Κυριακή 4 Φεβρουαρίου 2024

Μεγάλο θέμα με παραποιημένα δικαιολογητικά στο ΚΔΑΠ Δήμου Ζηρού !

 Μεγάλο θέμα με παραποιημένα δικαιολογητικά στο ΚΔΑΠ Δήμου Ζηρού και αφορά την πρόσληψη δύο υπαλλήλων. 

Με την Κατάργηση Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης α’ βαθμού και μεταφορά ως συνόλου αρμοδιοτήτων, οργανικών μονάδων, θέσεων προσωπικού στους Ο.Τ.Α. α’ βαθμού αυτοδικαίως έγινε έλεγχος των δικαιολογητικών πρόσληψης των υπαλλήλων και τα αποτελέσματα για δύο υπαλλήλους του Δήμου Ζηρού έδειξαν πως υπάρχει θέμα νομιμότητας.

Σύμφωνα με πληροφορίες του PrevezaBest, το 2017 δύο υπάλληλοι στο Δήμο Ζηρού κατέθεσαν τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για να επιτύχουν την πρόσληψή στην εταιρεία του Δήμου. 

(Σημειώνεται ότι το ΚΔΑΠ το 2017 υπαγόταν στην  ΚΕ.Ε.ΔΗ.ΖΗ. (ΚΟΙΝΩΦΕΛΗ  ΕΠΙΧΕΊΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΖΗΡΟΥ)

Μόνο όπως φάνηκε από τον πρόσφατο έλεγχο, τα δικαιολογητικά ήταν παραποιημένα σε δύο διαφορετικές περιπτώσεις υπαλλήλων. Στη πρώτη περίπτωση είχε αλλαχτεί ο βαθμός πτυχίου τριτοβάθμιας εκπαίδευσης και στη δεύτερη περίπτωση ο χρόνος ανεργίας. 

Οι δύο θέσεις αυτές σύμφωνα με την νομοθεσία και τον οργανισμό εσωτερικής υπηρεσίας θα μεταφερθούν στο Δήμο .

Έτσι λοιπόν, από τον έλεγχο, διαπιστώθηκε η παραποίηση δικαιολογητικών σε δύο υπαλλήλους.  

Για την πρόσληψη των υπαλλήλων υπήρξε επιτροπή αξιολόγησης της εταιρείας του Δήμου Ζηρού με δικό της Δ.Σ.

Όμως, στο σημείο αυτό πέρα από το ηθικό κομμάτι και την νομιμότητα τίθεται ένα άλλο σοβαρό θέμα. Και αυτό έχει να κάνει με τους αμέσως δύο προηγούμενους στη σειρά κατάταξης που έχασαν τις θέσεις αυτές επειδή δήλωσαν τα πραγματικά στοιχεία για την πρόσληψη τους...

Η συνέχεια του θέματος αναμένεται να απασχολήσει την δημοτική αρχή. 


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Αφήστε το σχόλιο σας εδώ!