Πέμπτη 23 Ιουνίου 2011

Συνεδριάζει τη Δευτέρα 27 Ιουνίου το Δημοτικό Συμβούλιο

 ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                   

ΝΟΜΟΣ  ΠΡΕΒΕΖΑΣ
ΔΗΜΟΣ   Ζ Η Ρ Ο Υ                                                                             
ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ  ΓΡΑΦΕΙΟ  ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ                                             
ΑΙΡΕΤΩΝ  ΟΡΓΑΝΩΝ                          
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ  ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ  ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ                                     ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ   13η
Π     Ρ     Ο     Σ     Κ     Λ     Η     Σ     Η
Π Ρ Ο Σ  
1.  Τα  μέλη  του  Δημοτικού  Συμβουλίου  Δήμου  ΖΗΡΟΥ
2.  Γιολδάση  Δημήτριο,  Δήμαρχο  Δήμου  ΖΗΡΟΥ 
Καλείστε  να  προσέλθετε  στην  αίθουσα  συνεδριάσεων  του  Δημαρχιακού  Καταστήματος  την  Δευτέρα  27  Ιουνίου  2011  και  ώρα  19 : 00΄  σε  συνεδρίαση  για  συζήτηση  και  λήψη  αποφάσεων  στα  παρακάτω  θέματα  της  ημερήσιας  διάταξης :


1.      Έγκριση  Οργανισμού  Εσωτερικής  Υπηρεσίας  ( Ο. Ε. Υ. )  του  Δήμου  Ζηρού 
2.      Έγκριση  κανονισμού  λειτουργίας  Δημοτικού  Συμβουλίου  Δήμου  Ζηρού


3.      Έγκριση  κανονισμού  λειτουργίας  Οικονομικής  Επιτροπής  Δήμου  Ζηρού
4.      Έγκριση  κανονισμού  λειτουργίας  Επιτροπής  Ποιότητας  Ζωής  Δήμου  Ζηρού
5.      Έγκριση  κανονισμού  λειτουργίας  Εκτελεστικής  Επιτροπής  Δήμου  Ζηρού
6.      Αποδοχή  ποσού  3.200,00 €  από  το  Υπουργείο  Εσωτερικών  Αποκέντρωσης  και  Ηλεκτρονικής  Διακυβέρνησης  και  κατανομή  στη  Σχολική  Επιτροπή  Πρωτοβάθμιας  Εκπαίδευσης  Δήμου  Ζηρού,  λόγω  εκτέλεσης  του  προγράμματος  Σχολικού  Τροχονόμου
7.      Αποδοχή  ποσού  29.966,68 €  από  το  Υπουργείο  Εσωτερικών  Αποκέντρωσης  και  Ηλεκτρονικής  Διακυβέρνησης  για  κάλυψη  δαπάνης  μισθοδοσίας  υπαλλήλων  του  Κ.Ε.Π.
8.      Καθορισμός  επιδόματος  Δημοτικών  Υπαλλήλων  που  απασχολήθηκαν  στη  χορήγηση  και  ανανέωση  αδειών  υπηκόων  τρίτων  χωρών,  για  το  οικονομικό  έτος  2010
9.      Παραχώρηση  αίθουσας  του  1ου  Δημοτικού  Σχολείου  Φιλιππιάδας  για  την  λειτουργία   τμήματος  « Σχολείο  Δεύτερης  Ευκαιρίας »  στο  Δήμο  Ζηρού
10.  Παραχώρηση  επί  πλέον  έκτασης  στη  θέση  « ΜΠΑΚΟΥΡΕΣ »  γεωτεμαχίου  ιδιοκτησίας  Δήμου  Ζηρού  στο  ήδη  παραχωρηθέν  οικόπεδο  για  την  ανέγερση  Δημοτικού  Σχολείου  Θεσπρωτικού
11.  Έγκριση  σύναψης  προγραμματικής  σύμβασης  μεταξύ  του  Δήμου  Ζηρού  και  της  Περιφερειακής  Ενότητας  Πρέβεζας  –  Περιφέρειας  Ηπείρου  για  την  υλοποίηση  του  έργου : « Προσθήκη  κατ΄ επέκταση  και  καθ΄ ύψος  στο  2ο Δημοτικό  Σχολείο  Φιλιππιάδας » και  εξουσιοδότηση  του  Δημάρχου  για  την  υπογραφή  της  προγραμματικής  σύμβασης
12.  Ενίσχυση  κωδικών  αριθμών  προϋπολογισμού  του  Δήμου  οικονομικού  έτους  2011
13.  Χορήγηση  οικονομικής  ενίσχυσης  σε  Πολιτιστικούς  Συλλόγους  
14.  Έγκριση  πίστωσης  για  την  κάλυψη  εξόδων  πραγματοποίησης  εκδήλωσης  του  Δήμου  Ζηρού  σε  συνδιοργάνωση  με  την  ενορία  του  Αγίου  Βησσαρίωνα
15.  Συμμετοχή  του  Δήμου  Ζηρού  στην  αύξηση  του  μετοχικού  κεφαλαίου  του  Κέντρου Έρευνας  και  Ανάπτυξης  Ανθρώπινων  Πόρων  Νομού  Πρέβεζας  ( ΚΕΚ – ΚΕΑΑΠ. Α. Ε. )
16.  Αποδοχή  προτάσεων  των  Τοπικών  Συμβουλίων  Φιλιππιάδας  και  Θεσπρωτικού  για  την  παραχώρηση  χώρου  στη  ΔΗ. ΖΗ.  Α. Ε.  Ο. Τ. Α.  για  τη  διοργάνωση  και  λειτουργία  των  ετήσιων  εμποροπανηγύρεων  στη  Φιλιππιάδα  και  στο  Θεσπρωτικό 
17.  Έκδοση  ψηφίσματος  στην  πρόταση  της  Κυβέρνησης  για  τη  διάλυση  του  Ι.Γ.Μ.Ε.  
18.  Εξέταση  ενστάσεων  κατά  της  πράξης  τακτοποίησης  και  αναλογισμού  σε  δημοτική  οδό  στην  περιοχή  ‘’ Ναστουλέϊκα ‘’  στο  Ελευθεροχώρι  Φιλιππιάδας 
19.  Έγκριση  Απολογισμών  σχολικών  επιτροπών  Πρωτοβάθμιας  Εκπαίδευσης  οικονομικού  έτους  2010
20.  Έγκριση  Απολογισμών  σχολικών  επιτροπών  Δευτεροβάθμιας  Εκπαίδευσης  οικονομικού  έτους  2010
21.  Έγκριση  επέκτασης  Δημοτικού  Φωτισμού  στην  Τοπική  Κοινότητα  Ριζοβουνίου
22.  Έγκριση  εκτέλεσης  του  έργου : « Αποκατάσταση  οδικού  δικτύου  στην  πόλη  της  Φιλιππιάδας »,  τροποποίηση  τεχνικού  προγράμματος  και  αναμόρφωση  του  προϋπολογισμού    
23.  Έγκριση  εκτέλεσης  του  έργου : « Επέκταση  δικτύου  ύδρευσης  στην  Τοπική  Κοινότητα  Παππαδατών »,  τροποποίηση  τεχνικού  προγράμματος  και  αναμόρφωση  του  προϋπολογισμού    
24.  Έγκριση  εκτέλεσης  της  εργασίας : « Καθαρισμοί  αγροτικών  δρόμων  στον  Κάμπο  Φιλιππιάδας »,  τροποποίηση  τεχνικού  προγράμματος  και  αναμόρφωση  του  προϋπολογισμού    
25.  Έγκριση  εκτέλεσης  της  εργασίας : « Καθαρισμός  αγωγών  ομβρίων »,  τροποποίηση  τεχνικού  προγράμματος  και  αναμόρφωση  του  προϋπολογισμού    
26.  Έγκριση  εκτέλεσης  της  εργασίας: « Καθαρισμός  αυλάκων  στην  Τοπική  Κοινότητα  Κλεισούρας »,  τροποποίηση  τεχνικού  προγράμματος  και  αναμόρφωση  του  προϋπολογισμού    

                                    Η  Πρόεδρος                                                

                                            
                     Ιατρού – Παπαϊωάννου  Θεοδώρα                                                 
 

 


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Αφήστε το σχόλιο σας εδώ!