Πέμπτη, 7 Ιουνίου 2018

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ΖΗΡΟΥ

Π  Ρ  Ο  Σ  Κ  Λ  Η  Σ  Η
Π Ρ Ο Σ : 
1.   Mέλη  του  Δημοτικού  Συμβουλίου  Δήμου  Ζηρού
2.   Καλαντζή  Νικόλαο,  Δήμαρχο  Δήμου  Ζηρού 
3.   Πρόεδρο  Δημοτικής  Κοινότητας  Φιλιππιάδας
4.   Προέδρους  και  Εκπροσώπους  Τοπικών  Κοινοτήτων
Καλείστε  να  προσέλθετε  στην  αίθουσα  συνεδριάσεων  του  Δημοτικού  Καταστήματος  Φιλιππιάδας  την  Δευτέρα  11  Ιουνίου  2018  και  ώρα  14 : 00΄ σε  συνεδρίαση  για  συζήτηση  και  λήψη  αποφάσεων  στα  παρακάτω  θέματα  της  ημερήσιας  διάταξης :
1.     Έγκριση  διενέργειας  δαπανών  ( προμηθειών – υπηρεσιών – έργων ).
2.     Έγκριση σχεδίου αναμόρφωσης του προϋπολογισμού του Δήμου Ζηρού οικονομικού έτους 2018.
3.     Έγκριση  πρωτοκόλλων  παραλαβής  γενικών  υπηρεσιών  και  εργασιών.  
4.     Καθορισμός  θέσεων  για  άσκηση  δραστηριοτήτων  υπαίθριου  στάσιμου  εμπορίου. 
5.     Αποδοχή  ποσού  39.150,00 €  από  το  Υπουργείο  Εσωτερικών  για  επισκευή  και  συντήρηση  σχολικών  κτιρίων  και  κατανομή  αυτού  στις  σχολικές  επιτροπές  Πρωτοβάθμιας  και  Δευτεροβάθμιας  Εκπαίδευσης  για  την  επισκευή  και  συντήρηση  σχολικών  κτιρίων.
6.     Έγκριση  διενέργειας  συνοπτικού  διαγωνισμού  για  την  εκτέλεση  της  υπηρεσίας  με  τίτλο :                 « Επισκευή  και  συντήρηση  Δημοτικού  Φωτισμού ».
7.     Τροποποίηση – συμπλήρωση  της  αριθ.  38/2018  προηγούμενης  απόφασης  Δημοτικού  Συμβουλίου  με  θέμα : « Έγκριση  και  διάθεση  πίστωσης  για  ηχητική  κάλυψη  και  ενοικίαση  τραπεζοκαθισμάτων  για  τις  πολιτιστικές  εκδηλώσεις  του  Δήμου  Ζηρού,  έτους  2018 ». 
8.     Τροποποίηση – συμπλήρωση  της  αριθ.  246/2017  προηγούμενης  απόφασης  Δημοτικού  Συμβουλίου  με  θέμα : « Έγκριση  παραχώρησης,  κατά  χρήση,  της  ισόγειας  αίθουσας  του  Κοινοτικού  Καταστήματος  Τοπικής  Κοινότητας  Νέας  Κερασούντας  στον  Ποντιακό  Εκπολιτιστικό  Σύλλογο  Νέας  Κερασούντας,  για  τις  ανάγκες  του  συλλόγου ».
9.     Έγκριση  παραχώρησης  κατά  χρήση  των  Β. Ν. Σ. Φιλιππιάδας,  Β. Ν. Σ. Θεσπρωτικού  και  Αυτοτελούς  Γραφείου  Νέας  Κερασούντας  στο  Νομικό  Πρόσωπο  « Οργανισμός  Δημοσίου  Δικαίου  Δήμου  Ζηρού ».
10.  Έγκριση  εκτέλεσης,  καθορισμός  εργασιών  και  καθορισμός  τρόπου  εκτέλεσης  έργων ενταγμένων στο τεχνικό  πρόγραμμα  Δήμου  Ζηρού  οικονομικού  έτους  2018.
11.  Λύση  προγραμματικής  σύμβασης  μεταξύ  του  Δήμου  Ζηρού  και  της  Περιφερειακής  Ενότητας  Πρέβεζας – Περιφέρειας  Ηπείρου  που  είχε  συναφθεί  για  την  εκτέλεση  του  έργου  με  τίτλο : « Συντήρηση – επισκευή παρόδων της 10ης  επαρχιακής     οδού »,  προϋπολογισμού  25.000,00 €,  λόγω  αλλαγής  του  φυσικού  αντικειμένου  του  έργου.   
12.  Έγκριση  μετακίνησης  εκτός  έδρας  του  Δημάρχου  Δήμου  Ζηρού.
Ο  Πρόεδρος
    Χρήστος  Χασίδης 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Αφήστε το σχόλιο σας εδώ!