Παρασκευή 25 Μαΐου 2018

Δημοτικό Συμβούλιο στον Δήμο ΖηρούΠ Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η
Π Ρ Ο Σ :
1. Mέλη του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Ζηρού
2. Καλαντζή Νικόλαο, Δήμαρχο Δήμου Ζηρού
3. Πρόεδρο Δημοτικής Κοινότητας Φιλιππιάδας
4. Προέδρους και Εκπροσώπους Τοπικών Κοινοτήτων
Καλείστε να προσέλθετε στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος Φιλιππιάδας την Τετάρτη 30 Μαΐου 2018 και ώρα 19 : 00΄ σε συνεδρίαση για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης :
1. Έγκριση διενέργειας δαπανών ( προμηθειών – υπηρεσιών – έργων ).
2. Έγκριση σχεδίου αναμόρφωσης του προϋπολογισμού του Δήμου Ζηρού οικονομικού έτους 2018.
3. Έγκριση πρωτοκόλλων παραλαβής γενικών υπηρεσιών και εργασιών.
4. Διαγραφή – διόρθωση οφειλών από τους βεβαιωτικούς καταλόγους του Δήμου Ζηρού.
5. Έγκριση κατάρτισης Μεσοπρόθεσμου Προγράμματος Δημοσιονομικής Στρατηγικής του Δήμου Ζηρού ετών 2019 – 2022.
6. Συζήτηση – λήψη απόφασης σχετικά με τους ηλεκτρονικούς πλειστηριασμούς.
7. Έγκριση κανονισμού χρήσης παραχωρούμενων κοινόχρηστων χώρων.
8. Έγκριση διενέργειας συνοπτικού διαγωνισμού για την προμήθεια με τίτλο : « Προμήθεια φωτιστικών σωμάτων έτους 2018 ».
9. Έγκριση της αριθ. 81/2018 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του Νομικού Προσώπου « Οργανισμός Δημοσίου Δικαίου Δήμου Ζηρού » που αφορά την αναμόρφωση του προϋπολογισμού, οικονομικού έτους 2018.
10. Έγκριση επέκτασης δημοτικού φωτισμού.
11. Αποδοχή ποσού 44.470,00 € από το Υπουργείο Εσωτερικών και κατανομή αυτού στις σχολικές επιτροπές Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών των σχολείων έτους 2018.
12. Αποδοχή ποσού 77.613,62 € από την Περιφέρεια Ηπείρου για την εκτέλεση του έργου με τίτλο : « Ασφαλτόστρωση αγροτικής οδού στη θέση ‘’ Μπουσούλιζα ‘’ της Τοπικής Κοινότητας Νέας Κερασούντας Δήμου Ζηρού » και τροποποίηση του Τεχνικού προγράμματος έτους 2018 του Δήμου Ζηρού για την εγγραφή του σε αυτό.
13. Έγκριση σύναψης σύμβασης διαβαθμιδικής συνεργασίας μεταξύ του Δήμου Ζηρού και της Περιφέρειας Ηπείρου για την διάθεση προσωπικού της Περιφέρειας Ηπείρου ( Μηχανολόγο Μηχανικό και Πτυχιούχο Πληροφορικής ) για την εκπόνηση μελετών.

14. Έγκριση σύναψης προγραμματικής σύμβασης μεταξύ του Δήμου Ζηρού και της ΔΕΥΑ Άρτας για την υποβολή αιτήσεως χρηματοδότησης για το έργο με τίτλο : « Ύδρευση Τοπικής Κοινότητας Πέτρας Δήμου Ζηρού και της Τοπικής Κοινότητας Στρογγυλής Δήμου Αρταίων », στο πλαίσιο πρόσκλησης του προγράμματος « ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ Ι ».  
15. Έγκριση υποβολής αίτησης χρηματοδότησης στο Πρόγραμμα « ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ Ι », στον άξονα προτεραιότητας « Βελτίωση των υποδομών των δικτύων ύδρευσης », με τίτλο πράξης : « Υποδομές ύδρευσης για την εξασφάλιση επαρκούς ποσότητας και ποιότητας ύδατος για ανθρώπινη κατανάλωση », στα πλαίσια της αριθ. 18334/10-05-2018 πρόσκλησης Ι του Υπουργείο Εσωτερικών.
16. Έγκριση εκτέλεσης, καθορισμός εργασιών και καθορισμός τρόπου εκτέλεσης έργων ενταγμένων στο τεχνικό πρόγραμμα Δήμου Ζηρού οικονομικού έτους 2018.
17. Έγκριση παράτασης συμβατικής προθεσμίας περαίωσης εκτέλεσης του έργου με τίτλο : « Κατασκευή χώρων πάρκινγκ στη Φιλιππιάδα ».
18. Έγκριση 1ου ανακεφαλαιωτικού πίνακα εργασιών του έργου με τίτλο : « Διαμόρφωση πεζοδρομίων στον οικισμό Τύργιας Τοπικής Κοινότητας Κρανέας ».
19. Έγκριση 2ου ανακεφαλαιωτικού πίνακα εργασιών του έργου με τίτλο : « Κατασκευή χώρων πάρκινγκ στη Φιλιππιάδα ».
20. Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής εργασιών του έργου με τίτλο : « Εργοταξιακή σήμανση και ρυθμίσεις κυκλοφορίας στην Ε. Ο. Ιωαννίνων – Άρτας στη θέση Φιλιππιάδα ( ΧΘ 60 + 800 ) ».
21. Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής εργασιών του έργου με τίτλο : « Επέκταση δικτύου αποχέτευσης στην πόλη της Φιλιππιάδας ».
22. Συγκρότηση επιτροπής προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου με τίτλο : « Διαμόρφωση πεζοδρομίου επί της Μπιζανίου στη Φιλιππιάδα ».
23. Συγκρότηση επιτροπής προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου με τίτλο : « Διαμόρφωση οδού Ναπολέων Ζέρβα, στη Φιλιππιάδα ».

Ο Πρόεδρος
   Χρήστος Χασίδης

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Αφήστε το σχόλιο σας εδώ!