Πέμπτη 25 Αυγούστου 2011

ΔΗΜΟΣ ΖΗΡΟΥ- ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Συνεδριάζει τη Δευτέρα 29 Αυγούστου το Δημοτικό Συμβούλιο

                              
ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ               
ΝΟΜΟΣ  ΠΡΕΒΕΖΑΣ
ΔΗΜΟΣ   Ζ Η Ρ Ο Υ                                                                             
                        
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ  ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ  ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ                                     ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ   17η
Π     Ρ     Ο     Σ     Κ     Λ     Η     Σ     Η
Π Ρ Ο Σ : 
1.  Τα  μέλη  του  Δημοτικού  Συμβουλίου  Δήμου  ΖΗΡΟΥ
2.  Γιολδάση  Δημήτριο,  Δήμαρχο  Δήμου  ΖΗΡΟΥ 
Καλείστε  να  προσέλθετε  στην  αίθουσα  συνεδριάσεων  του  Δημαρχιακού  Καταστήματος  την  Δευτέρα  29  Αυγούστου  2011  και  ώρα  19 : 00΄  σε  συνεδρίαση  για  συζήτηση  και  λήψη  αποφάσεων  στα  παρακάτω  θέματα  της  ημερήσιας  διάταξης :
1.      Έγκριση  σύναψης  προγραμματικής  σύμβασης  μεταξύ  του  Δήμου  Ζηρού  και  της  Αποκεντρωμένης  Διοίκησης  Ηπείρου - Δυτικής Μακεδονίας  για  την  εκπόνηση  της  μελέτης  με  τίτλο : « Μελέτη  πυροπροστασίας  Δάσους  Φιλιππιάδας »
2.      Έγκριση  σύνταξης  της  μελέτης  με  τίτλο : « Περιβαλλοντική  Μελέτη  Πυροπροστασίας  Δάσους  Φιλιππιάδας »
3.      Έγκριση  υποβολής  πρότασης  στο  πρόγραμμα  Αγροτικής  Ανάπτυξης  της  Ελλάδας  2007 – 2013 « Αλέξανδρος  Μπαλτατζής »,  για  ένταξη  του  έργου :  « Πυροπροστασία  Δάσους  Ζηρού »
4.      Έγκριση  υποβολής  πρότασης  στο  Επιχειρησιακό  Πρόγραμμα  « Ψηφιακή  Σύγκλιση »  για ένταξη  της  πράξης : «Ανάπτυξη  Ευρυζωνικού  δικτύου τοπικής πρόσβασης στο  Θεσπρωτικού »
5.      Ορισμός  ενός  τακτικού  μέλους  με  τον  αναπληρωτή  του  για  τη  συμμετοχή  τους  στην  Επιτροπή  παρακολούθησης  επίτευξης  του  σκοπού  και  της  τήρησης  των  όρων  της  προγραμματικής  σύμβασης  μεταξύ  του  Δήμου  Ζηρού,  της  Περιφερειακής  Ενότητας  Πρέβεζας – Περιφέρειας  Ηπείρου  και  του  ΤΟΕΒ  ΜΠΟΪΔΑΣ – ΜΑΥΡΗΣ  για  την  εκτέλεση  του  έργου :  « Αποκατάσταση  βλαβών  αντλιοστασίου  Α 0  Παντάνασσας  ( ΤΟΕΒ  ΜΠΟΪΔΑΣ – ΜΑΥΡΗΣ ) »  
6.      Έγκριση της Απόφασης 22/2011 Διοικητικού Συμβουλίου του Νομικού Προσώπου «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ – ΔΗΜΟΥ ΖΗΡΟΥ »  που αφορά την έγκριση του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2011
7.      Καθορισμός εξόδων παράστασης Προέδρου και Αντιπροέδρου του Νομικού Προσώπου «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ – ΔΗΜΟΥ ΖΗΡΟΥ»
8.      Έγκριση εκτέλεσης της εργασίας: « Επισκευή και συντήρηση του πρώην Δημοτικού Σχολείου της Τοπικής Κοινότητας Γοργομύλου » και καθορισμός τρόπου εκτέλεσης
9.      Ορισμός  εκπροσώπων  του  Δήμου  Ζηρού  για  τη  συμμετοχή  τους,  μέσω  σεμιναρίων,  στο  πρόγραμμα: Ενθάρρυνση  και  υποστήριξη  της  συμμετοχής  των  γυναικών  σε  θέσεις  πολιτικής  ευθύνης  και  εκπροσώπησης  σε  περιφερειακό  και  τοπικό  επίπεδο »   
10.  Έγκριση  χορήγησης  οικονομικής  ενίσχυσης  στον  Αθλητικό  Ποδοσφαιρικό  Σύλλογο  Αγίου Γεωργίου  « ΓΑΣ ΗΡΑΚΛΗΣ  » 
11.  Αντικατάσταση  εκπροσώπων  του  Δήμου  Ζηρού  στη  μη  Κερδοσκοπική  εταιρεία                          « Ελληνικό  Δίκτυο  Πόλεων  με  Ποτάμια »
12.  Ενίσχυση  κωδικών  αριθμών  προϋπολογισμού  του  Δήμου  οικονομικού  έτους  2011
13.  Δημιουργία ιστοσελίδας Δήμου Ζηρού και τεχνική  υποστήριξη αυτής – τροποποίηση προϋπολογισμού
14.  Ακύρωση του αριθ. 3172/2008 Συμβολαίου
15.  Παραχώρηση Δημοτικής έκτασης στη θέση « ΦΤΕΡΗ » Της Τοπικής Κοινότητας Παναγιάς για δημιουργία Πτηνοτροφείου
16.  Διενέργεια  κλήρωσης  για  την  ανάδειξη  δικαιούχων  παραπηγμάτων  στην  εμποροπανήγυρη  του  Θεσπρωτικού  έτους  2011
17.  Διενέργεια  κλήρωσης  για  την  ανάδειξη  δικαιούχων  παραπηγμάτων  στην  εμποροπανήγυρη  της  Φιλιππιάδας  έτους  2011

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Αφήστε το σχόλιο σας εδώ!