΤΟΥ ΑΓΡΟΤΗ» της 5/11/13, ότι ο Δήμος Ζηρού προκηρύσσει την ανάθεση παροχής υπηρεσίας σε ΤΕΧΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΟ για το έργο «Δίκτυο αποχέτευσης και Βιολογικού Καθαρισμού στον Δήμο Ν. Σκουφά Άρτας», προεκτιμώμενης αμοιβής 159.767,01ευρώ πλέον ΦΠΑ. Η πρόσληψη έχει ως σκοπό την ΩΡΙΜΑΝΣΗ, την ΑΝΑΘΕΣΗ και την ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ του έργου με χρονική διάρκεια 36 μήνες. Η σύμβαση θα χρηματοδοτηθεί από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη (ΕΠΠΕΡΑΑ).
Όπως είναι γνωστό ο Δήμος Ζηρού με την «πιστοποιημένη» Τεχνική του Υπηρεσία ανέλαβε - μέσω προγραμματικής σύμβασης - να δημοπρατήσει έργα για λογαριασμό του Δήμου Ν. Σκουφά Άρτας. Αυτή είναι και μια από τις αιτίες που υπολειτούργησε η Πολεοδομία του Δήμου Ζηρού με αποτέλεσμα οι κάτοικοι των τ. Δήμων Ανωγείου και Θεσπρωτικού καθώς και της τ. Κοινότητας Κρανιάς να εξυπηρετούνται από τη Πολεοδομία του Δήμου Πρέβεζας. Σημειωτέον ότι και ο Δήμος Ν. Σκουφά διαθέτει άρτια στελεχωμένη και πιστοποιημένη Τεχνική Υπηρεσία.
Το έργο της αποχέτευσης και του Βιολογικού Καθαρισμού Δήμου Ν. Σκουφά έχει δημοπρατηθεί εδώ και πολλούς μήνες και εκτελείται ομαλά υπό την επίβλεψη της Τεχν. Υπηρεσίας του Δήμου Ζηρού. Έχει κατασκευαστεί μεγάλο τμήμα του και υπολογίζεται ότι μέχρι να αναλάβει ο Τεχν. Σύμβουλος θα πλησιάζει προς την ολοκλήρωσή του.
Ποιος λοιπόν θα είναι ο ρόλος και το αντικείμενο εργασίας του Τεχν. Συμβούλου, όταν όσα προβλέπει η διακήρυξη τα έχει ήδη αναλάβει η Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Ζηρού; Αν ήταν αναγκαίος και υποχρεωτικός βάσει νόμου ο Τεχν. Σύμβουλος θα έπρεπε να είχε προσληφθεί ΠΡΙΝ την ένταξη του έργου στο ΕΠΠΕΡΑΑ, ώστε να προβεί στις απαραίτητες ενέργειες για την ωρίμανση, ανάθεση και δημοπράτησή του και όχι στο τελείωμα του. Και αυτό δημιουργεί πολλά ερωτηματικά…
Η αμοιβή του υπολογίστηκε σύμφωνα με τον αρχικό προϋπολογισμό του έργου και όχι με τον προϋπολογισμό των εργασιών που δεν έχουν ακόμη εκτελεστεί και τίθεται ζήτημα γιατί το κριτήριο πρόσληψης του (εκτός βέβαια από τα προβλεπόμενα προσόντα) είναι η ΠΛΕΟΝ ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ. Για τους λόγους αυτούς νομίζω ότι είναι προβληματικός ο τρόπος επιλογής και  αξιολόγησής του Τεχν. Συμβ. αλλά και η διαδικασία καταβολής της αμοιβής του.
Ο Δήμος Ζηρού αντί να διεκδικήσει από το ΕΠΠΕΡΑΑ τα χρήματα που προορίζονται για αμοιβή Τεχν. Συμβούλου τα οποία εν τοις πράγμασι δικαιούται γιατί έφερε σε πέρας ένα μεγάλο και δύσκολο έργο με καθημερινή παρουσία υπαλλήλων του και πολλά έξοδα, προχωρά σε διαγωνισμό για να εκχωρήσει την αμοιβή σε ιδιώτες που θα έχουν ελάχιστη συμμετοχή στο έργο. Τα 160.000 ευρώ συν Φ.Π.Α. είναι μεγάλο ποσό...
Σημ. Απάντηση από το Δήμο Ζηρού εννοείται ότι δεν αναμένεται. Μήπως οι ένθεν, κακείθεν Δημοτικοί Σύμβουλοι της μειοψηφίας που συμμετέχουν μάλιστα σε αρμόδιες επιτροπές οφείλουν κάποιες διευκρινήσεις;Φιλιππιάδα 17/11/13
Μιχάλης Κατραχούρας
Πρώην Δήμαρχος Φιλιππιάδας  

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Αφήστε το σχόλιο σας εδώ!