Τετάρτη 18 Μαΐου 2011

Συνεδρίαση Δημοτικου Συμβουλίου τη Δευτέρα 23 Μαΐου 2011 και ώρα 19 : 00

                                         ΔΗΜΟΣ ΖΗΡΟΥ

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

Π Ρ Ο Σ: 1.Τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου ΖΗΡΟΥ
               2. Γιολδάση Δημήτριο, Δήμαρχο Δήμου ΖΗΡΟΥ

Καλείστε να προσέλθετε στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημαρχιακού Καταστήματος την Δευτέρα 23 Μαΐου 2011 και ώρα 19: 00΄ σε συνεδρίαση για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

1. Έγκριση σύναψης προγραμματικής σύμβασης μεταξύ του Δήμου Ζηρού, της Περιφέρειας Ηπείρου και του Δήμου Αρταίων για την υλοποίηση των έργων : 1 ) Σύνταξη της μελέτης « Μελέτη έργων συλλογής, μεταφοράς και επεξεργασίας λυμάτων του Δήμου Φιλοθέης », 2 ) Κατασκευή δικτύου αποχέτευσης ακαθάρτων οικιστικού συγκροτήματος Δήμου Φιλοθέης » και 3 ) « Κατασκευή επέκτασης Βιολογικού Φιλιππιάδας »
2. Έγκριση παράτασης προγραμματικής σύμβασης με τον Ο.Α.Ε.Δ. για τη λειτουργία Γραφείου Ανταποκριτή Ο.Α.Ε.Δ. στη Δημοτική Ενότητα Φιλιππιάδας Δήμου Ζηρού
3. Αποδοχή χρηματοδότησης ποσού 77.310,00 € από το πρόγραμμα « ΕΛΛΑΔΑ 2004 » για το έργο : « Κατασκευή κλειστού γυμναστηρίου τύπου Τ 11 Β », για την πληρωμή του δικαιούχου αναδόχου και ορισμός υπολόγου διαχειριστή
4. Λήψη απόφασης σχετικά με την παραχώρηση, κατά χρήση, στο Δήμο Ζηρού από τη Διεύθυνση Επικοισμού, έκτασης 633,50 τετραγωνικών μέτρων στα Ηλιοβούνια για τη δημιουργία ράμπας φορτοεκφόρτωσης ζώων
5. Περί εγκρίσεως ή μη του πρακτικού της εκτιμητικής επιτροπής για την ανταλλαγή δημοτικής εκτάσεως με ιδιωτική έκταση, που είχε αποφασισθεί με την αριθ. 93/2010 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Θεσπρωτικού
6. Εξέταση ενστάσεων κατά της πράξης τακτοποίησης και αναλογισμού σε δημοτική οδό στην περιοχή ‘’ Ναστουλέϊκα ‘’ στο Ελευθεροχώρι Φιλιππιάδας
7. Γνωμοδότηση για την έκθεση Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του υπό εγκατάσταση έργου : « Σταθμός Βάσης κινητής Τηλεφωνίας ιδιοκτησίας VODAFONE – ΠΑΝΑΦΟΝ Α. Ε. Ε. Τ. με κωδικό θέσης ‘’ ΝΙΚΟΛΙΤΣΙ ΠΡΕΒΕΖΑΣ 1101104 ‘’ που βρίσκεται στη θέση ‘’ Λάκκες ‘’ στην Τοπική Κοινότητα Παπαδατών Δήμου Ζηρού »

8. Τροποποίηση του Τεχνικού προγράμματος και ένταξη σε αυτό των έργων : « Κοινοτική οδοποιία Κρανέας » και « Ανάπλαση Βόρειας εισόδου Θεσπρωτικού »
9. Έγκριση εκπόνησης και ανάθεση της μελέτης με τίτλο : « Ανάδειξη του δάσους και του φυσικού περιβάλλοντος στα όρια ιδιοκτησίας του Δήμου Ζηρού »
10. Καθορισμός εργασιών του έργου : « Συνδέσεις παροχών ύδρευσης » στην Τοπική Κοινότητα Άσσου προϋπολογισμού 12.566,71 €
11. Καθορισμός εργασιών του έργου : « Κατασκευή Φρεατίων ύδρευσης » στην Τοπική Κοινότητα Άσσου προϋπολογισμού 12.000,00 €
12. Έγκριση εκτέλεσης του έργου : « Επέκταση δικτύου ύδρευσης στη Δημοτική Κοινότητα Φιλιππιάδας », τροποποίηση τεχνικού προγράμματος και αναμόρφωση του προϋπολογισμού
13. Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής του έργου : « Διάτρηση εθνικής οδού και κατασκευή παροχών και φρεατίων Αποχέτευσης »
14. Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής του έργου : « Κατασκευή βάσης για τοποθέτηση μεταλλικών κερκίδων στο γήπεδο ποδοσφαίρου στίβου Δήμου Φιλιππιάδας »
15. Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής του έργου : « Βελτίωση – επέκταση δημοτικού φωτισμού στην Παλιά Φιλιππιάδα »
16. Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής του έργου : « Επέκταση δικτύου αποχέτευσης Φιλιππιάδας »
17. Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής του έργου : « Τσιμεντόστρωση αγροτικών δρόμων στο Τοπικό Διαμέρισμα Δρυοφύτου »
18. Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής του έργου : « Αντικατάσταση αγωγού αντλιοστασίου Τ. Δ. Δρυοφύτου »
19. Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής του έργου : « Περίφραξη γηπέδου – συντήρηση αποδυτηρίων στο γήπεδο Τοπικού Διαμερίσματος Πέτρας Δήμου Φιλιππιάδας »
20. Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής του έργου : « Τσιμεντοστρώσεις δημοτικών οδών στην πόλη της Φιλιππιάδας και στην περιοχή ‘’ Μπουσούλιζας ‘’ »
21. Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής του έργου : « Αντιπλημμυρική προστασία στο Δήμο Φιλιππιάδας »
22. Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής του έργου : « Κατασκευή γηπέδου 5 Χ 5 στο Τοπικό Διαμέρισμα Αγίου Γεωργίου Δήμου Φιλιππιάδας »
23. Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής του έργου : « Τσιμεντόστρωση αγροτικών οδών στο Τοπικό Διαμέρισμα Κερασώνος »
24. Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής του έργου : « Τσιμεντόστρωση δρόμου στο Τ. Δ. Δρυοφύτου πλησίον οικίας Χήτα Ευαγγέλου »
25. Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής του έργου : « Τσιμεντοστρώσεις δρόμων πλησίον οικίας Ζάψα Λάμπρου, Γάκη Γεωργίου, Θύμιου Σιντόρη και Εκκλησίας Σωτήρος στο Τ. Δ. Κερασώνα»
26. Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής του έργου : « Ολοκλήρωση κατασκευής Πλατείας Ανδρέα Παπανδρέου »
27. Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής του έργου : « Επέκταση δικτύων ύδρευσης »
28. Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής του έργου : « Σύνδεση δικτύου αποχέτευσης εργατικών κατοικιών με το βιολογικό καθαρισμό στην πόλη της Φιλιππιάδας »
29. Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου : « Δίκτυο αποχέτευσης ακαθάρτων πόλεως Φιλιππιάδας – Τμήματα Παλαιάς Φιλιππιάδας και Ελευθεροχωρίου »
30. Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής του έργου : « Επεμβάσεις βελτίωσης της πλατείας Τ. Δ. Ανωγείου »
31. Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής του έργου : « Αποκατάσταση βατότητας προσβάσεων στον κεντρικό δρόμο του Τ. Δ. Ανωγείου »
32. Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής του έργου : « Αποκατάσταση βατότητας δρόμων στο Τ. Δ. Τσαγκαροπούλου »
33. Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής του έργου : « Εσωτερικό οδικό δίκτυο Δήμου Ανωγείου »
34. Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής του έργου : « Διάνοιξη δρόμου Ξηρόκαμπος – Φτελιάς οικισμού Καστρί »
35. Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής του έργου : « Αποπεράτωση πλατείας Ριζοβουνίου »
36. Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής του έργου : « Ανάπλαση βόρειας εισόδου Θεσπρωτικού »
37. Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής του έργου : « Κοινοτική οδοποιία Κρανέας »

Η Πρόεδρος
Ιατρού – Παπαϊωάννου Θεοδώρα
Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Αφήστε το σχόλιο σας εδώ!