Τετάρτη 6 Απριλίου 2016

Το σπήλαιο στο Ασπροχάλικο, μια άγνωστη γωνιά της Ηπείρου

asproxaliko2
Μία άγνωστη στους πολλούς, γωνιά της Ηπειρωτικής γης, αποτελεί το σπήλαιο και η βραχοσκεπή στο Ασπροχάλικο. Από τις παλαιότερα ανασκαμμένες παλαιολιθικές θέσεις στη χώρας μας που μαρτυρά την παρουσία του ανθρώπου στην Ήπειρο στη μέση παλαιολιθική εποχή.
Βρίσκεται δίπλα στην εθνική οδό Άρτας- Ιωαννίνων, σε απόσταση τριών χιλιομέτρων από το χωριό ‘Αγιος Γεώργιος Πρέβεζας, στην κοιλάδα του ποταμού Λούρου. Ανοίγεται στα ασβεστολιθικά πετρώματα της βραχώδους δυτικής όχθης του ποταμού, 20 μέτρα πάνω από τη σημερινή κοίτη του.
Ανασκάφηκε στο διάστημα 1964-66 από την Βρετανική Αρχαιολογική Σχολή υπό τον E. S. Higgs σε συνεργασία με τον Σ. Δάκαρη. Το 1983 πραγματοποιήθηκαν νέες στρωματογραφικές έρευνες και ραδιοχρονολογήσεις από τις οποίες τεκμηριώνεται η ανθρώπινη παρουσία στη βραχοσκεπή από το 100.000 μέχρι 10.000.
asproxaliko1
Οι αρχαιολογικές επιχώσεις, περιείχαν πληθώρα οστών ζώων και λίθινων εργαλείων της Μέσης και Ανώτερης Παλαιολιθικής περιόδου. Αποτέλεσε χώρο εποχικής εγκατάστασης κυνηγών-τροφοσυλλεκτών οι οποίοι ακολουθούσαν τα κοπάδια των κόκκινων ελαφιών κατά τις μετακινήσεις τους από τα θερινά βοσκοτόπια της ενδοχώρας της Ηπείρου στα χειμερινά των παράκτιων περιοχών.
Από τα ανώτερα στρώματα των επιχώσεων ήρθαν στο φως εργαλεία της Ανώτερης Παλαιολιθικής. Ακολουθούν στρώματα της Μέσης Παλαιολιθικής περιόδου με εργαλεία «Μικρο Μουστέριας» λιθοτεχνίας και κατάλοιπα σύγχρονης πανίδας ενώ στα κατώτερα στρώματα, επίσης της Μέσης Παλαιολιθικής, βρέθηκαν εργαλεία «τυπικής Μουστέριας» λιθοτεχνίας μαζί με δόντι ενός εξαφανισμένου είδους ρινόκερου (Dicerorhinus kirchbergensis).

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Αφήστε το σχόλιο σας εδώ!