Παρασκευή, 8 Ιουνίου 2018

Ερώτημα στον δήμαρχο Ζηρού 

Με την άδεια μικρής κλίμακας για εντός οικισμού και εκτός σχεδίου περίφραξη, μπορείς να ρίξεις μπετά !!
Σύμφωνα με το Νέο Οικοδομικό Κανονισμό 4067/2012 (ΝΟΚ (ΓΟΚ 2012) – Άρθρο 4 Εγκρίσεις Εργασιών Μικρής Κλίμακας § 2κγ όπως τροποποιήθηκε με τον Ν. 4178/13),  απαιτείται έγκριση εργασιών μικρής κλίμακας (ΕΕΜΚ) για περιτοίχιση -περίφραξη στις εξής περιπτώσεις
  • Απλή περιτοίχιση από λιθοδομή, μέχρι ύψους 1,00 m ή περίφραξη από ελαφρύ υλικό , γηπέδων σε εκτός σχεδίου περιοχές και η περίφραξη με πρόχειρη κατασκευή (όπως συρματόπλεγμα) σε οικόπεδα μη ρυμοτομούμενα σε εντός σχεδίου περιοχές.
  • Επίσης επιτρέπεται οριοθέτηση με πασσάλους των κορυφών οικοπέδου ή γηπέδου.
Να διεκρινήσουμε ότι :
  • η λιθοδομή περιλαμβάνει και τσιμεντόλιθους, ενώ επιτρέπεται και η σύνδεση με κονίαμα και το επίχρισμα. 
  • Η ελαφρά περίφραξη και η πρόχειρη περίφραξη δεν περιλαμβάνουν σενάζ. 
Σε όλες τις υπόλοιπες περιπτώσεις απαιτείται  άδεια δόμησης, πχ στην περίπτωση συρματοπλέγματος με σενάζ από σκυρόδεμα στη βάση.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Αφήστε το σχόλιο σας εδώ!