Τετάρτη 29 Ιουλίου 2020

Έχετε ακίνητο προς ενοικίαση ,τι πρέπει να προσέξω!

Η εικόνα ίσως περιέχει: υπαίθριες δραστηριότητες
Έχετε ακίνητο στην Αρτα προς ενοικίαση?
Το γραφείο μας αναλαμβάνει πλήρως την διαχείριση του ακίνητου σας .
Τι να προσέξω όταν έχω σπίτι για ενοικίαση;
Ξεκινούμε με μια βασική παράμετρο για κάθε μίσθωση του ακινήτου σας που έχει δεχθεί πολλές παρερμηνείες.
« Η ηλεκτρονική κατάθεση της μίσθωσης στο TAXIS αποτελεί το εγκυρότερο μισθωτήριο ιδιωτικής ή επαγγελματικής μίσθωσης».
ΛΑΘΟΣ: Εγκυρότητα της μίσθωσης αποτελεί το
ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ που συνυπογράφεται από τα δύο συμβαλλόμενα μέρη.
Η σύνταξη ενός μισθωτηρίου συμφωνητικού ιδιωτικής ή επαγγελματικής μίσθωσης δεν είναι μια απλή ή εύκολη υπόθεση. Εμείς συνιστούμε πρωτίστως την απεύθυνσή σας σε ένα δικηγορικό γραφείο ή την συμβουλή του μεσιτικού γραφείου που έχει μεσολαβήσει και χρησιμοποιεί μισθωτήρια που έχει συντάξει νομικός σύμβουλος.
Σε κάθε περίπτωση πρέπει να προσέξετε τα παρακάτω:
Πλήρης αναγραφή στοιχείων μισθωτή (ΑΔΤ, ΑΦΜ, ΔΟΥ) όπως και όλα τα στοιχεία των όσων συγκατοικήσουν (σύζυγοι, συγγενείς κ.λ.π.) στο ακίνητο που μισθώνεται.
Διάρκεια μίσθωσης – Χρήση: Όλες οι μισθώσεις, ( ιδιωτικές και επαγγελματικές) έχουν τριετή ελάχιστη νόμιμη διάρκεια, ακόμη και αν στο μισθωτήριο αναγράφεται διαφορετική (μικρότερη). Κάθε μίσθωση δεσμεύει αμφότερα τα συμβαλλόμενα μέρη για τρία (3) έτη.
Συμπεριλάβετε στο μισθωτήριο τον όρο της παράδοσης του μισθίου (κλειδιά) στο μισθωτή θα παραδοθούν εφ’ όσον αυτός, μετά την ηλεκτρονική αποδοχή στο TAXIS του μισθωτηρίου, θα συνάψει δική του σύμβαση με τον ΔΕΔΔΗΕ (ηλεκτρικό ρεύμα). Όπως αναφέρει ο ΔΕΔΔΗΕ σε ειδική έκδοση του «“Οι ιδιοκτήτες ακινήτων θα πρέπει να μεριμνούν κατά την εκμίσθωσή τους, ώστε ο εκάστοτε μισθωτής να μεταφέρει την παροχή ηλεκτρικού ρεύματος στο όνομά του, προκειμένου να μην βρεθούν υπόλογοι για τυχόν παράνομες πράξεις που διέπραξαν άλλοι.
Δεδομένου ότι ως ρευματοκλοπή χαρακτηρίζεται πλέον και η αυθαίρετη επανασύνδεση σε κομμένη παροχή λόγω καταγγελίας της σύμβασης προμήθειας (π.χ. η περίπτωση που ο προηγούμενος μισθωτής διέκοψε την ηλεκτροδότηση με την αποχώρησή του από το ακίνητο), θα πρέπει οι ιδιοκτήτες που εκμισθώνουν ακίνητα στα οποία έχει διακοπεί η ηλεκτροδότηση, να μην παραχωρούν τη χρήση τους, προτού οι μισθωτές συνάψουν σύμβαση προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας και μεταφέρουν την παροχή στο όνομά τους”».
Συμπεριλάβετε στην μισθωτική σύμβαση τον όρο ότι σχετικά με τις υπηρεσίες ύδρευσης ΕΥΔΑΠ, απαιτείται από τον μισθωτή να σας ενημερώνει με αντίγραφα των λογαριασμών για την εξόφλησή τους, όπως ομοίως και με αντίγραφα των ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ επειδή τα αντίστοιχα χρέη βαραίνουν εσάς αποκλειστικά εάν τα παραμελήσει ο μισθωτής.
ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΤΟΥ ΑΚΙΝΗΤΟΥ: Συμπεριλάβετε τον όρο της ασφάλισης του ακινήτου ιδιαίτερα στις επαγγελματικές μισθώσεις, ως εξής: Ο μισθωτής υποχρεούται για όλη την διάρκεια της μίσθωσης να ασφαλίσει με δική του δαπάνη σε αναγνωρισμένη ασφαλιστική εταιρία, το ακίνητο χωρίς το περιεχόμενό του κατά παντός κινδύνου, σύμφωνα με την κρίση του, ιδίως δε για πυρκαγιά.
Για το σκοπό αυτό, μισθωτής υποχρεούται να υποβάλει στον εκμισθωτή εντός μηνός από σήμερα επικυρωμένο αντίγραφο του σχετικού ασφαλιστηρίου συμβολαίου και κάθε σχετικού συμφωνητικού για όλη τη διάρκεια της μίσθωσης, στο οποίο θα προβλέπεται ότι σε περίπτωση επέλευσης του ασφαλιστικού κινδύνου, δικαιούχοι του ασφαλίσματος θα είναι ο εκμισθωτής.
Τα συμβόλαια ασφάλισης κυμαίνονται οικονομικά σε χαμηλά επίπεδα, 100-150€ / έτος ή και λιγότερα – εξαρτάται από την αντικειμενική αξία του ακινήτου και πέραν της επιπλέον εξασφάλισης που σας προσφέρουν αποτελούν κριτήριο για την αξιοπιστία του μισθωτή σας.

Τελειώσαμε; Είμαστε εξασφαλισμένοι με όλα αυτά; Προσπαθήσαμε να σας βοηθήσουμε αλλά κυρίως να επιστήσουμε την προσοχή σας στη σύναψη κάθε νέας μισθωτικής σύμβασης.
Ως επαγγελματίες με μεγάλη εμπειρία στις αγοραπωλησίες – ενοικιάσεις ακινήτων σας βεβαιώνουμε ότι ένα άψογο από νομικής άποψης μισθωτήριο δεν σας εξασφαλίζει την απρόσκοπτη είσπραξη του ενοικίου ή την συμμόρφωση του εκάστοτε μισθωτή με τους όρους και τις προϋποθέσεις της συνυπογεγραμμένης μισθωτικής πράξης. Η ανεύρεση του «κατάλληλου» μισθωτή απαιτεί επαγγελματισμό και εμπειρία. Η απόδοση ενός ενοικίου ως αμοιβή σε ένα μεσιτικό γραφείο, πιστέψτε μας, είναι απείρως μικρότερη της ζημίας που θα υποστείτε μισθώνοντας, ενδεχομένως, ακίνητο σε επισφαλή μισθωτή.
Τελειώνοντας αυτό το χρήσιμο σημείωμα για κάθε εκμισθωτή οφείλουμε να σας επιστήσουμε την προσοχή στις απαιτήσεις του ύψους των ενοικίων: Είναι γνωστή η μεγάλη ζήτηση για ακίνητα, ιδιαίτερα ιδιωτικών μισθώσεων, κατοικιών. Η κούρσα προς τα πάνω και η υπέρογκη αύξηση των ενοικίων δεν είναι προς το συμφέρον των εκμισθωτών.
Οδηγεί πολλές φορές στην αδυναμία καταβολής των μισθωμάτων με όλα τα συνεπακόλουθα. Χιλιάδες ενοικιαστές βιώνοντας την απόγνωση στην εύρεση κατοικίας αποδέχονται αναγκαστικά ένα υπέρογκα υψηλό ενοίκιο. Μετά θα είναι σε θέση να ανταποκριθούν; Ως έμπειροι επαγγελματίες σας λέμε απερίφραστα: Καλός ενοικιαστής δεν είναι αυτός που πληρώνει περισσότερα, αλλά αυτός που θα έχει τη δυνατότητα να πληρώνει σε όλη την διάρκεια της μίσθωσης το ενοίκιο και τις υπόλοιπες υποχρεώσεις του.
Πως εργαζόμαστε στις μισθώσεις ως επαγγελματίες: Ζητούμε απαντήσεις από όλους τους υποψήφιους για τη σύνταξη ειδικού ερωτηματολογίου, συγκρίνουμε, αποφασίζουμε και προτείνουμε σε κάθε ιδιοκτήτη – εκμισθωτή. Εκείνος τελικά βεβαίως αποφασίζει.
Καλέστε μας στο 2681077399. Ένας έμπειρος συνεργάτης είναι πρόθυμος πάντα να απαντήσει στις ερωτήσεις σας.
Έχετε ακίνητο στην Αρτα προς ενοικίαση?
Το γραφείο μας αναλαμβάνει πλήρως την διαχείριση του ακίνητου σας .

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Αφήστε το σχόλιο σας εδώ!