Πέμπτη 5 Νοεμβρίου 2015

Υποχρεωτικά με ενεργειακό πιστοποιητικό τα μισθωτήρια που υποβάλλονται στο TAXIS


Σε κάθε μίσθωση ακινήτου, ο αριθμός πρωτοκόλλου του Πιστοποιητικού Ενεργειακής Απόδοσης (ΠΕΑ) πρέπει να αναγράφεται υποχρεωτικά στην ηλεκτρονική εφαρμογή «Δήλωση Πληροφοριακών Στοιχείων Μισθώσεων Ακίνητης Περιουσίας» της ιστοσελίδας της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων (www.gsis.gr), αναφέρει το πρόσφατο νομοσχέδιο για τα προαπαιτούμενα, το οποίο ενσωματώνει την οδηγία για την αναβάθμιση της ενεργειακής απόδοσης.
Συγκεκριμένα, στην αιτιολογική έκθεση αναφέρεται ότι συνδέεται η υποχρεωτική διαδικασία διενέργειας ενεργειακής επιθεώρησης και έκδοσης ΠΕΑ, κατά τη μίσθωση ακινήτων, με τη διαδικασία της ηλεκτρονικής δήλωσης της μίσθωσης (Δήλωση Πληροφοριακών Στοιχείων Μισθώσεων Ακίνητης Περιουσίας), η οποία ισχύει μετά την κατάργηση θεώρησης των έντυπων μισθωτηρίων από τις Δ.Ο.Υ.
Επισημαίνεται ότι η έκδοση ΠΕΑ ήταν και συνεχίζει να είναι υποχρεωτική (άρθρο 12 του ν. 4122/2013), ενώ πριν τη θέσπιση του ηλεκτρονικού μισθωτηρίου υπήρχε σχετική πρόβλεψη, στο άρθρο 14 του Κανονισμού Ενεργειακής Απόδοσης, σύμφωνα με την οποία: «Σε κάθε μίσθωση ακινήτου, ο αριθμός πρωτοκόλλου του ΠΕΑ πρέπει να αναγράφεται στο ιδιωτικό ή συμβολαιογραφικό μισθωτήριο έγγραφο. Η φορολογική αρχή δεν θεωρεί μισθωτήρια έγγραφα εάν δεν προσκομίζεται ενώπιόν της ισχύον ΠΕΑ.».
Επιπλέον προβλέπεται ότι κάθε συμβολαιογράφος για την κατάρτιση πράξεως αγοραπωλησίας ακινήτου υποχρεούται να μνημονεύσει στο συμβόλαιο τον αριθμό πρωτοκόλλου του ΠΕΑ και να επισυνάψει σε αυτό επίσημο αντίγραφο του ΠΕΑ.
Υπενθυμίζεται πως η έκδοση ΠΕΑ σε κτιριακές μονάδες με συνολική ωφέλιμη επιφάνεια μικρότερη από 50 τετραγωνικά μέτρα είναι υποχρεωτική από 1.1.2016.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Αφήστε το σχόλιο σας εδώ!