Δευτέρα 7 Απριλίου 2014

ΘΕΣΕΙΣ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΠΟΡΕΙΑΣ

                                        

                                             


                                         

Ποιοι οι λόγοι της δημιουργίας του συνδυασμού «Νέα Πορεία για τον Δήμο Ζηρού»;
Η κίνηση αυτή πηγάζει από την αγωνία νέων ανθρώπων της περιοχής του Δήμου Ζηρού για την αναζήτηση καλύτερου μέλλοντος για τον τόπο τους. Άνθρωποι οι οποίοι επέλεξαν το Δήμο Ζηρού για να δραστηριοποιηθούν επαγγελματικά και να φτιάξουν την οικογένεια τους διαπίστωσαν ότι η περιοχή της Φιλιππιάδας και της Λάκκας που είναι ευνοημένες από τη γεωγραφική τους θέση δεν έχουν βρει ακόμη το σύγχρονο βηματισμό τους γιατί έχασαν θαυμάσιες ευκαιρίες να αξιοποιήσουν τις ιδιαιτερότητες της περιοχής που κατέχει κομβική θέση στο κέντρο της Ηπείρου.
Ενεργοί πολίτες με επίγνωση του καθήκοντος τόσο απέναντι στον εαυτό τους,όσο και στο κοινό καλό,γεμάτοι όρεξη και δύναμη συμμετέχουν στην κοινή πορεία για μια νέα αρχή. Δεν εκπροσωπούμε την οπισθοδρόμηση εκείνων, που μόνο τους μέλημα είναι η κατάκτηση της εξουσίας.
Ούτε ανήκουμε σε εκείνους που θέλουν να συνεχίσουν ως έχει τη σημερινή διαχείριση. Το παρελθόν πασχίζει απεγνωσμένα να επιβιώσει σε μία εποχή που όλα αλλάζουν. Εμείς αφήνουμε στους άλλους τα άκρα και τις ακρότητες. Την αλαζονεία και την αιχμαλωσία στη συντήρηση.
Οδηγός μας είναι οι αξίες και οι ιδέες μας,η πίστη μας και η προσήλωση στην σύγχρονη, αποκεντρωμένη, αποτελεσματική και ευέλικτη αυτοδιοίκηση που απαιτεί ένα ρεύμα αλλαγών και ανατροπών .
Μοναδικός μας στόχος είναι να παραμεριστεί ο εγωισμός και η ιδιοτέλεια και μέσα από τη συνεργασία και την ενότητα να δημιουργηθεί ένα ευρύ μέτωπο κοινωνικών και πολιτικών δυνάμεων που θέλει αλλαγές, θέλει να συγκρουστεί με την καθεστηκυία τάξη πραγμάτων, να στηρίξει την καινοτομία, την περιφερειακή ανάπτυξη και να αναδείξει την ταυτότητα και τις αξίες μας.
Η αναπτυξιακή πορεία του Δήμου πρέπει να είναι ΒΙΩΣΙΜΗ ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΑ και ΙΣΟΡΡΟΠΗ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΑ.
Προτείνουμε ένα μοντέλο ανάπτυξης του τόπου μας, με βασικές προϋποθέσεις:
 1. Ενίσχυση και στήριξη της ιδιωτικής πρωτοβουλίας μέσα από ενημέρωση και αναβάθμιση των υπηρεσιών του Δήμου.
 1. Αναβάθμιση της ποιότητας ζωής των κατοίκων.
 1. Σεβασμό στο περιβάλλον και τους φυσικούς πόρους.
 1. Ανάδειξη της ιστορικής και πολιτιστικής κληρονομιάς μας.
 1. Ανάδειξη και προβολή των αρχαιολογικών και ιστορικών χώρων του Δήμου.
 1. Αναβάθμιση θεσμού και λειτουργίας Πνευματικού Κέντρου του Δήμου,με ικανά και καταρτισμένα μέλη.
 1. Δημιουργία Δημοτικής Βιβλιοθήκης.
 1. Αναβάθμιση της Φιλαρμονικής του Δήμου.
 1. Στήριξη πολιτιστικών δρώμενων όλων των Συλλόγων της περιοχής μας.
 1. Διοργάνωση, συνδιοργάνωση και στήριξη μουσικοχορευτικών φεστιβάλ σε όλα τα τοπικά διαμερίσματα κάθε χρόνο.
 1. Ανάπτυξη πολιτιστικής επικοινωνίας τόσο μέσα στα όρια του Δήμου, μεταξύ των τοπικών διαμερισμάτων όσο και με τους άλλους δήμους του τόπου μας.

Στην κατεύθυνση αυτή θα εκπονήσουμε Ειδικό Τοπικό Αναπτυξιακό Πρόγραμμα που θα προσδιορίσει τη μακροπρόθεσμη αναπτυξιακή πορεία του Δήμου. Το πρόγραμμα μας έχει σχεδιασμό, έχει λογική και φιλοσοφία. Με συναίσθηση των δυσκολιών, των μεγάλων μας ευθυνών, με ισχυρή θέληση και αποφασιστικότητα, επεξεργαστήκαμε θέσεις και προτάσεις για την λειτουργία και την ανάπτυξη του νέου Δήμου μας.
Χρειαζόμαστε δράσεις, έργα, πρωτοβουλίες με ταυτότητα, συντονισμό και υπευθυνότητα που να αντέχουν στο χρόνο και να καλύπτουν ουσιαστικές κοινωνικές ανάγκες και προβλήματα. Παρεμβάσεις ιεραρχημένες με περιεχόμενο, σκοπό και αποτέλεσμα.
Στη διαδικασία αυτή, που τη θεωρούμε σαν κορυφαία διαδικασία δημοκρατικού προγραμματισμού, θα καλέσουμε σε διάλογο και ουσιαστική συμμετοχή όλους τους μαζικούς φορείς και πολίτες του Δήμου μας.


ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΑ
Σήμερα η κτηνοτροφία αποτελεί έναν από τους πιο δυναμικούς παραγωγικούς τομείς της χώρας μας.
Οι σημαντικότερες οικονομικές και παραγωγικές δραστηριότητες του τόπου μας στηρίζονται αποκλειστικά στη πρωτογενή κτηνοτροφική παραγωγή.
Οι περισσότερες δε καλλιεργήσιμες εκτάσεις παραμένουν σε αδράνεια και έχουν μετατραπεί σε άγονους βοσκότοπους.
Η νέα δημοτική αρχή πρέπει να σταθεί αρωγός στις προσπάθειες ανάπτυξης και εξέλιξης των υφιστάμενων αγροτοκτηνοτροφικών επιχειρήσεων.
Είναι υποχρέωση της να στηρίξει τους "μικρούς" παραγωγούς που αποτελούν και τη ραχοκοκαλιά της τοπικής κοινωνίας και στην πλειοψηφία τους είναι ηλικίας 50 έως 60 χρονών , εκτρέφοντας έως 50 αιγοπρόβατα και δυσκολεύονται να ανταποκριθούν στη σύγχρονη πραγματικότητα.
Είναι δε υποχρέωση της να στηρίξει έμπρακτα κάθε προσπάθεια νέων ανθρώπων που επιθυμούν να επιστρέψουν στον δήμο μας και να ασχοληθούν με τον πρωτογενή τομέα.
Αποτελεί λοιπόν επιτακτική ανάγκη,  να διαμορφωθεί μια  στρατηγική, ένασυγκεκριμένο πολυετές πλάνο για την ανάπτυξη του κάθε τομέα της γεωργίας και της κτηνοτροφίας  που να εστιάζει στα συγκριτικά πλεονεκτήματα, τις ανάγκες και τις δυνατότητες του τόπου μας, και να σηματοδοτεί μια «φυγή προς τα εμπρός».
H πρώτη μας προτεραιότητα, ως νέα Δημοτική Αρχή, θα είναι η ίδρυση Γραφείου Αγροτικής Ανάπτυξης. Ενός γραφείου που στόχο θα έχει τη δημιουργία ευνοϊκού περιβάλλοντος για την αγροτική παραγωγή και την κτηνοτροφία. Ενός γραφείου που θα  στηρίξει στον πρωτογενή τομέα, θα δίνει κατευθύνσεις σε νέους και θα συμβάλλει στην πραγματική και με σταθερά βήματα αναζωογόνηση της περιοχής μας.
Το γραφείο Αγροτικής ανάπτυξης, με τις αυξημένες αρμοδιότητες που απορρέουν από το θεσμό του Καλλικράτη θα έχει την ευθύνη για την καταγραφή και επεξεργασία των στοιχείων που παρουσιάζουν  την πραγματική αγροτική κατάσταση του Δήμου και θα αναλάβει την υποχρέωση για την ανασυγκρότηση της γεωργίας και κτηνοτροφίας.
Θα ασχολείται με ζητήματα που αφορούν τη βελτίωση της αγροτικής οδοποιίας, της αξιοποίησης του υδάτινου δυναμικού, των θεμάτων οργάνωσης και διαχείρισης των εκμεταλλεύσεών αγροτών και κτηνοτρόφων, καθώς και τα προγράμματα της ΕΕπου σχετίζονται με την ανάπτυξη τους.
Θα παρέχει συμβουλές σε αγρότες σε θέματα καλλιέργειας παραγωγικών φυτών και εκτροφής παραγωγικών ζώων καθως και συμβουλές για αδειοδότηση σταυλικών εγκαταστάσεων για παραγωγικά ζώα.
Θα στηρίξει κάθε οργανωμένη προσπάθεια ίδρυσης και λειτουργίας συνεταιρισμών και ομάδων παραγωγών που θα δώσει ώθηση στην ανάπτυξη της αγροτικής επιχειρηματικότητας.
Στα πλαίσια αυτά θα προγραμματιστούν συναντήσεις με παραγωγούς, τοπικά συμβούλια, συνεταιρισμούς και αγροτικούς συλλόγους, αλλά και με το Τ.Ε.Ι ΗΠΕΙΡΟΥ, ώστε να καταστούν γνωστά τα επιμέρους προβλήματα και οι ιδιαιτερότητες κάθε κλάδου.
Η νέα δημοτική αρχή θα πρέπει να σταθεί κοντά στον κάθε παραγωγό, αφουγκραζόμενη τα θέματα που τον απασχολούν.
Δίνοντας λύσεις στα πραγματικά του προβλήματα και βοηθώντας τον να εκσυγχρονιστεί να αποτελέσει μοχλό ανάπτυξης αξιοποιώντας τους υφιστάμενους φυσικούς πόρους (βοσκοτόπους), το ανθρώπινο παραγωγικό δυναμικό  και τα παραγόμενα παραδοσιακά προϊόντα, με βάση το γάλα και το κρέας, προσδίδοντας σ'αυτά προστιθέμενη αξία.

ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ
Αλήθεια, πόση σημασία δίδεται σε αυτόν τον τομέα από τους ανθρώπους της τοπικής αυτοδιοίκησης σήμερα; Πόσος χρόνος και ποιο το μερίδιο των προϋπολογισμών των Δήμων  που αφιερώνεται στην ανάπτυξη του πολιτισμού και την καλλιέργεια των δημοτών μας;
Ο πολιτισμός στηρίζεται στην κοινωνία. Η κοινωνία που δεν δημιουργεί, δεν προωθεί, δεν συντηρεί και δεν αναπτύσσει τις δικές της πολιτιστικές πολιτικές είναι καταδικασμένη να αποτύχει. Ο κάθε Δήμος, όσο μικρός ή μεγάλος και αν είναι, θα πρέπει με κάθε τρόπο να ενισχύει την κοινωνία προς αυτήν την κατεύθυνση.
Άλλωστε, πολιτισμός σημαίνει δημιουργία. Η κοινωνία των πολιτών μέσω του πολιτισμού υπερασπίζεται τον φυσικό και μνημειακό της πλούτο. Ως εκ τούτου, όλοι πρέπει να ενθαρρύνουμε την πολιτιστική ανάπτυξη μέσω πολύπλευρων ενεργειών που στοχεύουν στην προβολή, διαφύλαξη και ενίσχυση των τοπικών ηθών και εθίμων, των παραδόσεων, των τοπικών δημιουργών αλλά και στη μέγιστη δυνατή αξιοποίηση του ιστορικού μας πλούτου και της αρχιτεκτονικής μας ταυτότητας.
Πιο συγκεκριμένα, ο Δήμος μπορεί να επιτελέσει τρεις αλληλοτροφοδοτούμενες λειτουργίες:
α) ως συμπαραστάτης, ηθικά και οικονομικά, πολιτιστικών πρωτοβουλιών που αναλαμβάνουν ομόλογοι φορείς ή πρόσωπα, β) ως παραγωγός, άμεσα ή έμμεσα, πολιτιστικών αγαθών, γ) ως επιτελικός νους για τη σύλληψη και την προώθηση ενός σχεδίου πολιτιστικής πολιτικής.
Ενδεικτικά αναφέρουμε κάποιους απο τους βασικούς άξονες που θα κινηθούμε.
Είναι καθήκον όλων εμάς, να διαφυλάξουμε την παραγωγή πολιτισμού γιατί αυτό ισοδυναμεί με την εξέλιξη του Δήμου μας και της κοινωνίας εν γένει, επιδεικνύοντας τον απαιτούμενο σεβασμό στην Εθνική μας κληρονομιά.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Αφήστε το σχόλιο σας εδώ!