Η προστασία του περιβάλλοντος και η καθαριότητα της πόλης αποτελούν κοινωνικά αγαθά άμεσης προτεραιότητας.Όλοι οφείλουμε να ενεργοποιηθούμε για να βελτιώσουμε την εικόνα της πόλης μας, να τη διατηρήσουμε όμορφη, καθαρή και ανθρώπινη. Η τήρηση ορισμένων απλών κανόνων, που περιλαμβάνονται στον Kανονισμό Kαθαριότητας, θα συμβάλλει στην προσπάθεια  για βελτίωση της ποιότητας ζωής των πολιτών.