Τρίτη 29 Μαΐου 2018

Φόρος ως 45% στους «μικροξενοδόχους» Οσα πρέπει να γνωρίζουν οι ιδιοκτήτες ακινήτων που αποκτούν εισόδημα από τη βραχυχρόνια μίσθωση ακινήτου μέσω ψηφιακής πλατφόρμας

Αποτέλεσμα εικόνας για ENOIKIAZETAI BIALLA
Για πρώτη φορά περισσότεροι από 40.000 ιδιοκτήτες ακινήτων που εκμισθώνουν με βραχυχρόνια μίσθωση ακίνητα μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας Airbnb θα φορολογηθούν για το εισόδημα που απέκτησαν το προηγούμενο έτος. 

Καλούνται να το εμφανίσουν στην εφετινή φορολογική δήλωσή τους και θα φορολογηθούν για τα συγκεκριμένα εισοδήματα με την κλίμακα των εισοδημάτων από μισθώματα.

Από την 1η Ιανουαρίου 2017 το εισόδημα που αποκτάται από τη βραχυχρόνια μίσθωση ακινήτου μέσω ψηφιακής πλατφόρμας τύπου Airbnb θεωρείται εισόδημα από εκμίσθωση ακίνητης περιουσίας και φορολογείται με συντελεστές 15% έως 45%, εφόσον τα ακίνητα αυτά εκμισθώνονται επιπλωμένα, χωρίς την παροχή οποιασδήποτε υπηρεσίας πλην της παροχής κλινοσκεπασμάτων.
Υπηρεσίες


Αν όμως παρέχονται και άλλες υπηρεσίες, όπως είναι η αλλαγή κλινοσκεπασμάτων, καθαριότητα κ.λπ., τότε το εισόδημα αυτό δεν θα φορολογηθεί με την κλίμακα των ενοικίων αλλά ως εισόδημα προερχόμενο από επιχειρηματική δραστηριότητα, δηλαδή θα φορολογηθεί με συντελεστές από 22% έως 45%.

Το εισόδημα από εκμίσθωση ακινήτων μέσω Airbnb δηλώνεται αθροιστικά στη στήλη 17 του εντύπου Ε2, στους κωδικούς 60 «Βραχυχρόνια εκμίσθωση ακινήτων άρθρου 39A του Ν. 4172/2013» και 61 «Βραχυχρόνια υπεκμίσθωση ακινήτων άρθρου 39A του Ν. 4172/2013» και μεταφέρονται στους αντίστοιχους κωδικούς του Ε2.
Ειδικότερα, το ετήσιο εισόδημα που αποκτήθηκε πέρυσι από βραχυχρόνια μίσθωση ακινήτων θα φορολογηθεί ως εξής:
˜ 
Για εισόδημα μέχρι 12.000 ευρώ επιβάλλεται φόρος με συντελεστή 15%. Για παράδειγμα, φορολογούμενος έχει εισόδημα από τη βραχυχρόνια μίσθωση του ακινήτου του 10.000 ευρώ. Ο φόρος που θα κληθεί να πληρώσει το επόμενο έτος ανέρχεται σε 1.500 ευρώ.
˜ 
Για εισόδημα από 12.001 έως 35.000 ευρώ, θα φορολογηθεί με 35% το τμήμα του ετήσιου εισοδήματος που βρίσκεται ανάμεσα στα συγκεκριμένα εισοδηματικά όρια.
˜ 
Εισόδημα άνω των 35.000 ευρώ θα φορολογηθεί με συντελεστή 45% (το τμήμα του ετήσιου εισοδήματος πάνω από το ποσό αυτό).Το εισόδημα


Οι συντελεστές αυτές ισχύουν εφόσον τα ακίνητα εκμισθώνονται επιπλωμένα, χωρίς την παροχή οιασδήποτε υπηρεσίας πλην της παροχής κλινοσκεπασμάτων. Σε περίπτωση που παρέχονται οποιεσδήποτε άλλες υπηρεσίες, το εισόδημα αυτό θα λογίζεται ως εξής:
˜ 
22% μέχρι τα πρώτα 20.000 ευρώ.
29% στο τμήμα από τα 20.001 έως τα 30.000 ευρώ.
37% στο τμήμα από τα 30.001 έως τα 40.000 ευρώ.
45% στο τμήμα πάνω από τα 40.000 ευρώ.

Σημειώνεται ότι το εισόδημα που εισπράττουν οι φορολογούμενοι μέσω εκμίσθωσης ακινήτων από τη συγκεκριμένη ηλεκτρονική πλατφόρμα απαλλάσσεται από ΦΠΑ 24%. Ομως, εάν το συνολικό εισόδημα υπερβαίνει τα 12.000 ευρώ, τότε επιβάλλεται ειδική εισφορά αλληλεγγύης με κλιμακούμενους συντελεστές 2,2% έως 10%.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Αφήστε το σχόλιο σας εδώ!