Παρασκευή 6 Μαρτίου 2020

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ΖΗΡΟΥ


Π Ρ Ο Σ : 
1.   Mέλη  του  Δημοτικού  Συμβουλίου  Δήμου  Ζηρού
2.   Καλαντζή  Νικόλαο,  Δήμαρχο  Δήμου  Ζηρού 
3.   Προέδρους  και  Συμβούλους  Κοινοτήτων  Δήμου  Ζηρού
Καλείστε  να  προσέλθετε  στην  αίθουσα  συνεδριάσεων  του  Δημοτικού  Καταστήματος  Φιλιππιάδας  την  Τετάρτη  11  Μαρτίου  2020  και  ώρα  19 : 00΄ σε  συνεδρίαση  για  συζήτηση  και  λήψη  αποφάσεων  στα  παρακάτω  θέματα  της  ημερήσιας  διάταξης :
1.       Έγκριση  σχεδίου  αναμόρφωσης  του  προϋπολογισμού  του  Δήμου  Ζηρού  οικονομικού  έτους  2020.
2.       Έγκριση  έκθεσης  εσόδων – εξόδων  του  4ου  τριμήνου  έτους  2019  του  προϋπολογισμού  του  Δήμου  Ζηρού  οικονομικού  έτους  2019.
3.       Έγκριση  κατάρτισης  Μεσοπρόθεσμου  Προγράμματος  Δημοσιονομικής  Στρατηγικής  του  Δήμου  Ζηρού,  ετών  2021 – 2024.
4.       Αποδοχή  ποσού  250.000,00 €  από  το  Υπουργείο  Εσωτερικών  ως  χρηματοδότηση  του  Δήμου  Ζηρού  από  το :  « Πρόγραμμα  πρόληψης  και  αντιμετώπισης  ζημιών  και  καταστροφών  που  προκαλούνται  από  θεομηνίες  στους  Ο.Τ.Α.  Α΄  και  Β΄  βαθμού  της  Χώρας »,  ( ΣΑΕ 055 ).
5.       Έγκριση  πραγματοποίησης  πρακτικής  άσκησης,  στο  Δήμο  Ζηρού,  της  Ντουμάνη  Μαρίας – Τερέζας  του  Γεωργίου,  φοιτήτριας  του  τμήματος  Λαϊκής  και  Παραδοσιακής  Μουσικής  του  Τ. Ε. Ι.  Ηπείρου.
6.       Έγκριση  πραγματοποίησης  πρακτικής  άσκησης,  στο  Δήμο  Ζηρού,  της  Τσούμαλη  Σωτηρίας  του  Ευαγγέλου,  φοιτήτριας  του  τμήματος  Διοίκησης  Επιχειρήσεων  του  Τ. Ε. Ι.  Ηπείρου.
7.       Επιβολή  τελών  ύδρευσης  στο  Κέντρο  Προσωρινής  Φιλοξενίας  Προσφύγων,  στο  χώρο  του  πρώην  Στρατοπέδου  Φιλιππιάδας  « ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΑΚΗ »  και  τροποποίηση  τελών  εναπόθεσης  λυμάτων  από  βυτίο  τρίτου.
8.       Συμμετοχή  του  Δήμου  Ζηρού  στο  πρόγραμμα  δακοκτονίας  περιόδου  2020,  της  Διεύθυνσης  Αγροτικής  Οικονομίας  &  Κτηνιατρικής,  Περιφερειακής  Ενότητας  Πρέβεζας.
9.       Έγκριση  εκμίσθωσης  δημοτικής  έκτασης,  στην  εταιρεία  RED LIONS,  για  προσωρινή  εγκατάσταση  Τσίρκου,  στο  χώρο  λειτουργίας  της  εμποροπανήγυρης  Φιλιππιάδας.  
10.    Έγκριση  διενέργειας  πλειοδοτικής  δημοπρασίας  προς  εκμίσθωση  δημοτικών  εκτάσεων.
11.    Αντικατάσταση  Δημοτικού  Συμβούλου,  τακτικού  εκπροσώπου  του  Δήμου  Ζηρού  για  τη  συμμετοχή  του  στη  Γενική  Συνέλευση  της  Περιφερειακής  Ένωσης  Δήμων  Ηπείρου ( Π.Ε.Δ. ),  για  τη  δημοτική  περίοδο  2019 – 2023,  λόγω  ανεξαρτητοποίησης. 


12.    Τροποποίηση  τεχνικού  προγράμματος.
13.    Έγκριση  διενέργειας  συνοπτικού  διαγωνισμού  για  την  προμήθεια  με  τίτλο : « Προμήθεια – τοποθέτηση  εξοπλισμού  για  την  αναβάθμιση  παιδικών  χαρών  του  Δήμου  Ζηρού ».
14.    Έγκριση  διενέργειας  ηλεκτρονικού  ανοικτού  διαγωνισμού  για  την  προμήθεια  με  τίτλο :                     « Προμήθεια  απορριμματοφόρου  Δήμου  Ζηρού »,  στα  πλαίσια  της  πράξης  με  τίτλο :                          « Προμήθεια  απορριμματοφόρων  και  λοιπών  οχημάτων  αποκομιδής  και  μεταφοράς  απορριμμάτων  και  ανακυκλώσιμων  υλικών ». 
15.    Έγκριση  εκτέλεσης  και  καθορισμός  τρόπου  εκτέλεσης  του  έργου  με  τίτλο : « Κατασκευή  αναμονών  ιδιωτικών  συνδέσεων  στο  εσωτερικό  δίκτυο  ύδρευσης  Κοινότητας  Παπαδατών ».
16.    Έγκριση  εκτέλεσης  και  καθορισμός  τρόπου  εκτέλεσης  του  έργου  με  τίτλο : « Ανάπλαση  κοινόχρηστου  χώρου  πλησίον  του  Κέντρου  Υγείας  στην  πόλη  της  Φιλιππιάδας ».
17.    Καθορισμός  εργασιών  και  καθορισμός  τρόπου  εκτέλεσης  έργων  ενταγμένων  στο  τεχνικό  πρόγραμμα  Δήμου  Ζηρού  οικονομικού  έτους  2020.
18.    Έγκριση  1ου  ανακεφαλαιωτικού  πίνακα  εργασιών  του  έργου  με  τίτλο : « Επισκευαστικές   εργασίες  στους  χώρους  υγιεινής  ( WC )  του  Λυκείου  Φιλιππιάδας ».
19.    Έγκριση  1ου  ανακεφαλαιωτικού  πίνακα  εργασιών  του  έργου  με  τίτλο : « Αποκατάσταση  του  παλαιού  σχολείου  Κρανέας  του  Δήμου  Ζηρού  και  μετατροπή  του  σε  συλλογή – εκθετήριο  της  λαογραφικής – αγροτικής – πολιτιστικής  κληρονομιάς ».
20.    Έγκριση  1ου  ανακεφαλαιωτικού  πίνακα  εργασιών  του  έργου  με  τίτλο : « Ύδρευση  Τ.  Κ.  Πέτρας  Δήμου  Ζηρού  και  Τ. Κ.  Στρογγυλής  Δήμου  Αρταίων ».
21.    Έγκριση  παράτασης  συμβατικής  προθεσμίας  περαίωσης  εκτέλεσης  του  έργου  με τίτλο :                      « Αντικατάσταση  και  Εκσυγχρονισμός  δικτύου  ύδρευσης  στην  Τ. Κ.  Παπαδατών ».
22.    Έγκριση  παράτασης  συμβατικής  προθεσμίας  περαίωσης  εκτέλεσης  του  έργου  με τίτλο :                      « Υδροδότηση  οικισμού  Βούλιστας  Τοπικής  Κοινότητας  Παναγιάς ».
23.    Έγκριση  παράτασης  συμβατικής  προθεσμίας  περαίωσης  εκτέλεσης  του  έργου  με τίτλο :                      « Κατασκευή  δικτύου  και  μονάδας  επεξεργασίας  λυμάτων  στον  τέως  Δήμο  Κομποτίου ».
24.    Έγκριση  πρωτοκόλλου  προσωρινής  παραλαβής  εργασιών  του  έργου  με  τίτλο : « Κατασκευή  δικτύου  ακαθάρτων  οικισμών  Πέτα  και  Αγίου  Δημητρίου ».
25.    Έγκριση  πρωτοκόλλου  προσωρινής  παραλαβής  εργασιών  του  έργου με τίτλο : « Αποκατάσταση  προβλημάτων  υποδομών  συλλογής  ομβρίων  υδάτων  στην  Δημοτική  Κοινότητα  Φιλιππιάδας ».

Ο  Πρόεδρος
    Χρήστος  Χασίδης 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Αφήστε το σχόλιο σας εδώ!