Τετάρτη 19 Νοεμβρίου 2014

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΗΜΟΥ ΖΗΡΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                Φιλιππιάδα  18  Νοεμβρίου  2014  
ΔΗΜΟΣ     Ζ Η Ρ Ο Υ 
ΝΟΜΟΣ  ΠΡΕΒΕΖΑΣ                                                                                                 
ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ  ΓΡΑΦΕΙΟ  ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ                                              Αριθ.  Πρωτ.  18764
ΑΙΡΕΤΩΝ  ΟΡΓΑΝΩΝ                          
                                                                                                           ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ   1η

Π    Ρ    Ο    Σ    Κ    Λ    Η    Σ    Η

Π Ρ Ο Σ : 
1.   Τα  μέλη  της Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης Δήμου Ζηρού


Καλείστε  να  προσέλθετε  στην  αίθουσα  συνεδριάσεων  του  Δημαρχιακού Καταστήματος  την  Τετάρτη 26 Νοεμβρίου 2014  και  ώρα  19 : 00  σε  συνεδρίαση  για  συζήτηση  και  λήψη  αποφάσεων  στα  παρακάτω  θέματα  της  ημερήσιας  διάταξης :
1.     Γνωμοδότηση επί του Τεχνικού Προγράμματος του Δήμου Ζηρού για το έτος 2015

2.     Γνωμοδότηση επί του Προσχεδίου του Προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2015 του Δήμου Ζηρού.
Σε περίπτωση έλλειψης απαρτίας η συνεδρίαση θα επαναληφθεί την αμέσως επόμενη εργάσιμη ημέρα, Πέμπτη 27 Νοεμβρίου 2014 την ίδια ώρα, οπότε θεωρείται σε κάθε περίπτωση ότι υφίσταται απαρτία (άρθρο 76 παρ.3 Ν3852/2010).
                     


                                                               Ο  Πρόεδρος
                                             


                                                                                  Νικόλαος Καλαντζής

                                                                       Δήμαρχος Ζηρού

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Αφήστε το σχόλιο σας εδώ!