Πέμπτη 28 Ιουλίου 2016

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΔΗΜΟΣ ΖΗΡΟΥ

Π  Ρ  Ο  Σ  Κ  Λ  Η  Σ  Η
Π Ρ Ο Σ : 
1.   Mέλη  του  Δημοτικού  Συμβουλίου  Δήμου  Ζηρού
2.   Καλαντζή  Νικόλαο,  Δήμαρχο  Δήμου  Ζηρού 
3.   Πρόεδρο  Δημοτικής  Κοινότητας  Φιλιππιάδας
4.   Προέδρους  και  Εκπροσώπους  Τοπικών  Κοινοτήτων
Καλείστε  να  προσέλθετε  στην  αίθουσα  συνεδριάσεων  του  Δημοτικού  Καταστήματος  Φιλιππιάδας  την  Δευτέρα  01  Αυγούστου  2016  και  ώρα  19 : 00΄  σε  συνεδρίαση  για  συζήτηση  και  λήψη  αποφάσεων  στα  παρακάτω  θέματα  της  ημερήσιας  διάταξης :
1.         Έγκριση  διενέργειας  δαπανών  ( προμηθειών – υπηρεσιών – έργων ). 
2.         Έγκριση  σχεδίου  αναμόρφωσης  του  προϋπολογισμού  του  Δήμου  Ζηρού  οικονομικού  έτους  2016.
3.         Έγκριση  έκθεσης  εσόδων – εξόδων  του  2ου  τριμήνου  έτους  2016  του  προϋπολογισμού  του  Δήμου  Ζηρού  οικονομικού  έτους  2016.
4.         Έγκριση  έκτακτης  επιχορήγησης  στις  Σχολικές  Επιτροπές  Πρωτοβάθμιας  και  Δευτεροβάθμιας  Εκπαίδευσης  Δήμου  Ζηρού. 
5.         Διόρθωση – συμπλήρωση  της  αριθ.  42/2016  προηγούμενης  απόφασης  Δημοτικού  Συμβουλίου  με  θέμα : « Επιστροφή  χρημάτων  σε  οφειλέτες  του  Δήμου  Ζηρού,  ως  αχρεωστήτως  καταβληθέντων ».
6.         Διαγραφή – διόρθωση  οφειλών  από  τους  βεβαιωτικούς  καταλόγους  του  Δήμου  Ζηρού.
7.         Έγκριση  επιβολής  τελών  κατάληψης  κοινόχρηστων  χώρων  από  αδειούχους  υπαίθριου  εμπορίου.
8.         Έγκριση  συμμετοχής  του  Δήμου  Ζηρού  στην  προς  υποβολή  πρόταση  χρηματοδότησης  του  έργου  με  τίτλο : « LAKETOUR »  στο  πλαίσιο  της  2ης  πρόσκλησης  του  προγράμματος  διασυνοριακής  συνεργασίας  « ΕΛΛΑΔΑ - ΑΛΒΑΝΙΑ  2014 – 2020 ».
9.         Έγκριση  συμμετοχής  του  Δήμου  Ζηρού  στο  αντίστοιχο  σχήμα  δικαιούχων  των  προτάσεων  έργων : 1. « Joint  Initiatives  for  Smart  and  Sustainable  Municipal  Solid  Waste              Management »  ( Ακρωνύμιο : « INTERNET  OF  BINS » )  και  2. « GREece  and  Albania  Towards  SUstaiNability » ( Ακρωνύμιο : GREAT  SUN ),  του  Ευρωπαϊκού  Προγράμματος                « INTERREG  IPA  II  CROSS – BORDER  COOPERATION  PROGRAMME  « GREECE – ALBANIA  2014 – 2020 ».
10.      Έγκριση  διοργάνωσης  της  ετήσιας  εμποροπανήγυρης  Θεσπρωτικού,  καθορισμός  χώρου  για  τη  διοργάνωσή  της  και  έγκριση  του  τρόπου  διοργάνωσης  και  λειτουργίας  αυτής. 
11.      Έγκριση  διοργάνωσης  της  ετήσιας  εμποροπανήγυρης  Φιλιππιάδας,  καθορισμός  χώρου  για  τη  διοργάνωσή  της  και  έγκριση  του  τρόπου  διοργάνωσης  και  λειτουργίας  αυτής.   

12.      Ορισμός  εκπροσώπου  του  Δήμου  Ζηρού  για  την  διοικητική  παραλαβή  του  έργου  με  τίτλο : « Προσθήκη  κατ΄ επέκταση  και  καθ΄ ύψος  στο  2ο  Δημοτικό  Σχολείο  Φιλιππιάδας ». 
13.      Τροποποίηση  Τεχνικού  προγράμματος.
14.      Καθορισμός  εργασιών  και  τρόπος  εκτέλεσης  έργων  ενταγμένων  στο  τεχνικό  πρόγραμμα  Δήμου  Ζηρού  οικονομικού  έτους  2016.
15.      Έγκριση  παράτασης  συμβατικής  προθεσμίας  περαίωσης  εκτέλεσης  της  μελέτης  με  τίτλο :               « Σύνταξη  μελέτης  για  την  αποκατάσταση  του  κτιρίου  του  παλαιού  Δημοτικού  Σχολείου  Κρανέας  και  μετατροπή  του  σε  συλλογή – εκθετήριο  της  λαογραφικής,  πολιτιστικής  κληρονομιάς ».
16.      Έγκριση  πρωτοκόλλου  προσωρινής  παραλαβής  εργασιών  του έργου : « Ανάδειξη  πηγών  Σάμπαλης  Δ. Δ. Γοργομύλου  Δήμου  Ανωγείου ».
17.      Έγκριση  πρωτοκόλλου  προσωρινής  παραλαβής  εργασιών  του έργου : « Συμπληρωματικά  αντιπλημμυρικά  και  αντιδιαβρωτικά  έργα  χειμάρρων  ( τεχνικά  και  φυτοτεχνικά – αναδασώσεων )  υπεράνω  του  οικισμού  Κερασώνα  και  στη  θέση  Παλιόχανο  της  Τοπικής  Κοινότητας  Αγίου  Γεωργίου ».
18.       Συγκρότηση  επιτροπής  προσωρινής  και  οριστικής  παραλαβής  του  έργου : « Κατασκευή  χώρων  συλλογής  και  φύλαξης  ανεπιτήρητων  ζώων ». 
19.      Έγκριση  μετακίνησης  εκτός  έδρας  του  Δημάρχου  Δήμου  Ζηρού.
   Ο  Πρόεδρος
Χρήστος  Χασίδης


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Αφήστε το σχόλιο σας εδώ!