Παρασκευή 16 Απριλίου 2021

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ΖΗΡΟΥ ΤΕΤΑΡΤΗ 21 ΑΠΡΙΛΙΟΥ

                                 

                                         

Σας  προσκαλούμε  να  συμμετέχετε  στην  6η  τακτική  συνεδρίαση  του  Δημοτικού  Συμβουλίου  Δήμου  Ζηρού,  που  θα  διεξαχθεί  μέσω  τηλεδιάσκεψης  την Τετάρτη    21  Απριλίου    2021,  με  ώρα  έναρξης  19 : 00΄,  σύμφωνα  με  τις  διατάξεις  της  παραγράφου  1  του  άρθρου  10  της  από  11  Μαρτίου  2020  Πράξης  Νομοθετικού  Περιεχομένου,  Φ.Ε.Κ. 55/11-03-2020,  τεύχος  Α΄  και  των  αριθ.  163/33282/29-05-2020  και 426/77233/13-11-2020  εγκυκλίων  του  Υπουργείου  Εσωτερικών  όπως  τροποποιήθηκαν  και  ισχύουν, για συζήτηση και  λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης :

 

1.      Διατύπωση γνώμης  στο πλαίσιο δημόσιας διαβούλευσης, επί του περιεχομένου του φακέλου Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του έργου «Μικρό Υδροηλεκτρικό έργο (ΜΥΗΕ) Άγιος Γεώργιος, ισχύος 2,13 MW , Δ.Ε. Φιλιππιάδας του Δήμου Ζηρού / Π.Ε. Πρέβεζας, Περιφέρειας Ηπείρου».

2.      Έγκριση  σχεδίου  αναμόρφωσης  του  προϋπολογισμού  του  Δήμου  Ζηρού  οικονομικού  έτους  2021.

3.      Σύσταση μιας (1) προσωποπαγούς θέσης Ιδιωτικού Δικαίου  Αορίστου Χρόνου, κατηγορίας ΔΕ, ειδικότητας ΔΕ Διοικητικού, κατ’ εφαρμογή αμετάκλητης δικαστικής απόφασης.

4.      Καθιέρωση 24ωρης λειτουργίας και λειτουργίας κατά τα Σάββατα, Κυριακές και εξαιρέσιμες ημέρες της Καθαριότητας και Πολιτικής Προστασίας για το έτος 2021.

5.      Έγκριση διενέργειας πλειοδοτικής δημοπρασίας  προς εκμίσθωση δημοτικών εκτάσεων.

6.      Αποδοχή  απόφασης  ένταξης  στο  Επιχειρησιακό Πρόγραμμα   «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη 2014-2020» της Πράξης  «Κατασκευή Πράσινου Σημείου Δήμου Ζηρού»,  αποδοχή  των  ειδικών  όρων  αυτής  και  εγγραφή  της  πράξης  στο  τεχνικό  πρόγραμμα  του  Δήμου  Ζηρού.

7.      Έγκριση διενέργειας ηλεκτρονικού ανοιχτού διαγωνισμού για την προμήθεια:   «Αναβάθμιση  αστικών  υποδομών  διαχείρισης  απορριμμάτων  Δήμου  Ζηρού  με  την  μέθοδο  της  υπογειοποίησης».

8.      Καθορισμός  δράσεων  πυροπροστασίας  έτους  2021.

9.      Καθορισμός  εργασιών  και  καθορισμός  τρόπου  εκτέλεσης  έργων  ενταγμένων  στο  τεχνικό  πρόγραμμα  Δήμου  Ζηρού  οικονομικού  έτους  2021.

10. Τροποποίηση τεχνικού προγράμματος.

 

 

 

 

Ο  Πρόεδρος

                                                                                         Χρήστος  Χασίδης

 

 

·         Η  τηλεδιάσκεψη  θα  πραγματοποιηθεί  μέσω  της  πλατφόρμας  « zoom »  στο  σύνδεσμο https://zoom.us/j/92256691323 ,  στον οποίο μπορούν να συνδεθούν όσοι ενδιαφέρονται να συμμετάσχουν.

 

Η συνεδρίαση θα μεταδοθεί ζωντανά στο κανάλι του Δήμου στο  YouTube, στο σύνδεσμο   https://www.youtube.com/channel/UCucx-eW2oLLCBo065FZa04w


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Αφήστε το σχόλιο σας εδώ!