Παρασκευή 6 Μαΐου 2011

ΣΥΝΕΔΡΙΑΖΕΙ ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ


                              
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ         Φιλιππιάδα 06 Μαΐου 2011
ΝΟΜΟΣ  ΠΡΕΒΕΖΑΣ
ΔΗΜΟΣ   ΖΗΡΟΥ            
                       
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ  ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ  ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ                       ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 10η

Π     Ρ     Ο     Σ     Κ     Λ     Η     Σ     Η
ΠΡΟΣ: 
1. Τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου ΖΗΡΟΥ
2.  Γιολδάση Δημήτριο, Δήμαρχο Δήμου ΖΗΡΟΥ 

Καλείστε  να  προσέλθετε  στην  αίθουσα  συνεδριάσεων  του  Δημαρχιακού  Καταστήματος  την  Παρασκευή  13  Μαΐου  2011  και  ώρα  19 : 00΄  σε  συνεδρίαση  για  συζήτηση  και  λήψη  αποφάσεων  στα  παρακάτω  θέματα  της  ημερήσιας  διάταξης:
1.   Αποδοχή   χρηματοδότησης  ποσού  8.465,04 €  από  το  πρόγραμμα  «ΕΛΛΑΔΑ  2004»  για το έργο: « κατασκευή  γηπέδου  ποδοσφαίρου – στίβου  Δήμου  Φιλιππιάδας»  για  την  πληρωμή  του  δικαιούχου  αναδόχου  και  ορισμός  υπολόγου  διαχειριστή   
2.    Αποδοχή  πρότασης  της  ΔΕΗ  για  διακανονισμό  των  χρεών  του  Δήμου  Ζηρού  σε  12  μήνες   
3. Χορήγηση  οικονομικής  ενίσχυσης  σε  Αθλητικούς  και  Πολιτιστικούς  Συλλόγους 
    
4.      Έγκριση  εγγραφής  του  Δήμου  μας   ως  συνδρομητής  σε  εφημερίδες – περιοδικά  και  ηλεκτρονικές  σελίδες  νομοθεσιών  Ο. Τ. Α.
5.      Έγκριση  πίστωσης  3.000,00 €  για  καμπάνια  ενημέρωσης  των  δημοτών  του  Δήμου  μας  για  την  απογραφή  πληθυσμού  που  θα  πραγματοποιηθεί  από  τις  10  έως  τις  24  Μαΐου  2011 
6.      Πρόσληψη  προσωπικού  για  την  αντιμετώπιση  κατεπειγουσών  εποχικών  ή  πρόσκαιρων  αναγκών  με  σύμβαση  εργασίας  ιδιωτικού  δικαίου  ορισμένου  χρόνου  μέχρι  δύο  ( 2 )  μήνες
7.      Περί  εγκρίσεως  ή  μη  του  πρακτικού  της  εκτιμητικής  επιτροπής  για  την  ανταλλαγή δημοτικής  εκτάσεως  με  ιδιωτική  έκταση,  που  είχε  αποφασισθεί  με  την  αριθ.  93/2010  Απόφαση  του  Δημοτικού  Συμβουλίου  Δήμου  Θεσπρωτικού
8.      Έγκριση  έναρξης  διαδικασίας  για  διενέργεια  καλλιτεχνικού  διαγωνισμού  με  τίτλο  « Φιλοτέχνιση  γλυπτής  σύνθεσης  πελαργού  με  ενσωματωμένο  ρολόι ‘’ Εις  μνήμην  Στρατηγού  Κωνσταντίνου  και  Αρχοντίας  Βασιλείου ‘’ »
9.      Έγκριση  εκμίσθωσης  αποθήκης 
10.  Έγκριση  παράτασης  συμβατικής  προθεσμίας  περαίωσης  εκτέλεσης  του  έργου :  « Κατασκευή  κλειστού  γυμναστηρίου  τύπου  Τ 11 Β » 
11.  Έγκριση  παράτασης  συμβατικής  προθεσμίας  περαίωσης  εκτέλεσης  του  έργου :  « Κατασκευή  παροχών  ύδρευσης  και  τοποθέτηση  υδρομετρητών »                              
12.   Έγκριση παράτασης συμβατικής  προθεσμίας  περαίωσης  εκτέλεσης  του  έργου : « Τσιμεντοστρώσεις  στο  Δήμο  Φιλιππιάδας » 
13.  Έγκριση  παράτασης  συμβατικής  προθεσμίας  περαίωσης  εκτέλεσης του έργου : « Πεζοδρομήσεις  στην  πόλη  της  Φιλιππιάδας »    
14.  Έγκριση  παράτασης  συμβατικής  προθεσμίας  περαίωσης  εκτέλεσης  του  έργου :  « Γεώτρηση  στο  Γήπεδο  Πέτρας » 
15. Έγκριση παράτασης συμβατικής προθεσμίας περαίωσης εκτέλεσης του έργου:  «Κατασκευή  τοιχίου  αντιστήριξης  και  αποκατάσταση  βατότητας  οδού  πλησίον οικίας Γούμενου στο Τοπικό Διαμέρισμα ερασώνος»                              
16.  Έγκριση  παράτασης  συμβατικής  προθεσμίας  περαίωσης  εκτέλεσης του έργου : « Αποκατάσταση  Ηλεκτροφωτισμού  στα  όρια  της  εθνικής  οδού  Άρτας – Ιωαννίνων »                                                      
17.  Έγκριση  παράτασης  συμβατικής  προθεσμίας  περαίωσης  εκτέλεσης  του  έργου :  « Προμήθεια  και  τοποθέτηση  φωτιστικών  σωμάτων  στην  πλατεία  Πολυτεχνείου,  στην  πλατεία  Μάστακα,  στο  δρόμο  παράπλευρα  του  μυλαύλακα  πλησίον  οικίας  Παλιάτσου  Βασιλείου  και  στην  οδό  Τζαβέλλα  από  πρατήριο  Κριτσιβέλλα  προς  Παπακώστα » 
18.  Έγκριση  παράτασης  συμβατικής  προθεσμίας  περαίωσης  εκτέλεσης του έργου : « Επέκταση  δικτύου  ύδρευσης »   
19.  Έγκριση  παράτασης  συμβατικής  προθεσμίας  περαίωσης  εκτέλεσης  του έργου : « Διαπλατύνσεις  και  τσιμεντοστρώσεις  Δ.  Δ.  Παπαδατών » 
20.  Έγκριση  παράτασης  συμβατικής  προθεσμίας  περαίωσης  εκτέλεσης  του  έργου :  « Κατασκευή  γηπέδων  τέννις,  βόλλεϋ  και  συμπληρωματικές  εργασίες  στον  αθλότοπο  Θεσπρωτικού » 
21.  Έγκριση  παράτασης  συμβατικής  προθεσμίας  περαίωσης  εκτέλεσης  του  έργου :  « Διαμόρφωση  πεζοδρομίου  από  οικία  Γ.  Δράκου  έως  Κωστή  Σιώζη  και  αποπεράτωση  οδοποιίας » 
22.  Έγκριση  παράτασης  συμβατικής  προθεσμίας  περαίωσης  εκτέλεσης  του  έργου :  « Αντικατάσταση  δικτύου  ύδρευσης  Δ. Δ.  Άσσου » 
23.  Έγκριση  παράτασης  συμβατικής  προθεσμίας  περαίωσης  εκτέλεσης  του  έργου :  « Κατασκευή  δεξαμενής  στο  Θεσπρωτικό  και  επισκευές  δεξαμενών  στο  Δ. Δ.  Θεσπρωτικού » 
24.  Έγκριση  παράτασης  συμβατικής  προθεσμίας  περαίωσης  εκτέλεσης  του  έργου :  « Αντικατάσταση  αγωγών  ύδρευσης  στο  Δ.  Δ.  Θεσπρωτικού » 
25.  Έγκριση  παράτασης  συμβατικής  προθεσμίας  περαίωσης  εκτέλεσης  του  έργου :  « Εργασίες  κάλυψης  αναγκών  ύδρευσης  στο  Δ.  Δ.  Θεσπρωτικού » 
26.  Έγκριση  παράτασης  συμβατικής  προθεσμίας  περαίωσης  εκτέλεσης  του  έργου :  « Κοινοτική  οδοποιία  Κρανέας » 
27.  Έγκριση  παράτασης  συμβατικής  προθεσμίας  περαίωσης  εκτέλεσης  του  έργου :  « Κατασκευή  αγωγού  ομβρίων  υδάτων  στον  οικισμό  Τύριας  από  οικόπεδο  Ευαγγέλου  Κιτσαντά  μέχρι  αυλάκι  οικίας  Αναστασίου  Μαλέσκου » 
28.  Έγκριση  παράτασης  συμβατικής  προθεσμίας  περαίωσης  εκτέλεσης  του  έργου :  « Πέτρινη  επένδυση  τοιχείου  αύλειου  χώρου  Δημοτικού  σχολείου  Τύριας » 
29.  Έγκριση  παράτασης  συμβατικής  προθεσμίας  περαίωσης  εκτέλεσης  του  έργου :  « Τοίχοι  αντιστήριξης  στον  οικισμό  Δρυμώνα » 
30.  Έγκριση  παράτασης  συμβατικής  προθεσμίας  περαίωσης  εκτέλεσης  του  έργου :  « Επισκευές  στο  Δημοτικό  σχολείο  Τ.  Δ.  Τσαγκαροπούλου » 
31.  Έγκριση  παράτασης  συμβατικής  προθεσμίας  περαίωσης  εκτέλεσης  του  έργου :  « Οδοποιία  στο   Τ.  Δ.  Τσαγκαροπούλου » 
32.  Έγκριση  παράτασης  συμβατικής  προθεσμίας  περαίωσης  εκτέλεσης  του  έργου :  « Οδοποιία  στον  οικισμό  Αγία  Παρασκευή  Τ.  Δ.  Γοργομύλου » 
33.  Έγκριση  παράτασης  συμβατικής  προθεσμίας  περαίωσης  εκτέλεσης  του  έργου :  « Οδοποιία  στον  οικισμό  Γοργόμυλο  του  Τ.  Δ.  Γοργομύλου» 
34.  Έγκριση  παράτασης  συμβατικής  προθεσμίας  περαίωσης  εκτέλεσης  του  έργου :  « Τοίχοι  αντιστήριξης  στον  οικισμό  Βαθύ  Τ.  Δ.  Γοργομύλου » 
35.  Έγκριση  παράτασης  συμβατικής  προθεσμίας  περαίωσης  εκτέλεσης  του  έργου :  « Βελτίωση  του  δρόμου  από  οικισμό  Βαθύ  του  Τ. Δ. Γοργομύλου  Δήμου  Ανωγείου  προς  το  Τ. Δ.  Κερασώνα  Δήμου  Φιλιππιάδας » 
36.  Έγκριση  παράτασης  συμβατικής  προθεσμίας  περαίωσης  εκτέλεσης  του  έργου :  « Βελτίωση  οδικής  ασφάλειας  του  Δήμου » 
37.  Έγκριση  παράτασης  συμβατικής  προθεσμίας  περαίωσης  εκτέλεσης  του  έργου :  « Βελτίωση  οδικού  δικτύου  στο  Τ.  Δ.  Τσαγκαροπούλου » 
38.  Έγκριση  παράτασης  συμβατικής  προθεσμίας  περαίωσης  εκτέλεσης  του  έργου :  « Βελτίωση  και  αντικατάσταση  δικτύου  ύδρευσης » 
39.  Αιτήματα  δημοτών
                                                                                      Η  Πρόεδρος
                                             
                                                               Ιατρού –Παπαϊωάννου Θεοδώρα

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Αφήστε το σχόλιο σας εδώ!