Τετάρτη 4 Σεπτεμβρίου 2019

Την Κυριακή οι δημαιρεσίες στον Δήμο Ζηρού


Π  Ρ  Ο  Σ  Κ  Λ  Η  Σ  Η
Π Ρ Ο Σ : 
1.   Mέλη  του  Δημοτικού  Συμβουλίου  Δήμου  Ζηρού
2.   Καλαντζή  Νικόλαο,  Δήμαρχο  Δήμου  Ζηρού 
3.   Προέδρους  και  Συμβούλους  Κοινοτήτων  Δήμου  Ζηρού
Καλείστε  να  προσέλθετε  στην  αίθουσα  συνεδριάσεων  του  Δημοτικού  Καταστήματος  Φιλιππιάδας  την  Κυριακή  08  Σεπτεμβρίου  2019  και  ώρα  11 : 00΄ π. μ.  σε  συνεδρίαση  για  συζήτηση  και  λήψη  αποφάσεων  στα  παρακάτω  θέματα  της  ημερήσιας  διάταξης :
1.       Εκλογή  Προέδρου  Δημοτικού  Συμβουλίου  για  τη  δημοτική  περίοδο  Σεπτέμβριος  2019 – Νοέμβριος  2021.
2.       Εκλογή  Αντιπροέδρου  Δημοτικού  Συμβουλίου  για  τη  δημοτική  περίοδο  Σεπτέμβριος  2019 – Νοέμβριος  2021.
3.       Εκλογή  Γραμματέα  Δημοτικού  Συμβουλίου  για  τη  δημοτική  περίοδο  Σεπτέμβριος  2019 – Νοέμβριος  2021.
4.       Εκλογή  μελών  ( τακτικών  και  αναπληρωματικών )  της  Οικονομικής  Επιτροπής  Δήμου  Ζηρού  για  τη  δημοτική  περίοδο  Σεπτέμβριος  2019 – Νοέμβριος  2021.
5.       Εκλογή  μελών  ( τακτικών  και  αναπληρωματικών )  της  Επιτροπής  Ποιότητας  Ζωής  Δήμου  Ζηρού  για  τη  δημοτική  περίοδο  Σεπτέμβριος  2019 – Νοέμβριος  2021.

                                                                                                    
                                                         Ο  Πλειοψηφών  Δημοτικός  Σύμβουλος
                                                           
                                                                             Χρήστος  Χασίδης


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Αφήστε το σχόλιο σας εδώ!