Δευτέρα 10 Νοεμβρίου 2014

ΤΟ ΟΜΟΛΟΓΗΣΑΝ ΜΟΝΟΙ ΤΟΥΣ


Στην  παλαιά Κοινωφελής επιχείρηση Θεσπρωτικού  έχουν κατασχεθεί τα πάντα από το ΣΔΟΕ    και γιαυτό δεν μπορούν να παραδοθούν. 
Γιατί είπαν ψέμματα στο Δημοτικό Συμβούλιο ότι δεν ξέρουν που βρίσκονται? 
Ιδού η ομολογία τους!

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ « Ενημέρωση για τη διαδικασία 
ΚΟΙΝΩΦΕΛΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ παράδοσης –παραλαβής της Εταιρείας »
ΔΗΜΟΥ ΖΗΡΟΥ 
Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο 13/2014


Στη Φιλιππιάδα σήμερα στις 7 Νοεμβρίου του έτους 2014 (7/11/2014) ημέρα της 
εβδομάδας Πέμπτη και ώρα 12.00 πμ.το Δ/Σ της Κοινωφελούς Επιχείρησης 
συνήλθε σε συνεδρίαση ύστερα από την αρ.128/3-11-2014 πρόσκληση της 
προέδρου για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της 
ημερήσιας διάταξης.
Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης η πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου 
διαπίστωσε ότι ήταν :
Παρόντες Απόντες 
Ξώνα Γεωργία 
Αθανασόπουλος Περικλής Ζαρκαδάκη Άννα Μαρία 
Βέργος Παναγιώτης Γιαννάκη Μαρία
Ζάβαλης Βασίλειος
Γάλλιου ΜαρίαΠαρόντες στο Δ.Σ ήταν οι εργαζόμενοι του «Βοήθεια στο Σπίτι» , του ΚΔΑΠ , ο κ. 
Γείτονας, Δημοτικός σύμβουλος, και ο κ. Μισιρλής εκπρόσωπος των εργαζομένων.
Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και η υπάλληλος του Δήμου Ζηρού κ. Καρρά 
Γιαννούλα για την τήρηση πρακτικών.
Θέμα 1
ο «Ενημέρωση για τη διαδικασία παράδοσης-παραλαβής της Εταιρείας»
Αριθμός Απόφασης 28/2014
Η πρόεδρος του Δ.Σ ύστερα από την διαπίστωση απαρτίας κήρυξε την έναρξη της 
συνεδρίασης εισηγούμενη το 1ο θέμα της ημερησίας διάταξης.
Η πρόεδρος του ΔΣ. Κ. Γεωργία Ξώνα παίρνοντας το λόγο είπε: ως πρόεδρος της 
Κοινωφελούς επιχείρησης Δήμου Ζηρού εκθέτω την κατάσταση της επιχείρησης που 
παρέλαβα κατά την διαδικασία παράδοσης- παραλαβής. Η επιχείρηση συνέχισε η 
πρόεδρος, ασχολείται με την υλοποίηση προγραμμάτων κοινωνικής προστασίας και 
αλληλεγγύης, καθώς και με την διοργάνωση διαφόρων εκδηλώσεων.
ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ κ. ΞΩΝΑ ΓΕΩΡΓΙΑΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ 
ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΖΗΡΟΥ ΜΕΧΡΙ ΤΗΝ 31/10/2014
 Ως πρόεδρος της Κοινωφελούς επιχείρησης Δήμου Ζηρού εκθέτω την 
κατάσταση της επιχείρησης που παρέλαβα κατά την διαδικασία παράδοσης-
παραλαβής.
Η επιχείρηση ασχολείται κυρίως με την υλοποίηση προγραμμάτων κοινωνικής 
προστασίας και αλληλεγγύης καθώς και με τη διοργάνωση διαφόρων 
εκδηλώσεων.
ΕΡΓΑΣΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
Τα προγράμματα που βρίσκονται σε εξέλιξη την περίοδο αυτή είναι τρία:
Α) Το Κέντρο Δημιουργικής Απασχόλησης παιδιών που έχει έδρα το 
Ριζοβούνι, απασχολεί δύο υπαλλήλους, εξυπηρετεί 30 παιδιά (ηλικία 6-12 
ετών) και έχει ωράριο λειτουργίας 4-8 το απόγευμα.
Τα έξοδα του κέντρου καλύπτονται εξ ολοκλήρου από το πρόγραμμα .Β) το 2ο πρόγραμμα αφορά την «Βοήθεια στο Σπίτι». Αυτό εξυπηρετεί 300 
ευπαθή άτομα, απασχολεί 16 εργαζομένους και διαθέτει 5 επιβατικά 
αυτοκίνητα.
Οι εργαζόμενοι χωρίζονται σε 5 ομάδες και επισκέπτονται τα χωριά σύμφωνα 
με τον δικό τους προγραμματισμό.
Το πρόγραμμα καλύπτει εξ ολοκλήρου τα έξοδα των εργαζομένων ως και ένα 
ποσοστό 2,5% για μικροέξοδα.
Γ) το 3ο Πρόγραμμα το οποίο έληξε στις 31/10/14 αφορούσε απασχόληση 
ανέργων του ΟΑΕΔ 55-64 ετών για διάρκεια 27 μηνών. Απασχολούσε 7 
άτομα (ένας εκ των οποίων εργαζόταν μέχρι τέλους Οκτωβρίου).Το 
πρόγραμμα κάλυπτε τα έξοδα των εργαζομένων σε ποσοστό 55% συνολικά 
και ο Δήμος είχε υποχρέωση να καλύψει το υπόλοιπο 45%.
Τέλος, στην επιχείρηση εργάζεται ένας υπάλληλος ΑΜΕΑ του οποίου η 
σύμβαση μετατράπηκε σε αορίστου χρόνου την 19/1/2014 με απόφαση του 
Δ/Σ της Κοινωφελούς Επιχείρησης , χωρίς ωστόσο, να έχει γίνει καμία 
περαιτέρω ενέργεια ( δηλαδή να έχει σταλεί η απόφαση στον Επίτροπο, να 
έχει εξασφαλιστεί το κόστος μισθοδοσίας και να έχει υπογραφεί η σύμβαση 
του μέχρι σήμερα).
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 
Η επιχείρηση παρουσιάζει τις παρακάτω οφειλές:
1) Ποσό 139.994,26ευρώ προς τους εργαζομένους των 2 προγραμμάτων 
( ΚΔΑΠ- Βοήθεια στο Σπίτι) που αντιστοιχούν σε μισθούς 5 μηνών και 
προς τους εργαζομένους του προγράμματος ΟΑΕΔ που αντιστοιχούν 
σε μισθούς ενός έτους περίπου. Δηλαδή, οι 19 εργαζόμενοι είναι 
απλήρωτοι για 5 μήνες και οι υπόλοιποι 7 για ένα έτος.
2) Ποσό 76.868,82ευρώ προς την Εφορία (Δ.Ο.Υ)
3) Ποσό 176.562,12ευρώ προς το ΙΚΑ.
4) Ποσό 12.352,54 ευρώ που αφορά ταμειακό υπόλοιπο έως 31/10/14 το 
οποίο στην πραγματικότητα δεν υφίσταται.
5) Ποσό 40.702,95 ευρώ που φαίνεται ως καταθέσεις σε 4 λογαριασμούς 
της Αγροτικής Τράπεζας Θεσπρωτικού επ’ ονόματι Κοινωφελούς 
Επιχείρησης Θεσπρωτικού, τα οποία χρήματα όμως, δεν υπάρχουν.
6) Ποσό 40.000 ευρώ που αντιστοιχεί σε εκκρεμή βεβαίωση οφειλών ΙΚΑ 
μετά από καταγγελία εργαζόμενης. 
7) Ποσό 4.049 ευρώ το οποίο εκκρεμεί σε μισθολογικές απαιτήσεις 
εργαζόμενης μετά από αγωγή στην επιχείρηση.Στην επιχείρηση οφείλονται 104.880 ευρώ από τις επιχορηγήσεις των 
προγραμμάτων και υπάρχουν τρεις τραπεζικοί λογαριασμοί στην Τράπεζα 
Πειραιώς με συνολικές καταθέσεις 10.260,07ευρώ.
Συνοψίζοντας αναφέρω ότι στην επιχείρηση απασχολούνται 19 εργαζόμενοι 
εξυπηρετούνται 300 ευπαθή άτομα, 30 παιδιά, διαθέτει 5 αυτοκίνητα και 
υπάρχει συνολικό έλλειμμα 385.649,69 ευρώ.
Στην επιχείρηση δεν υπάρχει προς παράδοση βιβλία πρακτικών αποφάσεων 
πριν το 2012 και δεν μου παραδόθηκε απολύτως τίποτα, από το αρχείο της 
Κοινωφελούς Επιχείρησης του πρώην Δ. Θεσπρωτικού παρά τις 
επανειλημμένες γραπτές αιτήσεις μου.
Τέλος η παρούσα έκθεση περιλαμβάνει το πρακτικό παράδοσης παραλαβής 
της 29/10/2014 στο οποίο έχουν επισυναφθεί τα πρωτότυπα έγγραφα που 
αποδεικνύουν τα παραπάνω οικονομικά στοιχεία.
Φιλιππιάδα, 5/11/2014
Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ 
ΞΩΝΑ ΓΕΩΡΓΙΑ
Η πρόεδρος της Κ.ΕΔΗ.ΖΗ αφού διάβασε την έκθεση της οικονομικής και εργασιακής 
κατάστασης της εταιρείας έως την 31/10/2014 ανέφερε ότι στο προηγούμενο ΔΣ. Είχε 
ζητηθεί επιχορήγηση από τον Δήμο Ζηρού για την κάλυψη τρεχουσών και άμεσων αναγκών 
ύψους 60.000ευρώ . Με τα χρήματα αυτά συνέχισε η πρόεδρος θα γίνει ρύθμιση σε ΙΚΑ 
και Εφορία από τις 15/11/2014 και μετά, ώστε να πάρει η εταιρεία ασφαλιστική και 
φορολογική ενημερότητα και επίσης να καλυφθούν οι μισθολογικές απαιτήσεις των 
εργαζομένων.
Στη συνέχεια η πρόεδρος ενημέρωσε το ΔΣ ότι η ΕΕΤΑΑ δεν συμπεριέλαβε στο πίνακα Β’ 
Δόσης την πληρωμή του Βοήθεια στο Σπίτι Δήμου Ζηρού καθώς η Α΄ δόση ύψους περίπου 
203.000ευρώ χρησιμοποιήθηκε και για δαπάνες οι οποίες δεν ήταν επιλέξιμες, οπότε 
τόνισε η πρόεδρος θα έπρεπε να υπάρχει τουλάχιστον ένα ταμείο 26.000 ευρώ . Αν δεν 
δείξουμε στην ΕΕΤΑΑ συνέχισε η πρόεδρος, τι απέγιναν οι 26.000 δεν πρόκειται να 
αποδεσμεύσει την Β΄δόση .
Στη συνέχεια πήρε το λόγο ο κ. Μισιρλής, ως εκπρόσωπος των εργαζομένων και είπε ότι τα 
χρέη είναι ευθύνη της επιχείρησης και το βασικό θέμα είναι πότε θα πληρωθούν οι 
εργαζόμενοι. Με τον κ. Μισιρλή συμφώνησε ο κ. Γείτονας, σύμβουλος της ελάσσονος 
αντιπολίτευσης.Κατόπιν η Πρόεδρος απευθυνόμενη στον κ. Αθανασόπουλο τον ρώτησε που βρίσκεται το 
βιβλίο πρακτικών –αποφάσεων του 2011, το οποίο δεν παραδόθηκε ποτέ κατά την 
διαδικασία παράδοσης παραλαβής της Εταιρείας. Ο κ. Αθανασόπουλος απάντησε ότι το 
βιβλίο πρακτικών αποφάσεων του 2011 το παρέδωσε η κ . Δράκου Γεωργία που ήταν 
πρακτικογράφος το χρονικό διάστημα 2010-11, στην κ. Γούλα Ελένη, η οποία συνέχισε και 
να το τηρεί. Το βιβλίο συνέχισε ο κ. Αθανασόπουλος, αλλάχτηκε όταν ανέλαβε την 
προεδρία ο κ. Βέργος Δημήτριος Και ότι το παλιό βιβλίο παρέμεινε σε κάποια ντουλάπα 
της Κοινωφελούς επιχείρησης και ότι όλες οι παλαιές αποφάσεις βρίσκονται εκεί .
Άλλωστε το βιβλίο δεν έχει καμία αξία τόνισε ο κ. Αθανασόπουλος αφού οι επίσημες 
αποφάσεις υπάρχουν στο διαδίκτυο με αριθμό ΑΔΑ. Η πρόεδρος ανταπαντώντας 
ισχυρίστηκε ότι είναι πιθανόν να έχουν αναρτηθεί μόνο οι μισές αποφάσεις και όχι όλες.
Ακολούθως η πρόεδρος ρώτησε τον κ. Αθανασόπουλο αν υπάρχει λογιστικό αρχείο από την 
παλαιά επιχείρηση Θεσπρωτικού και που είναι – ερώτημα αίτημα το οποίο είχε γίνει 
γραπτώς και από την λογίστρια της επιχείρησης κ. Κούκου Όλγα προς τον τότε πρόεδρο της 
επιχείρησης κ. Αθανασόπουλο μιας και δεν είχε παραληφθεί από την ίδια κανένα λογιστικό 
αρχείο της επιχείρησης.
Ο κ. Αθανασόπουλος παίρνοντας τον λόγο υποστήριξε ότι δεν υπάρχουν τέτοια έγγραφα 
επειδή η παλαιά Κοινωφελής επιχείρηση Θεσπρωτικού υπόκειται σε έλεγχο από το ΣΔΟΕ 
και τα πάντα είχαν κατασχεθεί. Τότε, η πρόεδρος ζήτησε από τον κ. Αθανασόπουλο να 
προσκομίσει το επίσημο έγγραφο κατάσχεσης του ΣΔΟΕ, έτσι ώστε να διαπιστωθεί ποια 
παραστατικά υπάρχουν και ποια λείπουν προκειμένου να περάσουν από έλεγχο Επιτρόπου. 
Επίσης η πρόεδρος πρότεινε να δοθεί χρονικό περιθώριο (10) ημερών στον κ. 
Αθανασόπουλο προκειμένου να προσκομίσει το λογιστικό αρχείο της επιχείρησης.
Τέλος η πρόεδρος είπε ότι «την έκθεση για τα έγγραφα που συνοδεύουν το πρακτικό θα 
δοθούν για έλεγχο στο Νομικό Σύμβουλο προκειμένου να αξιολογήσει πιθανά αδικήματα 
για τα δικές του ενέργειες». Όλα τα θέματα θα εξεταστούν νομικά. Το Διοικητικό Συμβούλιο 
αφού έλαβε υπόψη του την ανωτέρω εισήγηση και μετά από διαλογική συζήτηση. 
Αποφασίζει κατά πλειοψηφία
Αποδέχεται την έκθεση ενημέρωσης της κ. Ξώνα Γεωργίας που αφορά την οικονομική και 
εργασιακή κατάσταση της Κοινωφελούς επιχείρησης του Δήμου Ζηρού μέχρι την 
31/10/2014 και συμφωνεί να δοθεί προθεσμία (10) ημερών στον κ. Αθανασόπουλο
προκειμένου να προσκομίσει το λογιστικό αρχείο της Επιχείρησης Θεσπρωτικού.
Διαφωνία εξέφρασε ο κ. Αθανασόπουλος λέγοντας ότι δεν συμφωνεί με τα ποσά που 
αναφέρονται στην έκθεση με αριθμό 5, 6,7, θεωρώντας ότι δεν έχουν τελεσιδικήσει.
Η πρόεδρος εξουσιοδοτείται για τις παραπέρα ενέργειες.
Αφού συντάχθηκε και αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως παρακάτω:Η πρόεδρος Τα μέλη 
Ξώνα Γεωργία Γάλλιου Μαρία
 Αθανασόπουλος Περικλής
Ακριβές απόσπασμα Βέργος Παναγιώτης 
Φιλιππιάδα7/11/2014 Ζάβαλης Βασίλειος

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Αφήστε το σχόλιο σας εδώ!