Τρίτη 2 Οκτωβρίου 2018

ΔΙΠΛΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ΖΗΡΟΥΚαλείστε  να  προσέλθετε  στην  αίθουσα  συνεδριάσεων  του  Δημοτικού  Καταστήματος  Φιλιππιάδας  την  Παρασκευή  05  Οκτωβρίου  2018  και  ώρα  19 : 00΄ σε  ειδική  συνεδρίαση  για  συζήτηση  και  λήψη  απόφασης  στο  παρακάτω  θέμα  της  ημερήσιας  διάταξης :
Έγκριση  Ισολογισμού  και  αποτελεσμάτων  χρήσης  οικονομικού  έτους  2017  του  Δήμου  Ζηρού  και  έγκριση  του  Απολογισμού  οικονομικού  έτους  2017.

Ο  Πρόεδρος
    Χρήστος  Χασίδης

   
                                  
       ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ   15η
Π  Ρ  Ο  Σ  Κ  Λ  Η  Σ  Η
Π Ρ Ο Σ : 
1.   Mέλη  του  Δημοτικού  Συμβουλίου  Δήμου  Ζηρού
2.   Καλαντζή  Νικόλαο,  Δήμαρχο  Δήμου  Ζηρού 
3.   Πρόεδρο  Δημοτικής  Κοινότητας  Φιλιππιάδας
4.   Προέδρους  και  Εκπροσώπους  Τοπικών  Κοινοτήτων
Καλείστε  να  προσέλθετε  στην  αίθουσα  συνεδριάσεων  του  Δημοτικού  Καταστήματος  Φιλιππιάδας  την  Παρασκευή  05  Οκτωβρίου  2018  και  ώρα  20 : 00΄ σε  συνεδρίαση  για  συζήτηση  και  λήψη  αποφάσεων  στα  παρακάτω  θέματα  της  ημερήσιας  διάταξης :
1.     Έγκριση  σχεδίου  αναμόρφωσης  του  προϋπολογισμού  του  Δήμου  Ζηρού  οικονομικού  έτους  2018.
2.     Έγκριση  των  αναμορφωμένων  πινάκων  της  στοχοθεσίας  οικονομικών  αποτελεσμάτων  έτους  2018  του  Δήμου  Ζηρού,  σύμφωνα  με  τις  διατάξεις  του  άρθρου  9  της  υπ.  αριθ.                    34574/05-07-2018  ΚΥΑ  των  Υπουργών  Εσωτερικών  και  Οικονομικών. 
3.     Έγκριση  πρωτοκόλλων  παραλαβής  γενικών  υπηρεσιών  και  εργασιών. 
4.     Ανάληψη  δαπάνης  για  έκδοση  πιστοποιητικού  ενεργειακής  απόδοσης  για  το  Δημοτικό  Αναψυκτήριο  που  βρίσκεται  στη  θέση  « Τσερόπολις »  της  Τοπικής  Κοινότητας  Ριζοβουνίου  Δήμου  Ζηρού. 
5.     Έγκριση  πραγματοποίησης  πρακτικής  άσκησης  στο  Δήμο  Ζηρού  του  Κοκκίνη  Παναγιώτη  του  Ιωσήφ,  φοιτητή  του  τμήματος  Λογιστικής  και  Χρηματοοικονομικής  της  Σχολής  Διοίκησης  και  Οικονομίας  του  Τ. Ε. Ι.  Ηπείρου.  
6.     Έγκριση  πραγματοποίησης  πρακτικής  άσκησης  στο  Δήμο  Ζηρού  του  Παπαθανασίου  Νικολάου  του  Κωνσταντίνου,  φοιτητή  του  τμήματος  Λογιστικής  και  Χρηματοοικονομικής  της  Σχολής  Διοίκησης  και  Οικονομίας  του  Τ. Ε. Ι.  Ηπείρου.   
7.     Έγκριση  υποβολής  πρότασης  στο  Επιχειρησιακό  Πρόγραμμα  « Υποδομές  Μεταφορών,  Περιβάλλον  και  Αειφόρος  Ανάπτυξη »,  στον  Άξονα  προτεραιότητας : 16 « Τεχνική  Συνδρομή  Ταμείου  Συνοχής »  για  ένταξη  της  πράξης  με  τίτλο : « Ψηφιακή  βάση  δεδομένων  &  Διαχείριση  των  γεωχωρικών  δεδομένων  του  δικτύου  διανομής  πόσιμου  νερού  Δήμου  Ζηρού ».
8.     Έγκριση  πρωτοκόλλου  προσωρινής  παραλαβής  εργασιών  του  έργου  με  τίτλο : « Αναβάθμιση  εγκαταστάσεων  αθλότοπου  Τοπικής  Κοινότητας  Νέας  Κερασούντας ».
Ο  Πρόεδρος
    Χρήστος  ΧασίδηςΔεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Αφήστε το σχόλιο σας εδώ!