Παρασκευή 11 Δεκεμβρίου 2020

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ΖΗΡΟΥ ΜΕ ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗ

 


Π  Ρ  Ο  Σ  Κ  Λ  Η  Σ  Η

Π Ρ Ο Σ : 

1.   Mέλη  του  Δημοτικού  Συμβουλίου  Δήμου  Ζηρού

2.   Καλαντζή  Νικόλαο,  Δήμαρχο  Δήμου  Ζηρού 

3.   Προέδρους  και  Συμβούλους  Κοινοτήτων  Δήμου  Ζηρού

Σας  προσκαλούμε  να  συμμετέχετε  στην  13η  ειδική  συνεδρίαση  του  Δημοτικού  Συμβουλίου  Δήμου  Ζηρού,  που  θα  διεξαχθεί  με  τηλεδιάσκεψη  την  Τετάρτη                        16  Δεκεμβρίου  2020,  με  ώρα  έναρξης  18 : 00΄,  σύμφωνα  με  τις  διατάξεις  των  αριθ.  163/33282/29-05-2020  και  426/77233/13-11-2020  εγκυκλίων  του  Υπουργείου  Εσωτερικών,  για  συζήτηση  και  λήψη  απόφασης  στο  παρακάτω  θέμα  της  ημερήσιας  διάταξης :

Έγκριση  Ισολογισμού  και  αποτελεσμάτων  χρήσης  οικονομικού  έτους  2019  του  Δήμου  Ζηρού. 

 

Ο  Πρόεδρος

    Χρήστος  Χασίδης

  

Η  τηλεδιάσκεψη  θα  πραγματοποιηθεί  μέσω  της  πλατφόρμας  « zoom »  στον  παρακάτω  σύνδεσμο :

https://zoom.us/j/95272845122?pwd=S3h4UzV4Z044Y1JSdHp3ZDQzWTFHUT09

                            


Π Ρ Ο Σ : 

1.   Mέλη  του  Δημοτικού  Συμβουλίου  Δήμου  Ζηρού

2.   Καλαντζή  Νικόλαο,  Δήμαρχο  Δήμου  Ζηρού 

3.   Προέδρους  και  Συμβούλους  Κοινοτήτων  Δήμου  Ζηρού

Σας  προσκαλούμε  να  συμμετέχετε  στην  14η  τακτική  συνεδρίαση  του  Δημοτικού  Συμβουλίου  Δήμου  Ζηρού,  που  θα  διεξαχθεί  με  τηλεδιάσκεψη  την  Τετάρτη                        16  Δεκεμβρίου  2020,  με  ώρα  έναρξης  19 : 00΄,  σύμφωνα  με  τις  διατάξεις  των  αριθ.  163/33282/29-05-2020  και  426/77233/13-11-2020  εγκυκλίων  του  Υπουργείου  Εσωτερικών,  για  συζήτηση  και  λήψη  αποφάσεων  στα  παρακάτω  θέματα  της  ημερήσιας  διάταξης :

1.         Έκδοση  ψηφίσματος  σχετικά  με  την  λειτουργία  των  Δημοτικών  ΚΔΑΠ.  

2.         Αποδοχή  ποσού  42.710,00 €  από  το  Υπουργείο  Εσωτερικών  και  κατανομή  αυτού  στις  σχολικές  επιτροπές  Πρωτοβάθμιας  και  Δευτεροβάθμιας  Εκπαίδευσης  για  την  κάλυψη  λειτουργικών  δαπανών  των  σχολείων,  έτους  2020.

3.         Έγκριση  ανανέωσης  προγραμματικής  σύμβασης  με  τον  Ο.Α.Ε.Δ.  για  τη  λειτουργία  Γραφείου  Ανταποκριτή  Ο.Α.Ε.Δ.  στη  Δημοτική  Ενότητα  Φιλιππιάδας  Δήμου  Ζηρού.

4.         Έγκριση  μετατροπής  της  ΕΤΑΝΑΜ   Α. Ε.   Ο.Τ.Α.  από  Αναπτυξιακή  Ανώνυμη  Εταιρεία  σε  Αναπτυξιακό  Οργανισμό.   

5.         Συγκρότηση  επιτροπής  παραλαβής  υπηρεσιών.

6.         Συγκρότηση  επιτροπής  παρακολούθησης  και  παραλαβής  προμηθειών.

7.         Συγκρότηση  Επιτροπής  διεξαγωγής  δημοπρασιών  για  την  εκποίηση  ή  εκμίσθωση  πραγμάτων  του  Δήμου  Ζηρού.

8.         Συγκρότηση  επιτροπής  παραλαβής  έργων  αξίας  μέχρι 5.869,41 €  χωρίς  το  Φ.Π.Α.

9.         Λήψη  απόφασης  για  έκδοση  πρωτοκόλλου  διοικητικής  αποβολής  από  καταληφθείσα  δημοτική  έκταση  στην  Παλιά  Φιλιππιάδα.

10.     Επιβολή  τελών,  δικαιωμάτων  και  εισφορών  για  το  οικονομικό  έτος  2021.

11.     Έγκριση  τεχνικού  προγράμματος  έτους  2021  του  Δήμου  Ζηρού.

12.     Εξέταση  αιτήματος  του  Βέργου  Χριστοφόρου  του  Θεοδώρου  για  χορήγηση  άδειας  εισόδου – εξόδου  ακινήτου  ( κυκλοφοριακή  σύνδεση  κατηγορίας  Β ),  στο  οποίο  θα  ανεγερθεί  πτηνοτροφική  μονάδα,  επί  αγροτικής  οδού  που  βρίσκεται  στη  θέση  « Δρυμώνα  Κάτω »  Κοινότητας  Ανωγείου   Δήμου  Ζηρού.

  13.     Εξέταση  αιτήματος  του  Υφαντή  Θεοδώρου  του  Γρηγορίου  για  χορήγηση  άδειας  εισόδου – εξόδου  ακινήτου  ( κυκλοφοριακή  σύνδεση  κατηγορίας  Β ),  στο  οποίο  θα  κατασκευαστεί  επαγγελματικό  εργαστήριο  χαμηλής  όχλησης  τυποποίησης  μελιού,  επί  δημοτικής  οδού  που  βρίσκεται  εντός  οικισμού  Ριζοβουνίου,  Κοινότητας  Ριζοβουνίου  Δήμου  Ζηρού.

14.     Εξέταση  αιτήματος  του  Μαλάκου  Γεωργίου  του  Ιωάννη  για  χορήγηση  άδειας  εισόδου – εξόδου  ακινήτου  ( κυκλοφοριακή  σύνδεση  κατηγορίας  Β ),  στο  οποίο  έχει  κατασκευαστεί  επαγγελματική  αποθήκη  για  χρήση  χονδρικό  εμπόριο ποτών – αναψυκτικών – καφέ  και  χαρτικών,  επί  δημοτικής  οδού  που  βρίσκεται  εντός  οικισμού  Κερασώνος,  Κοινότητας  Κερασώνος  Δήμου  Ζηρού.

15.     Έγκριση  εκτέλεσης  και  καθορισμός  τρόπου  εκτέλεσης  του  έργου  με  τίτλο : « Βελτίωση  αθλητικών  υποδομών  και  χώρων  αναψυχής  Φιλιππιάδας ».

16.     Καθορισμός  εργασιών  και  καθορισμός  τρόπου  εκτέλεσης  έργων  ενταγμένων  στο  τεχνικό  πρόγραμμα  Δήμου  Ζηρού  οικονομικού  έτους  2020.

17.     Έγκριση  παράτασης  συμβατικής  προθεσμίας  περαίωσης  εκτέλεσης  του  έργου  με  τίτλο :                         « Ύδρευση  Τ.  Κ. Πέτρας  Δήμου  Ζηρού  και  Τ. Κ.  Στρογγυλής  Δήμου  Αρταίων ».  

18.     Έγκριση  παράτασης  συμβατικής  προθεσμίας  περαίωσης  εκτέλεσης  του  έργου  με τίτλο :                      « Υδροδότηση  οικισμού  Βούλιστας  Τοπικής  Κοινότητας  Παναγιάς »

19.     Έγκριση  1ου  ανακεφαλαιωτικού  πίνακα  εργασιών  του  έργου  με  τίτλο : « Εσωτερικό  δίκτυο  αποχέτευσης  ακαθάρτων  στον  οικισμό  Θεσπρωτικού  της  Τ. Κ.  Θεσπρωτικού  του  Δήμου  Ζηρού »

20.      Έγκριση  1ου  ανακεφαλαιωτικού  πίνακα  εργασιών  του  έργου  με  τίτλο : « Αποκατάσταση  προβλημάτων  υποδομών  στην  Κοινότητα  Θεσπρωτικού  και  στην  Κοινότητα  Κρανέας.

21.     Έγκριση  2ου  ανακεφαλαιωτικού  πίνακα  εργασιών  του  έργου  με  τίτλο :  « Επισκευή,  συντήρηση  σχολικών  κτιρίων  &  αύλειων  χώρων  Δήμου  Ζηρού ».

 

Ο  Πρόεδρος

    Χρήστος  Χασίδης

 Η  τηλεδιάσκεψη  θα  πραγματοποιηθεί  μέσω  της  πλατφόρμας  « zoom »  στον  παρακάτω  σύνδεσμο :

https://zoom.us/j/95272845122?pwd=S3h4UzV4Z044Y1JSdHp3ZDQzWTFHUT09

 

 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Αφήστε το σχόλιο σας εδώ!