Τρίτη 16 Ιουλίου 2019

400 χιλιάδες για Γέφυρα Καλογήρου- Πρέβεζα


Ανοικτό  ηλεκτρονικό διαγωνισμό για την  «Βελτίωση εθνικού οδικού δικτύου από κόμβο Γέφυρας Καλογήρου προς Πρέβεζα», με προϋπολογισμό 400.000,00€ προκήρυξε η Περιφέρεια Ηπείρου.
Το έργο περιλαμβάνει την βελτίωση της οδού σε τμήματα όπου παρουσιάζονται καθιζήσεις και την πλήρη αποκατάστασή της.
Ως καταληκτική ημερομηνία λήξης προθεσμίας υποβολής των προσφορών ορίζεται η 29η Ιουλίου 2019, και ώρα λήξης της υποβολής προσφορών ορίζεται η 15:00 μ.μ.
Ως ημερομηνία ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών ορίζεται η 02η Αυγούστου 2019, ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών ορίζεται η 10:00π.μ.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Αφήστε το σχόλιο σας εδώ!