Real- Estate

Κυριακή, 2 Αυγούστου 2015

ΟΙ 100 (ΠΙΟ ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ) ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΙΩΡΓΟΥ Α.ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ 2009- 2011

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ
• Άλλαξε ο τρόπος διακυβέρνησης με συνεχείςουσιαστικές συνεδριάσεις Υπουργικού Συμβουλίουδιαφάνεια στις αποφάσεις και πάταξη της σπατάληςστο Δημόσιο.
• Οι λειτουργικές δαπάνες του Δημοσίου μειώθηκανκατά δις  (από 9,3 δις το 2009 σε 7,3 δις  το2011= μείωση 22 %).
• Καταργήθηκαν όλες οι παχυλά αμειβόμενες επιτροπέςπου είχε δημιουργήσει η Κυβέρνηση Καραμανλή.
• Εφαρμόσθηκε η ανοιχτή διαδικασία για την στελέχωσηθέσεων ευθύνης στο Δημόσιο (open govγια να πάψειη αντιμετώπιση του ως λάφυρο από την Κυβέρνηση .

ΚΡΑΤΟΣΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
• Αναμορφώθηκε το σύστημα προσλήψεων καιυπήχθησαν όλες οι προσλήψεις στο ΑΣΕΠτόσο τωνμόνιμων όσο και των συμβασιούχων
• Εφαρμόσθηκε το Πρόγραμμα «Διαύγεια» για κάθεαπόφαση οποιουδήποτε φορέα του Δημοσίου με τηνυποχρεωτική ανάρτηση κάθε απόφασης στοΔιαδίκτυο.
• Ψηφίσθηκε ο Νόμος για την ΗλεκτρονικήΔιακυβέρνηση που δίνει την δυνατότητα στουςπολίτες να επικοινωνούν ηλεκτρονικά με τιςΔημόσιες Υπηρεσίεςνα έχουν πρόσβαση σε δημόσιαέγγραφανα καταθέτουν αιτήσειςδικαιολογητικάναπρομηθεύονται πιστοποιητικάνα πληρώνουνφόρουςπαράβολα κλπ.
• Έγινε για πρώτη φορά απογραφή των ΔημοσίωνΥπαλλήλων.
• Δημιουργήθηκε στο ΥΠΟΙΚ η Ενιαία Αρχή Πληρωμώναπό το Δημόσιο.
• Θεσμοθετήθηκε αντικειμενικό σύστημα εκλογής σεΔιευθυντικές θέσεις του Δημοσίου (ΑΣΕΠ).
• Περιορίσθηκε ο αριθμός των Δημοσίων Υπαλλήλωνκατά 30 %  περίπου.

ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΠΡΟΛΗΨΗΠΑΤΑΞΗ ΤΗΣ ΔΙΑΦΘΟΡΑΣΕΙΔΙΚΟΤΕΡΑ
• Θεσμοθετήθηκε η πρόβλεψη δήμευσης τωνπεριουσιακών στοιχείων που δεν δηλώνονται στο«πόθεν έσχες» πολιτικών και κρατικών αξιωματούχων.
• Καθιερώθηκε υποχρεωτικό στάδιο δημόσιαςδιαβούλευσης πριν από την κατάθεση κάθενομοσχεδίου και το σύστημα των δύο αναγνώσεωνστην αρμόδια επιτροπή της Βουλής.
• Απαγορεύτηκε η κατάθεση τροπολογιών τηντελευταία στιγμή
• Συστάθηκε Ειδική Διαρκής Επιτροπή ΕξοπλιστικώνΠρογραμμάτων στην Βουλή.
• Καθιερώθηκε ο Κοινοβουλευτικός Έλεγχος τωνοικονομικών του Κράτους με την δημιουργία ειδικήςυπηρεσίας στη Βουλή, (το ΓραφείοΠροϋπολογισμού του Κράτους).
• Δημιουργήθηκε ειδική Διαρκής Επιτροπή στη Βουλή γιατην παρακολούθηση του συστήματος ΚοινωνικήςΑσφάλισης.
• Περιορίσθηκε το εύρος του θεσμού της βουλευτικήςασυλίας και θεσμοθετήθηκε ρητά ότι ο θεσμός καλύπτειμόνο τη δραστηριότητα του βουλευτή κατά την άσκησητων καθηκόντων και του λειτουργήματος του ωςΒουλευτή.
• Αναμορφώθηκε ο θεσμός του «πόθεν έσχες» τωνπολιτικών προσώπων και καθιερώθηκε η δημοσίευσηκαι στο διαδίκτυο των δηλώσεωνώστε να υπάρχειπλήρης διαφάνεια και κοινωνικός έλεγχος.
• Ποινικοποιήθηκε η φοροδιαφυγή.
• Καθιερώθηκε ο θεσμός του εισαγγελέα οικονομικούεγκλήματος.
• Δημιουργήθηκε η Αρχή καταπολέμησης του μαύρουχρήματος.
• Καταργήθηκεέναντι των ελεγκτικών αρχώντοτραπεζικό απόρρητο.
• Καθιερώθηκε ο έλεγχοςμέσω της Τράπεζας τηςΕλλάδοςτης νομιμότητας των καταθέσεων πουμεταφέρονται στο εξωτερικό.
• Θεσμοθετήθηκε ως Ανεξάρτητη Αρχή η ΣτατιστικήΥπηρεσία για να διασφαλισθεί η αντικειμενικότητατων στοιχείων
• Έγινε απογραφή των συνταξιούχων και εντοπίσθηκανοι περιπτώσεις παράνομων συντάξεων.

ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ
• Αναδιοργανώθηκε πλήρως η τοπική Αυτοδιοίκηση μετο σχέδιο «Καλλικράτης»
• Θεμελιώθηκε η περιφερειακή Αυτοδιοίκηση με τις 13 αιρετές περιφέρειες.
• Μεταφέρθηκε στην Περιφέρεια το σύνολο τωναρμοδιοτήτων που αφορούν τον αναπτυξιακόπεριφερειακό προγραμματισμό.
• Καθιερώθηκε η δυνατότητα όχι μόνο του εκλέγειναλλά και του «εκλέγεσθαι» στους νέους από τα 18 χρόνια.

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
• Διεκδικήθηκε και χτίστηκε από το μηδέν οΕυρωπαϊκός Μηχανισμός Στήριξης πουεξασφάλισε τα πρώτα 110 δις σώζοντας την χώρααπό την χρεωκοπία.
• Πετύχαμε τον Μάρτιο του 2011 την επιμήκυνση τουχρόνου αποπληρωμής και τη μείωση του κόστουςεξυπηρέτησης του δανείου των 110 δις .
• Διεκδικήσαμε και πετύχαμε τον Ιούλιο του 2011 τηνσυμφωνία με την οποία προβλέφθηκε πρόσθετοπρόγραμμα στήριξης της Ελλάδας με 109 δις  μεπαράλληλη εθελοντική συμμετοχή του ιδιωτικούτομέαμε στόχο την πλήρη κάλυψη τουχρηματοδοτικού ελλείμματος  ως το 2014.
• Πετύχαμε την ιστορική συμφωνία της 26ης Οκτωβρίουτου 2011 με την διαγραφή 105 δις  από το ΔημόσιοΧρέος που ήταν στα χέρια ιδιωτών δανειστών.
• Με δύσκολες αποφάσεις που ελήφθησαν το 2010-2011 μπήκε τέλος στον φαύλο κύκλο τωνανεξέλεγκτων ελλειμμάτων του δημοσίουμε μεγάλεςθυσίες των πολιτών βέβαια.
• Το έλλειμμα της γενικής Κυβέρνησης μειώθηκε από36 δις   ( 15,7 % του ΑΕΠτο 2009, σε 24 δις   ( 10,6% του ΑΕΠτο 2010, με εξασφάλιση τηςπεραιτέρω πτωτικής πορείας του ελλείμματος για ναεπιτευχθεί η εξασφάλιση πρωτογενούςπλεονάσματος.
• Μεταρρυθμίσθηκε το ασφαλιστικό σύστημα για ναεξασφαλισθεί η βιωσιμότητα του χωρίς να θιγούν οισυντάξεις κάτω των 1000 
• Περιορίσθηκε ο Δημόσιος Τομέαςμε την κατάργηση/συγχώνευση  77 φορέων του Δημοσίου.
• Δημιουργήθηκε το Ταμείο ΧρηματοπιστωτικήςΣταθερότητας με στόχο τη διατήρηση τηςσταθερότητας του ελληνικού ΤραπεζικούΣυστήματος.
• Ψηφίσθηκε ο Νόμος για ανακεφαλαίωση τραπεζών μεκοινές μετοχές.
• Ψηφίσθηκε νόμος για το άνοιγμα 150 «κλειστών»επαγγελμάτων.
• Ψηφίσθηκε και συγκροτήθηκε (τον Ιούλιο του 2011) μεδιακομματική συναίνεσητο Ταμείο ΑξιοποίησηςΔημόσιας Περιουσίας.
• Μειώθηκε το έλλειμμα στο ισοζύγιο τρεχουσώνσυναλλαγών.
• Δημιουργήθηκε η Υπηρεσία μιας Στάσης για τηνίδρυση επιχειρήσεων one stop shop.
• Ψηφίσθηκε νόμος (Ιούνιος 2011) για ριζικήαπλοποίηση των δανειοδοτήσεων των τεχνικώνεπαγγελμάτωντων μεταποιητικών επιχειρήσεων καιτων βιομηχανικών πάρκων
• Ρυθμίσθηκαν οφειλές επιχειρήσεων και δόθηκε η«δεύτερη ευκαιρία» στα υπερχρεωμένα νοικοκυριά
• Ψηφίσθηκε η σύσταση της Ενιαίας Αρχής τωνΔημοσίων Συμβάσεων.
• Καθιερώθηκε το σύστημα της επιτάχυνσηςστρατηγικών επενδύσεων (fast track).
• Για την νεανική επιχειρηματικότητα δημιουργήθηκεστον επενδυτικό νόμο ειδική κατηγορία για τηνστήριξη της νεανικής επιχειρηματικότητας.
• Δημιουργήθηκε νέα ψηφιακή πλατφόρμα ενημέρωσηςνέωντο Start Up Greece.
• Έγινε άρση του καμποτάζ για την ενίσχυση τουτουρισμού.


ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ
• Αναμορφώθηκε το Ασφαλιστικό Σύστημα πουοδηγούνταν σε κατάρρευση.
• Δημιουργήθηκε ο Εθνικός Οργανισμός ΠαροχήςΥπηρεσιών (ΕΟΠΥΥ).
• Δημιουργήθηκε το Ενιαίο Κέντρο ΠληρωμήςΣυντάξεων που μαζί με την απογραφή εντόπισεδεκάδες χιλιάδες παράνομες συντάξεις.
• Καθιερώθηκε το σύστημα της ηλεκτρονικήςσυνταγογράφησης που οδήγησε σε μείωση κατά 33 % της μείωσης της φαρμακευτικής δαπάνης που είχεφθάσει στα δις  το 2009.
• Θεσμοθετήθηκε το Κέντρο Πιστοποίησης Αναπηρίας.
• Θεσμοθετήθηκε η υποχρέωση των Ταμείων νακαταβάλουν προσωρινή σύνταξη εντός 2,5 μηνών.
• Εφαρμόσθηκαν σειρά προγραμμάτων του ΟΑΕΔ γιαστήριξη της απασχόλησης:
➢ Για νέους ανέργους και ανέργους πτυχιούχους
➢ Ανέργους που πλησιάζουν την σύνταξη
➢ Γυναίκες
➢ Ευπαθείς κοινωνικές ομάδες  
➢ Πρόγραμμα κοινωφελούς Εργασίας
➢ Κοινωνική Οικονομία και ΚοινωνικήΕπιχειρηματικότητα
➢ Τοπικά Ολοκληρωμένα Προγράμματα στήριξης τηςαπασχόλησης
➢ Προγράμματα ΟΤΑ για απασχόληση των ανέργων σετεχνικά έργα
➢ Καθιερώθηκε το μέτρο της Κάρτας Εργασίας σετομείς με υψηλό ποσοστό αδήλωτης εργασίας

ΥΓΕΙΑ
• Εφαρμόσθηκε η ηλεκτρονική συνταγογράφηση.
• Καθιερώθηκε πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας γιαόλους.
• Έγιναν συγχωνεύσεις νοσοκομείων.
• Έγινε αναμόρφωση συστήματος προμηθειών μεδιεθνείς ηλεκτρονικούς διαγωνισμούς.
• Έγινε μείωση φαρμακευτικής δαπάνης με γενικήανακοστολόγηση όλων των φαρμάκωνέκδοση θετικούκαταλόγουηλεκτρονική δημοπρασίαγενόσημα  κ.λ.π.
• Έγινε απελευθέρωση επαγγέλματος φαρμακοποιών.
• Εξαλείφθηκε η λίστα αναμονής για χορήγησημεθαδόνης.

ΠΑΙΔΕΙΑ
• Παρουσιάσθηκε το σχέδιο για το νέο σχολείο(ΔημοτικόΓυμνάσιοΛύκειο).
• Έγινε εισαγωγή της Αγγλικής και της Πληροφορικήςως μάθημα από την Α' Δημοτικού σταπολυπληθέστερα σχολεία.
• Ψηφίσθηκε ο Νόμος για την αναβάθμιση τουεκπαιδευτικού.
• Στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση λειτούργησε η νέαυπηρεσία ηλεκτρονικής παραγγελίαςακαδημαϊκών συγγραμμάτων «Εύδοξος».
• Καταργήθηκαν οι μετεγγραφές στα ΑΕΙ και έγινε ηαντικατάσταση τους με αδιάβλητο σύστημα θετικήςδιάκρισης υποψηφίων από ευπαθείς οικογένειες.
• Ψηφίσθηκε ο νέος Νόμος για τα ΑΕΙ (Αύγουστος 2011) με την ψήφο των 4/5 των βουλευτώνΟ Νόμοςκαθιέρωσε 

➢ Συμβούλιο του Ιδρύματος με συμμετοχή καιεξωτερικών προσωπικοτήτων
➢ Ουσιαστική εκπροσώπηση φοιτητών χωρίςσυνδιοίκηση
➢ Κατάργηση παραταξιακών ψηφοδελτίων στιςεκλογές των ΑΕΙ
➢ Τέλος στο άσυλο της παρανομίας
➢ Καθιέρωση υποχρεωτικής εγγραφής των φοιτητώνκάθε εξάμηνο
➢ Όρια στη συνολική διάρκεια των σπουδών
➢ Φοιτητικά δάνεια σε όλους και όχι μόνο στουςμεταπτυχιακούς σπουδαστές
➢ Αξιολόγηση και υποχρεωτική πιστοποίηση τωνπρογραμμάτων σπουδών από Ανεξάρτητη Αρχή
➢ Υποχρεωτική ανάρτηση στο διαδίκτυο τουεκπαιδευτικού υλικού (παραδόσειςσημειώσεις)
➢ Καθιέρωση των «επώνυμων εδρών» από χορηγούς
➢ Αξιολόγηση των καθηγητών κάθε πέντε χρόνιαμεβαρύτητα της άποψης των φοιτητών τους.

ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ
• Ψηφίσθηκε νόμος για το Μητρώο Αγροτών καιαγροτικών εκμεταλλεύσεων.
• Θεσπίσθηκε ενιαίο μητρώο εμπόρων αγροτικώνπροϊόντων και εφοδίων.
• Νομοθετήθηκε η αναδιοργάνωση του ΕΛΓΑ.
• Ψηφίσθηκε νόμος για την ριζική αναδιάρθρωση τωνσυνεταιρισμών.

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑ
• Ψηφίσθηκε νόμος για το Πράσινο Ταμείο και τηνκύρωση Δασικών Χαρτών.
• Ψηφίσθηκε νόμος για την προστασία τηςΒιοποικιλότητας.
• Ψηφίσθηκε νόμος για την ανακύκλωση.
• Καθιερώθηκε νέος τρόπος έκδοσης οικοδομικώναδειώνμε κατάργηση του ρόλου των πολεοδομιώνκαι η αρμοδιότητα περνά στους μηχανικούςμελετητές.
• Με νόμο ρυθμίσθηκε το μεγάλο θέμα των αυθαιρέτων.
• Ψηφίσθηκε νόμος για την επιτάχυνση ανάπτυξης τωνανανεώσιμων πηγών ενέργειας.
• Ψηφίσθηκε νόμος για την ενεργειακή αναβάθμισητων κτηρίων για εξοικονόμηση ενέργειας.
• Θεσπίσθηκε για πρώτη φορά το Κοινωνικό ΟικιακόΤιμολόγιο της ΔΕΗμε το οποίο οι ευπαθείςκοινωνικά ομάδες πληρώνουν φθηνότερα τοηλεκτρικό ρεύμα.
• Ψηφίσθηκε νόμος για ΈρευναΠαραγωγή και ΔίκτυοΜεταφοράς Υδρογονανθράκωνμε στόχο τηνέρευνα και αξιοποίηση των κοιτασμάτωνυδρογονανθράκων.
ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ
• Νομοθετήθηκε η αποδέσμευση της διαδικασίαςεπιλογής των ανώτατων Δικαστικών από τηνεκτελεστική εξουσίαμε εισαγωγή του θεσμούακρόασης των υποψηφίων από το Κοινοβούλιο(Διάσκεψη Προέδρων της Βουλής).
• Το 2011 ψηφίσθηκε ο νόμος για την «Εκδίκασηπράξεων Διαφθοράς Πολιτικών και ΚρατικώνΑξιωματούχων υποθέσεων μεγάλου κοινωνικούενδιαφέροντος για την επιτάχυνση της εκδίκασης.
• Δημιουργήθηκε (Νόμος 3932/2011) η «ΑρχήΚαταπολέμησης της Νομιμοποίησης εσόδων απόΕγκληματικές Δραστηριότητες».
• Ψηφίσθηκε ο νόμοςπου προβλέπει το Σύνταγμαγιατην διεξαγωγή Δημοψηφισμάτων.
• Ιδρύθηκε η νέα Υπηρεσία Οικονομικής Αστυνομίας καιΔίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος

ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΣ
• Με τον νόμο για σύγχρονο Κώδικα ΕλληνικήςΙθαγένειας δόθηκε η δυνατότητα σε νόμιμουςευρισκόμενους στη χώραμετανάστες να αποκτούνμε αίτηση τους την ελληνική ιθαγένεια καιδιευκολύνθηκε η απόκτηση της ιθαγένειας απόπαιδιά μεταναστών (της Β’ γενιάςπου γεννήθηκαν ήμεγάλωσαν στην Ελλάδα μετά από αίτηση των(νόμιμωνμεταναστών γονέων τους
• Δόθηκε το δικαίωμα συμμετοχής στους νόμιμουςμετανάστες και ομογενείςστις δημοτικές εκλογές.ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΕΙΣ
ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ
ΓΙΩΡΓΟΥ ΑΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ 2009- 2011

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ
• Άλλαξε ο τρόπος διακυβέρνησης με συνεχείςουσιαστικές συνεδριάσεις Υπουργικού Συμβουλίουδιαφάνεια στις αποφάσεις και πάταξη της σπατάληςστο Δημόσιο.
• Οι λειτουργικές δαπάνες του Δημοσίου μειώθηκανκατά δις  (από 9,3 δις το 2009 σε 7,3 δις  το2011= μείωση 22 %).
• Καταργήθηκαν όλες οι παχυλά αμειβόμενες επιτροπέςπου είχε δημιουργήσει η Κυβέρνηση Καραμανλή.
• Εφαρμόσθηκε η ανοιχτή διαδικασία για την στελέχωσηθέσεων ευθύνης στο Δημόσιο (open govγια να πάψειη αντιμετώπιση του ως λάφυρο από την Κυβέρνηση .

ΚΡΑΤΟΣΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
• Αναμορφώθηκε το σύστημα προσλήψεων καιυπήχθησαν όλες οι προσλήψεις στο ΑΣΕΠτόσο τωνμόνιμων όσο και των συμβασιούχων
• Εφαρμόσθηκε το Πρόγραμμα «Διαύγεια» για κάθεαπόφαση οποιουδήποτε φορέα του Δημοσίου με τηνυποχρεωτική ανάρτηση κάθε απόφασης στοΔιαδίκτυο.
• Ψηφίσθηκε ο Νόμος για την ΗλεκτρονικήΔιακυβέρνηση που δίνει την δυνατότητα στουςπολίτες να επικοινωνούν ηλεκτρονικά με τιςΔημόσιες Υπηρεσίεςνα έχουν πρόσβαση σε δημόσιαέγγραφανα καταθέτουν αιτήσειςδικαιολογητικάναπρομηθεύονται πιστοποιητικάνα πληρώνουνφόρουςπαράβολα κλπ.
• Έγινε για πρώτη φορά απογραφή των ΔημοσίωνΥπαλλήλων.
• Δημιουργήθηκε στο ΥΠΟΙΚ η Ενιαία Αρχή Πληρωμώναπό το Δημόσιο.
• Θεσμοθετήθηκε αντικειμενικό σύστημα εκλογής σεΔιευθυντικές θέσεις του Δημοσίου (ΑΣΕΠ).
• Περιορίσθηκε ο αριθμός των Δημοσίων Υπαλλήλωνκατά 30 %  περίπου.

ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΠΡΟΛΗΨΗΠΑΤΑΞΗ ΤΗΣ ΔΙΑΦΘΟΡΑΣΕΙΔΙΚΟΤΕΡΑ
• Θεσμοθετήθηκε η πρόβλεψη δήμευσης τωνπεριουσιακών στοιχείων που δεν δηλώνονται στο«πόθεν έσχες» πολιτικών και κρατικών αξιωματούχων.
• Καθιερώθηκε υποχρεωτικό στάδιο δημόσιαςδιαβούλευσης πριν από την κατάθεση κάθενομοσχεδίου και το σύστημα των δύο αναγνώσεωνστην αρμόδια επιτροπή της Βουλής.
• Απαγορεύτηκε η κατάθεση τροπολογιών τηντελευταία στιγμή
• Συστάθηκε Ειδική Διαρκής Επιτροπή ΕξοπλιστικώνΠρογραμμάτων στην Βουλή.
• Καθιερώθηκε ο Κοινοβουλευτικός Έλεγχος τωνοικονομικών του Κράτους με την δημιουργία ειδικήςυπηρεσίας στη Βουλή, (το ΓραφείοΠροϋπολογισμού του Κράτους).
• Δημιουργήθηκε ειδική Διαρκής Επιτροπή στη Βουλή γιατην παρακολούθηση του συστήματος ΚοινωνικήςΑσφάλισης.
• Περιορίσθηκε το εύρος του θεσμού της βουλευτικήςασυλίας και θεσμοθετήθηκε ρητά ότι ο θεσμός καλύπτειμόνο τη δραστηριότητα του βουλευτή κατά την άσκησητων καθηκόντων και του λειτουργήματος του ωςΒουλευτή.
• Αναμορφώθηκε ο θεσμός του «πόθεν έσχες» τωνπολιτικών προσώπων και καθιερώθηκε η δημοσίευσηκαι στο διαδίκτυο των δηλώσεωνώστε να υπάρχειπλήρης διαφάνεια και κοινωνικός έλεγχος.
• Ποινικοποιήθηκε η φοροδιαφυγή.
• Καθιερώθηκε ο θεσμός του εισαγγελέα οικονομικούεγκλήματος.
• Δημιουργήθηκε η Αρχή καταπολέμησης του μαύρουχρήματος.
• Καταργήθηκεέναντι των ελεγκτικών αρχώντοτραπεζικό απόρρητο.
• Καθιερώθηκε ο έλεγχοςμέσω της Τράπεζας τηςΕλλάδοςτης νομιμότητας των καταθέσεων πουμεταφέρονται στο εξωτερικό.
• Θεσμοθετήθηκε ως Ανεξάρτητη Αρχή η ΣτατιστικήΥπηρεσία για να διασφαλισθεί η αντικειμενικότητατων στοιχείων
• Έγινε απογραφή των συνταξιούχων και εντοπίσθηκανοι περιπτώσεις παράνομων συντάξεων.

ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ
• Αναδιοργανώθηκε πλήρως η τοπική Αυτοδιοίκηση μετο σχέδιο «Καλλικράτης»
• Θεμελιώθηκε η περιφερειακή Αυτοδιοίκηση με τις 13 αιρετές περιφέρειες.
• Μεταφέρθηκε στην Περιφέρεια το σύνολο τωναρμοδιοτήτων που αφορούν τον αναπτυξιακόπεριφερειακό προγραμματισμό.
• Καθιερώθηκε η δυνατότητα όχι μόνο του εκλέγειναλλά και του «εκλέγεσθαι» στους νέους από τα 18 χρόνια.


ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
• Διεκδικήθηκε και χτίστηκε από το μηδέν οΕυρωπαϊκός Μηχανισμός Στήριξης πουεξασφάλισε τα πρώτα 110 δις σώζοντας την χώρααπό την χρεωκοπία.
• Πετύχαμε τον Μάρτιο του 2011 την επιμήκυνση τουχρόνου αποπληρωμής και τη μείωση του κόστουςεξυπηρέτησης του δανείου των 110 δις .
• Διεκδικήσαμε και πετύχαμε τον Ιούλιο του 2011 τηνσυμφωνία με την οποία προβλέφθηκε πρόσθετοπρόγραμμα στήριξης της Ελλάδας με 109 δις  μεπαράλληλη εθελοντική συμμετοχή του ιδιωτικούτομέαμε στόχο την πλήρη κάλυψη τουχρηματοδοτικού ελλείμματος  ως το 2014.
• Πετύχαμε την ιστορική συμφωνία της 26ης Οκτωβρίουτου 2011 με την διαγραφή 105 δις  από το ΔημόσιοΧρέος που ήταν στα χέρια ιδιωτών δανειστών.
• Με δύσκολες αποφάσεις που ελήφθησαν το 2010-2011 μπήκε τέλος στον φαύλο κύκλο τωνανεξέλεγκτων ελλειμμάτων του δημοσίουμε μεγάλεςθυσίες των πολιτών βέβαια.
• Το έλλειμμα της γενικής Κυβέρνησης μειώθηκε από36 δις   ( 15,7 % του ΑΕΠτο 2009, σε 24 δις   ( 10,6% του ΑΕΠτο 2010, με εξασφάλιση τηςπεραιτέρω πτωτικής πορείας του ελλείμματος για ναεπιτευχθεί η εξασφάλιση πρωτογενούςπλεονάσματος.
• Μεταρρυθμίσθηκε το ασφαλιστικό σύστημα για ναεξασφαλισθεί η βιωσιμότητα του χωρίς να θιγούν οισυντάξεις κάτω των 1000 
• Περιορίσθηκε ο Δημόσιος Τομέαςμε την κατάργηση/συγχώνευση  77 φορέων του Δημοσίου.
• Δημιουργήθηκε το Ταμείο ΧρηματοπιστωτικήςΣταθερότητας με στόχο τη διατήρηση τηςσταθερότητας του ελληνικού ΤραπεζικούΣυστήματος.
• Ψηφίσθηκε ο Νόμος για ανακεφαλαίωση τραπεζών μεκοινές μετοχές.
• Ψηφίσθηκε νόμος για το άνοιγμα 150 «κλειστών»επαγγελμάτων.
• Ψηφίσθηκε και συγκροτήθηκε (τον Ιούλιο του 2011) μεδιακομματική συναίνεσητο Ταμείο ΑξιοποίησηςΔημόσιας Περιουσίας.
• Μειώθηκε το έλλειμμα στο ισοζύγιο τρεχουσώνσυναλλαγών.
• Δημιουργήθηκε η Υπηρεσία μιας Στάσης για τηνίδρυση επιχειρήσεων one stop shop.
• Ψηφίσθηκε νόμος (Ιούνιος 2011) για ριζικήαπλοποίηση των δανειοδοτήσεων των τεχνικώνεπαγγελμάτωντων μεταποιητικών επιχειρήσεων καιτων βιομηχανικών πάρκων
• Ρυθμίσθηκαν οφειλές επιχειρήσεων και δόθηκε η«δεύτερη ευκαιρία» στα υπερχρεωμένα νοικοκυριά
• Ψηφίσθηκε η σύσταση της Ενιαίας Αρχής τωνΔημοσίων Συμβάσεων.
• Καθιερώθηκε το σύστημα της επιτάχυνσηςστρατηγικών επενδύσεων (fast track).
• Για την νεανική επιχειρηματικότητα δημιουργήθηκεστον επενδυτικό νόμο ειδική κατηγορία για τηνστήριξη της νεανικής επιχειρηματικότητας.
• Δημιουργήθηκε νέα ψηφιακή πλατφόρμα ενημέρωσηςνέωντο Start Up Greece.
• Έγινε άρση του καμποτάζ για την ενίσχυση τουτουρισμού.

ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ
• Αναμορφώθηκε το Ασφαλιστικό Σύστημα πουοδηγούνταν σε κατάρρευση.
• Δημιουργήθηκε ο Εθνικός Οργανισμός ΠαροχήςΥπηρεσιών (ΕΟΠΥΥ).
• Δημιουργήθηκε το Ενιαίο Κέντρο ΠληρωμήςΣυντάξεων που μαζί με την απογραφή εντόπισεδεκάδες χιλιάδες παράνομες συντάξεις.
• Καθιερώθηκε το σύστημα της ηλεκτρονικήςσυνταγογράφησης που οδήγησε σε μείωση κατά 33 % της μείωσης της φαρμακευτικής δαπάνης που είχεφθάσει στα δις  το 2009.
• Θεσμοθετήθηκε το Κέντρο Πιστοποίησης Αναπηρίας.
• Θεσμοθετήθηκε η υποχρέωση των Ταμείων νακαταβάλουν προσωρινή σύνταξη εντός 2,5 μηνών.
• Εφαρμόσθηκαν σειρά προγραμμάτων του ΟΑΕΔ γιαστήριξη της απασχόλησης:
➢ Για νέους ανέργους και ανέργους πτυχιούχους
➢ Ανέργους που πλησιάζουν την σύνταξη
➢ Γυναίκες
➢ Ευπαθείς κοινωνικές ομάδες  
➢ Πρόγραμμα κοινωφελούς Εργασίας
➢ Κοινωνική Οικονομία και ΚοινωνικήΕπιχειρηματικότητα
➢ Τοπικά Ολοκληρωμένα Προγράμματα στήριξης τηςαπασχόλησης
➢ Προγράμματα ΟΤΑ για απασχόληση των ανέργων σετεχνικά έργα
➢ Καθιερώθηκε το μέτρο της Κάρτας Εργασίας σετομείς με υψηλό ποσοστό αδήλωτης εργασίας

ΥΓΕΙΑ
• Εφαρμόσθηκε η ηλεκτρονική συνταγογράφηση.
• Καθιερώθηκε πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας γιαόλους.
• Έγιναν συγχωνεύσεις νοσοκομείων.
• Έγινε αναμόρφωση συστήματος προμηθειών μεδιεθνείς ηλεκτρονικούς διαγωνισμούς.
• Έγινε μείωση φαρμακευτικής δαπάνης με γενικήανακοστολόγηση όλων των φαρμάκωνέκδοση θετικούκαταλόγουηλεκτρονική δημοπρασίαγενόσημα  κ.λ.π.
• Έγινε απελευθέρωση επαγγέλματος φαρμακοποιών.
• Εξαλείφθηκε η λίστα αναμονής για χορήγησημεθαδόνης.

ΠΑΙΔΕΙΑ
• Παρουσιάσθηκε το σχέδιο για το νέο σχολείο(ΔημοτικόΓυμνάσιοΛύκειο).
• Έγινε εισαγωγή της Αγγλικής και της Πληροφορικήςως μάθημα από την Α' Δημοτικού σταπολυπληθέστερα σχολεία.
• Ψηφίσθηκε ο Νόμος για την αναβάθμιση τουεκπαιδευτικού.
• Στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση λειτούργησε η νέαυπηρεσία ηλεκτρονικής παραγγελίαςακαδημαϊκών συγγραμμάτων «Εύδοξος».
• Καταργήθηκαν οι μετεγγραφές στα ΑΕΙ και έγινε ηαντικατάσταση τους με αδιάβλητο σύστημα θετικήςδιάκρισης υποψηφίων από ευπαθείς οικογένειες.
• Ψηφίσθηκε ο νέος Νόμος για τα ΑΕΙ (Αύγουστος 2011) με την ψήφο των 4/5 των βουλευτώνΟ Νόμοςκαθιέρωσε 

➢ Συμβούλιο του Ιδρύματος με συμμετοχή καιεξωτερικών προσωπικοτήτων
➢ Ουσιαστική εκπροσώπηση φοιτητών χωρίςσυνδιοίκηση
➢ Κατάργηση παραταξιακών ψηφοδελτίων στιςεκλογές των ΑΕΙ
➢ Τέλος στο άσυλο της παρανομίας
➢ Καθιέρωση υποχρεωτικής εγγραφής των φοιτητώνκάθε εξάμηνο
➢ Όρια στη συνολική διάρκεια των σπουδών
➢ Φοιτητικά δάνεια σε όλους και όχι μόνο στουςμεταπτυχιακούς σπουδαστές
➢ Αξιολόγηση και υποχρεωτική πιστοποίηση τωνπρογραμμάτων σπουδών από Ανεξάρτητη Αρχή
➢ Υποχρεωτική ανάρτηση στο διαδίκτυο τουεκπαιδευτικού υλικού (παραδόσειςσημειώσεις)
➢ Καθιέρωση των «επώνυμων εδρών» από χορηγούς
➢ Αξιολόγηση των καθηγητών κάθε πέντε χρόνιαμεβαρύτητα της άποψης των φοιτητών τους.

ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ
• Ψηφίσθηκε νόμος για το Μητρώο Αγροτών καιαγροτικών εκμεταλλεύσεων.
• Θεσπίσθηκε ενιαίο μητρώο εμπόρων αγροτικώνπροϊόντων και εφοδίων.
• Νομοθετήθηκε η αναδιοργάνωση του ΕΛΓΑ.
• Ψηφίσθηκε νόμος για την ριζική αναδιάρθρωση τωνσυνεταιρισμών.

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑ
• Ψηφίσθηκε νόμος για το Πράσινο Ταμείο και τηνκύρωση Δασικών Χαρτών.
• Ψηφίσθηκε νόμος για την προστασία τηςΒιοποικιλότητας.
• Ψηφίσθηκε νόμος για την ανακύκλωση.
• Καθιερώθηκε νέος τρόπος έκδοσης οικοδομικώναδειώνμε κατάργηση του ρόλου των πολεοδομιώνκαι η αρμοδιότητα περνά στους μηχανικούςμελετητές.
• Με νόμο ρυθμίσθηκε το μεγάλο θέμα των αυθαιρέτων.
• Ψηφίσθηκε νόμος για την επιτάχυνση ανάπτυξης τωνανανεώσιμων πηγών ενέργειας.
• Ψηφίσθηκε νόμος για την ενεργειακή αναβάθμισητων κτηρίων για εξοικονόμηση ενέργειας.
• Θεσπίσθηκε για πρώτη φορά το Κοινωνικό ΟικιακόΤιμολόγιο της ΔΕΗμε το οποίο οι ευπαθείςκοινωνικά ομάδες πληρώνουν φθηνότερα τοηλεκτρικό ρεύμα.
• Ψηφίσθηκε νόμος για ΈρευναΠαραγωγή και ΔίκτυοΜεταφοράς Υδρογονανθράκωνμε στόχο τηνέρευνα και αξιοποίηση των κοιτασμάτωνυδρογονανθράκων.
ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ
• Νομοθετήθηκε η αποδέσμευση της διαδικασίαςεπιλογής των ανώτατων Δικαστικών από τηνεκτελεστική εξουσίαμε εισαγωγή του θεσμούακρόασης των υποψηφίων από το Κοινοβούλιο(Διάσκεψη Προέδρων της Βουλής).
• Το 2011 ψηφίσθηκε ο νόμος για την «Εκδίκασηπράξεων Διαφθοράς Πολιτικών και ΚρατικώνΑξιωματούχων υποθέσεων μεγάλου κοινωνικούενδιαφέροντος για την επιτάχυνση της εκδίκασης.
• Δημιουργήθηκε (Νόμος 3932/2011) η «ΑρχήΚαταπολέμησης της Νομιμοποίησης εσόδων απόΕγκληματικές Δραστηριότητες».
• Ψηφίσθηκε ο νόμοςπου προβλέπει το Σύνταγμαγιατην διεξαγωγή Δημοψηφισμάτων.
• Ιδρύθηκε η νέα Υπηρεσία Οικονομικής Αστυνομίας καιΔίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος

ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΣ
• Με τον νόμο για σύγχρονο Κώδικα ΕλληνικήςΙθαγένειας δόθηκε η δυνατότητα σε νόμιμουςευρισκόμενους στη χώραμετανάστες να αποκτούνμε αίτηση τους την ελληνική ιθαγένεια καιδιευκολύνθηκε η απόκτηση της ιθαγένειας απόπαιδιά μεταναστών (της Β’ γενιάςπου γεννήθηκαν ήμεγάλωσαν στην Ελλάδα μετά από αίτηση των(νόμιμωνμεταναστών γονέων τους
• Δόθηκε το δικαίωμα συμμετοχής στους νόμιμουςμετανάστες και ομογενείςστις δημοτικές εκλογές.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Αφήστε το σχόλιο σας εδώ!