Σάββατο 10 Δεκεμβρίου 2011

Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου.

ΔΗΜΟΥ ΖΗΡΟΥ

Συνεδριάζει την Δευτέρα  12  Δεκεμβρίου  2011  και  ώρα  18 : 00΄  το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Ζηρού με τα παρακάτω  θέματα:
1.     Έγκριση  Στρατηγικού  Σχεδιασμού  Επιχειρησιακού  προγράμματος  2011 – 2014  Δήμου  Ζηρού
2.     Επιβολή  τελών,  δικαιωμάτων  και  εισφορών  για  το  οικονομικό  έτος  2012
3.     Τροποποίηση  Οργανισμού  Εσωτερικής  Υπηρεσίας  ( Ο. Ε. Υ. )  του  Δήμου  Ζηρού                       ( κατάργηση  κενών  οργανικών  θέσεων  και  αναδιατύπωση  του  ακροτελεύτιου  άρθρου )
4.     Έγκριση  της  αριθ.  53/2011  Απόφασης  του  Διοικητικού  Συμβουλίου  του  Νομικού  Προσώπου  « ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ – ΔΗΜΟΥ ΖΗΡΟΥ »  που  αφορά  την  έγκριση  του  Οργανισμού  Εσωτερικής  Υπηρεσίας  ( Ο. Ε. Υ. )  του  Νομικού  Προσώπου
5.     Αποδοχή  ποσού  29.666,68 €  από  το  Υπουργείο  Εσωτερικών  για  κάλυψη  δαπάνης  μισθοδοσίας  υπαλλήλων  του  Κ. Ε. Π.

6.     Αποδοχή  ποσού  35.448,00 €  από  το  Υπουργείο  Εσωτερικών – Δ΄  οικονομική  ενίσχυση  έτους  2011  και  κατανομή  στις  σχολικές  επιτροπές  Πρωτοβάθμιας  και  Δευτεροβάθμιας  εκπαίδευσης  για  την  κάλυψη  λειτουργικών  δαπανών  των  σχολείων
7.     Αποδοχή  ποσού  18.670,00 €  από  το  Υπουργείο  Εσωτερικών  για  επισκευή  και  συντήρηση  σχολικών  κτιρίων,  τροποποίηση  του   προϋπολογισμού  –  έγκριση  έργων  που  θα  εκτελεστούν,  καθορισμός  τρόπου  εκτέλεσής  τους  και  τροποποίηση  τεχνικού  προγράμματος  έτους  2011
8.     Αποδοχή  χρηματοδότησης  ποσού  273.663,15 €  από  το  Επιχειρησιακό  Πρόγραμμα :                           « Θεσσαλίας – Στερεάς  Ελλάδας – Ηπείρου  2007 – 2013 »  για  το  έργο :  « Αποκατάσταση  των  χώρων  Ανεξέλεγκτης  Διάθεσης  Αποβλήτων  ( Χ.Α.Δ.Α. )  στην  περιοχή  Γέφυρα  Καλογήρου  ( ΦΙΞ )  και  στο  Τ. Δ.  Κερασώνα  του  Δήμου  Φιλιππιάδας »  για  την  πληρωμή  του  δικαιούχου  αναδόχου  και  ορισμός  υπολόγου  διαχειριστή
9.     Δημιουργία  και  ενίσχυση  κωδικών  αριθμών  προϋπολογισμού  του  Δήμου  Ζηρού  οικονομικού  έτους  2011
10.  Αναμόρφωση  προϋπολογισμού  του  Δήμου  Ζηρού  με  μείωση  των  υπερεκτιμημένων  εσόδων  και  ταυτόχρονη  μείωση  των  εξόδων  ώστε  να  μη  καταστεί  ελλειμματικός  ο  προϋπολογισμός 
11.  Καθιέρωση  της  12ης  Οκτωβρίου  ως  επετειακή  ημέρα  απελευθέρωσης  της  πόλης  της  Φιλιππιάδας
12.  Έγκριση  μονοδρόμησης  της  οδού  Γ.  Παπανδρέου  που  διέρχεται  μπροστά  από  την  κύρια  είσοδο  του  1ου  Δημοτικού  Σχολείου  Φιλιππιάδας
13.  Καθορισμός  χώρου  τοποθέτησης  ρολογιού  ‘’ Εις  μνήμην  Στρατηγού  Κωνσταντίνου  και  Αρχοντίας  Βασιλείου ‘’
14.  Παραχώρηση  Δημοτικής  έκτασης  4.998,05  τετραγωνικών  μέτρων  στον  Ντάκουλα  Γεώργιο  του  Λάμπρου,  που  βρίσκεται  στην  Τοπική  Κοινότητα  Ρωμιάς  Δήμου  Ζηρού  για  τη  δημιουργία  σταυλικών  εγκαταστάσεων
15.  Έκδοση  ψηφίσματος  για  τη  συνέχιση  του  προγράμματος  « Βοήθεια  στο  Σπίτι »
16.  Τροποποίηση  Τεχνικού  προγράμματος  –  αναμόρφωση  προϋπολογισμού
17.  Έγκριση  2ου  Ανακεφαλαιωτικού  Πίνακα  του  έργου :  « Κοινοτική  Οδοποιία  Κοινότητας  Κρανέας »
18.  Έγκριση  1ου  Ανακεφαλαιωτικού  Πίνακα  του  έργου :  « Τοίχοι  αντιστήριξης  στον  οικισμό  Βαθύ  Τ. Δ.  Γοργομύλου »
19.  Έγκριση  1ου  Ανακεφαλαιωτικού  Πίνακα  του  έργου :  « Συνδέσεις  παροχών  ύδρευσης  στην  Τ. Κ.  Άσσου »
20.  Έγκριση  1ου  Ανακεφαλαιωτικού  Πίνακα  του  έργου :  « Οδοποιία  στον  οικισμό  Αγία  Παρασκευή  του  Τ. Δ.  Γοργομύλου »
21.  Έγκριση  πρωτοκόλλου  προσωρινής  παραλαβής  του  έργου : « Πέτρινη  επένδυση  τοιχίου  αυλείου  χώρου  Δημοτικού  σχολείου  Τύριας »
22.  Έγκριση  πρωτοκόλλου  προσωρινής  παραλαβής  του  έργου :  « Βελτίωση  του  δρόμου  από  οικισμό  Βαθύ  του  Τ. Δ.  Γοργομύλου  Δήμου  Ανωγείου  προς  το  Τ. Δ.  Κερασώνα  Δήμου  Φιλιππιάδας
23.  Έγκριση  παράτασης  συμβατικής  προθεσμίας  περαίωσης  εκτέλεσης  του  έργου :                        « Τοίχοι  αντιστήριξης  στον  οικισμό  Δρυμώνα »
24.   Έγκριση  παράτασης  συμβατικής  προθεσμίας  περαίωσης  εκτέλεσης  του  έργου :                            « Οδοποιία  στο  Τ.  Δ.  Τσαγκαρόπουλου  Δήμου  Ζηρού »
25.  Έγκριση  παράτασης  συμβατικής  προθεσμίας  περαίωσης  εκτέλεσης  του  έργου :                               « Κοινοτική  Οδοποιία  Κοινότητας  Κρανέας »

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Αφήστε το σχόλιο σας εδώ!