Πέμπτη 3 Νοεμβρίου 2016

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΖΗΡΟΥ

                               
Π  Ρ  Ο  Σ  Κ  Λ  Η  Σ  Η
Π Ρ Ο Σ : 
1.   Mέλη  του  Δημοτικού  Συμβουλίου  Δήμου  Ζηρού
2.   Καλαντζή  Νικόλαο,  Δήμαρχο  Δήμου  Ζηρού 
3.   Πρόεδρο  Δημοτικής  Κοινότητας  Φιλιππιάδας
4.   Προέδρους  και  Εκπροσώπους  Τοπικών  Κοινοτήτων
Καλείστε  να  προσέλθετε  στην  αίθουσα  συνεδριάσεων  του  Δημοτικού  Καταστήματος  Φιλιππιάδας  την  Δευτέρα  07  Νοεμβρίου  2016  και  ώρα  18 : 00΄  σε  συνεδρίαση  για  συζήτηση  και  λήψη  αποφάσεων  στα  παρακάτω  θέματα  της  ημερήσιας  διάταξης :
1.         Έγκριση  του  Β 2  σταδίου  της  μελέτης  με  τίτλο :  Γενικό  Πολεοδομικό  Σχέδιο  ( Γ. Π. Σ. )  Δημοτικής  Ενότητας  Φιλιππιάδας  Δήμου  Ζηρού  και  παράτασης  συνολικής  προθεσμίας  περαίωσής  της.
2.         Έγκριση  διενέργειας  δαπανών  ( προμηθειών – υπηρεσιών – έργων ). 
3.         Έγκριση  σχεδίου  αναμόρφωσης  του  προϋπολογισμού  του  Δήμου  Ζηρού  οικονομικού  έτους  2016.
4.         Τροποποίηση  της  αριθ.  221/2016  προηγούμενης  Απόφασης  του  Δημοτικού  Συμβουλίου  με  θέμα : « Εξέταση  αιτήσεων,  δύο  ( 02 )  εργαζομένων  του  Δήμου  Ζηρού  με  σχέση  εργασίας  Ιδιωτικού  Δικαίου  Αορίστου  Χρόνου  ( ΙΔΑΧ )  μερικής  απασχόλησης,  ειδικότητας  ΥΕ  Καθαριστριών  Σχολικών  Μονάδων  για  αύξηση  ωρών  εργασίας,  σύμφωνα  με  τις  διατάξεις  της  παραγράφου  1  του  άρθρου  8  του  Νόμου  4368/2016 ».

                                                                                                                                                                                                                                    O     Πρόεδρος                                                                                                                  
                                                                                       Χρήστος  Χασίδης
Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Αφήστε το σχόλιο σας εδώ!