Πέμπτη 24 Ιουλίου 2014

ΚΑΛΑ ΕΚΤΟΣ ΑΠΟ ΤΙΣ ΕΓΚΡΙΣΕΙΣ ΕΣΟΔΩΝ ΤΑ ΑΛΛΑ ΓΙΑΤΙ ΕΙΝΑΙ Ι ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝΤΑ?

Συνεδρίαση Δημοτικού συμβουλίου την Δευτέρα 28 Ιουλίου

Tην  Δευτέρα 28 Ιουλίου 2014  και  ώρα  19 :00  θα συνέλθει   σε συνεδρίαση  το Δημοτικό Συμβούλιο Δήμου Ζηρού για  συζήτηση  και  λήψη  αποφάσεων  στα  παρακάτω  θέματα  της  ημερήσιας  διάταξης :1.        Έγκριση  υποβολής  αίτησης  του  Δήμου  Ζηρού  στο  Δήμο  Δωδώνης  για  υπαγωγή  στη  ρύθμιση  ληξιπρόθεσμων  οφειλών,  σύμφωνα  με  τις  διατάξεις  του  Νόμου  4257/20142.        Έγκριση  προμηθειών – υπηρεσιών – εργασιών  του  προϋπολογισμού  του  Δήμου  Ζηρού  οικονομικού  έτους  20143.        Έγκριση  έκθεσης  εσόδων – εξόδων  του  1ου  τριμήνου  έτους  2014  του  προϋπολογισμού  του  Δήμου  Ζηρού  οικονομικού  έτους  20144.        Έγκριση  έκθεσης  εσόδων – εξόδων  του  2ου  τριμήνου  έτους  2014  του  προϋπολογισμού  του  Δήμου  Ζηρού  οικονομικού  έτους  20145.        Έγκριση  διενέργειας  προμήθειας  δύο  ( 02 )  μηχανογραφικών  εφαρμογών  της  ALFAWARE6.        Έγκριση  διοργάνωσης  της  ετήσιας  εμποροπανήγυρης  Θεσπρωτικού,  καθορισμός  χώρου  για  τη  διοργάνωσή  της  και  έγκριση  του  τρόπου  διοργάνωσης  και  λειτουργίας  αυτής7.        Έγκριση  διοργάνωσης  της  ετήσιας  εμποροπανήγυρης  Φιλιππιάδας,  καθορισμός  χώρου  για  τη  διοργάνωσή  της  και  έγκριση  του  τρόπου  διοργάνωσης  και  λειτουργίας  αυτής 8.        Έγκριση  της  αριθ.  49/2014  Απόφασης  του  Διοικητικού  Συμβουλίου  του  Νομικού  Προσώπου  « ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ  ΔΗΜΟΣΙΟΥ  ΔΙΚΑΙΟΥ – ΔΗΜΟΥ  ΖΗΡΟΥ »  που  αφορά  την  έκδοση  εγγυητικής  επιστολής  για  τη  συμμετοχή  του  Νομικού  Προσώπου  στον  διαγωνισμό  στα  Πλαίσια  της  Δράσης  « Εναρμόνιση  Οικογενειακής  και  Επαγγελματικής  Ζωής »9.        Έγκριση  παράτασης  συμβατικής  προθεσμίας  περαίωσης  εκτέλεσης  του  έργου :                        « Ανάδειξη  πηγών  Σάμπαλης  Δ. Δ. Γοργομύλου  Δήμου  Ανωγείου » 10.    Έγκριση  της  αύξησης  προϋπολογισμού  για  την  κάλυψη  δαπανών  μισθοδοσίας  προσωπικού  για  την  παρακολούθηση  των  εκσκαφών  του  έργου :  « Ανάπλαση  κεντρικών  οδών  της  Πόλεως  της  Φιλιππιάδας »11.    Τροποποίηση  της  αριθ.  303/2013  προηγούμενης  απόφασης  του  Δημοτικού  Συμβουλίου  με  θέμα : «Εξέταση αιτήματος της  αναδόχου  εταιρείας PLANTECH  για  τροποποίηση  σύμβασης  της εργασίας με τίτλο : ‘’ Παροχή Υποστηρικτικών Υπηρεσιών για την υλοποίηση του Υποέργου  του  Δήμου  Ζηρού  στο  πλαίσιο  της  Πράξης  με  διακριτικό  τίτλο : LAROUTE ‘’ »


1 σχόλιο:

 1. Τι είχες Γιάννη ,τι είχα πάντα.
  Την 28 Ιουλίου 2014 συνεδριάζει πάλι για να συζητήσει αυτή την φορά (μεταξύ των άλλων) ‘’επείγοντα’’ θέματα, όπως το παρακάτω: Έγκριση διοργάνωσης της ετήσιας εμποροπανήγυρης Φιλιππιάδας, καθορισμός χώρου για τη διοργάνωσή της και έγκριση του τρόπου διοργάνωσης και λειτουργίας αυτής .
  Μα τέλος πάντων αυτή η απερχόμενη Δημοτική αρχή πήρε φόρα και θα τα κάνει όλα τις τελευταίες 30 ημέρες που της έμειναν;.
  Θα πάρουν απόφαση για τον Οκτώβριο όταν στον Δήμο από 1-9-2014 θα είναι η νέα δημοτική αρχή ; Και ποιος τους είπε ότι μπορούν να αποφασίζουν για το χρονικό διάστημα που δεν θα έχουν καμία νομιμοποίηση; . Το δημοτικό συμβούλιο προβαίνει στην συζήτηση θέματος , για το οποίο δεν νομιμοποιείται να αποφασίσει, η δε σχετική απόφαση ,που τυχόν θα ληφθεί δεν είναι έκτακτη και συνεπώς είναι παράνομη, καθότι αντιβαίνει στην απαγορευτική διάταξη της παραγράφου 5 του άρθρου 65 του Νόμου 3852/2010.’’ Ένα (1) μήνα πριν από τη διενέργεια των εκλογών και μέχρι την εγκατάσταση των νέων δημοτικών αρχών, το δημοτικό συμβούλιο αποφασίζει μόνο για θέματα που αναφέρονται σε έκτακτες περιπτώσεις εξαιρετικά επείγουσας και απρόβλεπτης ανάγκης’’.
  Ως εκ τούτου θα πρέπει να ακυρωθεί, καθώς προφανής στόχος είναι η δέσμευση της επόμενης Δημοτικής Αρχής.
  Ας προσέξουν οι δημοτικοί σύμβουλοι της απερχόμενης δημοτικής αρχής, διότι αυτό το θέμα όπως και 2-3 άλλα πρέπει να καταψηφιστούν , διότι θα ακυρωθούν επειδή θα ψηφιστούν , (αν ψηφιστούν),με τρόπο εμφανώς παράνομο.
  Λοιπόν οι απερχόμενοι δημοτικοί άρχοντες να σταματήσουν αυτό το κρυφτούλι και την κουτοπονηριά, γιατί δεν τους παίρνει. Ο λαός τους γύρισε την πλάτη. Γιατί αυτοί συνεχίζουν να προκαλούν; .
  Η νέα Δημοτική Αρχή εχει ευθύνη. Για να δούμε τι θα κάνει. Γιατί αν δεν κάνει κάτι, θα υποθέσουμε………. άλλα.

  ΑπάντησηΔιαγραφή

Αφήστε το σχόλιο σας εδώ!