Τρίτη 28 Φεβρουαρίου 2017

ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΖΗΡΟΥ ΕΚΛΕΓΕΙ ΠΡΟΕΔΡΟ ΤΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗ 5 ΜΑΡΤΙΟΥ

Π  Ρ  Ο  Σ  Κ  Λ  Η  Σ  Η

1.      
Εκλογή  Προέδρου  Δημοτικού  Συμβουλίου  για  τη  δημοτική  περίοδο  Μαρτίου  2017 – Αυγούστου  2019.Καλείστε  να  προσέλθετε  στην 
αίθουσα  συνεδριάσεων  του  Δημοτικού  Καταστήματος  Φιλιππιάδας  την  Κυριακή  05  Μαρτίου  2017  και  ώρα  11 : 00΄ π. μ. σε  συνεδρίαση  για  συζήτηση  και  λήψη  αποφάσεων  στα  παρακάτω  θέματα  της  ημερήσιας  διάταξης :
2.       Εκλογή  Αντιπροέδρου  Δημοτικού  Συμβουλίου  για  τη  δημοτική  περίοδο  Μαρτίου  2017 – Αυγούστου  2019.
3.       Εκλογή  Γραμματέα  Δημοτικού  Συμβουλίου  για  τη  δημοτική  περίοδο  Μαρτίου  2017 – Αυγούστου  2019.
4.       Εκλογή  έξι  (06)  τακτικών  και  πέντε  (05)  αναπληρωματικών  μελών  της  Οικονομικής  Επιτροπής  για  τη  δημοτική  περίοδο  Μαρτίου  2017 – Αυγούστου  2019.
5.       Εκλογή  έξι  (06)  τακτικών  και  πέντε  (05)  αναπληρωματικών  μελών  της  Επιτροπής  Ποιότητας  Ζωής  για  τη  δημοτική  περίοδο  Μαρτίου  2017 – Αυγούστου  2019. 
                                                                                                              
                                                         Ο  Προεδρεύων  Δημοτικός  Σύμβουλος
                                                          
                                                                           Χασίδης  ΧρήστοςΔεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Αφήστε το σχόλιο σας εδώ!