Δευτέρα 13 Ιουνίου 2016

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΔΗΜΟΥ ΖΗΡΟΥ

                                                        
Π  Ρ  Ο  Σ  Κ  Λ  Η  Σ  Η
Π Ρ Ο Σ : 
1.   Mέλη  του  Δημοτικού  Συμβουλίου  Δήμου  Ζηρού
2.   Καλαντζή  Νικόλαο,  Δήμαρχο  Δήμου  Ζηρού 
3.   Πρόεδρο  Δημοτικής  Κοινότητας  Φιλιππιάδας
4.   Προέδρους  και  Εκπροσώπους  Τοπικών  Κοινοτήτων
Καλείστε  να  προσέλθετε  στην  αίθουσα  συνεδριάσεων  του  Δημοτικού  Καταστήματος  Φιλιππιάδας  την  Παρασκευή  17  Ιουνίου  2016  και  ώρα  14 : 00΄  σε  συνεδρίαση  για  συζήτηση  και  λήψη  αποφάσεων  στα  παρακάτω  θέματα  της  ημερήσιας  διάταξης :
1.         Έγκριση  διενέργειας  δαπανών  ( προμηθειών – υπηρεσιών – έργων ). 
2.         Έγκριση  σχεδίου  αναμόρφωσης  του  προϋπολογισμού  του  Δήμου  Ζηρού  οικονομικού  έτους  2016.
3.         Έγκριση  έκθεσης  εσόδων – εξόδων  του  1ου  τριμήνου  έτους  2016  του  προϋπολογισμού  του  Δήμου  Ζηρού  οικονομικού  έτους  2016.
4.         Έγκριση  δαπάνης  για  την  υπηρεσία  « ΠΡΟΒΟΛΕΣ  ΣΤΑ  ΠΛΑΙΣΙΑ  ΤΟΥ  ΘΕΡΙΝΟΥ  CINEMA  ΣΤΟ  ΔΗΜΟ  ΖΗΡΟΥ ».
5.         Έγκριση  της  αριθ.  17/2016  Απόφασης  του  Διοικητικού  Συμβουλίου  της  ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ  ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ  ΔΗΜΟΥ  ΖΗΡΟΥ  ( Κ. Ε. ΔΗ. ΖΗ. )  που  αφορά  την  αναμόρφωση  του  προϋπολογισμού  της,  οικονομικού  έτους  2016.
6.         Ορισμός  ενός  τακτικού  μέλους,  με  τον  αναπληρωτή  του  ως  εκπρόσωπος  του  Δήμου  Ζηρού  στην  Ετήσια  Τακτική  Γενική  Συνέλευση  της  ΕΤΑΝΑΜ  Α. Ε.  Ο.Τ.Α.
7.         Έγκριση  εγχειριδίου  διαδικασιών  Διαχειριστικής  Επάρκειας  Δήμου  Ζηρού. 
8.         Έγκριση  σύναψης  προγραμματικής  σύμβασης  μεταξύ  του  Δήμου  Ζηρού  και  της  Ιεράς  Μητρόπολης  Νικοπόλεως  και  Πρέβεζας  για  την  υλοποίηση  της  πράξης  με  τίτλο :                            « Συμπλήρωση  φακέλου  για  την  έκδοση  οικοδομικής  άδειας  για  τις  εργασίες  συντήρησης  και  αποκατάστασης  στην  Μονή  Γενεσίου  της  Θεοτόκου  ( Λάμποβο )  της  Τοπικής  Κοινότητας  Άσσου  Δήμου  Ζηρού »,  εξουσιοδότηση  του  Δημάρχου  για  την  υπογραφή  της  προγραμματικής  σύμβασης  και  ορισμός  τακτικών  μελών  με  τους  αναπληρωτές  τους  για  τη  συμμετοχή  τους  στην  Κοινή  Επιτροπή  Παρακολούθησης.
9.         Έγκριση  εκτέλεσης  του  έργου :  « Ασφαλτόστρωση  οδικών  τμημάτων  στο  Δ. Δ.                Φιλιππιάδας – Τσιμεντόστρωση  αγροτικής  οδού  ( Μπουσούλιζα ) – Αντιπλημμυρικά  έργα  στο  Δ. Δ.  Τύριας  Δήμου  Ζηρού »,  έγκριση  σύναψης  προγραμματικής  σύμβασης  μεταξύ  του  Δήμου  Ζηρού  και  της  Περιφερειακής  Ενότητας  Πρέβεζας – Περιφέρειας  Ηπείρου  για  την  υλοποίηση  του  παραπάνω  έργου,  εξουσιοδότηση  του  Δημάρχου  για  την  υπογραφή  της  προγραμματικής  σύμβασης  και  ορισμός  μέλους  με  τον  αναπληρωτή  του  για  τη  συμμετοχή  τους  στην  Κοινή  Επιτροπή  Παρακολούθησης  του  έργου. 


10.      Εξέταση  ένστασης  της  αναδόχου  Κοινοπραξίας  του  έργου  με  τίτλο : « Αποκατάσταση – Επανάχρηση  Παλαιού  Δημαρχείου  Φιλιππιάδας ».
11.      Καθορισμός  εργασιών  και  τρόπος  εκτέλεσης  έργων  ενταγμένων  στο  τεχνικό  πρόγραμμα  Δήμου  Ζηρού  οικονομικού  έτους  2016.
12.      Καθορισμός  ενεργειών  που  θα  πραγματοποιηθούν  από  την  πίστωση  των  33.400,00 €  του  Υπουργείου  Εσωτερικών  και  Διοικητικής  Ανασυγκρότησης,  στα  πλαίσια  δράσεων  Πυροπροστασίας.   
13.      Έγκριση παράτασης συμβατικής προθεσμίας περαίωσης εκτέλεσης του έργου : « Πυροπροστασία  Δάσους  Ζηρού ».
14.      Έγκριση παράτασης συμβατικής προθεσμίας περαίωσης εκτέλεσης του έργου : « Κατασκευή  γηπέδου  5 Χ 5  στην  Τοπική  Κοινότητα  Πέτρας ».
15.      Έγκριση παράτασης συμβατικής προθεσμίας περαίωσης εκτέλεσης του έργου : « Κατασκευή  γηπέδου  καλαθοσφαίρισης  στον  οικισμό  Ηλιοβούνια ».
16.      Έγκριση παράτασης συμβατικής προθεσμίας περαίωσης εκτέλεσης του έργου : « Επισκευές  του  σχολικού  κτιρίου  του  οικισμού  Ηλιοβουνίου  της  Τοπικής  Κοινότητας  Νέας  Κερασούντας  και  Μετατροπή  του  σε  εκθετήριο  χώρο  για  την  ανάδειξη  της  Λαογραφικής  κληρονομιάς ».
17.      Έγκριση παράτασης συμβατικής προθεσμίας περαίωσης εκτέλεσης του έργου : « Έργα  πρόσβασης  στις  αγροτικές  εκμεταλλεύσεις  στην  Τοπική  Κοινότητα  Πέτρας ».
                                                                                           Ο  Πρόεδρος                                                                                                                  
                                                                               Χρήστος  Χασίδης


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Αφήστε το σχόλιο σας εδώ!