Δευτέρα 8 Φεβρουαρίου 2016

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ΖΗΡΟΥ
Π  Ρ  Ο  Σ  Κ  Λ  Η  Σ  Η
Π Ρ Ο Σ : 
1.   Mέλη  του  Δημοτικού  Συμβουλίου  Δήμου  Ζηρού
2.   Καλαντζή  Νικόλαο,  Δήμαρχο  Δήμου  Ζηρού 
3.   Πρόεδρο  Δημοτικής  Κοινότητας  Φιλιππιάδας
4.   Προέδρους  και  Εκπροσώπους  Τοπικών  Κοινοτήτων
Καλείστε  να  προσέλθετε  στην  αίθουσα  συνεδριάσεων  του  Δημοτικού  Καταστήματος  Φιλιππιάδας  την  Τετάρτη  10  Φεβρουαρίου  2016  και  ώρα  14 : 30΄  σε  συνεδρίαση  για  συζήτηση  και  λήψη  αποφάσεων  στα  παρακάτω  θέματα  της  ημερήσιας  διάταξης :
1.         Έγκριση  διενέργειας  δαπανών  ( προμηθειών – υπηρεσιών – έργων ). 
2.         Έγκριση  δαπάνης  ηχητικής  κάλυψης  επετειακών  εκδηλώσεων  έτους  2016.
3.         Χορήγηση  οικονομικής  ενίσχυσης  σε  συλλόγους. 
4.         Έγκριση  σχεδίου  αναμόρφωσης  του  προϋπολογισμού  του  Δήμου  Ζηρού  οικονομικού  έτους  2016.
5.         Αποδοχή  ποσού  43.260,00 €  από  το  Υπουργείο  Εσωτερικών  και  Διοικητικής  Ανασυγκρότησης  και  κατανομή  αυτού  στις  σχολικές  επιτροπές  Πρωτοβάθμιας  και  Δευτεροβάθμιας  Εκπαίδευσης  για  την  κάλυψη  λειτουργικών  δαπανών  έτους  2016  των  Σχολείων  Πρωτοβάθμιας  και  Δευτεροβάθμιας  Εκπαίδευσης.
6.         Έγκριση  πρόσληψης  τακτικού  προσωπικού  στο  Δήμο  Ζηρού.
7.         Αποδοχή  ενός  ( 01 )  Φοιτητή  του  τμήματος  Εκπαιδευτικών  Ηλεκτρολόγων  Μηχανικών  και  Εκπαιδευτικών  Ηλεκτρονικών  Μηχανικών,  για  την  πραγματοποίηση  της  πρακτικής  του  άσκησης  στο  Δήμο  Ζηρού.  
8.         Συγκρότηση  επιτροπής  παραλαβής  εργασιών – υπηρεσιών  για  το  οικονομικό  έτος  2016.
9.         Συγκρότηση  επιτροπής  παραλαβής  προμηθειών  για  το  οικονομικό  έτος  2016.
10.      Συγκρότηση  επιτροπής  παραλαβής  καυσίμων  και  λιπαντικών  για  το  οικονομικό  έτος  2016.
11.      Συγκρότηση επιτροπής παραλαβής ανταλλακτικών και εργασιών για το οικονομικό έτος 2016.
12.      Συγκρότηση  επιτροπής  προσωρινής  και  οριστικής  παραλαβής  του  έργου : « Δημιουργία  χώρου  δασικής  αναψυχής  στη  θέση  ‘’ Αγνάντιο ‘’ της  Κοινότητας  Κρανέας ».  
13.      Τροποποίηση  Τεχνικού  προγράμματος.

14.      Ορισμός  εκπροσώπων  του  Δήμου  Ζηρού  για  την  παραλαβή  έργων  που  εκτελέστηκαν  στις  εγκαταστάσεις  της  Παιδόπολης  Ζηρού  από  την  Περιφερειακή  Ενότητα  Πρέβεζας.  
15.      Έγκριση  παράτασης  συμβατικής  προθεσμίας  περαίωσης  εκτέλεσης  του  έργου  με τίτλο :                  « Αποκατάσταση  ζημιών  στο  οδικό  δίκτυο  του  Δήμου  Ζηρού  της  Περιφερειακής  Ενότητας  Πρέβεζας,  εξαιτίας  επικίνδυνων  καιρικών  φαινομένων ».
16.      Έγκριση  πρωτοκόλλου  οριστικής  παραλαβής  εργασιών  του  έργου :  « Αντικατάσταση κεντρικού  αγωγού  ύδρευσης  από  τη  θέση ‘’ Παρίσι ‘’ της  Τοπικής  Κοινότητας  Ριζοβουνίου έως  τη  δεξαμενή  ‘’ Γκιρόδα ‘’  της  Τοπικής  Κοινότητας  Παπαδατών  Δήμου  Ζηρού ».
17.      Έγκριση  μετακίνησης  εκτός  έδρας  του  Δημάρχου  Δήμου  Ζηρού. 
    Ο  Πρόεδρος 
                                                                                        Χρήστος  Χασίδης


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Αφήστε το σχόλιο σας εδώ!