Παρασκευή 2 Δεκεμβρίου 2016

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ΖΗΡΟΥ

Π  Ρ  Ο  Σ  Κ  Λ  Η  Σ  Η
Π Ρ Ο Σ : 
1.   Mέλη  του  Δημοτικού  Συμβουλίου  Δήμου  Ζηρού
2.   Καλαντζή  Νικόλαο,  Δήμαρχο  Δήμου  Ζηρού 
3.   Πρόεδρο  Δημοτικής  Κοινότητας  Φιλιππιάδας
4.   Προέδρους  και  Εκπροσώπους  Τοπικών  Κοινοτήτων
Καλείστε  να  προσέλθετε  στην  αίθουσα  συνεδριάσεων  του  Δημοτικού  Καταστήματος  Φιλιππιάδας  την  Δευτέρα  05  Δεκεμβρίου  2016  και  ώρα  19 : 00΄ σε  συνεδρίαση  για  συζήτηση  και  λήψη  αποφάσεων  στα  παρακάτω  θέματα  της  ημερήσιας  διάταξης :
1.         Έγκριση  διενέργειας  δαπανών  ( προμηθειών – υπηρεσιών – έργων ).
2.         Διαγραφή – διόρθωση  οφειλών  από  τους  βεβαιωτικούς  καταλόγους  του  Δήμου  Ζηρού.
3.         Έγκριση  της  αριθ.  156/2016  Απόφασης  του  Διοικητικού  Συμβουλίου  του  Νομικού  Προσώπου  « ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ  ΔΗΜΟΣΙΟΥ  ΔΙΚΑΙΟΥ – ΔΗΜΟΥ  ΖΗΡΟΥ »  που  αφορά  την  τροποποίηση  του  προϋπολογισμού  οικονομικού  έτους  2016.
4.         Έγκριση  παραχώρησης  κατά  χρήση,  χωρίς  τίμημα,  της  Κεντρικής  Πλατείας  Φιλιππιάδας  στην  ΚΟΙΝΩΦΕΛΗ  ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ  ΔΗΜΟΥ  ΖΗΡΟΥ  ( Κ. Ε. ΔΗ. ΖΗ. )  για  την  πραγματοποίηση  των  Χριστουγεννιάτικων  εκδηλώσεων.
5.         Διόρθωση – συμπλήρωση  της  αριθ.  247/2016  προηγούμενης  απόφασης  του  Δημοτικού  Συμβουλίου  με  θέμα : «  Λήψη  απόφασης  για  άσκηση  ανακοπής  κατά  διαταγής  πληρωμής ».
6.         Έγκριση  συμμετοχής  του  Δήμου  Ζηρού  στην  πράξη  με  τίτλο : « Κέντρα  Διά  Βίου  Μάθησης  ( ΚΔΒΜ ) – Νέα  Φάση »  με  κωδικό  ΟΠΣ  5002212  και  ορισμός  υπεύθυνου  εκπροσώπου  του  Δήμου. 
7.         Έγκριση  μεταφοράς  του  Σταθμού  Υπεραστικών  Λεωφορείων  Φιλιππιάδας.   
8.         Έγκριση  σχεδίου  δράσης  αειφόρου  ενέργειας  του  Δήμου  Ζηρού.
9.         Έγκριση  της  αριθ.  65/2016  μελέτης  της  Διεύθυνσης  Τεχνικών  Υπηρεσιών  Πολεοδομίας  και  Περιβάλλοντος  του  Δήμου  Ζηρού  για  την  εκτέλεση  του  έργου  με  τίτλο : « Διαμόρφωση  οδού  Ναπολέων  Ζέρβα,  στη  Φιλιππιάδα ».
10.      Έγκριση  εκτέλεσης  του  έργου   με  τίτλο : « Αποκατάσταση  και  ανακαίνιση  αποδυτηρίων  γηπέδου  Αντισφαίρισης  ( Τέννις )  Δημοτικής  Κοινότητας  Φιλιππιάδας  Δήμου  Ζηρού  Νομού  Πρέβεζας »,  προϋπολογισμού  50.000,00 €,  έγκριση  σύναψης  προγραμματικής  σύμβασης  μεταξύ  του  Ελληνικού  Δημοσίου – Υπουργείου  Πολιτισμού  και  Αθλητισμού – Γενική  Γραμματεία  Αθλητισμού  και  του  Δήμου  Ζηρού  για  την  υλοποίηση  του  παραπάνω  έργου,  εξουσιοδότηση  του  Δημάρχου  για  την  υπογραφή  της  προγραμματικής  σύμβασης  και  ορισμός  ενός  μέλους  με  τον  αναπληρωτή  του  για  τη  συμμετοχή  στην  Κοινή  Επιτροπή  Παρακολούθησης.

11.      Έγκριση  παράτασης  συμβατικής  προθεσμίας  περαίωσης  σύνταξης  της  μελέτης  με  τίτλο :                « Σύνταξη  μελέτης  ανάδειξης  και  αναψυχής  δημοτικού  και  δημοσίου  δάσους  Φιλιππιάδας ».
12.       Έγκριση  παράτασης  συμβατικής  προθεσμίας  περαίωσης  σύνταξης  της  μελέτης  με  τίτλο :                 « Σύνταξη  μελέτης  αντιπυρικής  προστασίας,  διάνοιξης  και  βελτίωσης  βατότητας βασικού οδικού δικτύου  στο  δημόσιο  και  δημοτικό  δάσος  Φιλιππιάδας ».
13.      Έγκριση  παράτασης  συμβατικής  προθεσμίας  περαίωσης  εκτέλεσης  του  έργου  με  τίτλο :                          « Κατασκευή  γηπέδου  καλαθοσφαίρισης  στον  οικισμό  Ηλιοβούνια ».
14.      Έγκριση  παράτασης  συμβατικής  προθεσμίας  περαίωσης  εκτέλεσης  του  έργου  με  τίτλο :                            « Ανόρυξη  υδρευτικής  γεώτρησης  στην  Τοπική  Κοινότητα  Ριζοβουνίου ».
15.      Έγκριση  παράτασης  συμβατικής  προθεσμίας  περαίωσης  εκτέλεσης  του  έργου  με  τίτλο :                  « Αποκατάσταση  ζημιών  στο  οδικό  δίκτυο  του  Δήμου  Ζηρού  της  Περιφερειακής  Ενότητας  Πρέβεζας,  εξαιτίας  επικίνδυνων  καιρικών  φαινομένων ».
16.      Έγκριση  παράτασης  συμβατικής  προθεσμίας  περαίωσης  εκτέλεσης  του  έργου  με  τίτλο :                  « Επισκευές  του  σχολικού  κτιρίου  του  οικισμού  Ηλιοβουνίου  της  Τοπικής  Κοινότητας  Νέας  Κερασούντας  και  Μετατροπή  του  σε  εκθετήριο  χώρο  για  την  ανάδειξη  της  Λαογραφικής  κληρονομιάς ».
17.      Έγκριση  παράτασης  συμβατικής  προθεσμίας  περαίωσης  εκτέλεσης  του  έργου  με  τίτλο :                            « Πυροπροστασία  Δάσους  Ζηρού ».
18.      Έγκριση παράτασης συμβατικής προθεσμίας περαίωσης εκτέλεσης του έργου  με  τίτλο :                            « Έργα  πρόσβασης  στις  αγροτικές  εκμεταλλεύσεις  στην  Τοπική  Κοινότητα  Πέτρας ».
19.      Έγκριση  παράτασης  συμβατικής  προθεσμίας  περαίωσης  εκτέλεσης  του  έργου  με  τίτλο :                        « Κατασκευή  γηπέδου  5 Χ 5  στην  Τοπική  Κοινότητα  Πέτρας ».
20.      Έγκριση  παράτασης  συμβατικής  προθεσμίας  περαίωσης  εκτέλεσης  του  έργου  με  τίτλο :                      « Βελτίωση  και  εκσυγχρονισμός  ομβροδεξαμενών  του  Δήμου  Ζηρού ».
21.      Έγκριση  πρωτοκόλλου  προσωρινής  παραλαβής  εργασιών  του  έργου : « Ανάπλαση  κεντρικών  οδών  στην  πόλη  της  Φιλιππιάδας ».
22.      Έγκριση  πρωτοκόλλου  προσωρινής  παραλαβής  εργασιών  του  έργου : « Αποκατάσταση – Επανάχρηση  Παλαιού  Δημαρχείου  Φιλιππιάδας ».         Ο  Πρόεδρος
    Χρήστος  ΧασίδηςΔεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Αφήστε το σχόλιο σας εδώ!