Παρασκευή 28 Νοεμβρίου 2014

Υπό το Ίδρυμα Νιάρχου η τυροκομική σχολή Ιωαννίνων!!!

Σχέδιο Χαρουτουνιάν στα πρότυπα της Αμερικανικής Σχολής


Έτοιµο να συνδράµει… αδρά στα σχέδια αναβάθµισης της Τυροκοµικής Σχολής Ιωαννίνων φαίνεται να είναι το Ίδρυµα Σταύρος Νιάρχος, που περιµένει το αργότερο αρχές ∆εκεµβρίου σχετική πρόταση από τον ΕΛΓΟ ∆ήµητρα.Το ενδιαφέρον του ιδρύµατος εκδηλώθηκε κατά τη διάρκεια πρόσφατης επίσκεψης που πραγµατοποίησε στη Σχολή και περιγράφει ενηµερωτικό έγγραφο του προέδρου του οργανισµού Σέρκου Χαρουτουνιάν, προς τα µέλη του ∆Σ του ΕΛΓΟ ∆ήµητρα, τµήµα του οποίου αποκαλύπτει η «Agrenda».Μάλιστα, στο ερώτηµα που έθεσε ο κ. Χαρουτουνιάν για το οικονοµικό ύψος του αιτήµατος ζητώντας να του προσδιορίσουν µία τάξη, µεγέθους «πχ εκατό, τριακόσιες, πεντακόσιες χιλιάδες ή θα λιποθυµήσουν εάν ζητήσουµε δυο εκατοµµύρια», όπως αναφέρει σχετικά το έγγραφο, η απάντηση που έλαβε ήταν ότι αν η πρόταση είναι καλή το Ίδρυµα θα µπορούσε να
αναλάβει τη χρηµατοδότηση άνω των 2 εκατ. ευρώ. «Η προθεσµία για την υποβολή της πρότασης είναι τέλη Νοεµβρίου-αρχές ∆εκεµβρίου, οπότε θα πρέπει να δράσουµε άµεσα», υπογραµµίζει στο έγγραφο ο πρόεδρος του ΕΛΓΟ-∆ήµητρα.Σε κάθε περίπτωση, η Σχολή που έχει 95χρονη εµπειρία και είναι το µοναδικό φυτώριο Τυροκόµων στην Ελλάδα, θα µπορούσε λειτουργώντας και κατά τα πρότυπα της Αµερικάνικης Γεωργικής Σχολής στη Θεσσαλονίκη, έχοντας πάντα την κατάλληλη υποστήριξη να ωθήσει την ελληνική γαλακτοκοµία όχι ένα αλλά πολλά βήµατα παραπέρα.
Εξάλλου, τα σηµεία των καιρών επανέφεραν στο προσκήνιο την ανάγκη εκµετάλλευσης των «δώρων» της κτηνοτροφίας, όπως η τυροκόµηση, µε τους Γιαννιώτες να γνωρίζουν πολύ καλά τα οφέλη της υπεραξίας της ιδίας παραγωγής.Όπως και να ‘χει η αγορά ζητά τυροκόµους κι αυτό φαίνεται και από το ενδιαφέρον των αιτήσεων για σπουδές, που είναι διπλάσιο των θέσεων που µπορεί να καλύψει. Στη Σχολή φοιτούν 120 µαθητές (από 60 σε καθεµία από τις 2 τάξεις), ενώ οι αιτήσεις ξεπέρασαν τις 213.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Αφήστε το σχόλιο σας εδώ!