Πέμπτη 12 Μαΐου 2011

Δεν εφαρμόστηκε κανένας κανονισμός και καμία ενδεδειγμένη τεχνική προδιαγραφή.


ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΟΣ
 Τ Μ Η Μ Α Η Π Ε Ι Ρ Ο Υ
ΑΡΑΒΑΝΤΙΝΟΥ 6 - 8 (             2651027475       / 31323 FAX: 2651074255

ΠΡΟΣ Γραφείο Δημάρχου

Κε Δήμαρχε

 Θα ήθελα να θέσω υπόψη σας αλλά και υπόψη του Δημοτικού Συμβουλίου Φιλιππιάδας ότι μετά τη κατασκευή του αποχετευτικού Δικτύου της πόλης και επί μέρους συνδέσεων οικοδομών με αυτό, πραγματοποιήσαμε επιτόπια επίσκεψη όπου διαπιστώσαμε ότι κατά την κατασκευή των περισσότερων συνδέσεων, τα φρεάτια σύνδεσης δεν τοποθετήθηκαν επί των πεζοδρομίων όπως προβλέπεται από τους αντίστοιχους κανονισμούς και τεχνικές οδηγίες, αλλά κατά παράβαση αυτών, επί του καταστρώματος των δρόμων

 Η τοποθέτηση των φρεατίων αυτών άναρχα και επί του καταστρώματος του δρόμου δημιουργεί ένα φαινόμενο αισθητικά απαράδεκτο. Στις περισσότερες δε των περιπτώσεων διαπιστώθηκε ότι τα φρεάτια αυτά δεν είναι φέροντα με συνέπεια να σπάνε από την διέλευση των αυτοκινήτων. Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα νερά βροχής να εισέρχονται στο δίκτυο ακαθάρτων

. Η εισροή νερών στο δίκτυο ακαθάρτων μπορεί να δημιουργήσει πολλά προβλήματα στην σωστή και αποτελεσματική λειτουργία του βιολογικού συστήματος επεξεργασίας λυμάτων, ακόμη και να το θέσει εκτός λειτουργίας. Παρακαλείσθε να δώσετε τις κατάλληλες οδηγίες στη Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου σας, που έχει την ευθύνη της παραλαβής και ελέγχου των μελετών κατά τη φάση της αρχικής κατάθεσης των αιτήσεων από τους πολίτες, αλλά και ελέγχου των κατασκευών σύνδεσης των οικοδομών με το αποχετευτικό δίκτυο, ώστε αυτές να κατασκευάζονται σύμφωνα με τους όρους των ισχυόντων κανονισμών και τεχνικών προδιαγραφών.
 Με τον τρόπο αυτό θα αποφύγουμε στο μέλλον τη δημιουργία περισσότερων προβλημάτων από αυτά που ήδη υπάρχουν και αφορούν τους πολίτες και την ίδια τη πόλη της Φιλιππιάδας, και έχουν σχέση με το αποχετευτικό της Δίκτυο.
 Για τη Διοικούσα Επιτροπή

Ο Πρόεδρος

1 σχόλιο:

 1. Στο ν αέρα κυριολεκτικά οι συνδέσεις , οι περισσότερες απλήρωτες , σύμφωνα

  με το έγγραφο του προέδρου του τεχνικού επιμελητηρίου Ηπείρου.

  Είναι κατασκευασμένες πρόχειρα μέσα στον δρόμο με αποτέλεσμα τα φρεάτια

  Να κινδυνεύουν από τη διέλευση των αυτοκινήτων και να σπάνε.

  Όλα έγιναν λόγω εκλογών και στο έγκλημα έχει άμεση συμμετοχή η τεχνική

  Υπηρεσία του δήμου Ζηρού

  Να μας πεί πότε έγινε επιστασία στα συνεργεία που έκαναν τις συνδέσεις?

  Αλλά θα μου πείτε αφού το συνεργείο ήταν ΔΙ ΚΟ Μ ΑΣ

  Ένας Ζηριώτης

  ΑπάντησηΔιαγραφή

Αφήστε το σχόλιο σας εδώ!